Okénko Městské policie Mikulov - březen 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc březen 2023

Dne 1. 3. 2023 v čase 19:00 hodin zasahovali mikulovští strážníci MP Mikulov na parkovišti benzínové čerpací stanici MOL v Mikulově na ul. 28.řijna. V celé záležitosti se jednalo o násilný konflikt mezi dvěma řidiči parkujících kamionů. Na místě samotném bylo zasahujícím strážníkům zraněným řidičem nahlášeno, že po něm druhý řidič kamionu vystřelil ze střelné zbraně a zasáhl ho do hlavy v oblasti oka! Konflikt mezi řidiči měl vniknout ohledně údajného odcizení mobilního telefonu. Strážníci posléze na místě zjistili, že oznamovatel byl nejdříve v blízkém kasinu a zde si svůj mobilní telefon zapomněl, ale nevěděl o tom. Z důvodu, že jiná mobilní aplikace orientačně ukazovala, že jeho mobil je v druhém zaparkovaném kamionu, začal se podnapilý řidič dobývat do zmíněného kamionu. Řidič uvedeného nákladního vozidla se však vylekal a útočníka uhodil v sebeobraně do hlavy dřevěnou tyčkou! Bohužel podezřívavý podnapilý řidič se však zmýlil, jelikož mikulovští strážníci zašantročený mobil dohledali v budově kasina. Strážníci MP Mikulov zraněnému litevskému řidiči r.1985 přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK a ten následně putoval do Brna na speciální oční pohotovost. Podezřelého řidiče z Ukrajiny r. 1973 strážníci následně předali přivolaným policistům PČR Mikulov. Prováděným šetřením byla posléze potvrzena verze s použitím dřevěné tyčky.  Celou záležitostí se dále zabývá PČR.

Dne 2. 3. 2023 v čase 8:35 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občankou Mikulova, že na ul. A. Muchy hlasitě naříká zraněný pes. Pes má ležet na staveništi po bývalém hostinci „Stará pošta“. Dle odhadu oznamovatelky musel uvedený pes asi spadnou dolů ze zámecké zdi! Strážníci MP Mikulov v daný moment právě zasahovali na jiném místě, takže se v dojezdu na místo trochu zdrželi. Na uvedeném místě proto se záchranou psa také pomohli místní zaměstnanci fi. Tedos Mikulov. Mezitím telefonovala na MP Mikulov oznamovatelka, která postrádala svého psa. Ona služebně pracovala v zámecké zahradě a byla zaneprázdněna zahradnickými pracemi. Její pes se stále pohyboval kolem ní, ale najednou se jí ztratil a ona ho nyní nemůže najít. Operátor MP Mikulov posléze ihned odeslal oznamovatelku na ul. A. Muchy. Zasahující strážníci následně po dojezdu na místo ihned kontaktovali hodonínskou chovatelku psa r. 1992 a služebním vozidlem jí i se zraněným psem odvezli k místnímu veterináři. Zranění 11měsíčního křížence border kolie byla vážného charakteru.     

Dne 3. 3. 2023 v čase 18:00 hodin mikulovští strážníci zasahovali na ul. Větrné v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nouzové otevření bytu, ve kterém bydlí místní seniorka r. 1947. Uvedené důchodkyně má zdravotní komplikace, takže její momentální pohybové možnosti jsou omezené. Občané Mikulova měli starost o svoji sousedku, takže raději na místo zavolali hlídku MP Mikulov. Strážníkům se uvedený byt nakonec podařilo nouzově otevřít a seniorku se postarali ochotné sousedky. Z důvodu, že uvedená důchodkyně žije v bytě sama a nemá se o ni kdo starat, byla celá záležitost MP Mikulov následně nahlášena na MěÚ Mikulov – Sociální odbor.    

Dne 3. 3. 2023 v čase 20:10 hodin zasahovala Hlídka MP Mikulov na ul. A. Muchy v Mikulově. Strážníci v nájemním bytě spolupracovali s výjezdem RZS JMK, jelikož zdravotníci na místě ošetřovali osobu s podezřením, že ošetřovaná osoba právě prodělává silnou psychózu. Strážníci se na místo dostavili z důvodu prevence a zajištění bezpečnosti záchranářů, jelikož ošetřovaná osoba bývá často pod vlivem návykových látek agresivní! Tentokrát se však jednalo o momentální diagnózu s vyloučením uvedených látek. Z důvodu zdravotního stavu pacienta r. 1987, bylo zdravotníky rozhodnuto o převozu psychicky labilní osoby do zdravotnického zařízení v Brně. Hlídka MP Mikulov posléze asistovala ve fyzické přítomnosti 1x strážníka v sanitním vozidle při samotném převozu a dále také v doprovodu služebního vozidla MP Mikulov.    

Dne 4. 3. 2023 v čase 7:00 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do bytového komplexu „U Špajchru“ na ul. Republikánské obrany v Mikulově. Obyvatelé bytů si zde stěžovali na místního mladého „bezdomovce“ r. 2000, který zde již několik dní opakovaně nocuje na chodbě domu. Problémový mladík měl navíc toho dne celou noční dobu v domě rušit noční klid. Pod vlivem alkoholu, nebo jiné návykové látky běhal po domě nahoru a dolů, vykřikoval nesmyslné věty a byl prostě divný a hlučný. Zasahující strážníci podezřelého, právě probuzeného pachatele přestupku následně předvedli k dalšímu řešení na služebnu MP Mikulov. Zde bylo problémové jednání s uvedeným mladíkem řešeno. Rušení nočního klidu bylo posléze strážníky potrestáno uložením citelné pokuty. Uložení pokuty příkazem na místě bylo dále oznámeno do centrálního registru přestupků. V následujících dnech strážníci uvedenou osobu ještě několikrát z uvedeného objektu znovu vykazovali. Bezdomovectví mladého občana Mikulova bylo dále konzultováno MP Mikulov s MěÚ Mikulov – Soc. Odborem.     

Kuriozní odhalení mikulovské „seniorky-straky“ se podařilo zaměstnancům prodejny Planeo elektro v Mikulově na ul. 28.řijna dne 4.3.2023 v čase 14:05 hodin.  Nenechavá důchodkyně byla toho dne přichycena, když se pokusila v uvedené prodejně odcizit zboží v hodnotě 661 Kč. Personál prodejny se na uvedenou ženu soustředil, jelikož již z minula o ní věděli, že chodí do prodejny krást!  Její další krádež v hodnotě 450 Kč ze dne 22.2.2023 byla zaznamenána a uložena na kamerovém systému prodejny. Seniorka při odhalení a následném řešení s přivolanými strážníky nijak nezapírala a k protiprávním jednáním se dobrovolně přiznala. Vzniklou škodu na odcizeném zboží doplatila a byla ochotna také na místě zaplatit uloženou příkazní pokutu. Uložení pokuty bylo dále oznámeno MP Mikulov do centrálního registru přestupků. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku.  

Dne 6. 3. 2023 v čase 16:20 hodin zasahovali mikulovští strážníci v uličce mezi Náměstím a ul. Kapucínskou. V celé záležitosti se jednalo o poskytnutí první pomoci zraněnému cizinci r. 1972, který ležel na chodníku úplně bosí. Jeho boty se při tom povalovali jen kousek on něho. Provedená dechová zkouška se zastavila na naměřených hodnotách 3,50 promile alkoholu. Zasahující strážníci při prováděném ošetření zjistili, že opilec má asi vykloubenou ruku v ramenním kloubu. Z uvedeného důvodu byl strážníky na místo přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný a podnapilý cizinec následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

 Další krádež, tentokrát v prodejně Billa Mikulov řešila hlídka MP Mikulov dne 8. 3. 2023 v čase 20:45 hodin. Tentokrát se jednalo hned o dva pachatele krádeže najednou. Strážníky do prodejny přivolala ostraha prodejny, která oba podezřelé zdržovala v kanceláři prodejny. Celková škoda na odcizeném zboží byla 1100 Kč. Odcizené zboží bylo následně navráceno nepoškozené nazpět do prodejny. Oba odhalení pobertové byli posléze strážníky MP Mikulov potrestání za své spáchané protiprávní jednání uloženými příkazními pokutami. V odhalených zlodějíčcích byli zjištění místní občan r. 1997 (již zkušený zloděj) a občan Slovenska r. 1960. Uložení pokut bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků. 

Další nevychované turisty řešila hlídka MP Mikulov dne 9.3.2023 v čase 18:30 hodin. V celé záležitosti se jednalo o řidiče pěti osobních motorových vozidel z Hodonínska, kteří si chtěli udělat takový malý výlet do Mikulova s výstupem na Svatý kopeček. Samozřejmě se nejednalo jen o samotné řidiče, ale také i několik spolujezdců. Takže v konečném důsledku to již byla docela pěkná „banda“. Jelikož tato výprava byla docela při svém přesunu hlučná, všimli si jejich pohybu v Mikulově také místní občané. Jaké to pak bylo pro Mikulovčáky nepříjemné překvapení, když zjistili, že uvedená kolona vozidel si klidně vyjela po ul. Novokopečná až na samou hranu Svatého kopečku a sledovaná vozidla si klidně následně zaparkovala na zelené ploše. Vůbec jim přitom nevadilo, že porušili zákazovou dopravní značku B1 a také předpisy o pohybu a chování se v CHKO.  Rozhořčení občané se tedy obrátili na MP Mikulov a chtěli, aby strážníci drzé a netolerantní řidiče potrestali. Přivolaná hlídka MP Mikulov skutečně skupinu zaparkovaných vozidel u lesa pod Svatým kopečkem objevila. Na všechny zaparkovaná vozidla byly následně vylepeny předvolánky a celá událost byla důkladně zadokumentovaná. Posléze se na místo zásahu začali scházen všichni uvedení výletníci. Strážníci MP Mikulov všechny přítomné osoby poučili, co se vlastně stalo a přítomné řidiče vyzvali, aby se následně ihned dostavili na služebnu MP Mikulov. Hodonínská mládež r. 2002 až 2004 si posléze z Mikulova odnesla kromě krásných vizuálních zážitků také poučení, že když se někam chystám, musím si také důkladně naplánovat plán cesty a respektovat všechny místní podmínky, okolnosti, předpisy a náležitosti. Všech pět řidičů bylo nakonec potrestáno uloženou příkazní pokutou na místě.

V průběhu noční směny ze dne 10. 3 na 11. 3. 2023 byla provedena ve spolupráci s OO PČR Mikulov preventivní bezpečnostní akce se zaměřením na užívání alkoholických nápojů mladistvými a nezletilými v čase 22:00 – 02:00 hod s výsledkem zjištěných 7 pozitivních mladistvých osob v provozovnách Bowling, Sportbar, U Zajíce a Coxbar
Následně bude dořešeno v souladu se zákony.

Dne 14. 3. 2023 v čase 22:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v pěší zóně, kde se nacházela problémová osoba-momentálně bez přístřeší, která byla v danou chvíli silně „společensky unavená“. Podnapilému cizinci r. 1972 zasahující strážníci posléze naměřili v dechu 2,88 promile alkoholu. Bezvládného opilce strážníci následně transportovali služebním vozidlem na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně, jelikož uvedeného cizince neměli komu předat do následné péče. Podobná situace s uvedenou osobou se opakovala i dne 20.3.2023. Uvedený bezdomovec se opět silně podnapilý pohyboval poblíž Náměstí, až se proploužil na ul. Kapucínskou. Tentokrát se však uvedená osoba chovala i velmi nepřístojně a klidně se i na veřejnosti vymočila před skupinou turistů. Zasahující strážníci následně výtržníka předvedli k dalšímu řešení na služebnu MP Mikulov. Za narušování veřejného pořádku byla cizinci uložena citelná příkazní pokuta. Opilec se strážníky sice skoro normálně komunikoval, bohužel ale jeho motorika byla v danou chvíli velmi narušená. Z důvodu výsledku provedené dechové zkoušky – 3,49 promile alkoholu, byl cizinec převezen služebním vozidlem MP Mikulov opět na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně.      

V druhé polovině měsíce březen řešili strážníci MP Mikulov opět několik krádeži v mikulovských samoobslužných prodejnách. První krádež se stala dne 15. 3. 2023 v čase 13:20 hodin v prodejně Tesco Mikulov. Strážníci zde řešili zadrženého mikulovského zlodějíčka r. 2000, který se pokusil z prodejny odnést zboží v hodnotě 75 Kč. Šetřením na místě bylo dále zjištěno, že uvedený problémový mladík v prodejně Tesco kradl i předešlého dne, kdy z prodejny odnesl zboží bez zaplacení v hodnotě 538 Kč. Celou záležitost strážníci MP Mikulov po zadokumentování a zpracování postoupili k dořešení na správní orgán. Druhou krádež řešila MP Mikulov dne 17. 3. 2023 v čase 10:15 hodin opět v prodejně Tesco Mikulov. Tentokrát se o krádež posula společně dvojice občanek nedalekého Sedlece r. 1963 a r. 1987. Hodnota jejich odcizeného lupu se po sečtení vyšplhala na částku 899 Kč. Obě nenechavé zlodějky mikulovští strážníci potrestali uloženými příkazními pokutami.  Třetí krádež řešila MP Mikulov dne 22. 3. 2023 v čase 14:20 hodin v prodejně Billa Mikulov. Ochranka prodejny tentokrát zadržela při pokusu krádeže občana obce Šanov r. 1999, který se pokusil v Bille odcizit potraviny v hodnotě 117,5 Kč. Při následné lustraci osoby však vyšlo dále najevo, že se v tomto případě jedná osobu s kriminální minulostí, která páchá krádeže opakovaně! O vyřešení zmíněného recidivisty se MP Mikulov následně radila s Policii ČR. Provinění zadrženého zloděje MP Mikulov následně také potrestala uloženou citelnou příkazní pokutou. U všech potrestaných pachatelů přestupků proti majetku MP Mikulov provedla oznámení o uložení příkazních pokut do centrálního registru přestupků.

Neoprávněný zábor veřejného prostranství a s tím spojené obousměrné totální zablokování místní komunikace nepovoleným přistavením kontejneru řešili strážníci MP Mikulov v Mikulově v lokalitě ul. Kozí hrádek dne 24.3.2023 v čase 14:20 hodin. Protiprávní jednání místního občana r. 1997 – objednavatele kontejneru strážníci MP Mikulov posléze potrestali příkazní pokutou. Celá záležitost byla MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.

Vážné narušování občanského soužití řešili mikulovští strážníci v posledních dnech měsíce březen celkem ve třech případech. První případ, který byl na MP Mikulov nahlášen se odehrával v bytovém domě na ul. Zd. Nejedlého dne 20. 3. 2023. V celé záležitosti se jednalo v podstatě o sousedské neshody, kdy si jedná strana myslí, že druhá strana chystá proti ní různé schválnosti. Neshody mají trvat již několik dní. Údajné schválnost mají být typu rozházených věcí na společném schodišti a s tím spojené vzájemné verbální narážky a urážky. Strážníci po zadokumentování celé záležitosti, údajné neshody postoupí k posouzení na správní orgán, jelikož každá z dotčených osob si myslí, že pravda stojí jen na jejich straně.    Druhý případ se odehrál dne 25. 3. 2023 v čase 2:50 hodin v prostoru před provozovnou Cox baru na ul. Brněnská v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o fyzické napadení mezi dvěma muži!  Poškozený místní mladý muž r. 1984 uváděl fyzické poranění a také roztrhané ošacení, které měl v době útoku na svoji osobu oblečené. Kontrolovaný označený údajný agresor r. 1990 z obce Přítluky uváděl, že on se žádného protiprávního jednání nedopustil. Strážníci MP Mikulov zainteresované osoby posléze na místě od sebe oddělili a oba aktéry poučili, že incident bude mít dohru u správního orgánu. V celé záležitosti sehrála svoji negativní roli zcela s určitostí podnapilost obou aktérů výtržnosti. Paradoxem na probíhajícím šetření bylo, že na místo se také v danou dobu dostavila i hlídka Policie ČR, která na místě řešila další incident, který se zde měl odehrávat paralelně, akorát se v daném případě jednalo o jiné podezřelé osoby. Možná bude následně zjištěno, že oba případy spolu nějak souvisí. Třetí případ narušování občanského soužití řešili strážníci MP Mikulov dne 26. 3. 2023 v čase 17:08 hodin. Incident nejdříve začal v provozovně Cyrilka na ul. Nádražní v Mikulově. Zde se vzájemně napadala partnerská dvojice pocházející se Znojemska. Podnapilá hysterická žena r. 1981 se neustále snažila hádat se svým partnerem r. 1979. Uvedený partner však následně neustál ženin nátlak a snažil se ji umravnit několika uštědřenými fackami! Napadená žena následně začala hlasitě volat o pomoc. Přivolaní strážníci oba aktéry incidentu na místě zadrželi a zklidnili. Po následném šetření byly obě osoby poučený, že jejich protiprávní jednání bude MP Mikulov postoupeno k dořešení na správní orgán.       

Zpracováno do 28.3.2023.                    

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný