Okénko Městské policie Mikulov - květen 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc květen 2023

Dne 1. 5. 2023 v čase 20:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v Mikulově na sídlišti v lokalitě ulice kpt. Jaroše. V celé záležitosti se jednalo o incident mezi manželskými partnery, kdy se podnapilý muž r. 1992 neustále hádal na veřejném prostranství před spousty sledujících občanů se svou zákonitou manželkou, taktéž r. 1992. Agresivní muž měl mamince dokonce brát malé dítě z náruče a chtěl s ním z místa odejít neznámo kam! Do celého konfliktu se následně měli zamíchat nezúčastnění svědci, kteří se jen snažili chránit naříkající maminku bránící své dítě. Bohužel agresivita muže se následně obrátila i proti samotným zachráncům. Jeden napadený „záchrance“ r. 2005 musel být posléze dokonce převezen se zraněním hlavy sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Běsnění polonahého muže nakonec ukončili až přivolaní strážníci MP Mikulov. Po marných zákonných výzvách a za využití donucovacích prostředků skončil uvedený výtržník nakonec povalený v trávě spoutaný služebními pouty. Provedené dechové zkoušky u agresora odhalily silnou podnapilost s naměřenou největší hodnotou 2,99 promile alkoholu. Strážníci následně podnapilého muže na doporučení zasahujícího lékaře převezli na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Celým incidentem se z důvodu závažnosti bude dále zabývat Policie ČR.  

Dne 3. 5. 2023 v čase 8:45 hodin řešili strážníci MP Mikulov neoprávněné odkládání odpadu v lokalitě ul. Purkyňova v Mikulově. V záležitosti se jednalo o zahlcení sběrného místa domácím velkoobjemovým odpadem. Pachatel nanosil několik igelitových pytlů s komunálním odpadem přímo ke kontejnerům a vůbec si nelámal s jejich tříděním. Dále byly u kontejnerů naskládány rozložené skříně a další vyhozený starý nábytek! Strážníci důkladným šetřením na místě vypátrali potenciálního původce odpadu a následně jej také ihned oslovili. Mikulovský občan r. 1968 mikulovským strážníkům nijak nezapíral a k odložení části odpadu se následně i přiznal. Přestupkové jednání proti veřejnému pořádku nakonec vyřešila udělená příkazní pokuta na místě a odvoz neoprávněně odloženého odpadu do sběrného dvora.

Dne 6. 5. 2023 v čase 1:20 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v Mikulově na komunikaci I 52 v lokalitě ul. 28.řijna. V celé záležitosti se jednalo o okamžité odklizení sražené mrtvé srny, která na frekventované silniční komunikaci tvořila nebezpečnou a ohrožující překážku v silničním provozu!  Strážníci mrtvé zvíře bezpečně odtáhli mimo vozovku. V ranních hodinách byl následně vyrozuměn příslušný myslivecký hospodář, který mrtvé zvíře dále zlikvidoval dle příslušných mysliveckých předpisů.

Dalšího usmrceného srnce řešila hlídka MP Mikulov i dne 9. 5. 2023 v čase 19:30 hodin v lokalitě ul. 1.května v Mikulově. Tentokrát se však jednalo o dramatičtější situaci s tragickým koncem! V celé události se jednalo o lehkovážné venčení psa, kdy majitel zcela neovládl svého psa při procházce na úpatí Svatého kopečku. Neovladatelný pes bojového plemene se měl vysmeknout mikulovskému chovateli r. 1967 z obojku a následně měl razantně zaútočit na v blízkosti se zdržujícího srnce! Pes srnce nakonec uštval až k bytové zástavbě a zde na něj nekompromisně zaútočil. Majitel si psa od srnce sice už stačil odtáhnout. Bohužel zranění srnce byla fatální. Utrpení srnce ukončila až přivolaný myslivecký hospodář. Z důvodu závažnosti a odhadu vyčíslené vzniklé škody strážníci celou událost zadokumentovali a následně ji předali k dořešení na Policii ČR.  V celé záležitosti lze spatřovat porušení Zákona o myslivosti, popřípadě také porušení Zákona na ochranu zvířat.   

Dne 8. 5. 2023 v čase 13:47 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občany Mikulova z nájemního městského domu na ul. Vídeňská č. 15, že z přízemního bytu, kdy bydlí místní problémový muž se line z okna silný kouř! Oni se pokoušeli na souseda dozvonit a dotlouct, ale on nijak nereaguje!  Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě okamžitě vyhodnotili, že se v tomto případě jedná o krajní nouzi a do bytu nouzově násilně vstoupili přes přízemní okno. V zakouřeném bytě bylo následně zjištěno, že na elektrickém vařiči se připaluje v hrnci nějaké jídlo a na místě přítomný problémový nájemce bytu je v silně podnapilém stavu a nebezpečnou realitu, že mu v bytě hoří nebere vůbec v potaz. Na zvonění a bouchání na okno a dveře nijak nereagoval.  Strážníci hořící hrnec následně přesunuli do dřezu a proudem vody jej uhasili. Po vyvětrání bytu se zasahující strážníci následně také vyrovnali s agresivně se chovajícím nájemcem bytu r. 1962. Z důvodu silné opilosti, dechová zkouška u problémového nájemníka prokázala podnapilost s naměřeno hodnotou 2.85 promile alkoholu a nevyzpytatelného chování muže, bylo rozhodnuto o převozu muže na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Kontrolující lékař PAZS v Brně následně rozhodl o umístění muže do vystřízlivění v uvedeném zdravotnickém zařízení. Strážníci „sociální městský byt“ zabezpečili a klíče uložili na služebně MP Mikulov. Vše bylo provedeno po konzultaci s úředníkem MěÚ – Soc. odbor, jelikož se v tomto případě jedná o jejích klienta, kterého mají pod dozorem a on přebývá v městském přiděleném bytě. Celá záležitost je dále v řešení MěÚ Mikulov a MP Mikulov.        

Dne 13. 5. 2023 v čase 15:35 hodin na Náměstí v Mikulově zasahovali strážníci MP Mikulov během městských oslav přímo vedle pódia, kde právě probíhal kulturní program. V celé záležitosti se jednalo o nešťastnou událost, kdy došlo k napadení jednoho psa druhým psem! Celý incident v danou chvíli vyvolal docela velký rozruch. Agresorem byl v danou chvíli pes rasy Rotvajler, kterého jeho chovatel neudržel na vodítku a on se rozzuřený vrhl na psa rasy Border kolíe. Ještě že byl u kolie duchapřítomný partner majitelky napadeného psa, jelikož ten agresivního psa doslova zalehl a tím zmírnil razanci útočícího psa. Strážníci posléze na místě kontaktovali majitele útočícího psa a následně jej předvedli i s problémovým psem na služebnu MP Mikulov k dalšímu šetření. Majitelka napadeného psa následně ihned putovala se svým zraněným psem na odborné vyšetření k veterinárnímu lékaři. Občan Litvínova r.1973, v danou chvíli návštěvník Mikulova bude nyní čelit správnímu řízení, jelikož svým nezodpovědným jednáním porušil Zákon na ochranu zvířat. Nakonec jedno zamyšlení. Je nutné své čtyřnohé mazlíčky vodit mezi rozjařené davy lidí, kdy někteří někdy ani neví kde šlapou a kde doslova duní hlasitá hudba. Jaké mají asi chudáci psi z takové procházky požitky.

Dne 15. 5. 2023 v čase 21:55 hodin v Mikulově před prodejnou Tesco při pravidelné kontrolní činnosti strážníci MP Mikulov kontrolovali podezřelého mladíka r. 1999, který odpovídal popisu osoby v pátrání Policie ČR.  Strážníci MP Mikulov mají docela dobrý přehled o osobách, které se jim ve městě pohybují. Mladého občana Brna strážníci posléze omezili na osobní svobodě a následně jej předvedli na místní oddělení Policie ČR.

Dne 18. 5. 2023 v čase 3:25 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že kolem kašny na Náměstí se pohybují dvě podezřelé mladé dívky. Důkladným sledováním osob, bylo operátorem zjištěno, že obě dívky něco do kašny nalévají! Zpočátku to však vypadalo, že obě dívky v kašně prováděly „místní oblíbený rybolov“, při kterém se v kašně na magnet loví vhozené mince pro štěstí. Strážníci podezřelé dívky následně zkontrolovali v nedalekém podloubí, jak posedávaly na terase kavárny. Zatím nic nenasvědčovalo tomu, že se u kašny něco stalo. Podezřelé a zkontrolované dívky posléze z Náměstí odešly. Za několik desítek minut však všechno vyšlo najevo. V kašně se začala tvořit bohatá pěna, která se místy až přelévala z kašny na dlažbu. Strážníci následně při další kontrole našli v nedalekém podloubí prázdný obal od tekutého mýdla – větší balení. Takže nakonec si strážníci uvědomili, co měly kontrolovaná mikulovská děvčata r. 2000 a r. 2002 vlastně za lubem. Provedená recese bude nyní předmětem dalšího šetření mikulovských strážníků. Děvčatům nyní hrozí za poškozování cizí věci příkazní pokuta a také náhrada vzniklé škody za výměnu napuštěné vody v kašně. Celá záležitost je dále v šetření MP Mikulov, jako spáchání přestupku proti majetku. 

Dne 20. 5. 2023 v čase 7:55 hodin se dostavil osobně na služebnu MP Mikulov místní občan r. 1986, který došel oznámit, že odhalil zlodějku, která pravidelně krade v prodejně Billa Mikulov. Právě před chvílí jí doprovázel na Náměstí a celou cestu se jí vyptával proč tyto krádeže provádí. Z důvodu arogantního a agresivního chování podnapilého muže, strážníci uvedeného oznamovatele ze služebny MP Mikulov vykázali a následně odjeli přijaté oznámení prověřit do samotné prodejny Billa. V prodejně Billa posléze mikulovští strážníci jednali se zástupcem prodejny, který jim uvedl, že se žádné protiprávní jednání v prodejně dnešního dne nestalo. Celá záležitost pak měla své dramatické pokračování. Na služebnu MP Mikulov se v čase 9:00 hodin dostavila občanka Děčína r. 1997, nyní zdržující se u kamaráda v bytě na Náměstí a nahlásila, že jí dnes před malou chvílí byla odcizena taška s nákupem v hodnotě asi 1300 Kč. Nákup koupila dnes v ranních hodinách v prodejně Billa Mikulov. Po cestě z nákupu jí měl stále obtěžovat nějaký místní opilec, kterého zná pouze jen od vidění. Uvedený muž pak vstoupil do bytu kamaráda a bez povolení její tašku s nákupem odnesl.  Strážníci nové oznámení zaevidovali a následně odjeli opět do Billy, kde prověřovali nové okolnosti. V prodejně Billa bylo následně zjištěno z kamerových záznamů, že uvedená žena byla sice u bezobslužné pokladny, ale nic zde vlastně neplatila. Také revize u pokladen nezjistila v uvedenou dobu nákup konkrétního zboží, v konkrétní hodnotě dle seznamu. Provedenou lustrací oznamovatelky strážníci zjistili, že se v tomto případě jedná o recidivní a notorickou zlodějku. Následující den strážníci kontaktovali uvedeného problémového oznamovatele a požadovali po něm vydání odcizené nákupní tašky. Již vystřízlivělý muž se omlouval za své včerejší extempore a tašku i s odcizeným nákupem dobrovolně strážníkům vydal. Za své vstřícné jednání si od strážníků v celé záležitosti vysloužil polehčující okolnost. Mladá zlodějka byla následně strážníky konfrontována a pod tíhou zjištěných důkazů se ke včerejší krádeži přiznala. Odcizené zboží strážníci ihned vrátili do prodejny Billa Mikulov. Zjištěnou krádež strážníci potrestali uložením citelné příkazní pokuty uvedené mladé ženě. Také mikulovského „Jánošíka“ strážníci potrestali příkazní pokutou za spáchaný přestupek proti majetku a občanskému soužití. Na tento případ by se krásně hodilo staré pořekadlo: „Když zloděj křičí, chyťte zloděje!“    

Dne 22. 5 2003 v čase 16:18 hodin došlo na ul. Kostelní přímo před služebnou MP Mikulov k incidentu mezi dvěma mikulovskými problémovými muži r. 1979 a r. 1984. Agresivita podnapilých mužů vyústila ve vzájemné fyzické napadení, které si vyžádalo silně krvácející zranění jednoho z aktérů hrubé výtržnosti. Strážníci MP Mikulov následně zareagovali na osobní oznámení jednoho z dvojice výtržníků. Následným šetření MP Mikulov byl pak zjištěn paradox, že stěžovatelem byl vlastně ten aktivní agresor. Po zpětném zhlednutí záznamů kamerového systému MP Mikulov a také ze záznamu z mobilu jednoho přihlížejícího svědka se strážníci po konzultaci rozhodli celou událost postoupit k řešení na Policii ČR, jako podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Charakter fyzického napadení byl místy až brutální a úmyslné kopy do oblasti hlavy u ležící osoby nelze tolerovat. 

Dne 26. 5. 2023 v čase 8:55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v okolí prodejny Tesco Mikulov kde si již nějaký čas pohyboval problémový muž, který zde tropil veřejné pohoršení a komplikoval zde BESIP. Podnapilý mladík se dokonce pohyboval v silničním provozu takovým způsobem, že to vypadalo, že úmyslně vstupuje před přijíždějící motorová vozidla! Mikulovští strážníci problémového mladíka r. 1986 z okr. Brno-venkov následně po předešlých marných upozorněních raději převezli na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Provedená dechová zkouška na alkohol totiž u uvedeného muže prokázala silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,42 promile alkoholů. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov. Konzultací MP Mikulov a PČR Mikulov bylo dále také zjištěno, že uvedená osoba byla v nedávné době propuštěna z výkonu trestu.

Dne 28. 5. 2023 v čase 19:40 hodin došlo na Náměstí přímo pod kamerou MP Mikulov k incidentu mezi dvěma mikulovskými mladíky. Zasahující strážníci MP Mikulov se posléze pokusili oběma výtržníkům zabránit v jejich pokračujícím vzájemném fyzickém napadání. Následně se na místo také dostavila i hlídka PČR Mikulov, které byla celá záležitost také nahlášena. Strážníci při služebním zákroku následně asistovali zakročujícím policistům. Nyní budou oba výtržníci r. 2002 a r. 2003 čelit vyšetřování Policie ČR. 

Dne 28. 5. 2023 v čase 14:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Rep. obrany. V celé záležitosti se jednalo o pomoc ztracenému americkému seniorovi r. 1935. Letitý turista se i s celým zájezdem zastavil v Mikulově na několik hodin při své cestě do Vídně, odkud měli naplánovaný svůj odlet nazpět do USA.  Všetečný senior se však nějak zatoulal do spodní části města a už se nedokázal dále sám zorientovat. Strážníci byli posléze přivoláni k provozovně Bistra Kodiak a zde jednali s dalšími svědky události. Operátor městského kamerového systému mezi tím prohlédl celý Mikulov a zjistil, že tři zájezdní autobusy parkují na autobusové zastávce na ul. 22.dubna. Strážníci MP Mikulov následně ztraceného turistu povozili ve služebním vozidle městské policie. Jaké to pak bylo radostné shledání u autobusu, když postrádaný děda vystoupil z policejního vozidla. Následovaly ovace, děkování a focení strážníků i se služebním vozidlem. Průvodci a delegáti zájezdu si oddechli, jelikož se již začali strachovat, že by mohli i s celým zájezdem naplánovaný let zmeškat. Podobnou situaci zažili mikulovští strážníci i následujícího dne 29. 5. 2023 v čase 14:10 hodin. Tentokrát se však jednalo o pomoc mikulovskému seniorovi r. 1933, který se sám zatoulal až k okružní křižovatce v lokalitě u prodejny Lidl Mikulov. Unaveného a dezorientovaného muže strážníci následně předali rodinným příslušníkům v místě jeho bydliště.  

Dne 29. 5. 2023 v čase 10:35 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že se na Náměstí z budovy ubytovny U zajíce ozývá hlasitá hádka mezi mužem a ženou. Probíhající hádka má probíhat již několik desítek minut a jeví se i jako, že by mohlo docházet k fyzickému napadání neznámé ženy! Strážníci MP Mikulov následně zalarmovali správce ubytovny a společně samotnou ubytovnu zkontrolovali. Dále bylo zjištěno, že v jednom pokoji ubytovny docházelo k incidentu mezi bývalými partnery r. 1989 a r.1990. Svoji roli zde sehrálo i podezření z nevěry partnerky. Znesvářená dvojice byla na místě následně uklidněna. K fyzickému napadení údajně nemělo ani dojít a v podstatě mělo jít jen o hlučnou výměnu názorů. „Italskou domácnost“ nakonec ukončil správce ubytovacího zařízení, který raději sám vystresovanou ženu přestěhoval do svého sesterského penzionu v obci Pavlov. Opět jedno pořekadlo nakonec, které se k tomuto případu dobře hodí: „Sejde z očí, sejde z mysli“. V konečném důsledku nechtěl nikdo nic oznamovat a vlastně ani úředně řešit.  

Dne 30. 5. 2023 v čase 16:01 hodin došlo na ul. Piaristů k poškození kanálu a tělesa betonového chodníku. Poškození způsobilo najetí motorového vozidla, když si řidič uvedeného vozidla klidně zaparkoval na samotný chodník. Bohužel tíhu vozidla nevydržel plechový kryt kanálu a také několik zámkových dlaždic. Paradoxem pak bylo nahlášení události svědkem události až se zpětným zpožděním několika hodin. Oznamovatel nejdřív uváděl, že sám neví, kdo za poškození chodníku zodpovídá. Verzi oznamovatele pak vyvrátili zasahující strážníci, kteří ze záznamů z kamer dohledali konkrétní auto i s konkrétním řidičem. Při osobní konfrontaci se oznamovatel i řidič vozidla r. 1991 občan Rumunska, přechodně bydlící v Mikulově strážníkům posléze přiznali. Celá záležitost byla řešena v kompetenci MP Mikulov a byla oznámena na MěÚ Mikulov a Tedos Mikulov.  Oprava chodníku půjde následně za uvedeným řidičem vozidla Fiat Punto.  

Zpracováno do dne 31. 5. 2023              

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný