Okénko Městské policie Mikulov - únor 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc únor 2023

Dne 2. 2. 2023 v čase 13:05 hodin kontrolovala hlídka MP Mikulov lokalitu v okolí cyklostezky u rakouských hranic. Kontrolní činnost byla zaměřena z důvodu stížností občanů na znečišťování silniční komunikace zemědělskou technikou. Strážníci MP Mikulov skutečně na daném místě zaregistrovali čerstvě zablácenou komunikaci od rozježděné ornice. Strážníci na místě následně kontaktovali odpovědného pracovníka fi. Agro Měřín, která v dané lokalitě prováděla zemědělské práce. Na místě bylo dále dohodnuto, že po skončení uvedených prací bude celá znečištěná vozovka ihned uklizena připravenou čistící technikou fi. Agro Měřín. Strážníci MP Mikulov dále na místě upozornili odpovědnou osobu, že znečištěním vozovky by se řidiči jejich firmy mohli dopouštět přestupkového jednání. Zanedbání úklidu znečištěné vozovky je přesně specifikováno v Zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Městská policie má ve svých pravomocích porušování uvedeného zákona dokonce možnost přímo na místě pokutovat! V našem případě však nebylo nutno k represivním krokům přistupovat, jelikož strážníci na místě dohlédli na konečnou očistu znečištěné komunikace. V naší zemědělské krajině je však tento velký nešvar řidičů zemědělské techniky velmi rozšířen, kdy uvedení řidiči žehrají na svou anonymitu a spoléhají na občanskou lhostejnost.    

Dne 9. 2. 2023 v čase 16:05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov opět v prodejně Tesco Mikulov. Po dojezdu do prodejny strážníci na místě identifikovali zadrženého občana Mikulova r. 1997. Strážníkům MP Mikulov nebyl tento „již známý zlodějíček“ vůbec neznámou osobou, jelikož jeho chutě odcizovat zboží v supermarketech v poslední době stále rostou. Jeho specializací jsou zejména stavební el. nářadí a další technické pomůcky, které se dají následně dobře zpeněžit. V tomto případě se jednalo o el. prodlužovací kabely a tekuté prací prášky v celkové hodnotě 3176 Kč! Strážníci odcizené neporušené zboží vrátili do prodejny. Zadržený uvedený pachatel byl posléze na místě potrestán za spáchání přestupku proti majetku uloženou příkazní pokutou. Uložení citelné pokuty bylo dále nahlášeno do centrálního registru přestupků. O danou osobu se také již zajímá za její protiprávní jednání Policie ČR.   

Dne 11. 2. 2023 v čase 12:20 hodin řešila MP Mikulov docela kuriózní případ. V uvedený čas bylo na MP Mikulov nahlášeno občany Mikulova, že na ul. Brněnské v Mikulově se povaluje na chodníku asi silně podnapilý neznámý cizinec. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na uvedeném místě skutečně takovou osobu nalezli. Dále se u této osoby také zdržoval další svědek, který se této nemohoucí osobě také snažil pomoci. Přivolaní strážníci následně v uvedeném cizinci zjistili v Mikulově již nechvalně známého občana Ukrajiny r. 1972.  Provedená dechová zkouška u cizince prokázala silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 3,30 promile alkoholu. Přivolaná zdravotní služba RZS JMK po provedení zdravotní prohlídky cizince doporučila nalezenou ohroženou osobu převést na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Zasahující strážníci tudíž bezvládného cizince naložili do služebního vozidla MP Mikulov a čekali na pokyn až se operátor MP Mikulov domluví s personálem záchytky. V daný okamžik však také vyšlo najevo, že přítomný uvedený svědek, který se snažil cizinci pomoct aktuálně figuruje v registru osob, po kterých pátrá Policie ČR. Takže strážníkům najednou nastal další nenadálý úkol, že museli uvedenou podezřelou osobu znovu kontaktovat a na místě ji zadržet do příjezdu hlídky Policie ČR. Podnapilý zpacifikovaný cizinec naštěstí již ve služebním vozidle usnul a nijak další zákrok strážníků nekomplikoval. Zadržený občan Prahy r. 1977 se strážníky spolupracoval a v klidu s nimi vyčkal do příjezdu hlídky PČR na místo. O tom, že je v pátrání vůbec nevěděl. 

Dne 11. 2. 2023 v 21:45 hodin bylo na MP Mikulo telefonicky oznámeno občankou Mikulova r. 1978, že má nyní velké problémy se svým manželem, který přišel domů podnapilý a začal ji verbálně i fyzicky napadat! Strážníci MP Mikulov po dojezdu do bytu na sídlišti uvedeného manžela r. 1984 kontaktovali a chtěli po něm vysvětlení jeho protiprávního chování. V tomto případě se naštěstí strážníkům zadařilo a obě znesvářené strany aspoň dočasně uklidnili. V celé záležitosti se jednalo o malou rodinnou krizi, která se dá v budoucnosti ještě vyřešit. Obě strany byly dále na místě poučeny, že v případě zhoršení situace je nutno okamžitě opět přivolat na místo hlídku MP Mikulov.  

Dne 14. 2. 2023 v čase 6:00 hodin byl na ul. České před provozovnou Sportbaru nalezen na chodníku ležící podnapilý starší muž. Přivolaní strážníci MP Mikulov v uvedené osobně zjistili místního občana r. 1961. Tento invalidní senior pohybující se za pomocí francouzských holí se v ulicích Mikulova občas objevuje a mikulovští strážníci jej již dobře znají. To, že uvedený senior velmi rád holduje alkoholu, to je mikulovským strážníkům také dobře známo. V minulosti již uvedenou osobu také několikrát převáželi na protialkoholickou záchytnou stanici. Uvedený občan přespává na různých místech u kamarádů a nemá stálou adresu pobytu. Takže strážníci ani nemají takovou nemohoucí, alkoholem zborcenou osobu, komu předat. Dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní s naměřenou hodnotou 2.54 promile alkoholu. Z uvedených důvodu byl MP Mikulov opět uskutečněn převoz zmíněné osoby na PAZS Brno. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 15. 2. 2023 v čase 13:55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno, že v prodejně Tesco Mikulov zadrželi podezřelou osobu, která se pokusila z prodejny pronést zboží bez řádného zaplacení.  Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelé ženě následně lustrací zjistili, že se jedná o problémovou osobu s trestní minulostí r. 2002. Zadržená mladá žena pocházela z nedalekých Pohořelic. Při prováděné lustraci přestupkového rejstříku mikulovští strážníci dále zjistili, že uvedené osobě bylo v poslední době uloženo celkem 30 pokut. Pokuty byly v širokém rozmezí od 500 Kč až do 10 000 Kč. Poslední uložené pokuty se již pohybovaly většinou v horní hranici možností.  Většinou se jednalo o uložené pokuty za spáchané drobné krádeže po celé ČR! Správními subjekty byly většinou místní oddělení Policie ČR, městské policie a správní úřady městských úřadů různých měst. Odcizené oblečení v hodnotě 1098 Kč bylo nepoškozené vráceno do prodejny. Přestupkové jednání proti majetku strážníci následně potrestali na místě uloženou pokutou příkazem v maximální možné výši. Dále bylo uložení pokuty MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 20. 2. 2023 v čase 14:35 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Vídeňské poblíž Domů zdraví, kde se nacházel na chodníku ležící místní občan r. 1962 v silně podnapilém a zanedbaném stavu. Uvedený muž byl sice při vědomí, ale pro svůj stav nebyl se strážníky schopen vůbec komunikovat. Přivolaný lékař RZS JMK pacienta prohlédl a usoudil, že je schopen převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Žádné zdravotní komplikace u nalezeného muže neshledal. Diagnóza byla stanovena: „silná intoxikace alkoholem“. Orientační dechová zkouška nebyla z důvodu uvedeného stavu nalezeného občana Mikulova provedena. Následně byl hlídkou MP Mikulov uskutečněn převoz „pacienta“ na PAZS Brno. Celá záležitost byla dále dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 22. 2. 2023 v čase 02:11 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na městském hřbitově v Mikulově se právě pohybuje podezřelé osobní motorové vozidlo s osádkou ortodoxních židů. Podezřelé osoby se dostaly na městský hřbitov přes provizorně uzavřenou hlavní bránu. K poškození městského inventáře naštěstí nedošlo. Vyslaná hlídka mikulovských strážníků v podezřelých osobách zjistila občany Velké Británie, kteří se mylně domnívali, že vjíždí na židovský hřbitov. Židovská náboženská setkání-poutě jsou v uvedeném termínu v Mikulově velmi častá a jsou řádně nahlášena na MP Mikulov, která má oba hřbitovy pod kontrolou přes několik kamerových bodů. Zvýšený pohyb osob hlásí většinou na MP Mikulov pověřený správce hřbitova. V uvedenou dobu se v Mikulově pohybovalo denně až několik desítek osob židovského náboženství. V drtivé většině se jednalo o cizince ortodoxního směru židovské víry. Chování uvedených cizinců bývá většinou pokorné a uctivé i když někdy to již překračuje únosné hranice drzosti. Strážníci zatoulané poutníky nakonec odvedli na ten správný hřbitov a s přáním klidného náboženského zážitku se s nimi rozloučili. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.     

Dne 22. 2. 2023 v čase 8:10 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že na hlavní komunikaci I/52 na ul. 28.řijna v Mikulově se začíná komplikovat doprava ve směru na hraniční přechod. Dalším šetřením strážníků bylo zjištěno, že za vznikajícím dopravním kolapsem stojí porucha polského kamionu. Uvedený nákladní automobil stál přímo u zpomalovacího ostrůvku před přechodem pro chodce u prodejny Moutfield Mikulov. Takže vozidla přijíždějící za kamionem nemohla stojící náklaďák vůbec předjet! Vzniklá kolona už pomalu dosahovala až k obci Bavory. Mikulovští strážníci na místě začali s okamžitým usměrňováním silničního provozu a místo poruchy řídili kyvadlovým způsobem. Strážníci dále na místě zjistili, že nepojízdnost kamionu zapříčinila porucha hydrauliky, kterou poškodil špatně ukotvený převážený náklad z přívěsu kamionu. Neukotvené převážené kovové traverzy se při prudkém zabrzdění provalily přes stěnu návěsu a přiskříply celý hydraulický systém vozidla. K nepojízdnému vozidlu musela být přivolána speciální servisní a odtahová služba z Brna. Strážníci MP Mikulov na místě usměrňovali BESIP až do skončení opravy vozidla do 11:45 hodin. Přivolaná hlídka Policie ČR neodpovědnému polskému řidiči na místě posléze uložila citelnou pokutu příkazem na místě za nedodržení přepravních předpisů.

Dne 23. 2. 2023 v čase 18:05 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Republikánské obrany v Mikulově u krvácivého poranění osoby. Mikulovský problémový občan r. 1962 dostal v opilosti epileptický záchvat, při které následně upadl hlavou na betonový chodník. Strážníci zraněné osobě poskytli první pomoc a na místo přivolali záchranářský výjezd RZS JMK. Zraněný muž následně putoval sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.   

Dne 31. 1. 2023 evidovala MP Mikulov spáchanou krádež v prodejně Billa Mikulov, která se stala v čase 17:05 hodin. Ze záznamů městského kamerového systému MP Mikulov, strážníci dodatečně analyzovali dvě konkrétní podezřelé osoby, které z prodejny utekli ještě do příjezdu hlídky MP Mikulov.  Bohužel, uvedená mladá žena a důvodně podezřelý mladík byli dlouhou dobu pro mikulovské strážníky pouze neznámými podezřelými pachateli. Místním šetřením strážníků však posléze vyšlo najevo, že podezřelá dvojice zlodějíčků je také zájmovým subjektem pro Policii ČR.  Kolegové z PČR povedenou dvojici také důvodně podezřívali z podobných protiprávních skutků. Strážníci MP Mikulov po konfrontaci zmíněných osob pocházejících z Moravskoslezského kraje dne 24.2.2023 usoudili, že se skutečně jedná o stejné podezřelé pachatele. Celou záležitostí se dále zabývá místní oddělení PČR Mikulov, jako podezření ze spáchání trestného činu.

Dne 26. 2. 2023 v čase 18:05 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno svědkem události, že na mikulovském sídlišti místní mladík právě napadá svoji babičku! Přivolaní strážníci posléze na místě samotném zjistili, že uvedený místní mladík r.2000 měl nejdříve vniknout násilím do bytu své babičky r. 1949, kterou měl v bytě následně ohrožovat velkým kuchyňským nožem. Proto vystrašená seniorka z bytu raději utekla. Agresivní mladík se následně v bytě dále uzamknul a odmítal se zasahujícími strážníky MP Mikulov komunikovat. Hlídka MP Mikulov si na místo z důvodu závažnosti situace dále přivolala posily z místního oddělení PČR Mikulov. Společným úsilím se následně nakonec podařilo agresivního mladíka zpacifikovat donucovacími prostředky. Zfetovaný agresor byl posléze předveden k dalšímu šetření na služebnu PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.                             

Zpracováno do dne 28. 2. 2023.            

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný