Okénko Městské policie Mikulov - duben 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc květen 2022

Dne 1. 4. 2022 v čase 21:25 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 22.dubna, kde docházelo k výtržnosti, kterou zde páchal místní občan r. 1980. Podstatou výtržností bylo opilecké obtěžování bývalé partnerky uvedeného výtržníka. V tomto se v určitou chvíli nahromadil takový vztek, jelikož ho v značně podroušeném stavu nechtěli vpustit dovnitř bytu, že úmyslným úderem ruky vysklil skleněnou výplň vstupních dveří nájemního domu. Následně se do vzniklého konfliktu začali zapojovat i další obyvatelé domu. Vyhrocení incidentu na místě posléze zabránili přivolaní strážníci MP Mikulov. Agresivní opilec nakonec svoji pozornost obrátil proti samotným zakročujícím strážníkům MP Mikulov. Z důvodu neuposlechnutí zákonných výzev strážníků, byly proti agresivní osobě použity donucovací prostředky. Agresor nakonec skončil s nasazenými služebními pouty na služebně MP Mikulov. Po zdravotní prohlídce a provedené dechové zkoušce s naměřenou hodnotou 2,66 promile alkoholu bylo posléze rozhodnuto o převozu problémové osoby na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. MP Mikulov spáchané výtržnosti kvalifikovala, jako spáchání přestupkového jednání proti majetku a veřejnému pořádku. Spáchané protiprávní jednání bude dořešeno v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech.  

Dne 3. 4. 2022 v čase 9:45 hodin asistovala hlídka MP Mikulov zakročujícím záchranářům RZP JMK na ul. Nádražní v Mikulově. Jednalo se o problémový případ, kdy se záchranáři obávali o svou bezpečnost. Ošetření pacientky následně dopadlo úspěšně. Posléze byl proveden její transport záchranářskou sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. O přítomné nezletilé děti pacientky se následně postarali přivolaní rodinní příslušníci.

Dne 4. 4. 2022 v čase 12:50 hodin řešili přivolaní strážníci MP Mikulov narušování klidného občanského soužití na ul. Nové v Mikulově. V celé záležitosti se jedná o opakované dlouhodobé sváry mezi nájemníky jednoho činžovního domu. V posledních dnech museli mikulovští strážníci přijíždět na uvedenou adresu opět několikrát. Podezření z obtěžujícího jednání strážníci kvalifikovali, jako páchání různých schválností a úmyslného rušení nočního klidu. Jedná strana uváděla, že jim sousedka úmyslně vypíná hlavní jistič v el. rozvaděči a dále také celé noci tluče rezonančním předmětem do rozvodových trubek ústředního topení. Druhá strana zase uvádí, že jí někdo neznámý zalepil vložku zámku sekundovým lepidlem. Preventivní domlouvání strážníků se vždy po nějakém čase začne míjet svým účinkem. Z důvodu, že se strážníkům nepodařilo znesvářené strany udobřit, bude celá záležitost po důkladném zadokumentování postoupena k dořešení na správní orgán města Mikulov.

Dne 7. 4. 2022 v čase 17:15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prostoru u Ditrich. hrobky. V celé záležitosti se jednalo o dořešení již proběhlého konfliktu mezi dvěma místními bezdomovci. Strážníci MP Mikulov uvedené osoby bez přístřeší řešili i předešlý den na Náměstí, kdy se mezi sebou hašteřily na lavičkách u budovy Měú. Velkým pomocníkem v určení role hlavního viníka fyzického napadení bývají kamery městského kamerového dohlížecího systému. I v tomto případě bylo evidentní, kdo zde byl agresorem a kdo obětí. Paradoxem na celé záležitosti bylo zjištění, že prvně strážníci řešili útočníka místního občana r. 1977, který potřeboval ošetřit vážné krvácivé zranění na temeni hlavy. Posléze bylo zjištěno, že zranění si podnapilý výtržník způsobil sám svým nekontrolovaným pádem na schodech. Zraněného občana odvezl zdravotnický výjezd na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.  Teprve po ošetření samotného útočníka strážníci na Náměstí dohledali i uvedenou oběť místního občana r. 1969. Tomuto strážníci na služebně MP Mikulov ošetřili krvácivé zranění v obličeji. Z důvodu nutného sešití vzniklého zranění, přijel i pro tohoto podnapilého pacienta zdravotnický výjezd RZS JMK a transportoval jej na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi.  Vzniklé přestupkové jednání bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako úmyslné narušení občanského soužití. V tomto případě je celá záležitost zcela jasná, samotný útočník se ke svému činu hrdě přiznává a poškozená oběť výpověď útočníka jenom potvrzuje. Protiprávní jednání bude následně dořešeno v kompetenci MP Mikulov v následujících dnech.  

Dne 8. 4. 2022 v čase 13:45 hodin zasahovali strážníci v lokalitě ul. K Vápence. V celé záležitosti se jednalo o zranění postaršího cyklisty, který neudržel svoji rovnováhu a upadnul ze svého kola v momentě, když projížděl kruhovou křižovatkou. Strážníci MP Mikulov zraněnému seniorovi r. 1952 poskytli první pomoc a na místo ihned přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK.  Dále byla celá záležitost také nahlášena na PČR Mikulov. Šetřením bylo zjištěno, že cyklista spadl z kola bez cizího zavinění. Zraněný muž následně putoval sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. V celé záležitosti byli také vyrozuměni rodinní příslušníci seniora, kteří si na místo přijeli pro zde zanechané jízdní kolo.

Dne 9. 4. 2022 v čase 8:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Kapucínské v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o telefonickou žádost o poskytnutí první pomoci nemohoucí osobě, kterou v bytě nalezli její rodinní příslušníci. Přivolaní strážníci začali ihned po příjezdu na uvedenou adresu s oživovacími pokusy, jelikož nalezený senior r. 1953 již nejevil známky života. Následně se k zasahujícím strážníkům připojil i výjezd mikulovských hasičů z HZS JMK. Posléze se na místo zásahu dostavil i výjezd RZS JMK. Zasahující lékař bohužel následně konstatoval po prohlídce ošetřované osoby, že nalezený muž je již po smrti a všechny oživovací pokusy jsou zbytečné. Náhlé úmrtí bylo zaviněno zdravotním kolapsem pacienta bez cizího zavinění. Celou záležitostí se dále také zabývala přivolaná hlídka PČR.

Dne 10. 4. 2022 v čase 02:35 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno vystrašenými brněnskými návštěvníky Mikulova, že se jim dnes v noci v Mikulově ztratila jejich kamarádka r. 1988. Všichni byli nejdříve společně na diskotéce na ul. Brněnské a uvedená kamarádka se s nimi normálně bavila. Najednou zjistili, že se po jejich kolegyni doslova slehla zem. Operátor MP Mikulov následně celou záležitost nahlásil autohlídce MP Mikulov v terénu a posléze začal intenzivně prohlížet obrazové přenosy z kamerového systému MP Mikulov. Operátor měl od autohlídky v terénu informace, že podobnou dívku strážníci zahlédli se pohybovat v okolí prodejny Lidl Mikulov. Postrádanou dívku následně zahlédl operátor městského kamerového systému, jak stojí na chodníku poblíž prodejny Tesco Mikulov. Autohlídka MP Mikulov dotyčnou turistku kontaktovala následně během několika málo sekund. Společensky unavenou dívku strážníci posléze předali čekajícím kamarádkám. V celé záležitosti sehrál svoji negativní roli zkonzumovaný alkohol, na který nebyla ztracená dívka zase až tak zvyklá.

Dne 10. 4. 2022 v čase 23:00 hodin byla MP Mikulov požádána RZS JMK o asistenci při převozu psychicky labilního pacienta do zdravotnického zařízení v Břeclavi. V celé záležitosti se jednalo o zabezpečení bezpečnosti zasahujících zdravotníků z výjezdu RZS JMK. U převáženého mikulovského pacienta r. 1993 totiž hrozila agresivita vůči zasahující osádce záchranářské sanity. Přítomnost strážníka při samotném převozu pacienta uklidnila a převoz psychický labilního mladého muže proběhl posléze bez komplikací.

Dne 17. 4. 2022 v čase 17:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nová v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nahlášené neoprávněné vniknutí do uzamčených sklepních prostor v jednom činžovním domě. Přivolaní strážníci na místě samotném zadrželi místního podezřelého muže r. 1987. Tento nemohl zasahujícím strážníkům věrohodně vysvětlit, co vlastně v cizím domě vůbec pohledává a proč na místě flexi-rozbrušovačkou přeřízl visací zámek u vstupních dveří do sklepní místnosti. Mladý muž celkově jevil známky požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Přivolaná majitelka sklepních prostor r. 1941 vůbec nechápala co zadržený mladík v jejich domě dělá, vůbec ho neznala a jeho obhajobu na místě vyvracela. Strážníci MP Mikulov následně na místě zajistili přistavené osobní motorové vozidlo, kterým podezřelý muž na místo přijel. Dále strážníci na místo přivolali hlídku O.O. PČR Mikulov, které předali k dalšímu opatření zadrženého podezřelého muže. MP Mikulov celou událost kvalifikovala, jako podezření ze spáchání trestného činu. Zjištěnou událostí se dále zabývá Policie ČR.     

Dne 20. 4. 2022 v čase 17:45 hodin řešili strážníci MP Mikulov případ, kdy jim bylo nahlášeno, že na ul. Bezručova v Mikulově došlo k usmrcení králíka domácího ze strany cizího psa. Fena Belgického ovčáka se dostala na uzavřený sousedící pozemek po násilném překonání překážky. Přivolaní strážníci uniklého psa na místě zabezpečili a následně jej převezli do záchytných kotců MP Mikulov. MP Mikulov posléze kontaktovala ještě téhož dne majitelka dotyčného psa r.1993, která se za chování svého psa omlouvala a uznávala svoji chybu, že si svého psa dostatečně nezabezpečila proti úniku. Vzniklou škodu za mrtvého králíka si majitelka psa vyřešila se svými sousedy. Samotný únik psa a následné usmrcení cizího zvířete strážníci MP Mikulov posoudili, jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku, jelikož protiprávním jednáním došlo k porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Spáchané protiprávní jednání chovatelky psa bude MP Mikulov následně postoupeno k dořešení na správní orgán Měú Mikulov.

Dne 26. 4. 2022 v čase 13:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o prošetření oznámení personálu prodejny, který v Tescu zadržel neplatícího zákazníka. Přivolaní strážníci v podezřelém pachateli posléze zjistili jim již dobře nechvalně známého zlodějíčka r. 1993 původem z Olbramovic. Tento chmaták se tentokrát pokusil odcizit několik balení čistících tablet do pračky v celkové hodnotě 2396 Kč. Jednoznačně se jednalo o lup, který se pachatel pokusil odcizit pro případ dalšího kšeftování. Strážníci MP Mikulov protiprávní jednání kvalifikovali, jako spáchání přestupku proti majetku, za který byla následně na místě uložena citelná příkazní pokuta. Dále uložení pokuty bylo MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.  Podobné přestupkové jednání proti majetku řešili strážníci MP Mikulov také dne 28. 4. 2022 v čase 16:30 hodin opět v prodejně Tesco Mikulov. Tentokrát se jednalo o zlodějíčka původem ze Slovenska r. 1971, který v uvedené prodejně odcizil 2x plastové pivní přepravky v celkové hodnotě 200 Kč, které následně zpeněžil v blízkém supermarketu COOP. I v tomto případě strážníci na místě uložili citelnou příkazní pokutu a spáchané protiprávní jednání pachatele bylo oznámeno do centrálního registru přestupků.    

Dne 28. 4. 2022 v čase od 08:00 hodin zasahovali mikulovští strážníci na ul. Piaristů, kde došlo k nebezpečné havárii plynového potrubí. Strážníci MP Mikulov na místě samotném spolupracovali s havarijním výjezdem plynárenských techniků a zabezpečovali přeparkování překážejících osobních motorových vozidel. Strážníci MP Mikulov posléze v dané lokalitě usměrňovali BESIP do odstranění samotné havárie v 10:40 hodin.  

Dne 30. 4. 2022 v čase 2:48 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na okružní křižovatce u prodejny Billa na ul. 28. října právě došlo k havárii nákladního vozidla s návěsem! Kamion měl při tom projet přes celý ostrůvek, kdy došlo k částečnému poškození dopravní infrastruktury, a hlavně také k poškození samotného vozidla. Řidič kamionu vůbec nezastavil a pokračoval dále i s poškozeným vozidlem. Autohlídka MP Mikulov okamžitě reagovala a zahájila pátrání po dotčeném nákladním vozidle. Poškozené vozidlo se však nepodařilo strážníkům dohledat. Z důvodu omezených možností strážníků MP Mikulov, kteří mohou zasahovat pouze v katastru Mikulova a v katastru smluvních obcí, byla vzniklá událost dále předána bezodkladně na Policii ČR.  Operátor městského kamerového systému MP Mikulov posléze dohledal ze záznamu, že k uvedené dopravní nehodě došlo v čase 2:45 hodin. Na záznamu bylo evidentní, že dopravní nehodu způsobil konkrétní kamion Iveco s polskou RZ.  Z důvodu závažnosti a újezdu řidiče od spáchané dopravní nehody se celou záležitostí bude dále zabývat Policie ČR. MP Mikulov zabezpečila důkazní materiál a následně jej předala PČR.

 Zpracováno do dne 30.4.2022.               

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný