Okénko Městské policie Mikulov - červen 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc červen 2023

Dne 1. 6. 2023 v čase 00:55 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. České v Mikulově před provozovnou vinárny, kde docházelo k narušování veřejného pořádku ze strany skupiny účastníků lékařské konference. Řízená degustace skupiny asi dvaceti osob se posléze změnila v neřízenou spontánní taneční zábavu přímo na ulici uprostřed silniční komunikace. Ono se dá ledacos akceptovat, ale ve všední den je tolerance místních občanů na porušování nočního klidu velmi citlivá. Ono by asi všechno proběhlo v normě a bez zbytečných problémů, kdyby si ale nevzal jeden z účastníků uvedené konference sebou do vinárny velký přenosný zesilovací party reproduktor! Po ukončení ochutnávky vína se rozjařený dav dal na uvedené ulici do tance pod taktovkou samozvaného dýdžeje. Hlasitě puštěnou hudbu následně slyšeli až na nedalekou policejní služebnu i samotní mikulovští strážníci. Nepovolenou diskotéku na ul. České následně ukončili až zakročující strážníci MP Mikulov. Podnapilý dýdžej byl posléze strážníky předveden na nedalekou služebnu, jelikož neměl u sebe žádný doklad totožnosti. Přenosný reproduktor byl v danou dobu strážníky na místě vypnut a zabaven. Na služebně MP Mikulov návštěvník Mikulova procitnul z alkoholové euforie, zklidnil se a se strážníky dále spolupracoval. Za své jednání se následně omlouval a byl ochoten za své provinění nést následky. Strážníci MP Mikulov celý incident kvalifikovali, jako úmyslné rušení nočního klidu, za který byla uvedenému muži r. 1986. pocházejícímu z okresu Frýdek-Místek udělena příkazem na místě citelná pokuta. Zabavený reproduktor byl nakonec uvedenému hříšníkovi navrácen, jelikož se za něj na služebnu přišla přimluvit paní primářka, která slíbila, že již půjdou všichni v klidu spát do Hotelu Galant, kde byla celá skupina ubytovaná. 

Dne 3. 6. 2023 v čase 23:10 hodin prováděla autohlídka MP Mikulov kontrolu zaměřenou na dodržování veřejného pořádku v okolí Amfiteátru v Mikulově, kde právě končila velká kulturní akce. Na ul. Gagarinova si mikulovští strážníci následně všimli skupinky osob, kde právě probíhal vážný incident mezi dvěma muži! Zasahující strážníci oba znesvářené muže od sebe oddělili a snažili se zjistit co se na místě vlastně odehrálo. Následným šetřením bylo strážníky zjištěno od přítomné slovenské občanky r. 1992, že přítomný neznámý muž ji měl v areálu Amfiteátru fyzicky napadnout, dále doslova uváděla, že jí měl označený muž znásilnit! Její přítomný manžel, taktéž občan Slovenska r.1986 se jí měl posléze zastat a neznámého agresora se měl snažit zadržet. Strážníci MP Mikulov z důvodu závažnosti na místo incidentu následně přivolali hlídku PČR Mikulov. Arogantního a podnapilého podezřelého občana Brna r. 1991 museli strážníci dále neustále zklidňovat a zamezovat mu v opakovaném napadání přítomných osob. Výbušná atmosféra na místě vysela ve vzduchu až do příjezdu hlídky Policie ČR! Nahlášenou událostí se dále zabývá Policie ČR.      

Dne 4. 6. 2023 v čase 7:30 hodin zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že na budově bývalé hasičské zbrojnice na ul. Svobody v Mikulově jsou vyraženy hlavní vchodové dveře do budovy. Kontrolou samotné budovy nebylo zjištěno, že by se v budově něco ztratilo. Taktéž sousedící provozovna baru nebyla nijak narušena. Následnou zpětnou kontrolou kamerových záznamů z městského kamerového systému mikulovští strážníci zjistili, že v čase 4:21 hodin se u budovy a vchodových dveří pohybovala konkrétní osoba muže. Z důvodu dobré místní znalosti, mikulovští strážníci podezřelou osobu ještě téhož dne Mikulově vyhledali. Podezřelý mikulovský občan r. 1980 strážníkům dále nijak nezapíral a k přítomnosti na místě v inkriminovanou dobu se přiznával. Na svoji obhajobu uváděl, že v budově hasičské zbrojnice nic neodcizil. Strážníci MP Mikulov celou událost kvalifikují, jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku, jelikož poškozením části vchodových dveří vznikla Městu Mikulov škoda na majetku! Hlavním důkazem jsou tomto případě kamerové záznamy, které uvedené místo neustále sledují. Celá záležitost je dále v řešení MP Mikulov.

Dne 5. 6. 2023 v čase 16:10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. V celé záležitosti se jednalo o nahlášení zadržení podezřelého zákazníka Tesca, který jaksi pozapomněl zaplatit za plně naložený nákupní vozík. Samoobslužné pokladny značně usnadňují „bezplatný nákup“, nenechaví zlodějíčci však zapomínají, že prostor kolem pokladen je neustále monitorován bezpečnostním pracovníkem přes dohlížecí kamerový systém prodejny. V tomto případě byl na podezřelého zákazníka upozorněn personál prodejny ještě včas. Zakročující strážníci MP Mikulov v podezřelém občanovi Šumperka r. 1982 následně zjistili již zkušené zlodějíčka s trestní minulostí. Odcizené zboží v hodnotě 5 195 Kč bylo nepoškozené vráceno nazpět do prodejny. Většinou se jednalo o luxusní a značkové potraviny. Krádež byl MP Mikulov kvalifikována, jako spáchání přestupku proti majetku. Protiprávní jednání bylo mikulovskými strážníky potrestáno uloženou citelnou příkazní pokutou. Uložení pokuty bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.   

Dne 5. 6. 2023 v čase 13:13 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na parkovišti před prodejnou Billa Mikulov dochází k incidentu, při kterém má neznámý mladík fyzicky napadat místního seniora! Agresívnímu a bezohlednému ataku nemohl přihlížet náhodný svědek incidentu, který mikulovskému důchodci r.1952 pomohl a výtržníka několika chvaty zneškodnil. Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na místě podnapilého agresora na místě zadrželi a z důvodu závažnosti ho předali přivolané hlídce Policie ČR. Následným šetření bylo zjištěno, že podnapilý mladík měl na parkovišti obtěžovat jiné nakupující a mikulovský důchodce mu chtěl jen domluvit. Bohužel v tomto případě „narazila kosa na kámen“ a senior se se zlou potázal. Bezohledný mladík staršího muže okamžitě nekompromisně fyzicky napadl likvidačními údery a kopy. Naštěstí napadenému muži pomohl uvedený náhodný svědek r. 1992 pocházející z města Chomutov. Zadržený agresor občan Brna r.1997 bude nyní čelit vyšetřování ze strany Policie ČR. Silně podnapilého a poraněného agresora musela nakonec převézt přivolaná sanita RZS JMK do Nemocnice Břeclav na odborné vyšetření, jelikož si stěžoval, že se při samotném incidentu poranil na ruce a nemůže s ní hýbat. Jeno poučení nakonec. V „nutné obraně“ lze útočníka při odvracení trvajícího, nebo přímo hrozícího útoku také poranit! Ale pozor, obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Policie ČR bude mít k dispozici záznam z kamery městského kamerového systému MP Mikulov, kde byl průběh celého incidentu také zaznamenán.

Dne 6. 6. 2023 v čase 9:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. U Lomu, kde byl nalezen u silnice ležící neznámý muž, který jevil známky silné podnapilosti. Nebezpečnou situaci zhoršovala okolnost, kdy měl uvedený muž celé své obě nohy natažené až do silniční komunikace. Na místě byl naštěstí jen minimální provoz, jelikož se jednalo o silnic, která vede na místní oddělení Policie ČR. Strážníci seniora probudili a provedli u něj dechovou zkoušku na alkohol. Naměřené hodnoty 2,94 promile byli sice v danou chvíli alarmující, ale občan obce Novosedly r. 1961 se strážníky překvapivě spolupracoval a uváděl, že jde na autobusovou zastávku a pojede již domů. Strážníci tedy muže nechali z místa v klidu odejít. Bohužel netrvalo ani hodinu a k uvedenému opilci vyjížděli mikulovští strážníci opakovaně. Tentokrát se jednalo o lokalitu ul. Hliniště. Uvedený muž ležel na chodníku a na hlavě měl čerstvé krvácející zranění. Provedená dechová zkouška prokázala výší hodnotu, než byla předcházející zkouška. S naměřenou hodnotou 3,26 promile alkoholu již nebylo radno hazardovat. Šetřením na místě bylo zjištěno, že muž svůj stav „dokrmil“ popíjením lihoviny z malé placatky. Z důvodu zranění osoby na hlavě po samovolném pádu bez cizího zavinění, byl strážníky na místo přivolán zdravotnický výjezd RZS JMK. Zraněný muž následně putoval sanitou na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. 

Dne 6. 6. 2023 v čase 12:30 hodin prošetřovala MP Mikulov nahlášenou černou skládku stavební sutě, která byla rozházená na několika místech v lokalitě nové zástavby ul. U Celnice v Mikulově. Strážníci na místě provedli fotodokumentaci několika ložisek uvedeného vyvezeného stavebního odpadu, Následným šetřením bylo vytěženo několik svědků, kdy bylo zjištěno, že stavební suť pocházela z konkrétního místa od konkrétního rodinného domku. Jednalo se u suť, která zbyla po vybudování dlážděného parkovacího místa. Strážníci posléze kontaktovali stavební firmu z Břeclavi, která měla založení černých skládek na svědomí. Kontaktovaný odpovědný pracovník stavební firmy byl ochotný s mikulovskými strážníky spolupracovat a k vyvezení odpadu na veřejné prostranství ve vlastnictví města Mikulov se přiznával. Celá záležitost je dále v šetření MP Mikulov. Uvedený občan Břeclavi je nyní důvodně podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.

Dne 9. 6. 2023 v čase 2:20 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že na ul. Valtické právě došlo k vandalismu, kdy dva neznámí asi podnapilí mladíci zničili keramický odpadkový koš se znakem města Mikulov! Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně pohyb podezřelých osob dohledal v lokalitě ul. Vídeňské. Strážníci MP Mikulov posléze oba podezřelé výtržníky v uvedené lokalitě zadrželi. V podezřelých mladících strážníci následně zjistili dva cizince r.  1992 a r. 1997, kteří se v Mikulově zdržují z pracovních důvodů. Operátor kamerového systému dále také zpětně zjistil z kamerových záznamů, že oba mladíci se v čase 2:01 hodin také zúčastňovali dalších výtržností na ul. Vídeňská č. 17, kde jeden z uvedených kopal a převracel odstavenou plechovou popelnici! Strážníci MP Mikulov si na uvedené místo také přivolali na výpomoc místní hlídku Policie ČR, jelikož oba podnapilí mladíci se začali chovat arogantně a místy až agresivně. Při převozu podezřelých osob na služebnu MP Mikulov dokonce došlo k incidentu, kdy museli mikulovští strážníci použít proti jednomu z agresivních Slováků donucovací prostředky. Služebními pouty spoutaný cizinec posléze putoval k vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Škoda na rozbitém keramické koši, který je v majetku Města Mikulov byla vyčíslena na 6 000 Kč. Dále bude nutno přičíst vzniklou škodu za poškozenou plechovou popelnici. Celou záležitost strážníci MP Mikulov kvalifikují, jako spáchání přestupku proti majetku.  Spáchaný vandalismus je dále v šetření MP Mikulov.

Dne 9. 6. 2023 v čase 19:15 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov také opět v prodejně Tesco Mikulov, kde byla odhalena personálem uvedené prodejny úmyslně neplatící zákaznice, která se pokusila v prodejně odcizit zboží v hodnotě 355 Kč. Strážníci nenechavou mladou ženu r. 1984 nejdříve prolustrovali přes Policii ČR. Posléze celou záležitost strážníci kvalifikovali, jako spáchání přestupku proti majetku. Přestupkové jednání strážníci následně potrestali uložením příkazní pokuty. Uložení pokuty bylo MP Mikulov také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 12. 6. 2023 v čase 22:08 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno, že na Náměstí se u Morového sloupu vyskytuje místní osoba bez přístřeší, která zde narušuje noční klid hlasitě puštěnou hudbou z přenosného reproduktoru. Mikulovští strážníci místního bezdomovce r. 1965 následně vyhledali a jeho narušování veřejného pořádku na místě vyřešili důraznou domluvou. Podnapilý muž strážníkům nasliboval, že již bude po celý zbytek noci v poklidu. Bohužel zase zůstalo jen u slibů.  Operátor kamerového systému se problematické osobě dále věnoval i po odjezdu zasahujících strážníků. Intuice operátora byla ale správná, sledovaný muž se ihned po odjezdu policejní hlídky z místa klidně úmyslně vymočil mezi lavičky! Asi to byla demonstrace jeho postoje k tomu, co si myslí o dnešní společnosti.  Navrátivší se strážníci uvedenému muži posléze na místě udělili pokutu příkazem na místě za znečišťování veřejného prostranství. Dále bylo uložení pokuty MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků. Podezřelá osoba byla MP Mikulov z daného místa okamžitě vykázána.

Dne 15. 6. 2023 v čase 10:25 hodin se osobně dostavila na MP Mikulov místní občanka r. 1943 a strážníkům následně oznámila, že jí neznámý muž vzal klíče od domu, které byly zastrčené v zámku dveří od ulice. Celá záležitost se měla odehrát v čase 8:45 hodin dnešního dne. Skoro celá ulice Vrchlického je pod dohledem městských kamer. Operátor zpětně prohlédl záznam z kamer, kdy bylo zjištěno, že „neznámým mužem“ je místní občan r. 1980, který šel v uvedenou dobu náhodou kolem a klíče v zámku uviděl. Proč je asi vzal? Tak to Vám může odpovědět pouze on. Strážníci MP Mikulov podezřelého muže na kamerových záznamech identifikovali celkem bezpečně a během několika desítek minut ho i vyhledali. Místní muž po předvedení na služebnu nalezené klíče ihned odevzdal přivolané oznamovatelce. Na svoji obhajobu uváděl, že nalezené klíče chtěl sám odevzdat ještě dnešního dne. Celá záležitost byla posléze dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 16. 6. 2023 v čase 12:31 hodin zasahovali mikulovští strážníci na popud místní občanky r. 1941, která nalezla na svém pozemku v lokalitě ul. M. Majerové uvízlou srnu. Srna se zapletla do kovového pletiva oplocení. Strážníci zaklíněnou srnu vyprostili a následně ji vypustili nazpět do volné přírody. Bohužel, v čase 17:00 hodin volala oznamovatelka opět na MP Mikulov a oznamovala, že vystresovaná srna opodál místa jejího vypuštění uhynula! Strážníci posléze celou záležitost nahlásili místnímu mysliveckému hospodáři, který se o uhynulé zvíře následně postaral.  

Dne 19. 6. 2023 v čase 14:45 hodin prováděli strážníci MP Mikulov opět převoz silně podnapilé osoby na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Převáženou osobou byl místní muž r. 1977, momentálně provozující způsob života „bezdomovectví“. Strážníci se před samotným převozem snažili společensky unavenému muži pomoct jiným způsobem, bohužel míra zkonzumovaného alkoholu s následným ovlivněním osoby byla asi veliká, jelikož problémový muž nebyl zcela schopný se sám o sebe postarat a dále se povaloval v centru města na chodníků.  Z důvodu, že nemohoucí osobu neměli mikulovští strážníci komu předat, bylo přistoupeno ke zmíněnému opatření. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 20. 6. 2023 v čase 16:46 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v Mikulově, kde došlo k incidentu mezi dvěma osobami blízkými. Strážníci se dostavila na místo konfliktu právě v momentě, kdy mladá žena z Brna r. 1994 vyběhla z činžovního domu a křičela, že při hádce pobodala nožem svého přítele r. 1990! Strážníci rozrušenou ženu následně zadrželi a předali jí přivolaným policistům PČR Mikulov. Zraněný muž s poraněním ruky následně putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Celou záležitost dále šetři Policie ČR.

 Policii ČR předali strážníci MP Mikulov také nahlášený případ ze dne 20. 6.2023, kdy bylo na MP Mikulov oznámeno občankou Mikulova r. 1968, že jí místní občan r. 1985 neustále kontaktuje, vyhrožuje jí a opakovaně po ní chce vyplatit určenou finanční částku! Uvedený problémový muž jí měl v minulosti pomoct se stěhováním, bohužel ona mu již něco zaplatila, ale on se neustále vrací, psychický jí deptá a vydírá ji! Strážníci celou záležitost nejdříve šetřili, jako narušování občanského soužití. Po zjištění závažnosti případu se rozhodli celou záležitost postoupit k posouzení na PČR Mikulov.

Při řešení rušení nočního klidu ze dne 2. 6. 2023 v čase 2:17 hodin v lokalitě ul. Bezručova v Mikulově, bylo zasahujícími strážníky zjištěno, že v podezřelé „provozovně penzionu“ není něco v souladu s předepsanými předpisy. Ubytovaní hosté se chovali velmi arogantně a odmítali se strážníky na místě spolupracovat. Z důvodu, že ubytovací objekt (dle portálu E-chalupy a Booking) nebyl nijak označen, jako provozovna, nemohli mikulovští strážníci na místě kontaktovat odpovědnou osobu. Strážníci následně místním šetřením vyhledali všechny okolnosti a po zjištěných nesrovnalostech se rozhodli podat podnět k zahájení správního řízení na místní živnostenský úřad v Mikulově. Dalším hendikepem „falešné“ provozovny budou s určitostí i neuhrazené místní poplatky z pobytu osob. Celá záležitost byla na MěÚ Mikulov postoupena k dořešení dne 22. 6. 2023. Oznámení MP Mikulov bylo také podloženou opakovanými stížnostmi občanů lokality ul. Bezručova v Mikulově.    

Dne 22. 6. 2023 v čase 19:56 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno všímavým občanem Mikulova, že na ul. Hraničářů právě vlezl místní problémový mladý muž r. 2000 přes balkón do bytu své babičky a následně jde z bytu slyšet hlasitou hádku! Přivolaní strážníci na místě samotném dále zjistili, že oznámení je pravdivé, jelikož uvedená podezřelá osoba se skutečně neoprávněně nacházela v bytě jeho příbuzné! Strážníci MP Mikulov následně podezřelého podnapilého mladíka zadrželi a posléze jej předali přivolané hlídce Policie ČR.

Dne 23. 6. 2023 v čase 14:00 hodin reagovali strážníci MP Mikulov na telefonické stížnosti občanů Mikulova a dohledali v lokalitě ul. Hraničářů problémového občana z nedaleké obce Bavory r. 1958. Tento nepřizpůsobivý občan se často vyskytuje v Mikulově a různě poléhá v podnapilém stavu na veřejných místech. Často je také vidět, jak podnapilý vysedává buď před prodejnou Tesco, nebo přímo ve vestibulu prodejny. Tato osoba si vůbec neláme hlavu s hygienou a osobní čistotou. Své osobní vyprazdňovací potřeby vykonává, kde se mu jenom namane! Tentokrát však byl chycen „přímo při činu“, když svou velkou potřebu vykonal přímo pod dohledem kamery městského kamerového systému. Za úmyslné znečištění veřejného prostranství, byla uvedenému občanovi uložena na místě strážníky MP Mikulov citelná příkazní pokuta. Celá záležitost byla kvalifikována, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku.      

Incident mezi dvěma muži ze dne 25. 6. 2023, který se odehrál v čase asi 08:50 hodin v lokalitě ul. Hraničářů v Mikulově, bude mít dohru u správního orgánu města. Strážníkům bylo v uvedený čas telefonicky nahlášeno, že na ul. Hraničářů byl fyzicky napaden problémový mladý muž r. 2000 z Mikulova. Jako agresor měl být uveden a označen další mikulovský občan r. 1985. Zasahující strážníci MP Mikulov posléze dále také zjistili, že v celé záležitosti vystupuje, jako záporná postava také údajně uvedený napadený mladík r. 2000. Tento se měl ve vchodě domu pokusit odcizit dětský kočárek a když byl při tom vyrušen začal všem okolo vyhrožovat! No a reakce byla taková, že ho měl samozvaný „Zoro mstitel“ nahánět a fyzicky napadat na ul. Piaristů. Strážníci MP Mikulov po vytěžení všech aktéru incidentu, celou záležitost zadokumentovali a následně jí postoupili k posouzení na správní orgán.

Na den 29. 6. 2023 bude asi špatně vzpomínat občan obce Dobré Pole r. 1989. Toho dne bylo v čase 19:58 hodin telefonicky oznámeno občanem Mikulova na MP Mikulov, že na ul. Bezručova se vyskytuje podezřelý nuž, který sedí v zaparkovaném osobním motorovém vozidle Opel zelené bary. Podezřelý muž má být silně podnapilý a s určitostí se chystá z místa odjet! Přivolaná hlídka městských strážníků přijela do uvedené lokality tak akorát, jelikož označené vozidlo zn. Opel se právě rozjelo a jelo směrem na ul. Hliniště! Zasahující hlídka mikulovských strážníků podezřelé vozidlo Opel posléze ihned sledovala a poté zastavila za využití modrých výstražných „majáků“ ještě přede nebezpečnou křižovatkou. Oslovený řidič nijak nezapíral a ke své silné opilosti se přiznával. Následně provedená dechová zkouška byla alarmující. Naměřená hodnota byla až neuvěřitelná, jelikož hodnota výsledku se zastavila na číslech 4,20 promile alkoholu. Opakované dechové zkoušky tyto varovné hodnoty jenom potvrzovaly. Strážníci z uvedeného důvodu na místo činu následně přivolali hlídku Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývala PČR, jako podezření ze spáchání trestného činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“! 

Den 29. 6. 2023 musel být asi nějak začarovaný, jelikož strážníci MP Mikulov toho dne zajížděli opakovaně k oznámeným odhaleným krádežím do prodejny Tesco Mikulov. A co jako má být na tom mimořádného. Že ve všech třech odhalených případech se vždy jednalo o maminky s malými dětmi, které měly uvedené maminky sebou v kočárcích. Praxe byla taková, že nějaké zboží bylo vždy u pokladny zaplaceno a nějaké zaplaceno nebylo a bylo uschováno nazpět do nákupní tašky. Maminky však jaksi zapomněly na kamerový systém, který transakce u samoobslužných pokladem vždy monitoruje a podezřelé podvodníky následně nahlašuje personálu prodejny. První případ se odehrál v čase 07:30 hodin a pachatelkou krádeže byla maminka z Břeclavi r. 1985. Druhý případ se odehrál v čase 12:05 hodin a tentokrát se jednalo o maminku z Velké Bíteše r. 1990. Třetí případ nastal v čase 15:45, kdy pachatelkou byla maminka z Mikulova r. 1993. Ve všech případech byly zájmem krádeží potraviny. Zajímavé na tom bylo třeba, že alkohol byl vždy řádně uhrazen, ale na potraviny již nezbývalo, proto musely být odcizeny. Všechny protiprávní případy strážníci na místě potrestali uloženými příkazními pokutami. Záležitosti byly kvalifikovány, jako dokonané přestupky proti majetku. Uložení pokut bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.    

Zpracováno do 30.6.2023.

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný