Okénko Městské policie Mikulov - květen 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc květen 2022

V minulém vydání jsme vás informovali o události ze dne 3. 4. 2022, kdy v čase 9:45 hodin asistovala hlídka MP Mikulov zakročujícím záchranářům RZP JMK na ul. Nádražní v Mikulově. Nejednalo se však o problémový případ, jak jsme uvedli, nýbrž o případ, kdy došlo k náhlé zdravotní indispozici, jež si vyžádala součinnost záchranářů s MP Mikulov. Omlouváme se tímto dotčeným osobám.

Dne 6. 5. 2022 v čase 9:20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno personálem prodejny Tesco Mikulov, že v uvedené prodejně již poněkolikáté zdrželi postarší zákaznici, která se v samoobsluze opakovaně dopouští drobných krádeží. Tentokrát byla MP Mikulov vyzvána, aby strážníci podezřelou ženu exemplárně potrestali, jelikož za předešlé spáchané prohřešky byla odhalená seniorka řešena personálem Tesca vždy jen domluvou. Přivolaná policejní hlídka v podezřelé ženě zjistila občanku Ivančic r. 1943. Z důvodu opakovaných spáchaných krádeží byla celá záležitost strážníky vyřešena uložením příkazní pokuty. Protiprávní jednání bylo na místě kvalifikováno, jako spáchaní přestupku proti majetku. Uložení pokuty bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků. Další podobný případ řešili strážníci MP Mikulov i dne 18. 5. 2022 v čase 9:30 hodin. Opět se jednalo o prodejnu Tesco Mikulov. Tentokrát byla při opakované krádeži přichycena mikulovská seniorka r. 1952. Tato se při svých opakovaných krádežích specializovala zejména na čerstvé ovoce. Podobně smýšlející pachatele asi lákají opuštěné pokladny, kdy si má zákazník sám markovat zakoupené zboží. Pro některé zákazníky je taková příležitost prostě neodolatelná. Vzrušený nakupující si však neuvědomuje, že je neustále pod dohledem přísného operátora vnitřního kamerového systému prodejny. Zadrženou ženu strážníci taktéž potrestali příkazní pokutou a oznámením do centrálního registru přestupků.       

Dne 7. 5. 2022 v čase 03:09 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že po ul. Brněnské se pohybuje mužská dvojice, která je svým chováním velmi podezřelá. Dobrá intuice operátora byla posléze také potvrzena. Jeden za sledovaných podnapilých mladíků se po chvilce najednou rozeběhnul a ve výskoku ukopl parkující Škodě Octavia zpětné zrcátko. Rozvášnění mladíci se následně potáceli směrem do centra města. V horní části ulice se sledovaná dvojice zastavila u zde zaparkovaného vozidla Ford s rakouskou RZ. Mladíci po chvíli nastoupili do vozidla a z místa pomalou jízdou odjížděli. Vyslaná autohlídka MP Mikulov podezřelé vozidlo i s podezřelou posádkou následně zastavila asi po jejich 200metrové jízdě. Kontrolovaný řidič vozidla Ford, mimochodem občan Srbska r. 1996 při prováděné dechové zkoušce nadýchal pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou 2, 04 promile alkoholu. Ve druhém podezřelém spolujezdci strážníci zjistili občana Rumunska r. 1996. Z důvodu podezření na spáchání trestného činu, strážníci MP Mikulov na místo zásahu přivolali hlídku Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR Mikulov  

Dne 7. 5. 2022 v čase 22:31 hodin došlo na ul. Vrchlického před provozovnou Sportbaru k nepochopitelné dopravní nehodě. Přímo před městskou kamerou podezřelé vozidlo zn. Jaguár při své zběsilé jízdě narazilo do svislé dopravní značky, která se také vlivem tohoto silného nárazu i ulomila. Řidič Jaguáru posléze vůbec na náraz nereagoval a klidně z místa DN odjel a následně zaparkoval na ul. Kapucínské a nikomu nic nenahlašoval. Samotnému nárazu předcházela jízda vozidla do protisměru a také opakované startování vozidla a pohyb vozidla přískokem vpřed. Podezřelý řidič Jaguáru měl asi natankovaný „klokaní benzín“. Strážníci MP Mikulov po několika málo minutách zaparkované poškozené uvedené vozidlo objevili na zastrčeném místě na ul. Kapucínské. Provozovatel dotčeného vozidla byl mikulovským strážníkům dobře znám. Na zvonění a klepání u bytu provozovatele vozidla nikdo nereagoval. Strážníci MP Mikulov celou záležitost i s újezdem od zaviněné dopravní nehody posléze předali přivolané dopravní hlídce Policie ČR. Celou záležitost dále vyšetřuje PČR Břeclav.

Dne 9. 5. 2022 v čase 2:15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno řidičem motorového vozidla, že v lokalitě u křižovatky komunikace směrem na obec Březí se přímo ve vozovce nachází ležící, a ještě stále žijící poraněná srna. Z důvodu obav o bezpečnost silničního provozu byla MP Mikulov požádána o řešení nebezpečné situace. Přivolaní strážníci následně nebezpečné místo označili puštěnými světelnými majáky a snažili se poraněnou srnu dostat mimo komunikaci. Posléze byl na místo zásahu přivolán také myslivecký hospodář, který se následně postaral o poraněné zvíře a odborně ukončil jeho trápení.

Dne 9. 5. 2022 v 14:45 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na parkovišti na ul. Republikánské obrany, mezi městskou tělocvičnou a budovou Atria došlo k ohrožení životního prostředí. Podstatou oznámení bylo úmyslné vylití vyjetého motorového oleje do kanálové vpusti dešťové kanalizace. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě zabezpečili spoustu stop, kdy bylo zjištěno, že nezodpovědný řidič na parkovišti vypustil z vozidla několik litrů vyjetého motorového oleje a tento následně vylil do uvedené kanalizace. Odhadem strážníků se mohlo jednat asi až o 4 litry použitého motorového oleje. Strážníci na místo zásahu posléze přivolali mikulovský hasičský výjezd HZS JMK. Zasahující hasiči následně znečištěnou kanalizaci odborně vyčistili a zabezpečili. Při šetření v celé záležitosti pomohly strážníkům pořízené záznamy z městského kamerového systému MP Mikulov. Protiprávní a pobuřující jednání staršího řidiče, které se stalo již 8. 5. 2022 bylo na kamerovém záznamu celé zachyceno. Také podezřelé konkrétní osobní motorové vozidlo tovární značky VW Transportér se podařilo strážníkům dohledat zaparkované v Mikulově ještě téhož dne. Přestupkové jednání je stále ještě v šetření MP Mikulov. Po jeho ukončení bude celý případ následně postoupen k posouzení na příslušný odbor MěÚ Mikulov.  

Dne 9. 5. 2022 v čase 22:12 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov se zasahujícími policisty OO PČ Mikulov v lokalitě ul. Pod Platanem. V celé záležitosti se jednalo o vzniklý incident a následné vzájemné fyzické napadení mezi několika návštěvníky hostinské provozovny. Zranění jedné osoby si dokonce vyžádalo její převoz do břeclavské nemocnice na odborné vyšetření. Vyhrocenou situaci se nakonec podařilo bezpečnostním složkám zklidnit. Protiprávní jednání je nadále v šetření Policie ČR.  

Dne 10. 5. 2022 v čase 12:45 hodin byli strážníci MP Mikulov požádáni starostou obce Brod nad Dyjí, aby v obci provedli odchyt dvou starších bezprizorních psů. Jednalo se o dva psy rasy Belgický ovčák, kteří se momentálně uvelebili v areálu bývalého JZD. Oba psi se před tím měli pohybovat několik dní po celé obci a nikdo se k nim nehlásil. Pracovníci statku mají ze psů strach, a proto požádali starostu obce, aby konal svoji povinnost a o toulavé psy se postaral. V tomto případě se opět projevila nezodpovědnost chovatele, který tímto přenesl své starosti na obec. Možná je také skutečnost, že oba psy do obce někdo přivezl a úmyslně je zde vypustil. Strážníci MP Mikulov oba psy posléze bezpečně odchytili a následně je převezli do smluvního psího útulku v Bulharech. MP Mikulov zasahuje v obci Brod nad Dyjí na základě veřejnoprávní smlouvy. Zásahy MP Mikulov ve smluvních obcích jsou zpoplatněné.  

Dne 11. 5. 2022 v čase 19:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v nedalekém Drnholci, odkud jim bylo telefonicky nahlášeno občany, že v lokalitě ul. Hrušovanská byl nalezen zraněný pes. Jednalo se o křížence světlehnědé barvy.  Pes byl částečně nepohyblivý. S největší pravděpodobností se jednalo o následky střetu zvířete s projíždějícím motorovým vozidlem. Přivolaní strážníci MP Mikulov zraněného psa zabezpečili a následně jej předali zkontaktovanému starostovi Drnholce. Pes byl posléze dočasně umístěn do záchytných kotců městyse Drnholec. Celou záležitost s nálezem psa dále řešil sám starosta ve své kompetenci. MP Mikulov zasahuje v Drnholci na základě veřejnoprávní smlouvy. Zásahy MP Mikulov ve smluvních obcích jsou zpoplatněné. 

Dne 13. 5. 2022 v čase 11:15 hodin řešila hlídka MP Mikulov opakovanou krádež v prodejně Tesco Mikulov. Podstatou oznámení bylo zadržení podezřelého cizince personálem prodejny. Zadržený občan Slovenska r. 1971 se měl v prodejně pokusit odcizit plnou bednu plzeňského ležáku, dva litry vína a k tomu si známý lapka ještě přibalil k zakousnutí Polický uherák. Po hostině se chtěl pachatel asi ještě navíc navonět odcizeným deodorantem zn. Axe Black. Vzniklá škoda byla vyčíslena na částku 788 Kč. Arogantní a drzé chování zadrženého pachatele zasahující strážníci rázně ukončili převozem podnapilého zlodějíčka na vystřízlivění do zdravotnického zařízení v Brně – Černovicích. Provedená dechová zkouška totiž u kontrolovaného muže vykazovala naměřenou hodnotu 4,02 promile alkoholu. Celá záležitost byla MP Mikulov posléze důkladně zadokumentována a dále byla postoupena k dořešení na správní orgán města Mikulov. Protiprávní jednání bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako dokonané opakované spácháni přestupku proti majetku.     

Další krádež zboží v Mikulově řešili strážníci dne 20. 5. 2022 v čase 16:50 hodin. Tentokrát se jednalo o prodejnu Lidl. Podezřelými pachateli byli opět dva cizinci. Dva mladí občané Řecka r. 2000 a r. 2001 se společně pokusili odcizit zboží v hodnotě 215 Kč. Různé odcizené pochutiny jim byly strážníky na místě odebrány a posléze byly tyto ještě nerozbalené vráceny do prodejny. Mladíci svého protiprávního jednání litovali, ale tím zasahující strážníky stejně neobměkčili. Za spáchání přestupkového jednání proti majetku jim byly na místě uloženy dvě příkazní pokuty. Uložení pokut bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 21. 5. 2022 v čase 20:45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Na Hradbách. V celé záležitosti se jednalo o poskytnutí první pomoci mikulovské seniorce r. 1937, která zkolabovala ve svém domě při glykemickém záchvatu. Strážníci MP Mikulov mají uvedenou občanku napojenou na pult centralizované ochrany (PCO), takže vlastní od domu i přístupové klíče. Tentokrát však byli strážníci telefonicky upozorněni, že se s babičkou něco děje rodinnými příslušníky seniorky, neboť jim nereaguje na telefon. Z důvodu prodlení a nereagování na SOS systém, strážníci dále nijak nečekali a okamžitě nouzově vstoupili do domu. Dotčená seniorka byla následně nalezena v bezvědomí, jak leží na podlaze uvnitř domu. Strážníci nemohoucí ženě okamžitě poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Posléze byla seniorka převezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zabezpečení a uzamčení domu následně provedla hlídka MP Mikulov.

Podobný záchranářský případ řešili strážníci MP Mikulov dne 23. 5. 2022 v čase 12:50 hodin v lokalitě ul. Pavlovská. Tentokrát se také jednalo o zkolabovanou seniorku r. 1941, které se však udělalo špatně přímo na ulici. Přivolaní strážníci poskytli cizince z Ukrajiny první pomoc a na místě s ní setrvali do příjezdu záchranářů z přivolané RZS JMK. Ošetřovaná seniorka s akutní bolestí na hrudi byla posléze transportována sanitou RZS JMK na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Dne 26. 5. 2022 v 19:45 hodin se dostavil na služebnu MP Mikulov místní občan i se svým synem r. 2008 a oznámili, že jim někdo odcizil jejich horské kolo, které bylo odstaveno ve stojanu před prodejnou Jednota Mikulov na ul. Pavlovské. Pořizovací cena kola byla 15 000 Kč. Z důvodu výše škody byl poškozený občan strážníky odkázán na Policii ČR, aby si na jejich služebně ihned podal trestní oznámení. Operátor MP Mikulov následně prohlédl záznamy z městského kamerového systému. Na pořízených záznamech bylo následně zjištěno, že za zmizením horského kola stojí místní problémový muž, kterého mikulovští strážníci bezpečně identifikovali. Paradoxem na celé situaci byla okolnost, kdy pachatel krádeže na místě zcizeného horského kola zanechal své kolo, na kterém dojel na místo činu. Samozřejmě na místě zanechané kolo bylo s odcizeným kolem nesrovnatelné, jak svou kvalitou, tak i svou cenou. Jestli si doteď místní zlodějíček myslel, že si krádeží polepšil, tak ho ujišťujeme, že se velice zmýlil. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.  

Dne 27. 5. 2022 v čase 4:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno nespokojenou občankou Mikulova, že na ul. Hraničářů si u budovy školy rozbalili svůj „vercajk“ nějací neznámí muzikanti a klidně si zde začali hlasitě notovat nějaké lidové písničky. Tímto byla MP Mikulov požádána, aby strážníci na místě řešili rušení nočního klidu. Přivolaná hlídka MP Mikulov na místě posléze zkontrolovala skupinu mírně ovíněných folklórních hudebníků, kteří na místě klidně hlasitě zpívali za doprovodu dvou houslí a jednoho klasického kontrabasu. Snad jim chyběl již jen cimbál. Oslovená moravsko-slezská chasa z hostujících souborů se ještě na místě divila, že si někdo na jejich zpěv stěžuje. Strážníci na místě celou nešťastnou záležitost vyřešili udělením příkazní pokuty za narušování veřejného pořádku. Strážníci přistoupili k uložení pokut z důvodu, že se s podobným narušováním veřejného pořádku nesetkali té noci poprvé.         

   

Vypracováno do dne 29. 5. 2022.             

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný