Okénko Městské policie Mikulov - září 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc září 2022

Dne 3. 9. 2022 v čase 02:59 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov u Morového sloupu v prostoru Náměstí. V celé záležitosti se jednalo o incident mezi čtyřmi muži, který nakonec vyústil ve fyzické napadení jednoho z nich. Zasahujícím strážníkům se nakonec na místě podařilo na místě zadržet a identifikovat pouze tři zbylé výtržníky. Čtvrtý podezřelý se raději z místa rychle „vypařil, jak pára nad hrncem“, jelikož asi tušil, že přijíždějící služební vozidlo MP Mikulov pro něj nevěští nic dobrého. Mikulovští strážníci zbylé mladé muže na místě zklidnili a doporučili jim bezproblémový přesun do místa bydliště. Jednoznačným spouštěčem nezvladatelných emocí byla v tomto případě přemíra zkonzumovaného alkoholu, jelikož všechny na místě provedené dechové zkoušky byly pozitivní. Strážníci celou záležitost kvalifikovali, jako narušování občanského soužití a veřejného pořádku. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov postupně prošetřováno v následujících dnech. Podezřelým osobám 2x občané Mikulova r. 1996 a r. 1997 a 1x občanu Brna nyní hrozí za spáchané protiprávní jednání příkazní pokuta. Mimochodem, prvnímu hříšníkovi již strážníci příkazní pokutu uložili. Celá záležitost je dále v řešení MP Mikulov.    

Dne 3. 9. 2022 v čase 21:25 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prostoru ul. Pavlovská, kde se před provozovnou Korek povaloval na silniční komunikaci neznámým muž. Strážníci posléze v nemohoucím občanovi zjistili problémového cizince r. 1972, se kterým mikulovští strážníci zažívají v posledních měsících opakované nepříjemné zážitky!  Dechová zkouška u zmíněného muže vykazovala alarmující naměřenou hodnotu 3,22 promile alkoholu. Kontrolovaný muž sice se strážníky komunikoval, ale nebyl schopný samostatného pohybu. Z důvodu, že strážníci neměli nalezenou osobu komu předat, bylo rozhodnuto o převozu nemohoucí osoby na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla následně dořešen v kompetenci MP Mikulov.

Dne 4. 9. 2022 v čase 23:38 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občanem Mikulova, že na sídlišti se právě pohybuje podnapilá žena, která neustále padá a není schopna bezpečné chůze. Vedle této uvedené ženy se dále také pohybuje asi 8leté dítě, které jede na malém dětském kole.  Zasahující strážníci posléze podivnou uvedenou dvojici zastihli před budovou ZŠ Hraničářů. Podnapilá kontrolovaná mikulovská žena r.1975 nebyla již zcela schopna samostatného pohybu. Z důvodu přítomnosti nezletilé osoby na místě, byla strážníky MP Mikulov telefonicky kontaktována hotovostní sociální pracovnice orgánu OSPOD. Zasahující strážníci posléze zabezpečili bezpečnou přepravou obou osob do místa svého bydliště. Dále byly obě osoby předány do rukou jejich rodinných příslušníků. Celou záležitostí se bude dále zabývat MěÚ Mikulov.   

Probíhající víkend mezi 10 a 11 září 2022 byl celý ve znamení nejdůležitější kulturní akce roku „Pálavského vinobraní“. MP Mikulov a další bezpečností složky ve městě měly po uvedené dny vyhlášenou „nejvyšší pohotovost“!  Vinobraní začalo pro mikulovské strážníky klasickým opakovaným odchytem toulavého retrívra, který se každý den již od čtvrtka 8.9.2022 sám toulal mikulovskými ulicemi. Majitelka o problémech se psem samozřejmě věděla, ale asi nějak na ně nekladla důraz. Opakovaně uložené příkazní pokuty měly vždy stoupající tendenci. Začalo se na 300 Kč, pokračovalo to uloženou 500 Kč a končilo to 1000 Kč. Daleko vážnější případ řešila MP Mikulov dne 10. 9. 2022 v čase 00:40 hodin. Tentokrát se jednalo o pokousání tří osob nezabezpečeným psem návštěvníka Pálavského vinobraní v lokalitě ul. A. Muchy. Konflikt vznikl při hádce mezi ovíněnými hosty, kteří se pohádali před provozovnou vinárny. Agresivní pes měl jen tendenci chránit svého údajně utlačovaného pána. Zakročující mikulovští strážníci nebezpečného psa posléze raději umístili do záchytných kotců MP Mikulov. Následující den MP Mikulov zabezpečila veterinární kontrolu psa a dále jednala s majitelem dotyčného psa. Celou záležitost následně MP Mikulov kvalifikovala, jako spáchání přestupkového jednání, z kterého byl podezřelý majitel psa občan Českých Budějovic r. 1981.  Spáchané přestupkové jednání bylo po zadokumentování MP Mikulov posléze postoupeno k dořešení na správní orgán MěÚ Mikulov. Mezi spousty spáchanými incidenty, které měly znaky narušování veřejného pořádku vyčnívaly snad jen dva uvedené. Dne 10. 9. 2022 v čase 1:10 hodin nejdříve strážníci řešili silně podnapilou a dezorientovanou cizinku v prostoru Náměstí u Ditrichštějnské hrobky. Tato Slovenka byla následně předána svému příteli. Se stejnou ženou se však strážníci potkali ještě několikrát. Nejprve v čase 2:40 hodin v penzionu na ul. Venušina. Hlučná turistka neměla u sebe klíče od vstupních dveří, tak si pomohla tím, že jednoduše úmyslně rozbila skelní výplň dveří. Přivolaní strážníci doporučili uvedené ženě, aby šla již raději spát. Poškození majetku a narušování veřejného pořádku strážníci dořešili v následujících hodinách. Po zaplacení vzniklé škody, byla cizince nakonec uložena MP Mikulov příkazní pokuta. Druhý případ se odehrál dne 11. 9. 2022 v čase 13:48 hodin na Náměstí v provozovně kavárny. Z dotčené kavárny již během dne bylo telefonicky několikrát oznamováno, že jim tam na jejich WC chodí podezřelá osoba, která se pak dlouhodobě zdržuje na uvedené toaletě! Přivolaní strážníci uvedenou podezřelou osobu v kavárně však nikdy nezastihli. Až ve výše uvedeném čase pak „spadla na povedeného ptáčka klec“! Strážníci MP Mikulov se do kavárny dostavili právě v čas, jelikož podezřelý muž právě pobíhal po provozovně zcela nahý. Navíc se podezřelý muž vymočil před příjezdem strážníků přímo uprostřed provozovny! Zasahující strážníci posléze kontrolovanému podivínovi z Pardubic r. 1990 uložili citelnou příkazní pokutu za narušování veřejného pořádku. Uložená pokuta byla následně ihned na místě zaplacena. Po vyřešení vzbuzování veřejného pohoršení, byla problémová osoby z kavárny strážníky vykázána. Dále se této problémové osobě věnoval operátor městského kamerového systému.

Na závěr bychom chtěli konstatovat, že hlavní náplní městských strážníků bylo během letošního vinobraní řešení desítek stížností na parkování po celém Mikulově. Hlavní podstatou stížností byly zablokované vjezdy do domů a garáží. Strážníci spáchané přestupky většinou řešili vylepením předvolánky na problémové vozidlo. Dále musíme také uvést, že několik problémových vozidel muselo být dokonce odtaženo odtahovou službou na uzavřené hlídané parkoviště. Řidiči těchto vozidel si museli k uložené příkazní pokutě ještě také připočítat složenku za provedený odtah. Mikulovští strážníci dále také administrovali všechny ztráty a nálezy, které byly učiněny v rámci Pálavského vinobraní. Strážníci se všem doneseným nálezům snažili aktivně dohledat jejich majitele. Během vinobraní strážníci také evidují dva případy, kdy byly na služebnu MP Mikulov přivedeny ztracené malé děti.   

Dne 16. 9. 2022 v čase 17:30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno personálem prodejny Jednota na ul. Pavlovské v Mikulově, že mají v provozovně podezřelé osoby, které chtěly zaplatit nákup odcizenou platební kartou!  Přivolaní mikulovští strážníci následně v podezřelých osobách zjistili místní mladíky. Jelikož se v tomto případě jednalo o jednu nezletilou a jednu mladistvou osobu, museli strážníci k celé záležitosti přistupovat velmi citlivě. Následným šetřením dále vyšlo najevo, že zadrženým mladíkům předala odcizenou platební kartu jejich mikulovská kamarádka, která je měla navádět, aby s touto kartou šli něco zakoupit. Bohužel i tato dívka byla také mladistvá. Strážníci MP Mikulov na místě celou záležitost kvalifikovali, jako podezření ze spáchání trestného činu. Z uvedeného důvodu byla na místo tedy ihned přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitostí se bude dále zabývat sociální orgán OSPOD a O.O. PČR Mikulov.

Dne 19. 9. 2022 v čase 8:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v provozovně kavárny na Náměstí v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o zabránění hrozícího fyzického napadení! Podstatou probíhajícího sporu mezi dvěma znesvářenými stranami bylo zasílání nevhodných zpráv SMS partnerce jednoho z aktérů konfliktu. Obviněný odesilatel uvedených SMS zpráv na místě posléze přislíbil, že již žádné obtěžující SMS zprávy nebude nikomu odesílat. Zda bylo rozhodnutí „hříšníka“ ovlivněno přítomností jeho zákonné manželky na místě konfliktu ponecháme již jenom na něm samotném. Oznámená záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov. Strážníci na místě dohlédli, aby se obě strany rozešli v klidu a bez emocí a nedošlo k narušení občanského soužití a veřejného pořádku.

Dne 21. 9. 2022 v čase 11:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov přímo na chodbě jejich služebny, jelikož se na služebnu MP Mikulov dostavila místní seniorka r. 1939, která jim oznámila, že ji není nějak dobře. Uvedená žena posléze na místě ihned zkolabovala. Zasahující strážníci poskytnuli zkolabované seniorce první pomoc a na služebnu MP Mikulov ihned přivolali výjezdovou záchranářskou sanitu RZS JMK. Zkolabovaná pacientka byla po ošetření následně odvezena na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 22. 9. 2022 v čase 15:30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Na hradbách. Podstatou zásahu bylo poskytnutí první pomoci zkolabované mikulovské seniorce r. 1937. Strážníci na místě samotném ihned rozpoznali, že se v tomto případě opět jedná o opakovaný glykemický záchvat. MP Mikulov má uvedenou pacientku napojenou na PCO (pult centralizované ochrany), takže dotčená pacientka si může v případě nouze přivolat pomoc přes nouzové tlačítko. Strážníci MP Mikulov mají od všech podobně napojených objektů samozřejmě své duplicitní klíče. V tomto případě strážníky na stav nouze upozornili přes telefon rodinní příbuzní seniorky. Zachráněná žena byla následně převezena přivolanou sanitou RZS JMK na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zabezpečení a uzamčení bytu provedla nakonec hlídka MP Mikulov.   

Dne 22. 9. 2022 v čase 17:43 hodin řešili mikulovští strážníci fyzický konflikt mezi dvěma muži před prodejnou Tesco Mikulov. Při následném šetření incidentu na místě samotném vyšlo posléze najevo, že zjištěný konflikt vzniknul kvůli odcizené láhvi vodky v prodejně Tesco Mikulov. Při vzniklé tahanici se láhev vodky vysmekla z rukou a následně se po pádů na komunikaci i rozbila. Vzniklá škoda byla vyčíslena na hodnotu 180 Kč. Podezřelý občan Mikulova r. 1984 byl v silně podnapilém stavu a na místě odmítal se zasahujícími strážníky spolupracovat. Z důvodu kladení aktivního odporu, museli vůči agresivnímu „místnímu zlodějíčkovi“ strážníci nakonec použít i donucovací prostředky. Dechová zkouška u zadrženého výtržníka byla pozitivní s naměřenou hodnotou 2,89 promile alkoholu. Z důvodu absolutní nespolupráce s hlídkou MP Mikulov a také z důvodu nebezpečného chování bylo strážníky na místě rozhodnuto po konzultaci s lékařem zdravotnického zařízení, že nepříčetný „pacient“ bude hlídkou MP Mikulov převezen na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Celý průběh probíhajícího incidentu má MP Mikulov zálohovaný na kamerovém záznamu z Městského kamerového dohlížecího systému. Záznam bude použit, jako důkazní materiál při šetření celé záležitosti. MP Mikulov protiprávní jednání kvalifikovala, jako důvodné podezření ze spáchání přestupku proti majetku a veřejnému pořádku. Záležitost je prozatím dále v řešení MP Mikulov.

Dne 23. 9. 2022 v čase 23:20 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov s hlídkou Policie ČR Mikulov na Náměstí, kde došlo k incidentu u Morového sloupu. Podstatou výtržnosti bylo fyzické napadení mezi místními muži r.1976 a r.2000. Zranění staršího rváče si vyžádalo dokonce lékařské ošetření s následným převozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celý incident byl zaznamenán na jedné z kamer městského kamerového systému. Kamerový záznam MP Mikulov uchovala pro potřeby následného šetření. Celou záležitostí se dále zabývá místní oddělení Policie ČR.     

Dne 23. 9. 2022 v čase 23:50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v areálu Amfiteátru, kde po proběhlém koncertě objevil pořadatel v jedné z kabinek toalety TOI-TOI neznámou silně podnapilou ženu! Situace bylo o to problematičtější z důvodu, že dotčená podnapilá žena byla napůl svlečená až do naha! V hlídce strážníků se naštěstí v uvedenou dobu nacházela žena, takže vzniklou choulostivou situaci se dalo vyřešit nakonec diplomaticky. Strážníci posléze nemohoucí mladé ženě r. 1993 poskytli první pomoc a následně jí převezli na služebnu MP Mikulov, aby se trochu zahřála. Pro zachráněnou turistku si následně přijela její kamarádka, která se o ní dále postarala a převezla si jí do jednoho mikulovského hotelu, kde byly obě ubytované.     

Dne 25. 9. 2022 v čase 14:19 hodin se osobně dostavil na služebnu MP Mikulov vystresovaný číšník z provozovny na Náměstí v Mikulově a oznámil, že mu byl právě odcizen „číšnický flek“ se značnou finanční hotovostí! Oznamovatel měl podezření na skupinu cizinců, kteří byli v restauraci na obědě a před malou chvílí odešli. Tímto žádal strážníky o okamžitou reakci a zabezpečení kamerových záznamů z městského kamerového systému. Strážníci MP Mikulov v celé nahlášené události okamžitě kontaktovali Policii ČR, jelikož se v uvedeném případě jednalo o podezření ze spáchání trestného činu. Posléze byly důkladně prohlédnuty kamerové záznamy. Hlídka strážníků začala okamžitě pátrat v centru města po podezřelých osobách. Policii ČR byly dále okamžitě předány zjištěné informace z kamerových záznamů, které mohly vést k identifikaci podezřelých osob. Nahlášenou krádeží se dále zabývá PČR.

Zpracováno do 30.9.2022                                          

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný