Okénko Městské policie Mikulov - červen 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc červen 2022

Dne 3. 6. 2022 v čase 13:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Pavlovské v prodejně samoobsluhy COOP. V celé záležitosti se jednalo o záchyt podezřelého občana, který se pokusil z prodejny odnést nezaplacené zboží v hodnotě 114 Kč. Přivolaní strážníci v zadrženém zlodějíčkovi následně zjistili místního problémového občana r. 1998. Jelikož odhalená krádež nebyla prvním proviněním zmíněného mladého muže, přistoupili zasahující strážníci k uložení citelné příkazní pokuty. Celá událost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupkového jednání proti majetku. Uložení pokuty bylo dále také nahlášeno do celostátního registru přestupků.

Dne 3. 6. 2022 v čase 15:15 hodin zasahovali mikulovští strážníci v obci Novosedly. Podstatou služebního zásahu bylo oznámení o výskytu dvou bezprizorních psů v obci. Přivolaní strážníci toulavé psy posléze bezpečně odchytili a následně je umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Oba psy si v následujících dnech převzal od MP Mikulov k dalšímu opatření starosta obce Novosedly. MP Mikulov zasahuje v obci Novosedly na základě veřejnoprávní smlouvy. Zásahy MP Mikulov ve smluvních obcích jsou zpoplatněné. 

Dne 5. 6. 2022 v čase 4:44 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno nezvyklé telefonické oznámení. V celé záležitosti se jednalo o stížnost na právě zapálenou velkou vatru na mikulovském sídlišti v lokalitě ul. Hraničářů. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě samotném zkontrolovali jak přítomného stěžovatele, tak i konkrétní osobu, která za spalování suché dřevní hmoty zodpovídala. Šetřením této kuriozní situace nakonec vyšlo najevo, že na místě došlo k pálení zbytků náletových dřevin docela ve velkém rozsahu a v blízkosti obytného domu. Zodpovědný místní občan strážníkům argumentoval, že likviduje biologický odpad na svém pozemku zákonným způsobem a že toto spalování řádně nahlásil na HZS JMK, kdy mu bylo doporučeno pálit tento odpad v brzkých ranních hodinách. Na místě měl tento občan pro případ nenadálé situace dokonce i příslušné ruční nářadí a funkční hasící přístroj. Strážníci následně na místě konstatovali, že se v tomto případě tedy nejedná o nelegální činnost a přítomné stěžovatele poučili, že stížnost ještě prověří přes dispečink HZS JMK. Následně bylo zjištěno, že událost byla skutečně řádně nahlášena na HZS JMK.

Dne 5. 6. 2022 v čase 17:20 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Vídeňská, kde docházelo v jednom bytě k narušování občanského soužití mezi rodinnými příslušníky. V tomto případě se nejednalo o první případ, kdy strážníci MP Mikulov na uvedené adrese zasahovali. Vyhrocené situace se však vždy dařilo v minulosti uklidnit. Velkou roli při vzniklých krizových incidentech hrála většinou alkoholová intoxikace některého se zúčastněných. Z důvodu zhoršení soužití mezi rodinnými příslušníky a stoupající agresivitou 46letého muže se zasahující strážníci rozhodli k tomuto probíhajícímu domácí násilí přivolat více kompetenční hlídku Policie ČR. Celou záležitost dále šetří PČR Mikulov.    

Dne 5. 6. 2022 v čase 8:45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na benzínové čerpací stanici na ul. Brněnské v Mikulově došlo k újezdu vozidla bez zaplacení natankovaných PHM.  Přivolaní strážníci na záznamech z interního kamerového systému rozpoznali motorové vozidlo značky Ford s rakouskou RZ. Neznámí pachatelé společně natankovali PHM do uvedeného vozidla Ford a také do dvou přinesených kanystrů. Celková vzniklá škoda na nezaplaceném PHM byla vyčíslena na částku 2 124 Kč. Již z prvních záběrů učiněného kamerového záznamu bylo evidentní, že by se v tomto případě mohlo jednat o úmyslné jednání! Oblečení pachatelů, jednání, zrychlené reakce a samotný odjezd dotčeného osobního motorového vozidla byly víceméně podezřelé. MP Mikulov dále na kamerovém systému MP Mikulov dohledala další okolnosti pohybu podezřelého vozidla v Mikulově v uvedenou dobu. Z důvodu podezření, že by se v tomto případě mohlo jednat o opakované protiprávní jednání podezřelých osob v celém regionu příhraničí, byla nahlášená událost postoupena MP Mikulov k prošetření na Policii ČR.

Dne 6. 6. 2022 v čase 16:48 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Brněnské v Mikulově, kde došlo ke zdravotnímu kolapsu místní seniorky r. 1939. Zmatenou oznamovatelku mikulovští strážníci raději okamžitě převezli na služebnu MP Mikulov a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Indisponovaná žena byla posléze ihned převezena záchranářskou sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Pro zpestření informací z MP Mikulov přidáváme i jeden mikulovský úsměvný kuriózní noční případ. Dne 10. 6. 2022 v čase 1:39 hodin si operátor MP Mikulov všimnul, že se u vjezdu na Kostelním náměstí děje něco pozoruhodného. Z jednoho nově instalovaného okrasného květináče u zásuvného sloupku doslova lítala zemina a zasazené květiny! Operátor dále zaregistroval v květináči nezvyklý pohyb. Po přiblížení místa objektivem kamery byl zjištěn i pachatel tohoto vandalství. Jednalo se o jednu ze „zdomácnělých“ mikulovských kun skalních. Zda se jednalo o ji nebo jeho se však již nikdy nedozvíme. Takže k rozkousaným kabelům a hadičkám pod kapotou parkujících vozidel, rozházeným odpadkovým košům, zničené tepelné izolaci na půdách domů a napadáním domácího zvířectva, si musíme připočítat i vandalství na veřejné zeleni. Nově osazené a dlouho očekávané květináče na místě vydržely vlastně pouze jednu noc. Řádění synantropního zvířete (zvíře žijící v blízkosti člověka) ukončil až vyběhnuvší strážník, který musel kunu doslova fyzicky, a ještě s hlasitým projevem odehnat.

Dne 13. 6. 2022 v čase 9:45 hodin došlo v Mikulově na ul. Nová k požáru bytového domu. Na místě požáru posléze zasahovalo několik výjezdových jednotek IZS. HZS JMK z Mikulova se nakonec podařilo vzniklý požár zlikvidovat. Strážníci MP Mikulov se na uvedeném místě spolupodíleli na koordinaci BESIPU a dále také dohlíželi na veřejný pořádek. Samotná akce byla na místě ukončena v čase 10:35 hodin. Celou záležitost dále řešila PČR a vyšetřovatel HZS JMK. 

Dne 14. 6. 2022 v čase 12:05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově v lokalitě ul. Svobody. V celé záležitosti se jednalo o zákrok proti místnímu problémovému muži r. 1962, který na uvedeném místě polehával na chodníku v značně zuboženém stavu. Silně podnapilý a pomočený muž dále na místě narušoval veřejný pořádek vulgárním pokřikováním na kolemjdoucí občany! Přivolaný lékař z výjezdu RZS JMK na místě po ohledání zmíněného „pacienta“ konstatoval, že zmíněná problémová osoba je schopna převozu na protialkoholickou záchranou stanici v Brně. Zasahující strážníci posléze výtržníka převezli do uvedeného zdravotnického zařízení. Veřejné pohoršování bylo následně dořešeno MP Mikulov v její kompetenci v následujících dnech. Pobyt na „záchytce“ je samozřejmě v takových případech zpoplatněn a také uložená příkazní pokuta od strážníků bývá při takových opakovaných případech docela velmi citelná.  

Dne 14. 6. 2022 v čase 00:48 hodin řešila MP Mikulov v samotném centru Mikulova na Náměstí v pěší zóně problémové návštěvníky města, kteří si v povznesené náladě v daný okamžik asi mysleli, že Mikulov patři tuto noc pouze jim. Strážníci podnapilé a velmi hlučné osoby nejdříve ze jejich nevhodné konání pouze napomenuli. Posléze byly uvedené osoby raději sledovány operátorem městského kamerového systému. Po zjištění, že si jeden ze sledovaných mladých mužů nevzal vyslovené dobré rady strážníků k srdci a klidně dál rušil noční klid, a navíc ještě skákal po lavičkách na Náměstí, zkontaktovali jej mikulovští strážníci tedy ještě jednou. Tentokrát však již strážníci nebyli tak vstřícní. Za narušování veřejného pořádku potrestali občana Moravských Budějovic r.1988 příkazní pokutou. Uložení pokuty bylo také MP Mikulov nahlášeno do celostátního registru přestupků.  

Dne 15. 6. 2022 v čase 21:50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Husova v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o opakované narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Psychicky nemocná mladá žena r. 1995 zde opakovaně útočila na své sousedy, a dokonce jim vyhrožovala fyzickým napadením! Rodinní příbuzní problémovou mladou ženu již nezvládají. Mladá žena má dokonce ignorovat svého odborného lékaře, nespolupracuje s ním a odmítá užívat předepsané léky! Strážníci MP Mikulov z uvedených důvodů na místo zásahu raději přivolali zdravotnický výjezd z RZS JMK a hlídku PČR. Následně provedená zkouška na psychotropní a omamné látky a alkohol byla negativní. Posléze následoval převoz uvedené ženy sanitou do zdravotnického zařízení.        

Dne 16. 6. 2022 v čase 01:00 hodin zasahovali mikulovští strážníci v obci Pavlov. Podstatou služebního zásahu bylo oznámení na rušení nočního klidu z jednoho pavlovského penzionu na ul. Přehradní. Mikulovští strážníci nejdříve zkontaktovali ubytovanou turistku v penzionu r. 1965, která v penzionu pouštěla velmi hlasitě reprodukovanou hudbu. Uvedená žena uznávala svoji vinu a strážníkům slíbila, že hudbu vypne a na místě již bude klid. Bohužel v tomto případě platilo známé pořekadlo: „sliby – chyby“. Opakované stížnosti stejného charakteru na místě předešlé kontroly pokračovaly i v čase 01:25hodin. Strážníci protiprávní jednání důkladně zadokumentovali a celou záležitost posléze postoupili k dořešení na správní orgán MěÚ Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. MP Mikulov zasahuje v obci Pavlov na základě veřejnoprávní smlouvy. Zásahy MP Mikulov ve smluvních obcích jsou zpoplatněné.

Dne 16. 6. 2022 v čase 09:30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Kostelní před vjezdem do pěší zóny. V celé záležitosti se jednalo o poskytnutí první pomoci zkolabovanému mikulovskému občanovi. Zasahující strážníci usoudili, že u ležícího muže právě probíhá epileptický záchvat. Jejich správný úsudek posléze potvrdil ihned zpětně prohlednutý záznam z městského kamerového systému. Samotný záchvat vyvolal pád uvedeného muže na silniční vozovku. Uvedeným nekontrolovaným pádem si sledovaný muž způsobil poranění hlavy a úst! Zkolabovaného muže následně převezla přivolaná sanita RZS JMK na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

V Mikulově došlo během 16 a 17 června k několika krádežím v prodejně Lidl. Všechny krádeže v těchto případech provedli cizinci. První případ se odehrál dne 16. 6. 2022 v čase 17:15 hodin. Zadrženými podezřelými pachateli byli dva občané Rumunska r.1990 a r. 1997. Předmětem protiprávního jednání bylo zcizené oblečení v hodnotě 1095 Kč. V uvedeném případu mikulovští strážníci také spolupracovali s oddělením cizinecké policie ČR. Posléze vyšlo najevo, že podezřelé osoby se na Břeclavsku zdržují z pracovních důvodů. Přestupkové jednání proti majetku bylo MP Mikulov potrestáno uložením příkazních pokut. Druhý případ se odehrál dne 17. 6. 2022 v čase17:15 hodin. V tomto případě se jednalo o občana Uzbekistánu r. 1978. Projíždějící řidič kamionu se zastavil v Mikulově v Lidlu a nakoupil si zde potraviny. No nakonec se ještě rozhodl, že si ušetři peníze a z prodejny se navíc pokusí odnést nějaké zboží bez zaplacení. Tato jeho akce však byla odhalena všímavým personálem a pachatel byl v prodejně zadržen do příjezdu mikulovských strážníků. Odcizené zboží-elektronika v hodnotě 340 Kč bylo posléze vráceno nepoškozené nazpět do prodejny. Za tento spáchaný přestupek proti majetku byla taktéž uložena na místě příkazní pokuta. Paradoxem na tomto případu byla i další okolnost, kdy si uvedený zadržený řidič kamionu drze zaparkoval před prodejnou Lidl v zákazu zastavení. Zasahující strážníci MP Mikulov i toto další protiprávní jednání potrestali na místě uloženou další příkazní pokutou.   

Dne 18. 6. 2022 v čase 9:25 hodin prováděla hlídka MP Mikulov kontrolní činnost na mikulovském sídlišti se zaměřením na parkovací oprávnění zaparkovaných vozidel. V uvedený čas se mikulovští strážníci aktivně zapojili k oživovacím záchranářským úkonům, které na ul. Hraničářů právě prováděli profesionální záchranáři z výjezdu RZS JMK. Místního občana r. 1950 se nakonec podařilo přece jen oživit a přivést k vědomí. Posléze následoval urychlený převoz pacienta na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi.  

Dne 19. 6. 2022 v čase 19:15 hodin zasahovali strážníci na ul. Brněnské u kašny s ležícím Dionýsem. Na místě ležící bůh vína asi dost často inspiruje místní pijáky, jelikož na lavičce vedle uvedeného antického boha posedávají den, co den a své přinesené nápoje si zde doslova vychutnávají. Strážníci na místě zasahovali z důvodu, že tolerance místních občanů v daný okamžik již překonala svou únosnou mez. Na uvedené lavičce opět seděla místní společnost, která zde konzumovala své oblíbené alkoholické nápoje. Většina přítomných se v daný okamžik chovala v normě. Bohužel jejich renomé jim na místě kazil nechvalně známý invalidní důchodce z nedalekého Pavlova. Tento podnapilý a zfetovaný spoluobčan r. 1974 se choval velmi hlučně, vulgárně a agresivně. Neustále vstupoval do vozovky a povaloval se po chodníku. V podstatě byl nebezpečný sám sobě a svému okolí. Z uvedeného důvodu proti této nepřizpůsobivé osobě zakročili mikulovští strážníci a předvedli jej na jejich nedalekou služebnu. Po konzultaci a lékařské prohlídce zdravotnického výjezdu RZS JMK bylo doporučeno problémovou osobu ihned převézt k vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Což bylo následně MP Mikulov i provedeno. Celá záležitost byla dále řešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 20. 6. 2022 v čase 8:35 hodin prováděla MP Mikulov v Mikulově, v lokalitě ul. Dukelské odchyt zaběhnuté kozy domácí. Možná by bylo lepší uvést opuštěné kozy domácí. Nalezené zvíře mělo totiž zanedbané (přerostlé paznehty) na končetinách v takovém stavu, že se nemohlo ani postavit na přední nohy. Koza se vlastně pohybovala tak, že lezla doslova jenom po kolenech. Mikulovští strážníci posléze nalezenou kozu strakaté barvy převezli do náhradní péče k ochotnému chovateli. V následujících dnech byla nalezené koze poskytnuta odborná veterinární péče. Po lékařském zákroku je koza jako vyměněná a nyní si už i vesele poskakuje. Pokud někdo uvedenou kozu postrádá, ať se laskavě přihlásí na MP Mikulov.     

Dne 21. 6. 2022 v čase 20:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Piaristů. V celé záležitosti se jednalo o pomoc silně podnapilé ženě r. 1982, která původně bydlela v Mikulově. Samostatný pohyb byl pro uvedenou ženu velmi rizikový. Strážníci si s identifikací ženy nejdříve nevěděli rady, jelikož kontaktovaná žena na ně mluvila jen německy. Posléze si uvedená žena vzpomněla i na český jazyk. Nejlíp ji pak šly nadávky a vulgarismy. Problémovou ženu strážníci převezli na služebnu MP Mikulov, jelikož provedená dechová zkouška u podnapilé ženy vykazovala nebezpečnou hodnotu 3,02 promile alkoholu. Přivolaný výjezd RZS JMK po zdravotní prohlídce doporučil podnapilou ženu převézt na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Z důvodu vyčerpaných kapacit ženských lůžek na uvedené záchytce, bylo následně rozhodnuto o převozu intoxikované ženy do nemocnice v Břeclavi. Převoz problémové ženy byl proveden sanitním vozem za asistence hlídky MP Mikulov.  Celá záležitost je dále řešena v kompetenci MP Mikulov.    

Se zvýšeným silničním provozem v nastávající letní sezóně nám v poslední době také přibyl zvýšený počet spáchaných dopravních nehod v katastru města Mikulova. Nejvíce nebezpečným místem v Mikulově je jednoznačně dle statistik křižovatka na hlavní komunikaci R52 směrem na obec Březí. Není týden, aby se zde nestala nějaká vážná dopravní nehoda. Strážníci MP Mikulov na místě spáchané dopravní nehody spolupracují s výjezdy vozidel záchranných složek IZS JMK. Strážníci MP Mikulov většinou na místě samotném usměrňují BESIP a plní úkoly, které jim na místě nařídí velitel zásahu. Naposledy na uvedené křižovatce strážníci spolupracovali dne 22.6.2022 v čase od 14:05 hodin, kdy se v křižovatce střetli tři motorová osobní vozidla. Zásah byl ukončen v čase 16:15 hodin. Další dopravní nehoda se zraněním se na uvedeném místě odehrála dne 27.6.2022. Strážníci na místě spolupracovali s jednotkami IZS JMK v čase od 16:55 hodin do 17:30 hodin. Na místě došlo ke střetu několika vozidel. Vlivem dopravní nehody byly zraněny osoby včetně převáženého malého dítěte.      

Dne 23. 6. 2022 v čase 21:30 hodin zasahovali strážníci na ul. Purkyňova. V celé záležitosti se jednalo o opakované vyhrocené situace s místní problémovou osobou r. 1962.  Strážníci MP Mikulov uvedeného muže nalezli bezvládného a silně podnapilého ležet na chodníku v uvedené lokalitě. Po poskytnutí první pomoci ze strany MP Mikulov, byla také na místě provedená dechová zkouška. Naměřená hodnota 3,21 promile se dá zařadit již mezi nebezpečné hodnoty (asi ale, jak u koho). Přivolaný zdravotnický výjezd RZS JMK po provedené lékařské prohlídce posléze doporučil převoz podnapilé osoby na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Samotný převoz podnapilé osoby provedla autohlídka MP Mikulov. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 25. 6. 2022 v čase 04:00 hodin zasahoval sloužící strážník MP Mikulov v provozovně benzínové čerpací stanice MOL v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o kolaps 68letého muže z Roudnice nad Labem. Senior se na benzínce zastavil občerstvit při své dlouhé cestě, následně pak zkolaboval u dveří WC. Přivolaný zasahující strážník poskytnul muži okamžitě první pomoc a udržoval seniora v bezpečné stabilizované poloze až do příjezdu sanity RZS JMK, která jela na místo kvůli momentální vytíženosti až z Břeclavi. Uvedený pacient byl posléze převezen sanitou do nemocnice v Břeclavi k odbornému následnému ošetření.  

Zpracováno do 28. 6. 2022                        Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný