Okénko Městské policie Mikulov - leden 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc leden 2023

Oslavy Silvestra a vítání Nového roku 2023 proběhly v Mikulově z pohledu MP Mikulov poměrně v poklidu. Strážníci MP Mikulov zasahovali pouze u drobných narušování veřejného pořádku. Mimochodem hranice tolerance jsou v tento datum posunuty o stupeň výše. Jen pro zajímavost uvádíme. Řešení rušení nočního klidu v souvislosti s dozvuky oslav, uklidňování narušeného partnerského soužití (poznamenané konzumací alkoholu) a 1x nouzové otvírání zabouchnutých vstupních dveří do bytu. „Největším“ novoročním zásahem mikulovských strážníků pak bylo uhašení nehlídané vánoční svíce, která se rozhořela nekontrolovaným plamenem a začala ohrožovat nad ní zavěšený hořlavý reklamní poutač, který byl instalovaný na stěně provozovny pivnice Hotelu Tanzberg na ul. Husova. Nebezpečně hořící svícen strážníci naštěstí zaregistrovali při preventivní kontrole města v čase 2:18 hodin. Samotné uhašení požáru proběhlo pouze v režii MP Mikulov.

Dne 5. 1. 2023 v čase 18:45 hodin bylo telefonicky nahlášeno občany obce Novosedly, že v okolí bývalého mlýna polehává na nákladní rampě nehýbající se osoba! Oznamovatele měli starost o zdraví uvede osoby a chtěli, aby neznámého muže zkontrolovali strážníci. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě zjistili, že se v tomto případě jednalo o muže pocházejícího z nedalekého Drnholce. Z důvodu poranění osoby na místě také zasahoval mikulovský zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž byl po poskytnutí první pomoci následně převezen sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Jak ke svému zranění dotyčný muž přišel, odmítal strážníkům a záchranářům blíže sdělit. MP Mikulov v obci Novosedly zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Zásah strážníků je vždy zpoplatněn.

Dne 6. 1. 2023 opakovaně zasahovali mikulovští strážníci u prodejny Tesco Mikulov. Podstatou stížností byla přítomnost problémové osoby, která se neustále vrací před vstup do prodejny a zde se pokouší žebrat! Kontrolovaný muž bývá většinou po vlivem alkoholu a jeho chování zde má charakter až obtěžujícího a nevhodného jednání. Strážníci MP Mikulov proti uvedené osobě v minulosti již několikrát zasahovali a od prodejny Tesco muže r. 1983 pocházejícího z města Hrotovice (okr. Třebíč) vykazovali, jelikož žebrání je v Mikulově zakázáno obecně závaznou vyhláškou. Zmíněný muž byl dokonce na žádost MP Mikulov v měsíci prosinec 2022 převezen totálně podchlazený záchranářskou sanitou RZS JMK na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. V uvedený den a v čase 14:30 hodin nenechali mikulovští strážníci nic náhodě a uvedeného muže varovali, že v případě problémů může být také převezen na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Pronesené hrozby se cestovatel asi zalekl a v doprovodu strážníků se dobrovolně odebral na blízké nádraží ČD. Zde mikulovští strážníci dohlédli na to, že s jejich pomocí si problémový muž zakoupil jízdenku a následně nasedl na přijíždějící vlak a odjel směrem na Znojmo.

Dne 7. 1. 2023 v čase 15:18 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v Mikulově na ul. Vídeňské opět dochází k narušování občanského soužití mezi bývalými partnery. Přivolaní strážníci bývalé manžele na místě posléze zkontaktovali a nechali si proběhlý incident vysvětlit. V celé záležitosti se mělo opět jednat a verbální a fyzické vzájemné napadaní pod vlivem alkoholu, které mělo být reakci na provedené údajné schválnosti. Zasahující strážníci vygradovanou situaci na místě zklidnili a odeslali zraněnou ženu k lékaři. Zainteresované strany byly dále na místě poučeny, že jejich opakovaný konflikt bude postoupen MP Mikulov k dořešení na správní orgán Měú Mikulov. Dále bylo oběma bývalým partnerům doporučeno, aby začali co nejdříve řešit svou bytovou otázku, jelikož stupňující se incidenty mezi nimi mohou také skončit tragicky.

Dne 7. 1. 2023 v čase 16:40 hodin zasahovali mikulovští strážníci opět proti mikulovskému „přestupkovému recidivistovi“, který se na ul. Nádražní povaloval v podnapilém stavu na silniční komunikaci. Zasahující strážníci problémového cizince r. 1972 na místě probudili a přivedli ho k vnímání reality. Posléze byl uvedený cizinec odeslán pod důslednou kontrolou mikulovských strážníku za svými místními alkoholovými kumpány, aby mu oni podali svou pomocnou ruku. V druhém případě byl cizinec strážníky varován, že při opakování situace, bude přistoupeno k převozu jeho osoby na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Opět se budeme opakovat, přestože byl uvedený závadový cizinec v minulosti za své protiprávní skutky z ČR pravomocně soudně vyhoštěn, nelze ho v tuto dobu vrátit do země jeho původu.           

Dne 7. 1. 2023 v čase 17:05 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v lokalitě cyklostezky u bývalé přečerpávací stanice závlahového systému teče ve vedlejším potoce znečištěná a zapáchající voda! Jedná se o nenormální stav, jelikož voda je zabarvená do šeda. Strážníci MP Mikulov posléze v označené lokalitě, na místě přemostění potoku Turold, který teče do rybníku Šibeník skutečně zaregistrovali popisovaný závadový stav. Strážníci MP Mikulov následně vzniklou rizikovou událost okamžitě nahlásili na Měú Mikulov – vodoprávní úřad, dále byly také zalarmovaný patřičné složky Integrovaného záchranného systému JMK. Speciální výjezd HZS JMK na místě následně odebral vzorky znečištěné vody z různých míst znečištěného potoka. Místním šetřením vyšlo najevo, že znečištěný potok vytéká již z průmyslové oblasti v Mikulově. Celá záležitost je dále v šetření Měú Mikulov a Inspekce životního prostředí. Nyní se bude čekat na výsledky rozboru odebraných vzorků.    

Dne 13. 1. 2023 v čase 12:30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v prodejně Lidl Mikulov došlo ke krádeži zboží v hodnotě 6000 Kč. Přivolaní strážníci MP Mikulov po konzultaci s bezpečnostním pracovníkem v prodejně a vedoucím směny zjistili, že ke krádeži došlo již předešlého dne 12. 1. 2023 v čase 16:27 hodin. Vzniklá krádež byla zjištěna až po dodatečném zhlédnutí kamerových záznamů z interního kamerového systému prodejny Lidl. Strážníci MP Mikulov po zhlédnutí průběhu krádeže ihned identifikovali všechny osoby z podezřelé skupiny osob. Podezřelá čtveřice přišla do prodejny společně. Jeden z uvedených následně nejdříve otálel, ale poté s klidem profesionála vzal do rukou dva kufříky s elektrickým nářadím a následně sám neoprávněně odešel přes vstupní vchod do prodejny. Samozřejmě bez řádného uhrazení zboží. Nyní je celá záležitost v šetření MP Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupkového jednání proti majetku. Díky dobré místní znalosti mikulovských strážníků byl hlavní pachatel krádeže – místní problémový občan r. 1997 rychle identifikován. Celá záležitost bude po zadokumentování postoupena MP Mikulov k dořešení na správní orgán Měú Mikulov.   

Dne 13. 1. 2023 v čase 7:18 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Kostelní právě narazila dodávka zn. Opel do instalovaného vjezdového komunikátoru. Elektrotechnické zařízení se vlivem nárazu celé ohnulo až dolů k silniční komunikaci. Řidič dodávky posléze vystoupil z vozidla, ulomený komunikátor narovnal a následně z místa v klidu odejel, aniž by něco někam nahlašoval. Újezd od dopravní nehody naštěstí zaregistroval operátor MP Mikulov a dotyčné vozidlo sledoval přes další kamery až k prodejně Lidl, kde vozidlo zaparkovalo a řidič vozidla šel posléze nakupovat do Lidlu. Vyslaní strážníci MP Mikulov podezřelého řidiče – občana Horních Věstonic r. 1953 následně zadrželi u jeho zaparkovaného vozidla. K šetření vzniklé škody na majetku města Mikulov vlivem spáchané dopravní nehody, byl na místo přivolán výjezd Policie ČR Břeclav – dopravní nehody. Dále v šetření PČR. Celý incident je kompletně zaznamenám i s celou RZ vozidla na městském kamerovém systému MP Mikulov.  

Dne 14. 1. 2023 v čase 3:30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě benzínové čerpací stanice fi. Maroli, kdy bylo zasahujícími strážníky při výjezdu z areálu zastaveno odjíždějící podezřelé vozidlo červená Škoda Octavia s RZ JMK. Arogantní řidič uvedeného vozidlo dokonce nedbal zapnutých výstražných modrých světel (majáku) a svítícího červeného světla s nápisem STOP na zasahujících služebním vozidle MP Mikulov, kterému mu zkřížilo výjezdovou cestu. Řidič Octavie dokonce najížděl na služební vozidlo MP Mikulov a lehce ho poškodil nárazem! Strážníci MP Mikulov měli důvodné podezření, že řidič vozidla jsou i se spolujezdcem v silně podnapilém stavu! Z důvodu pasivního i aktivního odporu a rizika úniku pachatelů z místa, použili zasahující strážníci při násilném vytažení posádky vozidla z auta donucovací prostředky. Ke zpacifikování obou mužů byly použité hmaty a chvaty, dále také služební pouta. Dalším šetřením na místě samotném bylo zjištěno, že se v tomto případě jedná o občany obce Jevišovka. Vozidlo řídil syn r. 1986 a jeho spolujezdcem byl jeho otec r. 1968. Provedená dechová zkouška u řidiče dotčeného vozidla byla samozřejmě pozitivní s naměřeným výsledkem: 2.29 promile. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu ze strany řidiče vozidla, byla na místo zásahu ihned přivolaná hlídka Policie ČR. Celá záležitost je dále v šetření PČR.   

Dne 17. 1. 2023 v čase 14:35 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že v Mikulově na ul. 22.dubna má docházet k narušování občanského soužití mezi sousedkami. Narušování občanského soužití spočívalo v pronesení hrubých urážek, pomluv a schválností ze strany místní seniorky r. 1945. Vzájemné spory měly však svůj reálný základ již v minulosti a řešil je i správní orgán MěÚ Mikulov. Vygradování sporu pak mělo za následek pronesení uvedených nadávek! Přivolaní strážníci na místě rozvášněné strany na místě uklidnili a posléze si je pozvali v následujících dnech na služebnu k provedení zápisu o podaném vysvětlení. Při samotném „výslechu“ již byly obě horké hlavy dostatečně zchlazeny. Přiznání viny na obou stranách a učinění lítosti pak bylo při posuzování vinny polehčující okolností. Přestupkové jednání bylo dořešeno v kompetenci MP Mikulov.    

Dne 18. 1. 2023 v čase od 7:15 hodin zasahovali strážníci v Mikulově na kruhové křižovatce na ul. 28.řijna poblíž prodejny Lidl. V celé záležitosti se jednalo o usměrňování silničního provozu a zabezpečování BESIP, jelikož v uvedené křižovatce uvízl český kamion, kterému vypověděl službu jeho technický stav. Kruhový objezd byl v danou dobu totálně jednosměrně zablokován. Strážníci MP Mikulov posléze ve spolupráci s hlídkou PČR na místě usměrňovali provoz kyvadlovým způsobem do 9:40 hodin. Nepojízdné nákladní vozidlo bylo z problémového místa následně vyproštěno speciálním vyprošťovacím vozidlem.  

19. 1. 2023 zjistila hlídka MP Mikulov, že na ul. Na hradbách na parkovišti vedle Atria je opět na sběrném místě protiprávně uložený odpad. Hromada plastového odpadu byla rozházená vedle kontejnerů. Hned vedle se však nacházel poloprázdný kontejner na plast! Tak kde tedy spočívala chyba? Asi v lenosti, omezenosti a pohodlnosti původce odpadu. Operátor kamerového systému MP Mikulov zpětně dohledal na záznamech, že uvedený odpad byl ke kontejnerům uložený již dne 18. 1. 2023 v čase 9:43 hodin řidičem dodávky s rozpoznatelnou RZ. Identifikovaný řidič dodávky VW Transporter nebyl pro strážníky vůbec neznámou osobou. Takže z důvodu dobré místní znalosti, byl uvedený podezřelý řidič strážníky ihned zkontaktován v místě svého přechodného bydliště. Polehčující okolnosti bylo, že podezřelý občan Prahy r. 1949 se k protiprávnímu jednání přiznal a odložený odpad bleskově uklidil. V Mikulově se tento nový spoluobčan zdržuje z důvodu chalupaření. Strážníci MP Mikulov celou záležitost kvalifikovali, jako spáchání přestupku proti majetku. Za opakované a úmyslné provinění byla přestupci uložena příkazem na místě „tučná“ pokuta. Ještě jsme zapomněli uvést v charakterizaci pachatele, že byl asi také i slepý, jelikož nad kontejnery je instalovaná cedule s nápisem, že místo je non-stop monitorováno městskými kamery. Podobný případ s neoprávněným odkládáním odpadu na uvedeném místě řešili mikulovští strážníci i dne 20. 1. 2023. Tentokrát strážníci identifikovali dle kamerových záznamů místního mladíka r. 1999. Uvedený řidič vozidla Seat se k přestupkovému jednání dobrovolně přiznal. Celá záležitost byla dále dořešena v kompetenci MP Mikulov.     

Hrubý dopravní přestupek řešila hlídka MP Mikulov dne 20. 1. 2023 v čase 11:00 hodin. V záležitosti se jednalo o oznámení z dispečinku RZS JMK, že na ul. Vídeňské v Mikulově blokuje zaparkované vozidlo výjezd zásahových sanitních vozidel z dvorního traktu! Přivolaní strážníci následně na uvedeném místě zkontaktovali řidiče r. 1955 problémového Fiatu a celou záležitost s ním vyřešili nařízením okamžitého přeparkování vozidla. Následovala příkazem na místě uložená citelná pokuta. Snad to bude pro uvedeného občana obce Perná dostatečným ponaučením.   

Dne 20. 1. 2023 v čase 14:45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ulice U celnice v Mikulově poblíž Rákosníčkova dětského hřiště, které bylo mimochodem v danou dobu plné hrajících se dětí. V celé záležitosti se jednalo o výskyt nemocné srny, která se uvelebila poblíž uvedeného hřiště. Z důvodu bezpečnosti strážníci na místo přivolali místního mysliveckého hospodáře a místo nálezu zvířete dočasně omezili proti vstupu nepovolaných osob. Přivolaný myslivecký hospodář bohužel rozhodl, že zraněné zvíře velice trpí, a proto bude nutno provést na místě u nalezené srny bezodkladnou odbornou eutanázii. Mikulovští strážníci na místě posléze dohlédli, aby celému milosrdnému úkonu nepřihlíželi uvedené dětí. O utracenou srnu se dále postaral myslivecký hospodář.  

Dne 21. 1. 2023 v čase 18:31 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v Mikulově, kde se nacházel krvácivě zraněný muž r. 1969. Strážníky na místo zásahu vyslala dispečerka RZS JMK, jelikož jim bylo zranění osoby oznámeno nejdříve. Při telefonickém oznamovaní však bylo operátorkou také zaregistrováno, že oznamovatel se chová agresivně, vulgárně a je asi pod vlivem návykových látek! Z toho důvodu byla na místo nejdříve vyslána hlídka MP Mikulov. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že se skutečně v celé záležitosti jednám o místní problémové „bezdomovce“, kteří jsou samozřejmě pod silným vlivem alkoholu. Zranění si uvedený muž způsobil sám svým nekontrolovaným pádem na betonový chodník! Bohužel betonová dlažba byla odolnější a tvrdší než měkké části obličeje. Strážníci rozvášněné muže na místě zklidnili a zraněnému poskytli do příjezdu záchranářské sanity první pomoc. Zraněný spoluobčan r. 1969 následně putoval zásahovou zdravotnickou sanitou na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.   

Dne 21. 1. 2023 v čase 21:52 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v lokalitě ul. Republikánské obrany u budovy Atrium právě došlo k dopravní nehodě. Na uvedené místo byla z uvedeného důvodu ihned odeslána autohlídka MP Mikulov a dále se uvedenému místu začal intenzivně věnovat operátor městského kamerového systému. Operátor posléze zpětně ze záznamu zjistil, že k dopravní nehodě došlo přesně v čase 21:48 hodin. Průběh DN byl celý průběžně zaregistrovaný na kamerových záznamech. Strážníci z vyslané autohlídky na místě posléze zkontrolovali svědky události. Dále bylo zjištěno, že řidič havarovaného vozidla Seat Leon z místa i s další svědkyní odešel směrem na ul. Na hradbách. Dále bylo na místě zaregistrované, že dotyčné vozidlo je vážně poškozeno z přední části a dále je také poškozen inventář ve vlastnictví města – dopravní značení, obrubníky a nově osázená okrasná zeleň. Z uvedeného důvodu MP Mikulov na místo DN přivolala výjezd Policie ČR – Břeclav Dopravní nehody.  Zjištěný řidič vozidla místní občan r. 1999 bude nyní čelit vyšetřování ze strany PČR, jelikož se z místa spáchané DN neoprávněně vzdálil. Dále v řešení PČR.   

Dne 22. 1. 2023 došlo v čase asi 17:30 hodin v prostoru hlavní komunikaci R 52. poblíž obce Perná k vážné dopravní nehodě s účastí dvou motorových vozidel. DN měla smrtelné následky a také se zranilo několik dalších osob! Z uvedeného důvodu byla frekventovaná silniční komunikace směrem na Mikulov dočasně uzavřena a uvedené místo bylo objížděno přes okolní obce. Na přilehlých křižovatkách byl dále usměrňován silniční provoz PČR a v Mikulově pak i MP Mikulov. Tříčlenná hlídka MP Mikulov odkláněla a usměrňovala dopravu v křižovatce na obec Březí ve spolupráci s Policii ČR a dalšími jednotkami IZS JMK až do 21:05 hodin.

Dne 23. 1. 2023 v čase 17:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o nahlášenou krádež zboží. Strážníci posléze po dojezdu do prodejny řešili místní mladou ženu r.1993, která byla při krádeži zboží v hodnotě 429 Kč odhalena personálem prodejny. Zadržená zlodějka se k přestupkovému jednání nakonec přiznala. Protiprávní jednání proti majetku mikulovští strážníci na místě potrestali uloženou pokutou příkazem na místě. Odcizené zboží bylo navráceno do prodejny nepoškozené. Další podobnou krádež řešili strážníci i dne 25. 1. 2023 opět v čase 17:30 hodin. Tentokrát se jednalo o prodejnu Lidl Mikulov. V tomto případě se jednalo o pokus krádeže zboží v hodnotě 2 738 Kč. Místní problémový mladý muž r. 1987 použil v prodejně již starou vyzkoušenou fintu, jelikož se i s odcizovaným zbožím pokusil projít ven z prodejny nazpět přes vstupní vestibul prodejny. V tomto případě však včas zakročil bezpečnostní pracovník prodejny a podezřelý muž následně svůj lup při pronásledování zanechal v košíku ve vestibulu prodejny a sám utekl směrem do města. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na ukázaných kamerových záznamech s jistotou identifikovali místního jim dobře známého recidivistu. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně dohledal výskyt uvedené závadové osoby v čase 17:55 hodin ještě téhož dne, jak se pohybuje v lokalitě ul. Jiráskova. Důvodně podezřelý recidivista byl strážníky MP Mikulov posléze zadržen a následně byl ihned předveden na služebnu PČR Mikulov. Zde bylo po dohodě s PČR přistoupeno ze strany MP Mikulov ke konečnému dořešení spáchaného přestupkového jednání proti majetku. Problémovému pachateli strážníci MP Mikulov na místě následně uložili příkazem citelnou pokutu. Uložení obou pokut MP Mikulov bylo dále také nahlášeno do celostátního registru přestupků. 

Dne 24. 1. 2023 v čase 11:30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno provozovatelem ubytovacího zařízení z ul. Koněvova v Mikulově, že z ubytovny vykázal problémového hosta-cizince, který opakovaně hrubým způsobem porušoval ubytovací řád a občanské soužití.  Následně v čase 12:25 hodin pak byla hlídka MP Mikulov přivolána uvedeným provozovatelem přímo do samotné ubytovny, jelikož agresivní cizinec se opět vrátil silně podnapilý do ubytovny a povaluje se zde na chodbě! Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze cizince skutečně nalezli ležícího a podnapilého na chodbě ubytovny. Problémový muž r. 1974 se nemohl ani sám postavit na své nohy. Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou alkoholovou podnapilost s naměřenou hodnotou 3,3 promile alkoholu. Strážníci MP Mikulov po konzultaci s cizineckým oddělením PČR problémového muže následně převezli do Brna na protialkoholickou záchytnou stanici k vystřízlivění. Protiprávní jednání za narušování veřejného pořádku a občanského soužití strážníci MP Mikulov nakonec potrestali uložením příkazní pokuty na místě. Otázkou je, jak se bude uvedený cizinec chovat po svém návratu z uvedeného zdravotnického zařízení? Co si s ním budou moct místní bezpečností složky počít v případě jeho recidivního chování. Opakované převozy na PAZS nejsou řešením. Uložení pokuty bylo MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků 

Dalšího problémového cizince r. 1972 řešila hlídka MP Mikulov dne 27. 1. 2023 v čase 9:15 hodin v prodejně Tesco Mikulov. Podnapilý občan Ukrajiny zde obtěžoval zákazníky prodejny a tropil zde svými vykřikujícími vulgarismy veřejné pohoršení! Přivolaní strážníci u tohoto jim již dobře známého problémového cizince posléze naměřili dechovou zkouškou alarmující hodnotu alkoholu ve výši 3,54 promile. Problémový cizinec byl následně převezen hlídkou MP Mikulov na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně.  Přestupkové jednání cizince strážníci na místě potrestali uložením příkazní pokuty a také oznámením o uložení pokuty do centrálního registru přestupků. Přesto, že byla tato osoba v minulosti již za své protiprávní skutky z ČR pravomocně soudně vyhoštěna, nelze ji v tuto současnou problematickou dobu vrátit do země jejího původu.  

Dne 29. 1. 2023 v čase 16:18 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občany Mikulova, že na ul. 22.dubna se ozývá z bytu souseda volání o pomoc! V tomto případě se jedná o samotně žijícího seniora r. 1950, který nyní spíše ve svém bytě pouze přežívá a dožívá. Mikulovským strážníkům a ostatním složkám IZS JMK je uvedený byt dostatečné známý, jelikož zde policisté, hasiči a záchranáři v minulosti zasahovali již nesčetněkrát. Strážníci se snažili uvedeného muže zkontaktovat přes uzamčené dveře, tento pouze naříkal, že upadnul na zem a nemůže se postavit. Z uvedeného důvodu zasahující strážníci okamžitě na místo přivolali mikulovský hasičský výjezd HZS JMK, jelikož bylo nutnou nouzově vstoupit do bytu přes okno, které bylo ve výšce asi 4 m. Zavřené okno se naštěstí podařilo hasičům otevřít a do bytu se dalo posléze vstoupit přes vstupní odemčené dveře. Senior ležel ve zbídačeném stavu mezi nahromaděnými věcmi a bylo nutno ho z bytu vynést na nosítkách, což bylo pro několik osob docela fuška. Následně se o uvedeného pacienta postarali záchranáři z RZS JMK. Senior následně putoval sanitním vozem na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Odemčený byt byl následně zabezpečen hlídkou PČR Mikulov. MP Mikulov dále celou vzniklou situaci bezodkladně předala následující den k dalšímu opatření na MěÚ-Odbor sociálních věcí.

Zpracováno do 31. 1. 2023.                    

 

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný