Okénko Městské policie Mikulov - prosinec 2022

Některé události MP Mikulov za měsíc prosinec 2022

Dne 1. 12. 2022 v čase 22:00 hodin zasahovala hlídka mikulovských strážníků v Mikulově v lokalitě ul. Vídeňská. V celé záležitosti se jednalo o sociální pomoc, jelikož strážníci byli telefonicky požádání mikulovskou občankou, jestli by ji strážníci nemohli pomoct s imobilním manželem r. 1933, který spadl v koupelně a ona sama ho neuzvedne nazpět. Přivolaní strážníci posléze seniorovi okamžitě poskytli asistenci a následně mu pomohli se přesunout do postele. Momentální indispozice se naštěstí odehrála bez jakéhokoliv zranění. Na uvedené adrese hlídka MP Mikulov nezasahovala poprvé.   

Dne 2. 12. 2022 v čase 14:35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Lidl Mikulov. Do prodejny je přivolal personál prodejny, jelikož v samoobsluze došlo opět ke krádeži zboží!  Bezpečnostní pracovník na místě zadržel podezřelou dívku r. 2004 z Břeclavi, která byla součástí organizované skupiny. Mladá dívka sice docela přesvědčivě přivolaným strážníkům zapírala. Že jde jen o účelové lži, strážníci rozpoznali až po zhlédnutí kamerových záznamů ze samotné prodejny, tak i ze záznamů městského kamerového systému MP Mikulov. Část vyvezeného lupu z prodejny se sice podařilo zachránit, tu tekutou část si však dva podezřelí mladíci neoprávněně odnesli bez řádného zaplacení při svém zběsilém útěku. Z důvodu závažnosti si celou nahlášenou událost na místě od strážníků převzala přivolaná hlídka OO PČR Mikulov. Podezřelé mladíky z Břeclavi se následně podařilo identifikovat ze zhlédnutých kamerových záznamů během několika desítek minut.    

Dne 3. 12. 2022 v čase 2:11 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov opět v provozovně Sport baru na ul. České v Mikulově. V uvedený čas totiž došlo ve zmíněném Sport baru k incidentu, při kterém bylo fyzicky napadeno několik osob! Strážníci MP Mikulov si na místo také přivolali hlídku Policie ČR, aby se jim společným úsilím podařilo uklidnit rozvášněné návštěvníky baru. Hlavním viníkem výtržností na samotném místě byl s určitostí „démon alkohol“! Většina zúčastněných byla na místě totiž v podnapilém stavu. Strážníci na místě zajistili svědky incidentu a také vyslechli hlavního podezřelého aktéra výtržností místního občana r. 1973.  Celá záležitost byla MP Mikulov posléze kvalifikována, jako úmyslné narušování občanského soužití. Spáchané přestupkové jednání bylo v následujících dnech celé dořešeno po konzultaci s PČR v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 7. 12. 2022 v čase 6:55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulova na ul. Vrchlického v Mikulově, kde byl objeven na silniční komunikaci ležící silně podnapilý muž. Z důvodu, že podnapilý cizinec r. 1972 nebyl sám schopný se o sebe postarat, bylo mikulovskými strážníky rozhodnuto o jeho převozu do Brna na protialkoholickou záchytnou stanici. Uvedená osoba byla nezraněná, ale její stav nebyl slučitelný se slušným chováním! Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou alkoholovou intoxikaci s naměřenou hodnotou 3,35 promile alkoholu!  Kolem ležícího, bezvládného a pomočeného muže chodilo v danou dobu spoustu osob a také i malé dětí! Uvedený cizinec v Mikulově přebývá dlouhodobě a žije způsobem života bezdomovce. Jakoukoliv oficiální pomoc odmítá. Přesto, že byl v minulosti za své protiprávní skutky z ČR pravomocně soudně vyhoštěn, nelze ho v tuto dobu vrátit do země jeho původu. Spáchané veřejné pohoršování bylo strážníky tedy dořešeno v kompetenci MP Mikulov. V případě zmíněné osoby se ze strany MP Mikulov jednalo už o několikátý zákrok. 

Dne 13. 12. 2022 v čase 22:45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno personálem benzínové čerpací stanice MOL Mikulov, že na jejich provozovně zaznamenali podezřelý újezd osobního motorového vozidla tovární značky Renault Scenic bez zaplacení natankovaného PHM. Vzniklá škoda byla sice jen 200 Kč, ale přesto bylo oznamovatelkou požadováno, aby se MP Mikulov celou záležitostí zabývala. Mikulovští strážníci následně po zhlédnutí kamerových záznamů usoudili, že by se v tomto případě skutečně mohlo jednat o úmyslné jednání, a ne o pouhou zapomětlivost. Strážníci posléze vylustrovali provozovatele uvedeného vozidla a po zjištění, že se v tomto případě jedná o cizince r. 1986 přechodně žijícího a pracujícího v nedalekých Valticích, požádala MP Mikulov o součinnost MP Valtice. Valtičtí strážníci hledaného podezřelého cizinci skutečně dohledali a dále jej odeslali k řešení mikulovským kolegům. Celá záležitost byla následně dořešena dne 18. 12. 2022 uložením pokuty příkazem a také zpětným doplacením vzniklého manka. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako úmyslné spáchání přestupku proti majetku. MP Mikulov velice často spolupracuje s personálem mikulovských BČS, jelikož újezdy bez zaplacení natankovaného PHM se v poslední stupňují! Řidiči dotyčných vozidel by si měli uvědomit, že jejich průjezd a následná činnost jsou neustále pod dohledem několika kamerových bodů. Policejní lustrací není problém zjistit provozovatele vozidla během několika málo minut. Většina újezdů jsou většinou nedorozumění plynoucí z roztěkanosti, ale najdou se i úmyslně spáchané případy. Tyto případy jsou řešeny, jako přestupky proti majetku. Opakované újezdy konkrétních vozidel se spáchanou větší škodou mohou být posouzeny dokonce, jako podezření ze spáchání trestného činu a jsou předávány k dořešení na Policii ČR.  

Dne 27. 12. 2022 v čase 14:00 hodin řešili mikulovští strážníci drobnou krádež v prodejně Tesco Mikulov. Předmětem přestupkového jednání byla opět 1x 0,5l láhev lihoviny v hodnotě 105 Kč. Podezřelého zákazníka odhalil pečlivý bezpečnostní pracovník prodejny. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze v zadrženém zlodějíčkovi zjistili občana z nedalekých Pohořelic r. 1992.  Uvedená osoba se v posledních měsících zdržuje v Mikulově údajně z pracovních důvodů. Strážníci podezřelou osobu prolustrovali přes PČR, zda se nejedná o zájmového klienta pro policii. Po zjištění, že delikventa lze vyřešit strážníky na místě, byla kontrolované osobě na místě uložena příkazní pokuta. Celá záležitost byla posouzena, jako spáchání přestupku proti majetku. Uložení pokuty bylo také nahlášeno MP Mikulov do centrálního registru přestupků k evidenci.  

Dne 27. 12. 2022 v čase 22:42 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že v prostoru parku na ul. Piaristů (za autobusovými zastávkami) právě dochází k incidentu, kterého se na místě zúčastňuje několik osob. Z uvedeného důvodu byla do sledovaného prostoru okamžitě odeslána autohlídka MP Mikulov. Místní omladina se pak v době příjezdu strážníků na místo rozutekla, jako když střelíš do hejna vrabců. Na místě zůstal jen „místní hrdina“ r. 2006, který zasahujícím strážníkům na místě tvrdil, že o nic nešlo, že to všechno byla jenom hra. Z uvedeného důvodu tedy strážníci popojeli jinam, ale stále byli poblíž. Lokalitu incidentu dále bedlivě sledoval operátor kamerového systému. V čase 22:50 hodin se však riziková situace začala opakovat, znovu se seběhla místní mládež a přímo u Atria (mimochodem přímo pod městskou kamerou) znovu začalo docházet k fyzické potyčce mezi dvěma mladíky! Zakročující strážníci posléze na místě zabránili v pokračování rvačky a na místě dále zkontrolovali přítomné osoby. Dále bylo na místě zjištěno, že se zde již zdržují také i oba rodiče jednoho z hlavních aktérů výtržnosti (výše uvedeného „akčního hrdiny“) Přítomní rodiče se snažili incidentu zabránit. Druhým aktérem souboje byl také mladík r. 2005, ten byl však původem z nedaleké Klentnice. Většina dalších přihlížejících byla ve věku „náctiletých teenagerů“. Oba mladiství podezřelí byli i s rodiči následně předvedeni na služebnu MP Mikulov. Na služebně MP Mikulov byla pak záležitost dále řešena. Navíc bylo také zjištěno, že oba mladiství výtržníci jsou pod vlivem alkoholu. Naměřené hodnoty 0,93 a 0,65 promile alkoholu v dechu byly změřeny certifikovaným měřičem a nyní budou sloužit, jako důkazní prvek. Celou záležitost strážníci MP Mikulov kvalifikovali, jako podezření ze spáchání přestupku pro občanskému soužití. K následnému šetření události bude dále také přizván orgán OSPOD při MěÚ Mikulov – Soc. odbor.     

Dne 30. 12. 2022 v čase 00:35 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v baru Coloredo na sídlišti v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o verbální napadení mezi návštěvnicí baru r. 1993 a místním štamgastem r. 1971. Přítomní oslavující hosté byli asi velmi nedočkaví a „Silvestra“ již začali pomalu zapíjet už o jednu noc dříve. Asi přemíra zkonzumovaného alkoholu posléze v baru vyprovokovala výbušnou situaci, kdy místní podnapilý muž chtěl moralizovat právě příchozí společenský rozjařenou uvedenou návštěvnici baru. Jejich vzájemný konflikt měl následně skončit hrubými nadávkami a vykřikovanými vulgarismy. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě následně zjistili okolnosti incidentu, zajistili svědky události a na místě dále zabezpečili veřejný pořádek. Celá záležitost byla dále kvalifikována, jako narušování občanského soužití. Po zadokumentování bude přestupkové jednání postoupeno MP Mikulov k posouzení na správní orgán MěÚ Mikulov.      

Dne 30. 12. 2022 v čase 19:28 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě u prodejny Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o prověření zdravotního stavu neznámé ležící osoby v blízkosti uvedené prodejny. Zasahující strážníci v podezřelém občanovi následně zjistili muže pocházejícího z města Hrotovice r. 1983. Silně podnapilý muž (provedená dechová zkouška – 2,58 promile alkoholu) byl totálně podchlazený a nebyl schopen se sám samostatně hýbat. Z uvedeného důvodu strážníci kontrolované osobě ihned poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk. Do příjezdu sanity uvedený muž konstatoval, že do Mikulova přijel původně hledat novou práci, ale místo nového zaměstnání ho zde zastihla jen obrovská žízeň. Podchlazený muž byl posléze převezen sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 30. 12. 2022 v čase 22:21 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prostoru Náměstí v okolí provozovny „Drogérka“ mělo právě dojít k fyzickému napadení neznámé osoby!  Přivolaní strážníci MP Mikulov následně v uvedené lokalitě nalezli na zemi ležícího zraněného muže r. 1967 pocházejícího z města Rájec – Jestřebí. Nahlášeným napadením se na místě dále také již zabývala přivolaná hlídka Policie ČR. V celé záležitosti bylo dále zjištěno, že zraněného muže měli napadnout dva neznámí muži, kteří byli s poškozeným a společně odcházeli z ubytovacího zařízení. Hlídka MP Mikulov, operátor městského kamerového systému posléze úzce spolupracovali s hlídkou Policie ČR. Zraněný muž byl po ošetření zdravotnickým výjezdem RZS Jmk následně převezen sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR, jako podezření ze spáchání trestného činu.

       

Zpracováno do 31. 12. 2022.                

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný