Okénko Městské policie Mikulov - srpen 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc srpen 2023

Dne 3. 8. 2023 v čase 18:07 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno personálem prodejny Tesco Mikulov, že v samoobsluze zadrželi podezřelou osobu, která se z prodejny pokusila odcizit zboží v hodnotě 93 Kč. Přivolaní strážníci v odhalené zlodějce zjistili známou recidivní pachatelku z Pohořelic r. 2002. Tato mladá žena má na svém kontě již desítky odhalených a následně i řešených případů. Ještě zbývá otázka, kolik zbývá těch neodhalených případů! Z důvodu, že při lustraci osoby strážníci zjistili, že se v tomto případě jedná o nově uznanou nesvéprávnou osobu, bylo rozhodnuto, že celý případ bude postoupen na správní orgán k posouzení a také na MěÚ Pohořelice, jelikož Město Pohořelice je určeno, jako opatrovnický orgán nesvéprávné osoby. Další případ krádeže v prodejně Tesco Mikulov, řešili strážníci MP Mikulov dne 7. 8. 2023 v čase 13:17 hodin. Tentokrát se jednalo o krádež zboží v hodnotě 1 387 Kč. Zadrženou osobou byl občan Slovenska r. 1960. Nepoškozené zboží bylo následně vráceno nazpět do prodejny. Spáchaný přestupek proti majetku strážníci posléze na místě potrestali uloženou citelnou příkazní pokutou. Uložení této pokuty bylo dále nahlášeno do centrálního registru přestupků. A aby krádežím v prodejně Tesco nebyl ještě konec, tak třetí nahlášená krádež se stala dne 10.8.2023 v čase 20:00 hodin. Pachateli krádeže byly místní osoby v současné době bez přístřeší, které si takto v Tescu občas přilepšují. Předmětem krádeže se stal samozřejmě alkohol a na místě zkonzumované pečivo. Vše v hodnotě asi 170 Kč. Prvního zloděje r. 1983 strážníci potrestali na místě uloženou příkazní pokutou. Druhého zloděje r. 1988 strážníci předali k dalšímu šetření na místní oddělení Policie ČR, jelikož při lustraci uvedené osoby vyšlo najevo, že se v tomto případě jedná již, o recidivní chování. Zadržená osoba byla za spáchaný trestný čin v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána. Dalším šetřením celé záležitosti se zabývá PČR Mikulov.   

Dne 2. 8. 2023 v čase 21:45 hodin prověřovali strážníci MP Mikulov oznámení z dispečinku ZZS JMK 155, že v lokalitě ul. kpt. Jaroše v Mikulově se má nacházet zkolabovaný mladík, kterému přivolal záchranářskou pomoc jeho na místě přítomný kamarád. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě zjistili, že příjezd zdravotnického výjezdu na místo je skutečně potřeba, jelikož mladistvý místní hoch r. 2006 je silně podnapilý, dezorientovaný a opakovaně zvrací! Jeho přítomný brněnský kamarád r. 2007 uváděl, že svého kamaráda již v takovém stavu našel. Zkolabovaný mladík byl posléze převezen záchranářskou sanitou do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov následně informovali zákonné zástupce odvezeného mladíka. Následným šetřením strážníků v dalších dnech bylo zjištěno, že alkohol si mladistvé osoby pořídily v prodejně na Náměstí v Mikulově. Dále zkolabovaný mikulovský mladík také „experimentoval“ toho dne s kouřením omamné látky canabis. Marihuanu mu měl nabídnout právě uvedený kamarád z Brna, který nakonec neměl čisté svědomí a raději sám zahájil záchranářskou akci. Strážníci MP Mikulov celou protiprávní záležitost zadokumentovali a postoupili k dalšímu řešení na správní orgán MěÚ Mikulov a Policii ČR. Dále také na orgán OSPOD. Prodavačka potravin r. 1989 a uvedený brněnský mladík r. 2007 jsou nyní podezřelí z porušení zákona č.65/2017 Sb. Zákon na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Dne 11. 8. 2023 v čase 11:48 hodin strážníci MP Mikulov zasahovali na cyklostezce v lokalitě bývalého hraničního přechodu v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o spolupráci se záchranářským výjezdem ZZS JMK, který zde akutně ošetřoval zraněného cyklistu. Velký dík na místě také patřil náhodnému svědkovi-cyklistovi, který projížděl uvedeným místem, nalezl zraněného cyklistu a poskytnul mu první pomoc. Zraněný cyklista měl vlastně štěstí, jelikož prvotní zachránce občan Šenova r.1953 byl lékař. Tento také přivolal ZZS JMK.  Po následně provedené dechové zkoušce na alkohol u zraněného cyklisty bylo zjištěno, že tento je pod vlivem alkoholu s naměřenou pozitivní hodnotou 1,83 promile alkoholu. Cyklista následně putoval s poraněním hlavy do nemocnice v Břeclavi. Než zraněného cyklistu z místa odvezli, tak přítomným strážníkům uváděl, že zranění si způsobil sám svou jízdou na kole, upadl sám bez cizího zavinění a také neměl bezpečnostní přilbu. Strážníci MP Mikulov následně celou událost předali břeclavské dopravní hlídce Policie ČR, která prováděla v celé záležitosti další procení úkony. Celá záležitost je šetřena, jako spáchání dopravní nehody se zraněním. Poškozené trekingové kolo zanechané na místě následně zabezpečila hlídka MP Mikulov. 

Dne 11. 8. 2023 v čase 22:47 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. 1.května, kde se měly fyzicky napadat skupinky osob! Strážníci MP Mikulov na místě aktivně spolupracovali se zasahující mikulovskou hlídkou Policie ČR. Dále v řešení PČR Mikulov. 

Dne 12. 8. 2023 v čase 2:44 hodin prověřovali strážníci MP Mikulov oznámení na podezřelou osobu, která měla v danou dobu na Náměstí poškodit prodejní stánek. Strážníci podezřelou osobu na náměstí dohledali a podstatu oznámení s ní na místě posléze řešili. Podezřelá osoba, občan ze středočeského kraje r. 1975 se následně odmítal na místě ke svému spáchanému vandalství přiznat. Kontrolovaná osoba byla dále na místě strážníky poučena, že bude v následujících dnech pozvána na služebnu k sepsání podání vysvětlení, jelikož řešení záležitosti s podnapilou osobou je velmi komplikované. Zpětné prohlédnutí kamerových záznamu důvodné podezření strážníků pak jenom potvrdilo. Celá záležitost je dále v šetření MP Mikulov, jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku.

Dne 12. 8. 2023 v čase 21:15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov lokalitě ul. Svobody. V celé záležitosti se jednalo o poskytnutí první pomoci silně podnapilé osobě – občanovi Slovenska r. 1982. Kontrolovaná osoba si strážníkům stěžovala na bolest hlavy! Strážníci u osoby zaregistrovali také krvácející zranění na ruce. Z důvodu, že nemohoucí osobu neměli zasahující strážníci komu předat, jelikož bývalá družka podnapilého partnera odmítala a opakovaná dechová zkouška na alkohol vykazovala alarmující hodnoty až 4,62 promile alkoholu, byl strážníky následně na místo přivolán mikulovský zdravotnický výjezd ZZS JMK. Kolabující cizinec posléze putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 12. 8. 2023 v čase 23:55 hodin vyjížděla hlídka MP Mikulov k nahlášenému rušení nočního klidu do obce Dolní Dunajovice.  V celé záležitosti se jednalo o opakované rušení nočního klidu hlasitě puštěnou reprodukovanou hudbou z oken penzionu v lokalitě ul. Hlavní. Odpovědná osoba penzionu na telefonáty strážníků nijak nereagovala a na rozjařené hlučné hosty se strážníci nemohli ani dozvonit. Posléze se však zasahujícím strážníkům přece jen podařilo přes různé ob-kliky s majitelem penzionu spojit. Majitel penzionu následně společně s mikulovskými strážníky vstoupil mezi slavící hosty a celá společnost byla v penzionu ihned důrazně uklidněna i s dalším varováním, jelikož jednoznačně také na místě docházelo k porušování provozního řádu penzionu. Strážníci MP Mikulov nahlášenou událost kvalifikovali, jako narušování veřejného pořádku posouzeným rušením nočního klidu. Odpovědnost za protiprávní jednání následně na sebe vzal jeden z hostů r. 1969 – občan Mostu. Za spáchané přestupkové jednání mu byla na místě uložena příkazní pokuta. Která byla také ihned uhrazena. V tomto případě strážníci usoudili, že zde byl popsaným jednáním skutečně rušen noční klid, jelikož hluk byl enormní, nadstandartní a úmyslný! Posouzení pouze normálně se bavící skupiny osob mezi sebou i s občasným výbuchem smíchu na veřejném chodníku před vašim otevřeným oknem ložnice v noci, bývá velmi sporné a složité. Odkazování se na volný pohyb osob a listinu lidských práv a svobod bývá velmi častým oponujícím jevem.       

Dne 15. 8. 2023 v čase 17:45 hodin v prostoru lokality sídliště na ul. Republikánské obrany kontrolovali strážníci MP Mikulov podezřele se chovající mladou neznámou ženu. Tato chodila po ulici a neustále korzovala na místě pořád dokola. Na oslovení a výzvy od strážníků nijak nereagovala. Stejnou žena strážníci na daném místě evidovali již v čase 13:00 hodin. Zasahující strážníci posléze uvedenou neznámou ženu raději převezli na služebnu MP Mikulov. Dále bylo zjištěno, že se jedná o občanku Mikulova r. 1987. Uvedená žena si následně začala stěžovat na bolest hlavy a také na neutišující se pocit mdlob!  Přivolaný zdravotnický výjezd ZZS JMK posléze zdravotní stav ženy řešil s dispečinkem ZZS JMK.  Dále byli kontaktování rodinní příslušníci ženy, kdy bylo vysvětleno, že pacientka trpí opakovanými duševními problémy. Po konzultaci s operační lékařem bylo rozhodnuto o převozu pacientky do brněnského zdravotnického zařízení. Z důvodu vzniklých nenadálých problémů převozu pacientky také asistovala hlídka MP Mikulov.    

Dne 16. 8. 2023 v čase 20:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v nájemním domě na Náměstí v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o závadové jednání mezi místními problémovými občany. Uvedené osoby se vzájemně fyzicky napadaly a vzájemně si vyhrožovaly. Došlo také na drsné vydírání ohledně vrácení zapůjčené částky 150 Kč! Na celé záležitosti byla ještě navíc komplikující skutečnost, že konfliktní osoby neměly v uvedeném domě ani trvalý pobyt. Z důvodu závažnosti situace byla na místo incidentu také přivolána hlídka Policie ČR. Zasahující strážníci MP Mikulov na místě posléze zadrželi nejvíce problematickou osobu místního mladého muže r.1990. Zadrženou osobu následně strážníci ihned předali přivolaným policistům. Celou záležitost dále vyšetřuje PČR Mikulov.  

Dne 17. 8. 2023 v čase 12:12 hodin zaznamenal operátor Městského kamerového systému MP Mikulov, že na sběrném odpadovém místě v lokalitě u budovy Atrium přibylo pohozené obstarožní kancelářské křeslo. Majitel uvedeného křesla si asi spletl odpadové místo se sběrným dvorem, kam takové větší kousky přece náleží. Teď otázka, jestli to bylo úmyslně, nebo jen z nedbalosti. Strážníci při zpětném prohlížení záznamu pachatele přestupku dohledali, jak křeslo vykládá i s jeho motorovým vozidlem zn. Mercedes. Přes lustraci registrační čísla vozidla, se strážníci následně dostali i k samotnému pachateli přestupku, který zde uvedené křeslo zanechal. Občan Mikulova r. 1975 nijak strážníků nezapíral a ke svému protiprávnímu jednání se postavil čelem. Po přiznáni se, následně na svoji obhajobu uváděl, že si myslel, že by si křeslo ještě mohl někdo vzít. Celá záležitost byla mikulovskými strážníky vyřešena uložením příkazní pokuty a odvozem vyhozeného křesla na sběrný dvůr.

Dne 19. 8. 2023 v čase 12:20 hodin prováděla hlídka MP Mikulov kuriozní odchyt divokého živočicha. Tentokrát se jednalo o odchyt netopýra obecného, kterému se zalíbil exteriér provozovny Tip Sport baru na ul. Piaristů v Mikulově. Strážníci netopýra bezpečně odchytili a následně jej transportovali do lokality Turold. Zde byl po poradě s mikulovskými jeskyňáři netopýr vypuštěn do volné přírody.  

Dne 19. 8. 2023 v čase 03:22 hodin prověřovala hlídka MP Mikulov oznámení z dispečinku ZZS JMK, že by se v lokalitě benzínové stanice na ul. Brněnské v Mikulově měl vyskytovat krvácivě zraněný muž!  Strážníci při prověřování oznámení skutečně zastihli na parkovišti u zavřené benzínové stanice dva neznámé podnapilé muže. Jeden z těchto mužů byl celý zakrvácený a na boku měl dvě hluboké krvácející rány. Na první pohled to vypadalo, že uvedený muž r. 1991 byl bodnut do boku nožem! Oba podnapilí turisti původem ze Středočeského kraje však hlídce neustále tvrdili, že když se z města vraceli ke svému zaparkovanému vozidlu, tak někde po cestě neustále padali. Jeden z těchto opilců následně upadnul na nějaký ostrý předmět, kde se to stalo si však již nepamatoval. Druhý kamarád se ho u jejich auta jen snažil ošetřit za využití lékárničky. Po čase to však raději vzdal a oznámil to záchranářům na telefon č. 155. Strážníci MP Mikulov posléze potvrdili na dispečink ZZS JMK, že je nutno pacienta odborně vyšetřit v nemocnici, a proto bude na místo nutné vyslat zdravotnický výjezd. Zraněný muž následně putoval do nemocnice v Břeclavi. Utrpěné zranění se naštěstí ukázalo, jako lehkého rázu.

Další oznámené rušení nočního klidu řešila hlídka MP Mikulov dne 20. 8. 2023 v čase 00:20 hodin. Tentokrát zajížděli mikulovští strážníci do nedalekých Novosedel. Po objížďce sklepní kolonie strážníci zjistili, že se v tomto případě jedná o oslavu narozenin, která se odehrávala v místní Myslivně. Nejednalo se jen tak o obyčejnou oslavu narozenin. Byla to hned tuplovaná oslava 30tin a 50tin. Oslavenkyněmi byly společně maminka s dcerou. Strážníci MP Mikulov rozdivočelou společnost na místě zklidnili a donutili je hlasitou aparaturu ztlumit, nebo přestěhovat do jiného prostoru, aby se reprodukovaná hudba již nemohla linou do samotné obce. Odpovědnost na sebe následně vzala ta mladší oslavenkyně a s omluvou a pokorou ihned na místě zaplatila zasahujícím strážníkům uloženou pokutu. MP Mikulov v některých okolních obcích zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Výjezd mikulovských strážníků je následně také zpoplatněn dotčenou obcí.    

Dne 28. 8. 2023 v čase 12:44 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno vystrašenou občankou Pavlova r. 1980, že se jí asi před malou chvílí ztratil její malý 6letý syn. K události mělo dojít na dětském hřišti na ul. Nová v Mikulově. Mikulovští strážníci následně začali po ztraceném dítěti pátrat v nejbližším okolí dětského hřiště. Do pátrání se aktivně zapojil také operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Po marných pokusech byla celá záležitost také nahlášena i na místní oddělení Policie ČR. Do dalšího pátrání se dále zapojili také rodinní příslušníci zoufalé matky. Okruh prohledávaného prostoru se postupně rozšiřoval až se začal prohledávat prostor zámeckého areálu. V čase 13:35 hodin bylo pak telefonicky nahlášeno na MP Mikulov šťastnou maminkou, že postrádaného kluka našli na mikulovském zámku. Za vším byla jen chvilka nepozornosti a touha malého průzkumníka objevovat nový svět. Konec dobrý, všechno dobré.  

Dne 30. 8. 2023 v čase 16:00 hodin se na služebnu MP Mikulov dostavil zoufalý občan Dolních Dunajovic r. 1979 s žádostí o pomoc. V celé záležitosti se jednalo o ztrátu jeho peněženky s větším obsahem finanční hotovosti. Dále měl v peněžence také všechny potřebné doklady a platební kartu. Ke ztrátě peněženky došlo v prostoru před budovou České pošty na ul. České v Mikulově, když si oznamovatel položil peněženku na kapotu svého zaparkovaného vozidla, na peněženku zapomněl a z místa odjel. Operátor městského kamerového systému následně zpětně dohledal na kamerových záznamech, že za odjíždějícím vozidlem oznamovatele následně inkriminovaným místem projíždělo šedé vozidlo zn. BMW s mikulovskou registrační značkou.  Uvedené vozidlo BMW následně zastavilo, jeho řidička z vozidla vystoupila a povalující se peněženku na místě zvedla a následně z místa odjela. Vylustrovat provozovatele vozidla pak nebylo pro strážníky již žádný problém. Následně oslovená řidička BMW r. 1982 pak mikulovským strážníkům vysvětlila, že se akorát chystala nalezenou peněženku odevzdat na služebně MP Mikulov. Péče o maminku měla ale přednost. Takže poctivý nálezce zasluhuje poděkování. Vracená peněženka i se všemi věcmi byla strážníky následně předána šťastnému majiteli. Občanský zákoník říká, že nálezce má na odevzdání nálezu tři dny. V opačném případě by se mohl dopouštět protiprávního jednání.      

Zpracováno do dne 30. 8. 2023                

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný