Okénko Městské policie Mikulov - říjen 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc říjen 2022

Hned dvakrát začátkem měsíce říjen odhalili strážníci MP Mikulov nezodpovědné občany, kteří odkládali odpad na sběrných místech v rozporu s platným nařízením. Oba případy se odehrály na ul. Na hradbách na parkovišti vedle budovy Atrium. Paradoxem na celé situaci je okolnost, že nad kontejnery je umístěna cedule s nápisem, která upozorňuje občany, že místo je neustále monitorováno kamerovým systémem MP Mikulov. Oba přestupci byli samozřejmě identifikováni díky záznamu z kamer, kdy byly zaznamenány jejich registrační čísla vozidel, kterými byl odpad na místo přivezen. Odložené igelitové pytle s odpadem vedle kontejnerů jsou velkým problémem, jelikož kolem sběrných míst takto vzniká chaos a za následný úklid jsou městu účtovány zbytečné poplatky za vícenáklady. První případ se odehrál již 30.9.2022 v čase 18:24 hodin. Pachatele občana Dolních Dunajovic r. 1960 strážníci pokutovali příkazní pokutou dne 3. 10. 2022. Druhý případ se odehrál dne 2. 10. 2022 v čase 16:40 hodin. Tentokrát se jednalo o pachatelku z obce Březí r. 1981. I tento spáchaný přestupek byl vyřešen uložením příkazní pokuty a povinností dodatečného úklidu přivezených plných igelitových pytlů.

Dne 6. 10. 2022 v čase 22:47 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému, že se na Náměstí poblíž provozovny U Zajíce povaluje na chodníku nemohoucí osoba! Vyslaní strážníci MP Mikulov následně v uvedené osobě zjistili místního občana r. 1962. Problémový muž byl tak silně podnapilý, že nebylo u něj ani možno provést dechovou zkoušku.  Z důvodu, že strážníkům bylo známo, že nemohoucí muž žije osamoceně, tudíž strážníci jej nemají ani komu předat, bylo rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Po telefonické konzultaci se zdravotnickým personálem, byla podnapilá a nemohoucí osoba převezena do uvedeného zdravotnického zařízení. Záležitost byla dále dořešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 4. 10. 2022 v čase 16:05 hodin řešila hlídka MP Mikulov nahlášenou krádež v prodejně Tesco Mikulov. Opět se jednalo o krádež 2x láhve lihoviny v celkové hodnotě 360 Kč. Bohužel pro pachatele krádeže a naštěstí pro spravedlnost, jelikož pachatel byl po průchodu přes pokladnu bez zaplacení zboží zadržen personálem prodejny. Ukryté láhve pod ošacením zadržený zlodějíček dobrovolně vydal nazpět nepoškozené do prodejny. Přestupek proti majetku mikulovští strážníci potrestali uloženou příkazní pokutou a hlášením do centrálního registru přestupků. Další krádež v uvedené prodejně Tesco Mikulov řešila MP Mikulov i dne 5. 10. 2022 v čase 19:50 hodin. Tentokrát se jednalo o „velkou“ krádež, jelikož neznámí pachatelé si z prodejny odvezli bez zaplacení plně naložený vozík s krabicemi pracích prášků. V celé záležitosti budou důležité záznamy z interního kamerového systému prodejny Tesco Mikulov. Dále v šetření MP Mikulov.  

Dne 7. 10. 2022 v čase 21:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí opět před provozovnou U Zajíce. V celé záležitosti se jednalo o fyzické napadení mezi dvěma muži. Šetřením na místě strážníci zjistili, že na místě se nachází místní muž r. 1981, který uváděl, že byl napaden údery a kopy do oblasti hlavy!  Jako útočník byl označen na místě přítomný občan r. 1992 pocházející z jihočeského Písku. Oba účastníci incidentu byli po silným vlivem alkoholu. Arogantní Jihočech následně svoji agresivitu obrátil i proti zakročujícím strážníkům MP Mikulov. Nejdříve začal strážníky vulgárně urážet a následně přitvrdil a přešel dokonce i k vyhrožování napadením a fyzickou likvidací zakročujících strážníků! Když začal dále na strážníky i plivat a odmítal výzvy ke zklidnění, to už strážníci na nic nečekali a řádícího výtržníka zpacifikovali za využití donucovacích prostředků. Spoutaný muž byl posléze předveden na nedalekou služebnu MP Mikulov. Lustrací osoby bylo dále zjištěno, že se v tomto případě jedná o osobu s kriminální minulostí, toho času v podmíněném trestu za spáchané výtržnictví a fyzické napadení! Z uvedeného důvodu strážníci MP Mikulov přivolali na služebnu MP Mikulov hlídku Policie ČR a celou záležitost jim předali k posouzení, zda by spáchaná výtržnost na Náměstí nemohla naplňovat znaky pro spáchání skutkové podstaty trestného činu. Celou záležitostí se bude dále zabývat Policie ČR.  Podnapilého výtržníka následně odvezla hlídka MP Mikulov z důvodu silné podnapilosti a nezvladatelnosti na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Naměřená hodnota alkoholu v dechu vykazovala hodnotu 2,46 promile alkoholu.  

Dne 8. 10. 2022 v čase 12:55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno rozčileným občanem Mikulova, že na ul. Habánská porušují osobní motorové vozidla DZ „Zákaz vjezdu“ a klidně jezdí až k úpatí Svatého kopečku! Právě před malou chvílí měly na Svatý kopeček vyjet dvě vozidla s cizí registrační značkou. Přivolaní strážníci skutečně na uvedeném místě zaregistrovali dvě zaparkovaná vozidla, jedno parkovalo dokonce až na lesní cestě u nainstalované vjezdové zábrany! Strážníci MP Mikulov na místě provedli fotodokumentaci spáchaných dopravních přestupků a na inkriminovaná vozidla vylepili „předvolánky“. Spáchané přestupky byly následně řešeny v kompetenci MP Mikulov a MěÚ Mikulov.  

Dne 14. 10. 2022 v čase 20:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Lormově náměstí. V celé záležitosti se jednalo o incident s místním nepřizpůsobivým spoluobčanem, který často posedává na lavičkách v silně podnapilém stavu a tropí veřejné pohoršení. Následně se pak kolem něj vyskytuje spousty odpadků a vypitých láhví od alkoholu. Strážníci se uvedenému muži r. 1977 snažili nejdříve domlouvat. Bohužel jejich snažení se jaksi míjelo účinkem a podnapilý muž si z nich jen dál dělal legraci a ignoroval je. Když začali být zasahující strážníci důraznější a žádali spoluobčana k odchodu z místa a úklidu odpadků, začal být zmíněný spoluobčan najednou i agresivní. Po zjištění, že uvedený muž není pro svou opilost schopen samostatné chůze, bylo strážníky posléze rozhodnuto o jeho převozu na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. V tomto případě se jedná také o osobu, která žije na ulici a strážníci ji nemají komu předat k dalšímu ošetřování. Naměřená hodnota alkoholu v dechu, vykazovalo hodnotu 3,02 promile alkoholu! Protiprávní jednání bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.   

Dne 15. 10. 2022 v čase 18:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov opět u spáchané drobné krádeže. Tentokrát se jednalo o prodejnu Lidl Mikulov. Zadržený slovenský zlodějíček r. 1971 tímto spáchal v Mikulově již svůj několikátý spáchaný protiprávní skutek proti majetku. Podstatou provinění byla konzumace potravin přímo v prodejně Lidl. Nevábně vypadající muž v prodejně zkonzumoval tavené sýry, bílý jogurt a další potraviny, aniž by měl na jejich řádné zaplacení Ostatní nakupující takové chování velmi pobuřovalo! Zadržený muž přivolaným strážníkům MP Mikulov vysvětloval, že chce jít na zimu do vězení, proto se jeho krádeže v poslední době stupňují. Strážníci MP Mikulov spáchanou krádež v tomto případě neřešili uložením příkazní pokuty, ale celou událost zadokumentovali a postoupili ji k dořešení na MěÚ Mikulov ke správnímu orgánu. Bohužel opakované krádeže jsou stále jenom v rovině spáchání přestupku proti majetku. Takže uvedený muž, bude muset přečkat nadcházející zimu nakonec v terénu a občani Mikulova budou asi muset tolerovat jeho přítomnost v mikulovských supermarketech. Vymahatelnost pokut je u takovýchto individuí v podstatě nemožná.  

Dne 16. 10. 2022 v čase 11:15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na sídlišti, konkrétně na ul. Pod strání u budovy DPS. V celé záležitosti se jednalo o zákrok proti silně podnapilé a zfetované osobě, která se bezmocně válela na trávníku před zmíněnou budovou DPS. Strážníci se snažili místního muže r. 1987 přivést k vnímání situace, ale tento je neustále ignoroval a odmítal s nimi spolupracovat. Z důvodu, že se v tomto případě jednalo o problémovou osobu, kterou neměli strážníci komu předat (muž s kriminální minulostí), bylo posléze rozhodnuto o převozu osoby na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Osoba nebyla schopna samostatné chůze a byla nebezpečná sama sobě a svému okolí. Záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.     

Dne 17. 10. 2022 v čase 17:30 hodin došlo v Mikulově v nebezpečné křižovatce komunikace E52 na obec Březí opět k vážné dopravní nehodě se zraněním osoby. Tentokrát nedal mladý řidič Škody Felicia přednost projíždějícímu kamionu. Na místě zasahovaly výjezdové jednotky IZS. Strážníci MP Mikulov na místě spolupracovali s výjezdem Policie ČR a HZS JMK a usměrňovali na místě BESIP. Šetření DN bylo ukončeno v čase 19:40 hodin.

Zvýšená aktivita běženců a jejich převaděčů se v posledních týdnech nevyhnula ani Mikulovu. Strážníci MP Mikulov v měsíci říjnu zasahovali u několika případů spojených s výskytem uvedených skupin cizinců v katastru města Mikulov. První případ se odehrál v brzkých ranních hodinách – 4:25 hodin dne 23.10.2022 na ul. 22.dubna. Skupina syrských uprchlíků čítala počet 10 mužů ve věkovém rozmezí 20 až 35let. Cizinci se zdržovali v prostoru autobusové zastávky a měli oslovovat místní občany se žádostí jejich odvozu do města Brna. Strážníci MP Mikulov podezřelé osoby zkontrolovali a následně je předali přivolané hlídce cizinecké policie. Druhý případ se odehrál dne 27.10.2022 v čase 18:40 hodin. Skupina 20 osob syrského původu se zdržovala na autobusové zastávce na ul. Piaristů. V této skupině se již zdržovaly také dvě ženy a čtyři děti. Zbytek osob byli muži v rozmezí 20 až 55let. Strážníci MP Mikulov posléze na místo přivolali cizineckou policii a podezřelé osoby jim na místě předali k dalšímu řešení. Třetí případ se stal následující den 28.10.2022 v čase 8:50 hodin. Podezřelí Syřané se tentokrát ukrývali v houštinách v lokalitě za čističkou odpadních vod. Cizinci se na místě asi zdržovali již nějaký čas, jelikož na místě byli vybaveni papírovými kartony na přespávání. Navíc se všude okolo povalovalo spoustu obalových odpadků. Syřany také prozradil kouř z rozdělaného ohně. Zkontrolovaná skupina mladých mužů čítala počet 5 osob. Také v tomto případě byly zadržené osoby ihned předány na místě přivolané hlídce cizinecké policie. Co měly všechny případy společného? Byl to cíl jejich strastiplné cesty. Všechny osoby tvrdily, že chtějí jen do „Germany“ a v ČR se nechtějí nijak zdržovat.         

 

Zpracováno do 31.10.2022                                           Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný