Okénko Městské policie Mikulov - červenec 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc červenec 2022

Dne 1. 7. 2022 v čase 00:10 hodin dokončili strážníci MP Mikulov složitý zákrok, který započal již v předešlý den v čase 23:25 hodin.  Podstatou služebního zákroku byla výtržnost silně podnapilého hosta v provozovně U Zajíce v Mikulově. Uvedený návštěvník Mikulova nejdříve oznámil na tísňovou telefonní linku 156, že se v uvedené provozovněa nalévá alkohol mladistvým osobám! Posléze když na místo přijela hlídka MP Mikulov a prověřila falešné oznámení, se pozornost oznamovatele zaměřila na samotné strážníky. Arogantní a vulgární 33letý muž z města Jeseník se okamžitě začal navážet do zakročujících strážníků a hlasitým projevem rušil noční klid! V určitém okamžiku začal hlídku dokonce fyzicky provokovat a bezprostředně hrozilo, že by mohlo dojít k napadení strážníků! Po marných zákonných výzvách rozvášněného turistu nakonec zkrotily až použité donucovací prostředky. Výtržnosti ze strany uvedeného muže dále pokračovaly i na Náměstí před provozovnou, kam byl zasahujícími strážníky výtržník vyveden. Z důvodu ukončení výtržnosti byl uvedený muž následně předveden na blízkou služebnu MP Mikulov. Na služebně MP Mikulov pak došly problémovému muži slova a argumenty a jeho negativní energie se doslova vypařila. Provedená dechová zkouška na alkohol prokázala u uvedeného občana města Jeseník pozitivní hodnotu 2,38 promile alkoholu. Strážníci dali předvedenému muži nějaký čas k regeneraci a následně jej po učiněném slibu, že z jeho strany již bude jenom klid propustili. Protiprávní jednání bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako úmyslné narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu. Za uvedený spáchaný přestupek, byla výtržníkovi na místě uložena citelná příkazní pokuta, která byla také ihned na místě i zaplacena. Uložení pokuty bylo také dále nahlášeno k zápisu do celostátního registru přestupků.      

Dne 1. 7. 2022 v čase 10:16 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalovou došlo k incidentu, při kterém došlo k poškození veřejně prospěšného zařízení!  Podstatou oznámení bylo neúmyslné překopnutí veřejných elektrických kabelů bagristou při výkopových pracích. Přivolaný technik odpovědné firmy následně vyčísli vzniklou škodu odhadem na 40 až 50 000 Kč. Kontrolovaný bagrista uvedl, že výkopové práce prováděl na objednávku místní občanky, která mu určila trasu výkopů. Zda šlo v tomto případě o legální stavební práce v souladu se stavebním povolením, bylo v tomto případě věcí dalšího šetření. Z důvodu závažnosti celé události přivolali strážníci MP Mikulov na místo hlídku Policie ČR, které vzniklou událost následně předali k dalšímu opatření. Dále v šetření Policie ČR.   

Dne 2. 7. 2022 v čase 01:39 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že po ul. Brněnské jede po odbočení z ul. Husova osobní motorové vozidlo do protisměru! Autohlídka MP Mikulov se v uvedenou dobu zrovna nacházela poblíž a podezřelé vozidlo následně mikulovští strážníci zastavili v křižovatce ul. Pavlovská s ul. Wolkerovou. O celé vzniklé situaci se dále dá říct, že to byla doslova „trefa do černého“, jelikož u řidiče zastaveného vozidla tovární značky BMW strážníci zjistili, že kontrolovaný řidič, občan r. 1987 z Uherského Hradiště je pod vlivem alkoholu. Provedená opakovaná dechová zkouška u něj měřením odhalila pozitivní hodnoty 1,40 promile alkoholu. Kontrolovaný řidič nijak strážníkům nezapíral a přiznával konzumaci alkoholu bezprostředně před samotnou jízdou. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci následně na místo kontroly přivolali hlídku Policie ČR.  Strážníci MP Mikulov následně na místo také přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK, jelikož jedna ze tří spolujezdkyň ve vozidle měla řezné krvácivé zranění na chodidle a žádala o pomoc.

Dne 4. 7. 2022 v čase 15:07 zasahovala autohlídka MP Mikulov v Mikulově na parkovišti před prodejnou Tesco. V celé záležitosti se jednalo o zdravotní kolaps ženy středního věku r. 1978. Zasahující strážníci na místě pomohli rodinným příslušníkům uvedené ženy a kolabující pacientce poskytovali první pomoc až do příjezdu zdravotnického výjezdu RZS JMK. Uvedená pacientka Byla následně převezena do nemocnice na odborné vyšetření. V celé záležitosti se jednalo o turisty z města Kravaře vracející se domů z Rakouska. 

Dne 8. 7. 2022 v čase 21:20 hodin přijala MP Mikulov telefonické oznámení, že po Mikulově jezdí nákladní vozidlo tovární značky Iveco, které objíždí mikulovské výčepy a řidič uvedeného vozidla je jistě pod vlivem alkoholu! Mikulovští strážníci po pátrací akci následně podezřelé nákladní vozidlo zastavili na ul. 1.května v Mikulově v čase 21:50 hodin. Řidič nákladního vozidla byl následně strážníky vyzván k provedení dechové zkoušky. Dále bylo zasahujícími strážníky MP Mikulov na místě zjištěno, že řidič zastaveného vozidla nemá u sebe ani řidičský průkaz, jelikož má nyní úředně vyslovený zákaz řízení! Následně provedená dechová zkouška u kontrolovaného řidiče – občana Novosedel r. 1982 odhalila silnou podnapilost s naměřenou pozitivní hodnotou 2,48 promile alkoholu. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci MP Mikulov na místo zásahu přivolali hlídku Policie ČR. Celou záležitost dále řešila PČR.  

Dne 9. 7. 2022 v čase od 08:00 hodin řešila hlídka MP Mikulov opakovaně několikrát problémovou osobu muže r. 1972 v prostoru ul. Brněnská v Mikulově. Podnapilý cizinec se neustále vracel do uvedené lokality, kde verbálně a vulgárně napadal přítomné místní spoluobčany. Strážníci občana Ukrajiny posléze předvedli k dalšímu šetření na služebnu MP Mikulov a zde ho řešili za narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Z důvodu, že uvedený cizinec neměl při sobě žádné osobní doklady a z jeho minulosti bylo strážníkům známo, že tento cizinec má úředně vyslovený v Č.R. zákaz pobytu, byli na služebnu MP Mikulov přivoláni policisté PČR z referátu RCP Valtice. Problémový cizinec byl posléze dále řešen cizineckou policií.

Dne 14. 7. 2022 v čase 05:22 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občanem Mikulova, že ve vypuštěném rybníku pod Mušlovem je v bahně uvízlý statný srnec! Mělo se jednat o Horní Mušlovský rybník, který je již nějakou dobu zcela vypuštěný. U stavidla vypuštěného rybníka se však vytvořila bahnivá laguna se zbytky proudící vody, která láká divoce žijící zvěř z okolí k uhašení žízně. V těchto horkých časech je toto místo o to aktuálnější. „Živé bahno“ se pak následně stalo skoro osudovým pro uvedeného asi tři roky starého srnce. Srnec byl v bahně zapadlý skoro až po krk, takže se již nemohl skoro vůbec sám pohybovat. Přivolaní strážníci MP Mikulov se nejdříve sami pokoušeli srnce z bahna vysvobodit, to se jim však stále nedařilo.  Posléze si mikulovští strážníci na místo přivolali na pomoc mikulovské hasiče z HZS JMK. Pro profesionální záchranářské kolegy pak bylo vyproštění uvízlého zvířete otázkou jen několika minut. Úspěšný zásah nakonec vyvrcholil společným sprchováním jak zablácených hasičů, tak i na hráz vytaženého srnce. Ještě, že si hasiči sebou vozí spousty čisté nezávadné vody. Propuštění zvířete na svobodu pak bylo krásným „happyendem“ celé záchranné mise a krásným začátkem začínajícího letního dne.  

Hned dvakrát v nočních hodinách dne 17. 7. 2022 zasahovali strážníci MP Mikulov proti drzým vandalům, kteří přenášeli dopravní značky v lokalitě ul. Vídeňská a Komenského! Strážníci nejdříve na uvedeném místě zasahovali v čase 1:30 hodin. Místní mladík r. 2002 za své nezodpovědné chování „nafasoval“ okamžitě příkazní pokutu. Dopravní značení musel na místě také ihned dát do svého původního stavu. Druhý případ se odehrál v čase 2:26 hodin a jednalo se o přespolního mladíka r. 2000 z obce Vrané nad Vltavou. Tentokrát si uvedený vandal odnášel jednu dopravní značku dokonce sebou. Také on musel dopravní značku okamžitě vrátit na své místo a za jeho protiprávní provinění mu byla na místě uložena příkazní pokuta.  Spáchané přestupky strážníci kvalifikovali dle Zákona o pozemních komunikacích. Velký podíl na odhalení obou pachatelů měl bdělý operátor městského kamerového systému MP Mikulov.

Dne 17. 7. 2022 v čase 11:26 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno personálem prodejny Lidl Mikulov, že v prodejně byl zadržen podezřelý cizinec, který se pokusil v uvedené prodejně odcizit různé oblečení v hodnotě 268 Kč. Při následném šetření mikulovští strážníci dále zjistili, že kontrolovaný občan Gruzie r. 1981 má u sebe ještě další oblečení, které však pro změnu pocházelo evidentně z prodejny Tesco. Kontrolovaný cizinec se posléze strážníků dobrovolně přiznal, že nalezené další oblečení skutečně odcizil dnešního dne v mikulovské prodejně Tesco.  V prodejně Tesco byla následně vyčíslena vzniklá škoda na odcizeném zboží 498 Kč. Všechno odcizené zboží bylo následně navráceno nepoškozené do prodejen. Problémový cizinec byl po konzultaci s PČR strážníky potrestán na místě zaplacenou příkazní pokutou. Uložení příkazní pokuty bylo také MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků. V tomto případě by se dalo nakonec konstatovat „jednou ranou dvě mouchy naráz“. Další drobné krádeže v prodejně Tesco Mikulov řešili mikulovští strážníci i dne 20. 7. 2022 v čase 14:00 až 15:00 hodin. Také v tomto případě by se dalo konstatovat pořekadlo „jednou ranou dvě mouchy naráz“, jelikož než dořešili strážníci prvního zloděje, tak už pracovník ochranky prodejny odhalil a zadržel v prodejně druhého zloděje. Takže strážníci nestihli z místa ani odjet. První zloděj byl mikulovský občan r. 1997 a tento se pokusil odcizit láhev vodky v hodnotě 190 Kč. Druhým pachatelem krádeže byl občan Slovenska, který se zase pro změnu pokusil odcizit balení paklu piv a cukrovinky v hodnotě 295 Kč. Oba přestupci byli na místě potrestání příkazní pokutou a také jejich pokutování bylo MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.   

Dne 21. 7. 2022 v čase 9:07 hodin došlo na ul. Vídeňská k dopravní nehodě se zraněním. Podstatou dopravní kolize byla nezodpovědnost místního cyklisty r. 1958, který jel kolem Domů zdraví dolů a neohroženě zamířil doleva přímo do protisměru. Nové přechodné dopravní značení v této lokalitě však takovou jízdu zakazuje. Bohužel měl uvedený senior v danou chvíli velkou smůlu, jelikož při svém manévru vjel přímo „pod kola“ projíždějícímu vozidlu VW Touareg. Vlivem silného nárazu cyklista upadl hlavou na betonový chodník a krvácivě se zranil!  Také jeho horské kolo při tom utrpělo značnou devastaci. Do příjezdu hlídky MP Mikulov na místě poskytovali zraněnému cyklistovi první pomoc místní občané a kolemjdoucí turisté. Také zasahující strážníci MP Mikulov se po dojezdu na místo DN okamžitě aktivně zapojili do záchranářských úkonů. Následně provedené dechové zkoušky naštěstí vyloučili podnapilost obou zainteresovaných řidičů. Zraněný cyklista byl následně převezen sanitním vozem RZS JMK do nemocnice v Břeclavi.  Celou záležitostí se posléze zabýval výjezd Policie ČR Břeclav - DN. Jednoznačné provinění cyklisty bylo dokonale zachyceno na záznamu z kamer městského kamerového systému MP Mikulov. V poslední době se MP Mikulov, ale také celá široká mikulovská veřejnost opakovaně potýká se staronovým nešvarem, kdy si někteří cyklisté neoprávněně myslí, že dodržování dopravních předpisů se týká pouze řidičů motorových vozidel. Jízdy cyklistů do protisměru jsou v Mikulově na denním pořádku. Zkracování různých tras se následovně může pak pro některé stát osudovým. MP Mikulov eviduje i několik varovných případů, kdy nezodpovědní rodiče při jízdě na kole vedou do protisměru dokonce i své nezletilé děti! Jak tomu čelit? Osvětou, prevencí, represí. MP Mikulov běžně denně kontroluje několik cyklistů za spáchané přestupky. Někdy je ve službě dokonce navíc speciální policejní hlídka, která je zaměřena pouze na cyklisty a jejich nezodpovědné chování. Počty strážníků pro službu jsou však limitně omezené.

Dne 21. 7. 2022 v čase 16:42 hodin došlo na Náměstí v Mikulově k vzájemnému fyzickému napadání dvou osob! Celému incidentu na místě dále přihlíželo několik osob, které se do vzniklé rvačky nijak nezapojovaly. Přivolaní strážníci MP Mikulov po dojezdu na místo incidentu oba znesvářené soky od sebe ihned oddělili a tím zabránili pokračování výtržnosti. Hlavním korunním důkazem bude v tomto případě záznam z městského kamerového systému MP Mikulov, kde je vzniklý incident dokonale zachycen. Nyní budou oba mikulovští kohouti r. 1977 a r. 1986 zpytovat své svědomí na místním oddělení PČR Mikulov, kam byla celá záležitost MP Mikulov po zadokumentování postoupena k posouzení. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako hrubá výtržnost a narušování veřejného pořádku.

Dne 23. 7. 2022 v čase 1:25 hodin řešili strážníci MP Mikulov rušení nočního klidu na Náměstí v Mikulově. Podstatou vzniklého přestupku bylo shlukování se více hlučných osob na jednom místě v uvedené pěší zóně. Na větší pohyb osob během víkendu jsou strážníci na Náměstí zvyklí, různé provozovny lákají návštěvníky na své pohoštění, takže kumulace osob před těmito hostinskými prostory jsou předvídatelné. Do Mikulova se během víkendů sjíždí mládež ze širokého okolí a tito návštěvníci můžou pod rouškou tmy a alkoholového opojení také někdy rušit noční klid. O víkendech bývá v létě noční klid většinou posunut až od 00:00 hodin. Po této hodině již strážníci evidentní a prokazatelné porušování nočního klidu netolerují. Příkazní pokutou byl v uvedený čas řešen kytarový hráč r. 1999 z Valašského Meziříčí, který bez výčitek svědomí klidně hlasitě hrál na kytaru u Morového sloupu, a ještě k tomu lákal ke zpěvu další přísedící osoby. Po zaplacení příkazní pokuty byla celá hudební sešlost strážníky rozpuštěna.   

Dne 23. 7. 2022 v čase 06:45 hodin došlo na hlavní komunikaci E52 mezi obcemi Bavory a Perná k vážné dopravní nehodě kamionu a osobního motorového vozidla se zraněním osob. Z převráceného kamionu začala dokonce vytékat tekutá nebezpečná hořlavá látka, takže bylo nutno okamžitě uzavřít celou komunikaci a nouzově odklonit dopravu přes okolní obce. Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému JMK.  Strážníci MP Mikulov plnili uložené úkoly a na křižovatce směrem na obec Březí usměrňovali silniční provoz. Zasahující strážníci MP Mikulov se na inkriminovaném zátěžovém silničním uzlu střídali v urputném vedru s hlídkami PČR, jelikož zásah na místě trval až do 15:15 hodin. Celou záležitost dále řešila Policie ČR.

Dne 24. 7. 2022 v čase 04:22 hodin se na ul. Pavlovská v Mikulově odehrál sousedský incident, podle kterého by se dal klidně napsat scénář dalšího dílu oblíbeného televizního seriálu: „Slovácko sa nesúdí“.  V uvedený čas totiž podnapilý host ubytovacího zařízení přelezl z terasy penzionu na sousedovu střechu přístřešku a zde tropil v alkoholové euforii různé vylomeniny, které probudili do té doby klidně spícího souseda. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze celou záležitost na místě řešili s rozčíleným oznamovatelem. Rušení nočního klidu a omezování práv souseda dořešili strážníci v ranních hodinách, kdy jim byl předložen záznam z kamerového systému poškozeného souseda. Dotčený soused má totiž na svém dvorku z důvodu předešlých špatných zkušeností nainstalovaný svůj interní kamerový systém.  Oslovený host penzionu r. 1988 z okresu Frýdek Místek se ke svému provinění strážníkům pod tíhou důkazu posléze přiznal. Okamžitě uhradil sousedovi vzniklou škodu na poškozené střeše a dále také ihned uhradil uloženou příkazní pokutu vystavenou strážníky za narušování veřejného pořádku a poškozování cizí věci.    

Dne 28. 7. 2022 v čase 15:07 bylo projíždějící autohlídce MP Mikulov osobně nahlášeno svědky nahlašované události, že před malou chvílí došlo na ul. Vrchlického vedle hrobky k dopravní nehodě. Řidička stříbrného vozidla Opel měla při projíždění kolem zde parkujících vozidel tyto bokem svého vozidla zachytit a poškodit! Následně uvedená řidička vozidla Opel z místa odjela bez řešení poškození zaparkovaných vozidel. Strážníci MP Mikulov místo DN ihned zabezpečili a zajistili svědky a důkazy vzniklého incidentu. Dále byla z důkazního materiálu také identifikováno číslo registrační značky vozidla Opel. Dohledání proviněné mikulovské řidičky pak bylo pro mikulovské policisty otázkou jen několika minut. Řidička vozidla Opel se posléze musela vrátit na místo DN a zde s ní byl vzniklý incident řešen přivolanou hlídkou Policie ČR – DN Břeclav. 

Dne 29. 7. 2022 v čase 2:30 hodin došlo na Náměstí v Mikulově k vandalskému činu, při kterém došlo k poškození části sochy anděla z Morového sloupu. Operátor městského kamerového systému si v uvedený čas všimnul čtveřice osob, jak se podezřele pohybuje kolem zábradlí u Morového sloupu. V jeden okamžik pak dva mladící z uvedené sledované čtveřice přelezli zábradlí a začali lozit po nejbližších sochách. Druhá dvojice si je mezitím natáčela na mobilní telefon. Když oba mladíci společně ulomili prsty z poškozené sochy, tak si asi najednou uvědomili, že se stalo něco problémového. Proto okamžitě celá skupina začala z Náměstí prchat směrem k Domu zdraví na ul. Svobody. Aby těch problémů nebylo ještě málo, tak si jeden z mladíků vzal na cestu sebou květináč, který zkrášloval předzahrádku vinotéky. Na ulici Svobody pak celá skupina nastoupila do zaparkovaného vozidla zn. BMW a odjížděli směrem na ul. 22.dubna. Podezřelou skupinu měl však stále pod dozorem bdělý operátor městského kamerového systému MP Mikulov, který zároveň naváděl autohlídky MP Mikulov a Policie ČR. Podezřelé vozidlo strážníci následně zastavili na ul. 22. dubna u zastávky busu. Čtveřice osob byla na místě zadržena a posléze byli všichni předání přivolané hlídce PČR. Jednalo se o mladíky z Brna r. 2004, r. 2005, r. 2004 a dívku r. 2003 z Modřic. U hlavních aktérů incidentu byla provedenou dechovou zkouškou zjištěna alkoholová podnapilost. Nyní budou kontrolované osoby čelit podezření ze spáchání trestného činu – poškozování cizí věci. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.     

Zpracováno do 31. 7. 2022                     Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný