Okénko Městské policie Mikulov - listopad 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc listopad 2022

Dne 1. 11. 2022 v čase 5:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově na ul. Nová, kde došlo k uvíznutí dospělé srny, která se zasekla mezi vyplňovacími železnými tyčemi oplocení, které je instalováno mezi domovními bloky! Nešťastné zvíře hlasitě naříkalo, takže mikulovské strážníky zalarmovali obyvatelé dotčeného domu. Přivolaní strážníci se sice snažili srnu vyprostit vlastními silami, ale to se jim stále nedařilo. Z důvodu, že bylo nutno železné tyče zcela odstranit, přivolali si strážníci na pomoc místní hasiče HZS JmK. Přivolaní záchranáři srnu ze zákeřné pasti následně doslova vystříhali hydraulickými nůžkami. Po zdravotní prohlídce byla nezraněná srna posléze propuštěna do volné přírody. Poškozený a nebezpečný plot strážníci nakonec nahlásili na fi. Tedos Mikulov s.r.o.

V čase „dušičkových“ návštěv hřbitovů a dalších pietních míst mikulovští strážníci, jako obvykle věnovali mikulovskému městskému hřbitovu zvýšenou pozornost. Samozřejmě se jednalo o častou fyzickou kontrolu hřbitova prováděnou hlídkou strážníků a také sledováním kamer městského kamerového systému umístěným v prostoru samotného hřbitova. V letošním roce zabezpečení hřbitova komplikovala oprava vstupní železné brány, která byla několik dnů zcela demontovaná. Takže vjezdu do městského hřbitova takto bránily pouze náhradní zábrany a bdělé oko operátora kamer Jaké to pak bylo pro mikulovské strážníky překvapení, když se dne 2. 11. 2022 v čase 21:10 hodin objevilo v prostoru hřbitova dodávkové vozidlo tovární značky Mercedes. Již po prvním posouzení se strážníci přesvědčili, že se v tomto případě nejedná o obsluhující vozidlo pohřební služby. Podezřelá dodávka Mercedes si klidně zajela až do horní částí hřbitova a popojížděla si mezi hroby. Vyslaná autohlídka podezřelé vozidlo následně zkontrolovala těsně před jeho odjezdem z hřbitova. Řidič vozidla a jeho spolujezdec strážníkům tvrdili, že se jen přijeli podívat na „rozsvícený“ hřbitov. Strážníci MP Mikulov posléze zastavené vozidlo zkontrolovali a přesvědčili se, že vozidlo ze hřbitova nic neodváží. Řidiče vozidla – cizince r. 1988, který se dlouhodobě zdržuje v Mikulově strážníci na místě poučili, že návštěvy hřbitova se provádějí civilizovanějším způsobem. Za porušení dopravní značky zákaz vjezdu, která je umístěna u vstupu do hřbitova strážníci provinilému uvedenému řidiči na místě uložili příkazní pokutu.

Dne 2. 11. 2022 v čase 7:15 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil cizinec žijící v Mikulově r. 1972 a přivedl si sebou psa německého ovčáka. Strážníkům MP Mikulov následně začal vysvětlovat, že psa našel uvázaného u hromady dřeva v lokalitě za nádražím ČD v Mikulově včerejšího dne. On má sice se psy zkušenosti z minulosti, ale psa si v pronajatém bytě nyní nemůže ponechat. Uvedený občan strážníkům dále uvedl, že on sám pochází z Polska a v Mikulově se zdržuje z pracovních důvodů. V útulku v Bulharech mu psa odmítli bez asistence MP Mikulov převzít. Strážníkům se celá nahlášená událost zdála podezřelá, ale přesto dotyčného psa nouzově umístili do záchytného kotce MP Mikulov. Následným šetření MP Mikulov dne 4. 11. 2022 vyšlo dále najevo, že „starostlivý“ nálezce psa vůbec nenašel a že se v podstatě jedná o jeho psa, kterého si do Mikulova přivezl z Polska. Z důvodu, že psa začal nezvládat a jeho chov v pronajatém bytě byl problémový, rozhodl se jeho majitel o podvodné předání na MP Mikulov. „Fingovaný nález“ strážníci cizinci dokázali také v rámci spolupráce s bývalou polskou majitelkou psa. Svou roli možná také sehrála daná okolnost, že pobyt nalezeného psa je ve smluvním útulku vždy zpoplatněn! Ustájený pes byl uvedenému cizinci předán-vrácen dne 7. 11. 2022. Celá záležitost byla dále řešena v kompetenci MP Mikulov. Cizinci byly doporučeny legální postupy, jak má se svým psem dále naložit. Snad jedna poznámka nakonec. Strážníkům vždy při podobných případech pomáhá policejní intuice. Neoprávněné předávání nalezených psů a koček ze sousedních katastrů Mikulova nebývá ojedinělým případem. Jakmile někdo donese, nebo dovede přímo na služebnu nalezené zvíře, vždy to bývá podezřelé. Proto mikulovští strážníci doporučují, nalezená zvířata na služebnu MP Mikulov nikdy nenoste. Strážníci vždy přijedou na místo nálezu, vyhodnotí situaci a zde si dotyčné zvíře sami odchytnou a odvezou.    

V mikulovských prodejnách došlo během začátku měsíce listopad také k několika dokonaným krádežím zboží, ke kterým byla následně přizvána MP Mikulov. První krádež se stala dne 6. 11. 2022 v čase 19:33 hodin v prodejně Tesco Mikulov. V tomto případě byl personálem prodejny odhalen místní mladík r. 1998, který v prodejně odcizil lihoviny v hodnotě 380 Kč. Při krádeži byl uvedený mladík zadržen personálem prodejny. Spáchaný přestupek proti majetku strážníci MP Mikulov potrestali uloženou příkazní pokutou. Druhý případ se odehrál dne 7. 11. 2022 v čase 10:21 hodin. Tentokrát se objektem krádeže stalo velké balení náplní do e-cigaret v prodejně Travel Free Mikulov v hodnotě 1120 Kč. Přistižená zlodějka z Hrušovan nad Jevišovkou r. 2001 posléze odcizené zboží dotačně doplatila. Také ona byla hlídkou MP Mikulov potrestána uloženou příkazní pokutou. Třetí případ se stal opět v prodejně Tesco Mikulov. Tentokrát se v podstatě jednalo o spáchání dvou krádeží jedním pachatelem ve stejný den 9. 11. 2022. Poprvé místní problémový mladík r. 1997 v prodejně odcizil zboží v dopoledních hodinách. Zboží v hodnotě 2 437 Kč uvedený mladík pronesl z prodejny bez zaplacení a nebyl při tom přímo zastižen. Hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena díky záznamu z interního kamerového systému prodejny a zpětnou inventurou. Druhou krádež spáchal uvedený mladík v čase 18:25 hodin. To již však byl přímo zastižen zaměstnancem prodejny. Odcizené prací prášky v hodnotě 3 196 Kč zlodějíček ukrýval v oranžovém batohu. Uvedené prací prášky byly v tomto případě navráceny nepoškozené do prodejny. K oběma spáchaným krádežím se přistižený mladík posléze sám dobrovolně přiznal přivolaným strážníkům MP Mikulov. Spáchané přestupkové jednání strážníci následně po zadokumentování postoupili k dořešení na příslušný správní orgán MěÚ Mikulov.  

Dne 9. 11. 2022 v čase 10:15 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v nočních hodinách mělo dojít v Mikulově na ul. České v prodejně Sport bar k výtržnosti, při které došlo k úmyslnému poškození prosklených vstupních dveří provozovny. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze zjistili, že k incidentu mělo dojít již dne 8. 11. 2022 v čase 23:50 hodin. Podezřelými pachateli měli být dva neznámí hosté, kteří v prodejně při svém rychlém odchodu ještě navíc zanechali neuhrazenou útratu v hodnotě 215 Kč. Vyčíslená škoda na rozbitých dveřích by neměla přesahovat částku 10 000 kč. Strážníci MP Mikulov na místě činu zabezpečili důkazní materiál a dále výpovědi všech zúčastněných svědků události. Hlavním důkazním materiálem budou uložené záznamy z interního kamerového systému provozovny. Celou záležitostí se dále zabývá MP Mikulov. Protiprávní přestupkové jednání je zatím kvalifikováno, jako úmyslné poškozování cizí věci.

Dne 9. 11. 2022 v čase 11:20 hodin si projíždějící autohlídka MP Mikulov všimla, že na ul. Koněvova je nějak divně zaparkovaná Škoda Octavie. Při bližším ohledání strážníci zaregistrovali, že vozidlo je celé po jedné straně poškozeno asi projíždějícím vozidlem. Neznámé projíždějící vozidlo o Octavii zachytilo a celou ji vytočilo z parkovacího místa. Strážníky na místě dále na místě oslovil svědek, který jejich domněnky potvrdil. Neznámým vozidlem měl být projíždějící kamion s návěsem. Operátor kamerového systému MP Mikulov posléze akčně dohledal, že projíždějícím vozidlem měl být v čase 11:10 hodin červený kamion zn. Mercedes konkrétní táborské dopravní firmy. Pátráním po dotyčném vozidle bylo následně zjištěno, že vozidlo se nyní již nachází na území Rakouska. Co dělal projíždějící kamion v zákazu vjezdu vozidel do 3,5 t a proč nezastavil po způsobené dopravní nehodě bude nyní muset dotyčný řidič vysvětlovat Policii ČR. Strážníci MP Mikulov na místě zabezpečili důkazní materiál ze spáchané dopravní nehody a celou událost předali přivolané dopravní hlídce Policie ČR – Břeclav.

Dne 9. 11. 2022 v čase 22:06 hodin zaregistroval operátor kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí v okolí Morového sloupu se pohybuje skupinka osob, kdy jedna z těchto osob něco agresivně gestikuluje rukama! Evidentně mezi těmito osobami docházelo k prudké hádce! Sledovaný neznámý mladík posléze povalil na zem přenosnou dopravní značku a dále začal manipulovat s okrasnou lavičkou z městského inventáře. V jeden okamžik zmíněnou lavičku neznámý mladík vyzvedl a mrštil s ní o dlažbu. Vlivem nárazu se lavička následně poškodila. Vyslaní strážníci MP Mikulov na místě zjistili, že problémovou osobou je místní mladý muž r. 1987. Uvedená problémová osoba byla posléze předvedena na blízkou služebnu MP Mikulov k dalšímu vysvětlení. Dechová zkouška u předvedeného výtržníka potvrdila jeho silnou podnapilost. Po zklidnění a podaném vysvětlení byla podezřelá osoba ze služebny MP Mikulov následně propuštěna. Šetření vzniklé události bylo dohodnuto na další den až dojde k úplnému vystřízlivění podezřelé osoby. Bohužel nabízenou šanci k odchodu do místa bydliště si kontrolovaný výtržník asi nevzal k srdci, jelikož na MP Mikulov bylo 10. 11. 2022 v čase 00:55 hodin telefonicky nahlášeno, že podobný šílenec řádil také ve Sport baru na ul. České. Ve zmíněnou domu měla tato agresivní osoba v uvedené provozovně demolovat nábytek a rozbíjet skleněné nádoby a láhve! Přivolaní strážníci MP Mikulov si na výpomoc do uvedené provozovny přivolali hlídku Policie ČR, jelikož se v tomto případě jednalo o osobu s kriminální minulostí, která byla v nedávné době propuštěna z výkonu trestu. Operátor MP Mikulov z kamerových záznamů dohledal, že problémový občan Mikulova se již odebral do místa jeho současného přebývání. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.  

Dne 10. 11. 2022 v čase 12:11 hodin zaregistroval strážník MP Mikulov toho času mimo svou pracovní dobu, že ul. Husovou právě projížděl rakouský turistický autobus, který při tomto projíždění poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo zn. Mazda.  Rakouský autobus byl posléze zastaven a na místo byla přivolaná běžná hlídka MP Mikulov. Místo DN bylo následně monitorováno operátorem městského kamerového systému. Strážníci na místě posléze kontaktovali řidiče rakouského autobusu a také řidiče poškozeného vozidla Mazda. Z důvodu, že si řidič poškozeného vozidla přál, aby byla spáchaná DN řešena dopravní hlídkou Policie ČR, přivolali strážníci na místo hlídku PČR.

Dne 12. 11. 2022 zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že na ul. Vrchlického na městském parkovišti před Sport barem někdo poškodil v usazení nainstalovanou dopravní značku, která projíždějící řidiče upozorňuje, že vjíždí do slepé ulice. Ulomená značka byla pohozená poblíž u zdi domu. K ulomení dopravní značky se do té doby nikdo nepřihlásil. Operátor městského kamerového systému posléze dohledal na záznamu z kamer, že k dopravní nehodě došlo dne 12. 11. 2022 v čase 14:13 hodin.  Řidič černé Škody Octavie po nacouvání do značky následně ulomenou značku odložil vedle zdi, kde jí posléze dohledali strážníci MP Mikulov. Lustrací vozidla strážníci MP Mikulov následně řidiče Octavie dohledali a kontaktovali. Nezodpovědný řidič r. 1988 původem ze středních Čech byl následně osobně řešen na služebně MP Mikulov dne 13. 11. 2022. Vzniklá škoda na poškozené značce byla následně řidičem uhrazena. Celá záležitost byla dále dořešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 13. 11. 2022 v čase 13:55 hodin probíhal na Náměstí v Mikulově Svatomartinský jarmark. Při této příležitosti se vedle Morového sloupu také nacházely vystavené v zabezpečené ohradě „Svatomartinské husy“ a malé stádo koz. V uvedeném čase byli hlídkující strážníci MP Mikulov na Náměstí osloveni občany Mikulova, že malé kůzle v ohradě bylo právě pokousáno psem! Přivolaní strážníci posléze na místě zjistili, že turistka z Brna r.1968 měla sice svého psa při korzování v pěší zóně řádně na vodítku, ale tento pes neměl náhubek, čímž nebyl dostatečně zabezpečen a mohl napadnout zmíněné kůzle. Zranění kůzlete na noze bylo lehčího rázu, ale přesto se jednalo o krvácející zranění. Samotné poranění bylo umožněno v okamžiku, když kůzle částečně vystrčilo nožičku z poza oplocenky. Strážníci na místo dále přivolali majitele zvířat, který se posléze ihned dohodl s majitelkou psa na finančním odškodnění. O zraněné kůzle se dále postaral jeho majitel. Nezodpovědná chovatelka psa byla dále řešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 13. 11. 2022 v čase 14:50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. A. Muchy v Mikulově kde došlo ke zdravotnímu kolapsu rakouské turistky r. 1976. Strážníci MP Mikulov na místě poskytli zmíněné turistce první pomoc a dále na místě spolupracovali s rodinnými příslušníky cizinky. Strážníci následně na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk. Zdravotníky bylo na místě konstatováno, že uvedená žena prodělala glykemický záchvat. Zasahující strážníci na místě překládali do německého jazyku rodinným příslušníkům cizinky, kdy bylo dohodnuto, že o ženu se dále následně postarají sami její rodinní příslušníci, kteří ji převezou svým vozidlem na odborné ošetření do rakouského zdravotního zařízení.    

Dne 18. 11. 2022 v čase 19:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Hotelu Galant v Mikulově na ul. Mlýnská. V celé záležitosti se jednalo o nevhodné chování jednoho polského hosta hotelu r.1982 a jeho rodinných příslušníků vůči personálu zmíněného hotelu. Přivolaní strážníci arogantního cizince na místě posléze poučili, že jeho jednání je neakceptovatelné a mohlo by být také posuzováno, jako úmyslné narušování občanského soužití. Podstatou nevhodného jednání bylo poručování provozního řádu hotelu v souvislosti s provozem hotelového bazénu. Když byl zmíněný cizinec napomenut recepční hotelu, tak jeho reakce byla výbušná a hraničila až s pokusem o fyzické napadení personálu hotelu. Zásah strážníků asi na problémové hosty preventivně zapůsobil, jelikož jejich chování již bylo po celou dobu zbytku pobytu zcela bezproblémové. Protiprávní jednání bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.  

Dne 20. 11. 2022 v čase 13:40 hodin zasahovali strážníci v provozovně Travel duty free na rakousko-českém hraničním pomezí. V celé záležitosti se jednalo o zadržení podezřelého zlodějíčka personálem prodejny. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě zjistili, že podezřelým pachatelem je občan ČR r. 2003 původem z Opavy. Tento se následně ke krádeži zboží v hodnotě 1 125 Kč strážníkům přiznal. Po vyřešení náhrady vzniklé škody, byla učiněná krádež strážníky MP Mikulov potrestána uložením příkazní pokuty. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako dokonané spáchání přestupku proti majetku. Uložení pokuty bylo dále oznámeno MP Mikulov do centrálního registru přestupků.

V posledních chladných listopadových dnech strážníci MP Mikulov také zasahovali v mikulovských ulicích při poskytování první pomoci místním potřebným spoluobčanům. První zásah proběhl dne 21. 11. v čase 23:30 hodin. V celé záležitosti se jednalo o pomoc podnapilému muži r. 1961. Tento invalida se na ul. Havlíčkova povaloval podnapilý na chodníku takovou dobu až zcela úplně prochladl. Strážníci u tohoto pacienta zabezpečili základní životní funkce a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk. Podchlazený muž byl následně převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Druhý případ mikulovští strážníci řešili dne 22. 11. v čase 20:15 hodin na Náměstí v pěší zóně. Zasahující strážníci zde pomáhali místnímu podnapilému muži r. 1977, který si při pádu na dlažbě chodníku poranil svůj kotník. Také v tomto případě strážníci na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk a pacient skončil na odborném ošetření v nemocnici v Břeclavi. Třetí případ se odehrál dne 26. 11. v čase 12:20 hodin na parkovišti před prodejnou Tesco Mikulov. Mikulovští strážníci zde pomohli místnímu muži r. 1962. Krvácející poranění hlavy si problémový a podnapilý muž přivodil svým nekontrolovaným pádem na asfaltovou komunikaci. Strážníci na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk a poraněný muž byl posléze převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.  Zatím poslední podobný případ se odehrál dne 26. 11. v čase 13:20 hodin. Tento případ byl specifický v tom, že se odehrál v bytě na ul. 22.dubna. Strážníci MP Mikulov reagovali na oznámení občanů, kteří telefonovali, že v dotčeném bytě někdo volá o pomoc! Z důvodu, že vstupní dveře bytu byly uzamčeny, strážníci vniknuli do bytu přes otevřené okno za využití výsuvného služebního zásahového žebříku. Zkolabovaného seniora r. 1950 strážníci nalezli v bytě ležícího pod okny. Strážníci poskytnuli důchodci první pomoc a dále zabezpečili jeho základní potřeby. V tomto případě nebylo nutno volat zdravotnický výjezd RZS Jmk. Způsob života hendikepovaného seniora je spíše otázkou pro jeho rodinné příslušníky a sociální pracovníky. Dále řešeno v kompetenci MP Mikulov.

Dne 25. 11. 2022 v čase 15:14 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno od ostrahy prodejny Lidl Mikulov, že v prodejně zakročovali proti dvěma podezřelým „zákazníkům“, kteří se v prodejně pokoušeli provézt naložené zboží do nákupního vozíku přes vstupní vchod do prodejny. Naložené zboží bylo samozřejmě neuhrazené!  Podezřelí pachatelé byli asi velmi zkušení a personál prodejny dokonale zmátli svými účelovými manipulacemi kolem pokladen. Vyvezení nezaplaceného zboží se jim nakonec také povedlo. Ostraha prodejny sice jednoho pachatele pronásledovala a podařilo se jim zachránit jeden plně naložený plastový nákupní košík. Bohužel druhý pachatel odvezl naložený kovový vozík a zboží si naložil do odstaveného vozidla. Ostraha prodejny posléze na místo přivolala hlídku MP Mikulov. Pátrání strážníků MP Mikulov bylo po neznámých pachatelích již zcela neúspěšné. Z důvodu, že hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena dle inventury na hodnotu přesahující 11 000 Kč, byla provedená krádež MP Mikulov ihned na místě předána přivolané hlídce Policie ČR.  Celá záležitost je dále řešena, jako podezření ze spáchání trestného činu místním oddělením PČR. V celé záležitosti budou mít hlavní důkazní hodnotu jak kamerové záznamy z interního kamerového systému prodejny, tak záznamy z městského kamerového systému MP Mikulov.      

zpracováno do dne 30. 11. 2022.            

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný