Okénko Městské policie Mikulov - červenec 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc červenec 2023

Dne 1. 7. 2023 v čase 22:54 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občanem Mikulova, že po ul. 1.května procházela skupina osob, kdy jeden z podnapilých mužů měl poškodit zpětné zrcátko na zaparkovaném osobním motorovém vozidle oznamovatele. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě incidentu zjistili, že podnapilý muž uvedené zrcátko poškodil neúmyslně, když na míjející vozidlo upadnul vlivem své silné opilosti. Z důvodu neúmyslného jednání pachatele strážníci celou záležitost evidovali pouze, jako škodní událost a ne, jako přestupkové jednání.  Po vysvětlení situace a také minimální vzniklé škody, si celou záležitost dále řešil sám oznamovatel.  

Dne 3. 7. 2023 v čase 01:05 hodin se na služebnu MP Mikulov dostavila mikulovská občanka r. 1974 a strážníkům následně oznámila, že již od včerejších hodin postrádá svoji dceru r. 1995. Dcera má být duševně nemocná, odmítá brát předepsané léky a také nespolupracuje se svými lékaři! Dcera v poslední době změnila své chování a ona má nyní o ni strach, aby se jí něco nestalo, nebo aby si sama nějak neublížila. Strážníci MP Mikulov posléze ihned vyrozuměli Policii ČR a po postrádané mladé ženě začali ihned společně pátrat v katastru města Mikulova. Mikulovští strážníci hledanou ženu následně zastihli v lokalitě ul. Zlámalova v čase 2:30 hodin. Mladá žena byla naštěstí v pořádku a její zdravotní stav odpovídal jejímu postižení. Z důvodu náhlé zaneprázdněnosti PČR Mikulov (PČR musela odjet k požáru domu v obci Nový Přerov), strážníci dále sami spolupracovali s maminkou postrádané ženy a celou záležitost s ní dále řešili.

Dne 3. 7. 2023 v čase 22:30 hodin spolupracovala hlídka MP Mikulov se zdravotními záchranáři z RZS JMK, kteří nejdříve mikulovské strážníky požádali o prověření oznámení údajného kolapsu cizince na adrese ul. Vídeňská v Mikulově. Strážníci po dojezdu do ubytovny zjistili, že na místě samotném se nachází směsice různých podnapilých cizinců, kteří se vehementně dožadovali pomoci zdravotníků. Mělo se jednat o údajné podezření na srdeční kolaps. Strážníci MP Mikulov následně na místě dohlíželi na bezpečnost přivolaných zasahujících zdravotníků.  Určená diagnóza byla nakonec uspokojivá. Nešlo o srdeční kolaps, ale o podnapilý stav (1,3 promile alkoholu v dechu) u rumunského občana r. 1994., který „jen“ tesknil po příbuzných a trpěl psychickými úzkostmi, jelikož měl oznámeno úmrtí v rodině. Pacienta nebylo potřeba nikde hospitalizovat. Následně bylo na místě domluveno, že se o kamaráda postarají jeho spolubydlící.

Dne 4. 7. 2023 v čase 17:00 hodin projížděla autohlídka MP Mikulov po ul. Pod strání. Při průjezdu křižovatkou si strážníci všimli, že se zde nachází muž s krvácivým zraněním na hlavě a poblíž něj je ležící horské kolo. Mikulovští strážníci následně zraněnému muži poskytli první pomoc a krvácející zranění na hlavě občanovi Mikulova r. 1974 vyčistili a obvázali sterilním obvazem. Následně se na místo dostavil přivolaný zdravotnický výjezd RZS JMK a pokračoval v ošetřování zraněného muže. Celou záležitost dále šetřila přivolaná hlídka PČR Mikulov. Ke zranění uvedené osoby došlo při nezvládnutém průjezdu křižovatkou, kdy řidiči jízdního kola uklouzlo na vozovce přední kolo a pak následoval už jen nekontrolovatelný pád!

Dne 6. 7. 2023 v čase 19:46 hodin řešila hlídka MP Mikulov opět drobnou krádež v prodejně Tesco Mikulov. Tentokrát byl při krádeži zboží přichycen personálem prodejny občan Maďarska r. 1969, který se dlouhodobě zdržuje z pracovních důvodů v Mikulově. Předmětem krádeže byla anglická slanina v hodnotě 82,50 Kč. Strážníci následně přestupkové jednání proti majetku potrestali uloženou příkazní pokutou. Uložení pokuty bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 11. 7. 2023 v čase 20:35 hodin kontrolovali mikulovští strážníci skupinku podezřelých problémových osob, která se zdržovala v lokalitě objektu mikulovského amfiteátru. Pětice nepřizpůsobivých osob bez momentálního přístřeší zde seděla na lavičce a hojně se posilovala alkoholem z plastových lahví. Jednalo se jak občany Mikulova, tak i nové návštěvníky Mikulova. Při prováděné lustrační kontrole osob strážníci následně zjistili, že jedná „nová tvář“ figuruje v seznamu osob, po kterých celostátně pátrá Policie ČR. Občana Ostravy r. 1967 strážníci následně omezili na svobodě služebním pouty a posléze jej předali hlídce Policie ČR.

Dne 12. 7. 2023 v čase 1:33 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že po ul. Kostelní právě prochází skupinka čtyř mladíků, kdy někteří z nich se podezřele pohybují kolem zde zaparkovaného služebního vozidla MP Mikulov. Operátor MP Mikulov následně vyšel před služebnu, aby zkontroloval zaparkované služební vozidlo. Mladíci se dali ihned na útěk směrem na ul. Brněnskou. Následně bylo zjištěno, že služební vozidlo MP Mikulov bylo znečištěno pomočením! Zakročující strážníci následně dva podezřelé mladíky zadržel a předvedli je na služebnu MP Mikulov. Jeden ze zadržených mladíků r. 1998, se po krátkém čase k pomočení služebního auta MP Mikulov přiznal. Omlouval se a byl ochoten vozidlo očistit a nést následky za svůj troufalý čin. Po umožnění očištění vozidla, byla drzému občanovi Prahy na místě uložena citelná příkazní pokuta. Celá záležitost měla však ještě v odpoledních hodinách své druhé pokračování. Uvedený pražský výtržník se v čase 13:00 hodin dostavil opět na služebnu MP Mikulov a chtěl se dohodnout, jak uhradí svou pokutu. Po vysvětlení situace chtěl ze služebny již odejít i s kamarádem, který ho doprovázel. To již však mikulovští strážníci věděli po zpětném důkladném prohlédnutí kamerových záznamů, že i druhý přítomný mladík také v nočních hodinách močil na služební vozidlo MP Mikulov. Druhý mladík občan Pacova r. 1996 se posléze také na služebně pod tíhou důkazů přiznal a svého jednání litoval. Přestupek proti veřejnému pořádku strážníci také v tomto případě potrestali uloženou citelnou pokutou. Uložení obou pokut bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků, jako narušování veřejného pořádku znečišťováním veřejného prostranství. Protiprávní chování obou mladíků v době spáchání přestupků bylo samozřejmě ovlivněno mírou zkonzumovaného alkoholu.

Dne 13. 7. 2023 zaregistrovali strážníci MP Mikulov, že na ul. České v Mikulově je na parkovišti před budovou České pošty opět ulomená a povalená dopravní značka, která usměrňuje výjezd z uvedeného parkoviště. Zpětnou kontrolou záznamů z několika kamer se strážníkům nakonec přece jen podařilo dohledat vozidlo i s čitelnou registrační značkou. Jednalo se doslova o detektivní práci. Strážníci měli vozidlo zachyceno na několika na sobě nezávislých kamerách. Osudovou se dotčenému vozidlu stala až kamera na ul. Kostelní, kde se vozidlo otáčelo v křižovatce a následně jelo do protisměru na ul. Českou. Nacouvání do dopravního značení bylo zaregistrováno dne 13. 7. 2023 přesně v čase 00:59 hodin. Porazit značku se může v podstatě stát každému, ale ujet z místa, poškozenou značku úmyslně odhodit mimo prostor a nikomu nic nenahlásit, tak to už chce ve městě plném kamer docela odvahu. Strážníci MP Mikulov nenahlášenou dopravní nehodu následně důkladně zadokumentovali a posléze ji předali k dořešení dopravní hlídce PČR Břeclav. Nyní bude mít mladý řidič, který řídil osobní motorové vozidlo zn. Škoda s pražskou RZ co vysvětlovat!  

Dne 13. 7. 2023 v čase 14:50 hodin zakročovali strážníci MP Mikulov na ul. Pavlovské v Mikulově, kde byl zjištěn na trávě ležící neznámý muž. Nalezený muž při kontrole vykazoval známky celkového kolapsu, celý se třásl a nebyl schopen se sám postavit na nohy. Se strážníky omezeně komunikoval. Posléze bylo zjištěno, že se jedná o občana Slovenska r. 1982. Provedená dechová zkouška u něj prokázala varovné hodnoty 3,73 promile alkoholu. Přivolaný zdravotnický výjezd RZS JMK následně rozhodl o transportu nalezené osoby na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 21. 7. 2023 v čase 21:32 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána k incidentu na sídlišti v Mikulově, kde na ul. Nádražní došlo k úmyslnému propíchnutí pneumatiky u zde zaparkovaného motorového vozidla. Strážníci na místě zajistili svědky události a celou protiprávní událost zadokumentovali. Dále byl strážníky identifikován podezřelý pachatel výtržnosti. Jednalo se o problémového občana Mikulova r. 1984. Následně bude celá záležitost MP Mikulov postoupena k posouzení na správní orgán MěÚ Mikulov, jako podezření z úmyslného poškození cizí věci. Kvalifikováno, jako spáchání přestupku proti majetku.

Dne 22. 7. 2023 v čase 06:03 hodin zaregistrovala hlídka MP Mikulov, že na ul. 22.dubna došlo k rozházení nově instalovaného dopravního přenosného značení. Jednalo se o DZ 28 zákaz zastavení, které zde bylo nutno instalovat z důvodu nepřehledné dopravní situace. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov posléze na zpětně prohlédnutých záznamech dohledal, že k incidentu došlo v čase 3:36 hodin a pachateli výtržnosti byli dva neznámí mladíci. Na dalším kamerovém bodě bylo vidět, jak oba podezřelí mladíci nastoupili do zaparkovaného vozidla zn. Toyota na ul. A. Muchy a zde se v něm uložili ke spánku. Podnapilým mladíkům v čase 7:30 hodin následně udělala „budíček“ vyslaná hlídka MP Mikulov. Nevyspalí, a ještě nestřízliví mladíci pocházející z Olomouckého kraje r. 2021 a r. 1999 neměli ani sílu strážníkům zapírat a ke svým protiprávním výjevům se ihned pod tíhou důkazů přiznali. Přestupkové jednání strážníci následně potrestali citelnými příkazními pokutami zaplacenými přímo na místě. Dále bylo řidiči uvedené Toyoty doporučeno, aby si doplatil parkovací poplatek, jelikož ještě nějaký čas s určitostí nebude schopen řízení motorového vozidla z důvodu jeho podnapilosti.

Dne 22. 7. 2023 v čase 11:21 hodin byli strážníci MP Mikulov přivolání do bytového nájemního bytu na ul. Vídeňské, aby zde již opakovaně řešili rodinné problémy. V celé záležitosti se jedná o konflikty mezi rozvedenými manželi, kteří stále ještě bydlí ve stejném bytě. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že tentokrát došlo také na fyzické napadení mezi osobami blízkými. Výbušnou atmosféru na místě také komplikovala alkoholová podnapilost některých účastníků incidentu. Strážníci situaci n místě zklidnili a domluvili se na dalším postupu šetření. Celá záležitost byla následně po zadokumentování postoupena MP Mikulov na správní orgán MěÚ Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupkového jednání „narušování občanského soužití“.      

Dne 23. 7. 2023 v čase 03:03 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že u Morového sloupu se vyskytuje podezřelá trojice neznámých mladíků, přičemž jeden z nich najednou přelezl ochranné zábradlí u Morového sloupu a následně se vyšplhal na samotný Morový sloup! Zde ve vrcholu sloupu sledovaný mladík dělal různé pózy a sledující kamarádí ho při tom natáčeli na mobilní telefony. Při slézání sledované osoby byl již však na místě přítomný strážník MP Mikulov, který podezřelé osoby na místě zkontroloval. Při ohledání místa následně vyšlo najevo, že podezřelý mladík při svém „horolezeckém“ výkonu prošlápl část sousoší a jeden okrasný barokní fragment, se ulomil a upadnul pod Morový sloup. Strážníkům MP Mikulov na místě také sekundovala projíždějící hlídka PČR Mikulov. Šetřením na místě s podnapilými mladíky r. 2000 vyšlo najevo, že se jedná on tři v Mikulově ubytované turisty ze Středočeského kraje, kteří se jen nudili a chtěli si z Mikulova odvézt originální fotografické záběry. Spouštěčem nevhodné recese byla, jako vždy přemíra zkonzumovaného alkoholu. Samotné poškození sousoší je dostatečně zadokumentované na záznamu kamerového systému. Odborný pracovník MěÚ Mikulov v následujících dnech při vyčíslení škody na kulturní památce Sloupu nejsvětější trojice předběžně odhadnul, že vzniklá škoda nebude přesahovat částku 10 000 Kč. Z uvedeného důvodu, bude dále celá záležitost šetřena pouze „jen“, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku. Přesto nyní zadrženému výtržníkovi hrozí citelná příkazní pokuta a samozřejmostí bude také uhrazení vzniklé škody.

Dne 24. 7. 2023 v čase 21:54 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v lokalitě nádraží ČD v Mikulově došlo k fyzickému napadení mladíka z Jevišovky r.2003. Strážníci posléze v uvedené lokalitě zkontrolovali celou místní partu omladiny, kdy se na místě zdržoval i uvedený napadený mladík. Dalším šetřením bylo zjištěno, že celý incident měl svůj začátek již v čase 20:02 hodin v okolí prodejny Tesco Mikulov. Zpětně to také potvrdili prohlédnuté záznamy z městského kamerového systému. Agresivně se chovající jiná skupina místních mladistvých r. 2008 skutečně měla označeného poškozeného mladíka napadat a opakovaně obtěžovat a zahnat ho až k nádraží ČD. Po zadokumentování protiprávního jednání, bude celá záležitost MP Mikulov k postoupena k dořešení ke správnímu orgánu MěÚ a také orgánu OSPOD, jako podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Paradoxem na celé situaci bylo to, že objetí šikany byl ten starší mladík a samotnými agresory byli ti mladší jedinci.  

Dne 25. 7. 2023 v čase 01:30 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na Náměstí se opět nacházejí podezřelé osoby, které se zvesela koupou v městské historické kašně! Vyslaní strážníci MP Mikulov posléze zjistili, že jeden z koupajících je také velmi hlučný a koupání si zpestřuje místy až zvířecím řevem! Asi si připadal, jako lví král a Mikulov byl v daný moment jeho africkou savanou. Výtržníka z jeho snu následně probudili přítomní strážníci a celou záležitost dále řešili, jako porušování nočního klidu. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla následně občanovi Polska r.1979 na místě udělena citelná příkazní pokuta. Uložení pokuty bylo nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Další rušení nočního klidu řešila hlídka MP Mikulov opět na Náměstí v Mikulově dne 27. 7. 2023 v čase 00:03 hodin. Tentokrát se jednalo o celou „svatební družinu“, která doprovázela se svobodou se loučící nevěstu. „Dámská jízda“ byla v plném proudu, alkohol zde tekl proudem a vyvolené družičky i s nevěstou skákaly po lavičkách u Morového sloupu a neustále dokola pěly svoje oblíbené písně. Že zpívají, tak to si mysleli jen uvedené dívčiny. Pro ostatní se jednalo jen o opilecký řev!  Strážníci posléze tři hlavní zpěvačky předvedli na nedalekou služebnu MP Mikulov. Dále byla celá záležitost na místě kvalifikována, jako narušování veřejného pořádku. Všem třem předvedeným mladým ženám z Moravskoslezského kraje r. 1999, r. 1998 a r. 2000 byly následně na místě uděleny příkazní pokuty. Uložení pokut bylo nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 29. 7. 2023 v čase 16:13 hodin usměrňovali strážníci MP Mikulov silniční provoz v okolí Amfiteátru. V danou dobu zde probíhal velkolepý koncert různých populárních interpretů. Strážníci stáli na příjezdových křižovatkách, usměrňovali přijíždějící řidiče a radili jim kde mají zaparkovat. Na ul. Gagarinova v daný čas začala vznikat taková malá, pomalu popojíždějící kolona. Jeden z řidičů byl pak velmi nervózní, neudržel své nervy na uzdě a začal všechny řádně popojíždějící vozidla předjíždět. Reakce přítomného strážníka MP Mikulov byla taková, že se snažil arogantního řidiče zastavit, bohužel ten nedbal jeho pokynů a rychle ho riskantně objel!  Bohužel tento podezřelý řidič měl velkou smůlu, jelikož zasahující a ohrožený strážník jej neustále sledoval a zaregistroval, že vozidlo následně zaparkovalo u Finančního úřadu. Přivolaná autohlídka MP Mikulov posléze zablokovala inkriminované vozidlo TPZOV (botičkou). Po nějakém čase se k vozidlu dostavil jeho majitel a začal na strážníky vymýšlet různé fabulace. Odmítal předložit své doklady ke zjištění totožnosti, nerespektoval zákonné výzvy strážníků a choval se velmi arogantně. Zkušení strážníci jej však nenechali v klidu a neustále s ním diskutovali, argumentovali mu, až jej nakonec „zlomili“ a celou záležitost s ním zdárně dořešili. Protiprávní jednání bylo kvalifikováno, jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, za který byla pachateli přestupku r. 1986 z Kralup nad Vltavou uložena citelná příkazní pokuta. Uložení pokuty bylo následně nahlášeno do centrálního registru přestupků.       

Zpracováno do 31. 7. 2023.               

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný