Okénko Městské policie Mikulov - srpen 2022

                  Některé události MP Mikulov za měsíc srpen 2022

Dne 1. 8. 2022 v čase 10:46 hodin došlo na ul. Kostelní náměstí v Mikulově k dopravní nehodě, při kterém došlo k vážnému poškození výsuvného zábranového sloupku. V pořadí se již jedná o několikáté najetí motorového vozidla do uvedeného výsuvného sloupku. Vždy se jednalo o nepozornost řidičů motorových vozidel, kteří porušili instalované dopravní značení, nebo nějakou nařízenou povinnost. Samotný vjezd do pěší zóny je pod neustálým dohledem městského kamerového systému, který také rozlišuje konkrétní registrační značky a monitoruje vzniklou dopravní situaci. Hlídka dopravní služby Policie ČR vždy určila za viníka DN řidiče motorových vozidel. Strážníci MP Mikulov se v uvedený den ihned dostavili k poškozenému osobnímu motorovému vozidlu zn. Hyundai a kontaktovali inkriminovaného mikulovského řidiče r. 1945, který se při silném nárazu zranil v oblasti hlavy. Zasahující strážníci následně poskytli zraněnému řidiči prví pomoc a na místo přivolali záchranářský výjezd RZS JMK. Vzniklou dopravní nehodou se posléze zabývala přivolaná hlídka PČR Břeclav. Výsuvný sloupek zůstal na nějaký čas mimo provoz, čímž způsobil MP Mikulov zvýšenou starost a povinnost s kontrolou vjezdů vozidel do pěší zóny.

Dne 4. 8. 2022 v čase 00:01 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že v prostoru u Ditrichštejnské hrobky právě vzniká incident, při kterém se vzájemně fyzicky napadá trojice osob! Po zpětném zhlédnutí kamerového záznamu strážníci zjistili, že hlavním provokatérem byl v tomto případě posléze na místě incidentu zjištěný místní občan r. 1967. Vyslaná hlídka MP Mikulov na místě samotném dále zkontrolovala občana Rajhradic r. 1980 a občanku Ostravy r. 1996.  Strážníci MP Mikulov na místě incidentu zabránili pokračování výtržností a znesvářené strany od sebe oddělili. Dále byly přítomné osoby na místě poučeny, že celou vzniklou záležitost bude šetřit MP Mikulov v následujících dnech ve své kompetenci. Nakonec byly zkontrolované podnapilé osoby zasahujícími strážníky vyzvány, aby se odebraly do místa svého současného přebývání. Pohyb dotčených osob dále pro jistotu monitoroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov.

Dne 5. 8. 2022 v čase 20:30 hodin došlo na Náměstí v Mikulově k pokousání ženy cizím psem. Celým nahlášeným incidentem se dále zabývala přivolaná hlídka MP Mikulov. Samotné zranění turistky r. 1958 z Jablonce nad Nisou zapříčil pes bojového plemene, který se v daný moment vysmekl svým majitelům z vodítka a utíkal za psem poškozené oznamovatelky. Silnější pes nebyl původně agresivní, a údajně si chtěl jen pohrát se psem, kterého vedly řádně na vodítku uvedená poškozená žena a její dcera. Ženy se však vylekaly a začaly svého psa bránit holýma rukama. To se jim však nevyplatilo a jedna z nich to odnesla pokousáním a škrábanci. Na místo se následně dostavili majitelé útočícího psa a psa si následně zabezpečili. Za svého psa se omlouvali a na místě spolupracovali s poškozenými, tak i s přítomnou hlídkou MP Mikulov. Zraněnou ženu ošetřili zdravotníci ze záchranářského výjezdu RZS JMK. Pražskou majitelku agresivního psa r. 1979 strážníci následně odeslali na kontrolu k veterinárnímu lékaři. Celou záležitostí se dále zabývá ve své kompetenci MP Mikulov.    

Dne 7. 8. 2022 v čase 2:18 hodin prováděla hlídka MP Mikulov kontrolní činnost v okolí spodního sídliště v Mikulově. Při uvedené kontrolní činnosti si mikulovští strážníci všimli, že po ul. Republikánské obrany jede neosvětlené vozidlo zn. Audi. Uvedené vozidlo následně zabočilo na ul. Nádražní. Autohlídka MP Mikulov posléze podezřelé vozidlo následovala na ul. Nádražní, kde bylo sledované osobní motorové strážníky i zastaveno. Ihned při prvním kontaktu s řidičkou vozidla Audi si zasahující strážníci uvědomili, že jednají se silně podnapilou osobou – místní mladou ženou r. 1989. Komplikovaná artikulace slov a alkoholový dech jejich podezření jenom utvrzovalo. Následně provedená opakovaná dechová zkouška podnapilost jenom potvrdila. Pozitivní zkouška měla změřený výsledek 1, 72 promile alkoholu. Strážníci MP Mikulov následně na místo přivolali hlídku Policie ČR, jelikož naměřené alkoholové hodnoty nad 1 promile alkoholu již naplňují skutkovou podstatu pro spáchání trestného činu. Celou záležitostí se dále zabývala hlídka Policie ČR.    

Dne 8. 8. 2022 v čase 10:00 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občankou Mikulova r. 1950, že jí z uzavřeného průjezdu domu na Náměstí v Mikulově zmizelo její jízdní kolo. Kolo mělo být zavěšeno na háku a mělo být také uzamčeno zámkem. Oznamovatelka uváděla, že sousedé z domu o kole nic neví. Oznamovatelka také strážníkům označila dva podezřelé mladíky, na které má důvodné podezření. Strážníci si následně vyžádali na oznamovatelce přesný popis kola a dále orientační čas, od kdy své kolo postrádá. Následovaly hodiny strávené nad zpětným prohlížením kamerových záznamu. Zjištěný výsledek byl však negativní. Strážníci MP Mikulov následně v průběhu dne v čase 19:55 hodin zaregistrovali opřené kolo u budovy prodejny bývalé samoobsluhy Učenka. Dle daného popisu se jednalo o postrádané kolo oznamovatelky. Kolo bylo navíc uzamčeno. Přivolaná oznamovatelka si následně své postrádané kolo bezpečně poznala a odemknula si je svými klíči. Zpětnou kontrolou kamerového záznamu z další kamery bylo zjištěno, že kolo si na místě uzamknula sama oznamovatelka již dne 7. 8. 2022 v čase 9:57 hodin. Úspěšné ukončení případu strážníci nakonec nahlásili rodinným příslušníkům mikulovské zapomnětlivé seniorky.  Strážníci MP Mikulov se někdy zabývají případy, které ze začátku vypadají docela dramaticky, ale nakonec mívají konec až úsměvný. Na závěr tedy konstatujeme: „Konec dobrý, všechno dobré“.

Dne 11. 8. 2022 v čase 8:45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na cyklostezce za dráhou ČD u Nového rybníku v lokalitě Portz Insel. Strážníci na místě zasahovali z důvodu záchrany zraněné labutě. Labuť ležela uprostřed asfaltové vozovky cyklostezky a vykazovala známky zranění nohy. Labuť se odmítala z místa vzdálit a při jakémkoliv přiblížení osob výhružně syčela.  Pro projíždějící cyklista byla ležící labuť docela komplikující překážkou. Strážníci MP Mikulov následně zkontaktovali záchranou stanici v Rajhradě. Následně se o poraněného ptáka postarali odborně vyškolení ornitologové. 

Dne 13. 8. 2022 v čase 19:45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v nájemním bytě na ul. Vídeňské v Mikulově. Podstatou incidentu bylo opakované narušování občanského soužití mezi osobami blízkými. V uvedený čas dali strážníci podnapilému manželovi ještě čas na zpytování svědomí. První stížnost byla řešena napomenutím s výhružkou možného převozu na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Bohužel druhá stížnost na podnapilého a agresivního manžela na sebe nedala dlouho čekat a strážníci MP Mikulov na uvedenou adresu museli vyjíždět i v čase 22:15 hodin znovu. Tentokrát své varovné vyhrůžky strážníci proměnili ve skutečnost a silně podnapilého muže r. 1975 skutečně převezli na vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Opakovaná dechová zkouška byla u problémového muže pozitivní s naměřenou stoupající hodnotou 2,94 promile alkoholu! Agresivně se chovající manžel musel být převezen do zdravotnického zařízení z důvodu, že začal být nebezpečný sám sobě a svému okolí. Domácí násilí v uvedené rodině budou strážníci MP Mikulov řešit v součinnosti s Policii ČR, jelikož se v tomto případě jedná o opakované nebezpečné jednání.  

Dne 21. 8. 2022 v čase 12:35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Bezručova, kde byl v příkopě vedle silniční komunikace nalezen vážně zraněný černý kocour. Nalezené zvíře bylo nepohyblivé, přesto byla situace pro strážníky vypjatá, jelikož kocour se strážníků bál a dával jim to najevo. Z uvedeného důvodu museli strážníci použít při odchytu odchytové pomůcky a pro svoji ochranu použít bezpečností ochranné rukavice. Během převozu k veterinárnímu lékaři se na stálou službu MP Mikulov dovolali majitelé kocoura a žádali o vydání zraněného zvířete. Strážníci posléze zraněného kocoura ihned předali jeho majitelům. Následné ošetření kocoura u veterinárního lékaře již bylo v režii jeho majitelů.  

Dne 22. 8. 2022 v čase 18:30 hodin strážníci MP Mikulov zasahovali na benzínové čerpací stanici MOL v Mikulově, kde byl mezi kamiony nalezen neznámý ležící muž. Osoba měla být vulgární a agresivní vůči druhým lidem! Přivolaní strážníci v problémovém muži zjistili bývalého občana Mikulova r. 1956, který však již nyní žije v Olomouckém kraji. Uvedený muž si do Mikulova asi přijel zavzpomínat na staré časy a jaksi to neodhadl s konzumací alkoholu. Provedená dechová zkouška u něj odhalila silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,94 promile alkoholu. Už to vypadalo, že zasahující strážníci převezou nemohoucího muže do Brna na protialkoholickou záchytnou stanici. Posléze však vyšlo najevo, že uvedený muž má také psychické problémy s náznaky sebepoškozování, proto byl k zásahu také přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Problémový pacient byl nakonec převezen na odborné vyšetření sanitním vozem v doprovodu hlídky MP Mikulov do nemocnice v Břeclavi.   

Dne 24. 8. 2022 v čase 1:46 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí je zvýšený pohyb osob kolem Morového sloupu. Z provozovny U Zajíce neustále pendlovaly osoby, které byly velmi rozjařené a neustále se shlukovaly u laviček u zmíněného Morového sloupu. V jednom okamžiku jedna ze sledovaných dívek přelézá zábradlí u Morového sloupu a začíná vylézat na nejbližší sochy! To již však na uvedené místo spěchá hlídka MP Mikulov. Zasahující strážníci posléze podezřelé osoby na místě kontrolují a problémovou dívku od Morového sloupu vykazují. V daný okamžik byla skupina dívek i docela hlučná a temperamentní. Jejich jednoznačným „životabudičem“ byl zkonzumovaný alkohol, který jim koloval celým tělem. Strážníkům pak dalo hodně práce, aby celou skupinu návštěvnic Mikulova nakonec uklidnili. Přítomné dívky pocházející z Opavy byly od Morového sloupu raději vykázány. Hlavní výtržnice, kontrolovaná „socho-lezkyně“ r. 1997 nakonec od mikulovských strážníků obdržela bloček na příkazní pokutu za narušování veřejného pořádku. Udělená příkazní pokuta byla následně na místě také ihned uhrazena. Kontrola soch naštěstí neshledala žádné poškození. Mikulovští strážníci mají stále v živé paměti nedávný incident, kdy podobní bujaří návštěvníci města lozili v nočních hodinách dne 29. 7. 2022 po Morovém sloupu a ulomili prsty jednomu andělovi-uváděli jsme v minulých Událostech MP Mikulov za měsíc červenec. Takže na Morový sloup jsou mikulovští strážníci velmi citliví a v jeho ochraně jim pomáhá inteligentní funkce kamerového systému, která prostor za okrasným plotem hlídá a jakýkoliv pohyb ihned detekuje a spouští alarm.

Podobné scény, jak v předešlé události zažili strážníci MP Mikulov i v nočních hodinách dne 26. 6. 2022. Nejdříve zasahovali strážníci u kašny s Pomonou v čase 1:45 hodin. V tomto případě se u kašny utábořila asi partička postarších trempů a snažili se zde hrát na kytaru. Někteří z nich nakonec přece jen neodolali a smočili si své unavené údy v kašně v pohupujících vlnkách silně chlórované vody. Zasahující strážníci MP Mikulov následně nepovolený „potlach“ na místě rázně ukončili. Asi 15. členná kontrolovaná skupina osob se strážníky spolupracovala a z místa posléze v klidu odešla. Další zásah museli mikulovští strážníci u dotčené kašny provést ještě v čase 3:15 hodin. Opět se jednalo o podnapilou dvojici mužů, kdy jeden z uvedených opět vlezl do kašny, a dokonce vyšplhal na sochu Pomony a na kovový vodní chrlič uvázal svoje adidasky. Poté slezl, na chvíli odešel, aby se zase i s přítelem na místo vrátil a zase opakovaně na sochu Pomony vylezl. To již však na místě zasáhli strážníci o podezřelé hlučné osoby předvedli na blízkou služebnu MP Mikulov. Problémové osoby byly strážníky dále upozorněny na možné poškození památkově chráněné kašny a také na riziko zranění při potenciálním pádu! Následnou kontrolou nebylo naštěstí poškození kašny zjištěno. Za narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu si zmíněný „socho-lezec“ občan turista z Nového Města na Moravě r. 1995 vysloužil od mikulovských strážníků citelnou příkazní pokutu. Uložená pokuta byla posléze ihned na místě uhrazena. Opět konstatujeme, že velkým pomocníkem MP Mikulov je městský kamerový systém, který zmíněné památky neustále monitoruje a zároveň je také i tímto hlídá.   

Dne 27. 8. 2022 v čase 22:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Workoutovém hřišti na ul. kpt. Jaroše v Mikulově, kde došlo ke zdravotnímu kolapsu jednoho mikulovského mladíka r. 2001. Uvedený mladík údajně doběhl za kamarády na sportovní hřiště již v podnapilém stavu. Chvíli s nimi komunikoval. Posléze se uvedený mladík měl napít přineseného piva a najednou z ničeho nic omdlel a zůstal v hlubokém bezvědomí!  Zasahující strážníci nalezenou osobu v bezvědomí uložili do stabilizované polohy a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Do příjezdu záchranářů strážníci na místě zásahu kontrolovali, zda jsou u pacienta stále zachovány všechny důležité životní funkce. Dále byli také vyrozuměni rodinní příslušníci ošetřované osoby. Zkolabovaný pacient byl následně ihned převezen přivolanou sanitou RZS JMK na urgentní příjem fakultní nemocnice v Brně.    

Dne 28. 8. 2022 v čase 23:28 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že na parkovišti před prodejnou Billa Mikulov se právě nachází trojice výtržníků, kdy jeden z uvedených měl násilně a úmyslně povalit dopravní značku „STOP dej přednost v jízdě“. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov začal uvedenou podezřelou trojici ihned monitorovat. Následně byla za sledovanými podezřelými vandaly naváděna autohlídka se strážníky. Podezřelé osoby byly strážníky posléze zadrženy v lokalitě ul. Na hradbách. Kontrolované osoby byly samozřejmě v silně podnapilém stavu a vracely se na svůj penzion. Strážníci kontrolované turisty ze Slovenská 1x r. 1993 a 2x r.1995 následně poučili, že jejich protiprávní jednání bude dořešeno v následující den až budou všichni ve střízlivém stavu. Posléze bylo šetřením MP Mikulov zjištěno, že uvedená dopravní značka je ve vlastnictví společnosti Billa CZ. Odhadovaná škoda byla vyčíslena asi na 4000 Kč. Strážníci celou událost nakonec zadokumentovali a s vysloveným a podepsaným přiznáním hlavního viníka postoupili k dořešení na správní orgán. Spáchaný přestupek proti majetku nešlo MP Mikulov dořešit, jelikož nebyla ještě dořešena vzniklá skutečná škoda na poškozeném majetku obchodní společnosti.        

 

Zpracováno do dne 30. 8. 2022                                       Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný