Okénko Městské policie Mikulov - září 2023

                   Některé události MP Mikulov za měsíc září 2023

Dne 1. 9. 2023 v čase 8:50 hodin zaznamenali strážníci MP Mikulov, že v prostoru před starou BČS na ul. Brněnské v Mikulově je vedle silniční komunikace volně vyteklá motorová nafta! Jednalo se o místo, kde často parkují odstavené kamiony. V danou chvíli se však na místě již žádné nákladní vozidlo nenacházelo. Z důvodu většího množství uniklých pohonných hmot, přivolali zasahující strážníci MP Mikulov na místo mikulovský výjezd HZS Jmk. Přivolaní hasiči následně znečištěné místo zabezpečili a vyteklou naftu eliminovali a posléze také sanovali. Následným šetřením MP Mikulov nebyl viník ekologického znečištění bohužel zjištěn.

Dne 1. 9. 2023 v čase kolem 16:00 hodin došlo na problémové mikulovské křižovatce na hlavní silniční komunikaci E 52 od směru na obec Březí opět k vážné dopravní nehodě. Dopravní nehoda se smrtelným zraněním jednoho z řidičů a úplným zablokováním uvedené komunikace si vyžádala odklánění celé dopravy na obec Březí. Z druhé strany se zablokovaná komunikace odkláněla na obec Dolní Dunajovice. Na místě dopravní nehody zasahovaly všechny složky IZS Jmk. Strážníci MP Mikulov spolupracovali s Policií ČR a usměrňovali silniční dopravu v prostoru samotné problémové křižovatky. Vyšetřování smrtelné dopravní nehody bylo ukončeno v čase 00:45 hodin následujícího dne.  

Dne 2. 9. 2023 v čase 15:25 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno řidičem linkového autobusu, že na autobusové zastávce ul. Piaristů v Mikulově odmítl vzít do přepravy „společensky velmi unavenou“ cestující, která následně zůstala ležet na chodníku uvedené autobusové zastávky! Přivolaní strážníci MP Mikulov v dotyčné osobě následně zjistili místní občanku r. 1973. Následně provedená orientační dechová zkouška u uvedené kontrolované osoby odhalila varovné hodnoty, jelikož výsledek zkoušky byl 4,16 naměřených promile alkoholu. Zasahující strážníci naměřené alarmující hodnoty posléze telefonicky konzultovali s dispečinkem ZZS Jmk. Zdravotnický výjezd, který se na místo zásahu následně dostavil, silně intoxikovanou pacientku následně převezl na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice.

Dne 2. 9. 2023 v čase 22:10 hodin zasahovali strážníci v Mikulově na ul. České v provozovně Sport-baru. V celé záležitosti se jednalo o fyzické napadení mikulovského občana r. 1980. Zakrvácenému uvedenému muži, strážníci MP Mikulov posléze na místě ihned poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd ZZS Jmk. Podnapilý zraněný muž následně putoval na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. Šetřením na místě činu strážníci zjistili, že zraněný muž měl údajně verbálně napadnout přítomnou mikulovskou ženu r. 1972. Bohužel pro uvedeného hulváta se na místě také nacházel partner uražené ženy, který ihned zasáhl a urážejícího muže uzemnil jednou ranou pěstí! O ostatní se postarala zemská gravitace, jelikož padající muž při svém pádu narazil hlavou o instalovaný nábytek a podlahu provozovny.  Incident byl silně ovlivněn podnapilostí všech zúčastněných, jelikož provedené dechové zkoušky byly u všech zainteresovaných osob pozitivní. Spáchané přestupkové jednání bude mít nyní dohru u správního orgánu MěÚ Mikulov, jelikož celá událost byla MP Mikulov kvalifikována, jako hrubé narušení občanského soužití.

Dne 2. 9. 2023 v čase od 12:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v bytě na ul. Bezručova v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o starší ženu r. 1940, kterou má MP Mikulov napojenou na pult centralizované ochrany (PCO). V bytě je nainstalováno komunikační zařízení, kdy strážníci můžou s pacientem komunikovat i na dálku. V případě nouze mají strážníci k dispozici náhradní klíče a můžou vstupovat do uvedeného bytu. V tomto případě se však jednalo o vyžádanou pomoc od uvedené obyvatelky, bohužel kvalitní bezpečností dveře byly uzamčeny a klíče zůstaly zevnitř zámku, takže strážníků se nedařilo byt odemknout. Nemohoucí seniorce se nedařilo ke vstupním dveřím dostat. Následně byl na místo přivolán mikulovský výjezd HZS Jmk. Zasahující hasiči se do samotného bytu ve třetím patře následně dostali přes otevřené okýnko od koupelny. Pointa celého zásahu byla v tom, že hasiči museli při tomto zákroku použít zásahové vozidlo s výškovou plošinou. Zkolabovanou seniorku následně prohlédli přivolaní záchranáři z ZZS Jmk. Strážníci MP Mikulov posléze celou záležitost řešili s rodinnými příslušníky uvedené seniorky. Do budoucna bylo provedeno takové technické opatření na zámku dveří, aby se celá nešťastná událost již nemohla opakovat.    

Dne 7. 9. 2023 v čase 7:40 hodin byla na místní oddělení předvedena strážníky MP Mikulov občanka Slovenska r. 1989, která byla důvodně podezřelá z trestného činu krádeže. V celé záležitosti se jednalo o to, že se uvedená žena před předvedením osobně dostavila na služebnu MP Mikulov s kuriózním oznámením, ve kterém uváděla – přiznávala se, že se v nedávné době aktivně podílela na vykrádaní Alza boxů v Jihomoravském kraji. Dále v šetření Policie ČR.

Dne 11. 9. 2023 v čase 07:50 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí v Mikulově v prostoru laviček u provozoven Diba a Bistro42. V celé záležitosti se jednalo o stížnosti občanů Mikulova na podezřelého muže, který zde měl právě i před malými dětmi masturbovat! V době příjezdu strážníků na místo se podezřelý muž již na místě nenacházel. Posléze byly prohlédnuty kamerové záznamy z městského kamerového systému MP Mikulov. Podezřelý muž byl strážníky identifikován a následně pomocí kamer dohledán pohybující se ve středu města. Podezřelého muže strážníci následně vyslechli na služebně MP Mikulov. Při zápisu o podaném vysvětlení se předvedený muž ke svému protiprávnímu jednání přiznal a doslova uváděl, že se na místě skutečně sexuálně ukájel při prohlížení časopisu. Po následné konzultaci strážníků MP Mikulov s místním oddělením Policie ČR byla celá událost předána na PČR, jelikož se v tomto případě jednalo o podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Nyní bude občan obce Bavory r. 1958 čelit vyšetřování ze strany Policie ČR. 

Dne 11. 9. 2023 v čase 10:50 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Pod strání, kde se v blízkosti budovy MŠ povaloval u popelnic místní problémový opilec! Strážníci nalezeného muže r. 1962 na místě ošetřili, jelikož měl na hlavě krvácející ránu. Dle výpovědi nalezeného muže si poranění hlavy způsobil sám svým nekontrolovaným pádem. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní s naměřenou hodnotou 2,96 promile alkoholu. Z důvodu poranění na hlavě byl na místo přivolán zdravotnický výjezd ZZS Jmk. Zraněný muž následně putoval sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Další rušení nočního klidu ukončené uloženou citelnou pokutou řešila hlídka MP Mikulov dne 8. 9. 2023 v čase 00:20 hodin. V celé záležitosti se jednalo stížnosti na probíhající oslavu v prostoru lomu v Mariánském mlýně, kde se u prodejního stánku hlasitě oslavovalo s puštěnou reprodukovanou hudbou. Přítomný občan Dolních Dunajovic r. 1972 vzal před zasahujícími strážníky odpovědnost za hluk na svoji osobu a byl ochoten na místě uhradit uloženou příkazní pokutu. Dále byla hlasitě puštěná hudba okamžitě vypnuta. Za své jednání se „hříšník“ místím občanům srdečně omlouval.

Hned dvakrát během ani ne 40hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. Automatické pokladny stále více lákají nenechavé jedince, aby neustále zkoušeli vymýšlet nové fígle na oklamání personálu prodejen.  Dne 15. 9. 2023 v čase 19:25 hodin řešila hlídka MP Mikulov odhaleného zlodějíčka, který se pokusil v prodejně přenést bez řádného zaplacení potraviny v hodnotě 117 Kč. Strážníci místnímu mladému muži r. 1992 na místě uložili příkazní pokutu a zabavené zboží bylo vráceno neporušené nazpět do prodejny. Druhý případ se odehrál dne 17. 9. 2023 v čase 10:10 hodin.  Odhaleným pachatelem krádeže byl v tomto případě občan obce Novosedly r.1980. Tento se pokusil odcizit v prodejně Tesco zboží-láhev lihoviny v hodnotě 110 Kč. I tento nenechavec byl po zásluze potrestán příkazní pokutou. Uložení pokut za přestupkové jednání bylo posléze také MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 16. 9. 2023 v čase 16:15 hodin byla MP Mikulov požádána o pomoc provozním provozovny Pizzerie Tomi, aby strážníci MP Mikulov ihned přijeli na ul. Piaristů a pokusili se vyprovodit z pizzerie problémového hosta! Přivolaní strážníci v silně podnapilém a obtěžujícím muži zjistili cizince r. 1987.  Strážníky oslovený občan Slovenska se posléze začal „navážet“ i do přítomných zasahujících strážníků MP Mikulov. Jeho agresivita a vulgárnost začaly stoupat a hrozilo, že by na místě mohlo také dojít k fyzickému napadení policejní hlídky. Z důvodu, že agresor odmítal uposlechnout zákonných výzev zakročujících strážníků a odmítal s nimi spolupracovat, bylo ze strany MP Mikulov přistoupeno k použití donucovacích prostředků. Agresor nakonec skončil za využití hmatů a chvatů spoutaný služebními pouty na podlaze. Zasahujícím strážníkům nakonec přijela na výpomoc také i hlídka Policie ČR.  Následně provedená dechová zkouška u uvedeného problémového občana byla pozitivní a vykazovala hodnotu 3,88 promile alkoholu. Posléze bylo MP Mikulov rozhodnuto o převozu problémového cizince na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Spáchané přestupkové jednání proti veřejnému pořádku bylo MP Mikulov dořešeno v následujících dnech uložením citelné příkazní pokuty. Problémový občan se přechodně zdržuje z pracovních důvodů v nedaleké obci Perná, takže pro strážníky nebyl problém tuto osobu dohledat.  

Dne 18. 9. 2023 v čase 10:30 hodin byla MP Mikulov telefonicky požádána občanem Mikulova, že jeho nemocná matka r. 1951 bydlící v bytě na ul. Piaristů upadla na podlahu a nemůže se sama postavit! Oznamovatel uváděl, že on sám je nyní 150 km od Mikulova, proto nemůže sám zasáhnout. Strážníci následně telefonicky kontaktovali uvedenou pacientku a ta uváděla, že upadnula již asi ve tři hodiny ráno a teprve nyní se jí podařilo připlazit k telefonu. Přivolaná hlídka MP Mikulov následně odborně nouzově otevřela vstupní dveře do bytu a zde nalezla ležet na podlaze zkolabovanou ženu. Přivolaný zdravotnický výjezd z ZZS Jmk posléze rozhodl o převozu pacientky na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. Strážníci MP Mikulov následně dohlédli na celkové zabezpečení a uzamčení bytu.

Dne 18. 9. 2023 v čase 15:30 hodin došla mikulovským strážníkům trpělivost s místním spoluobčanem, který nyní žije život bezdomovce. Tento problémový jedinec bývá v poslední době často v silně podnapilém stavu a když se setká se svými kumpány, tak bývají společně velmi hluční a až obtěžující! Osobní hygiena jim v podstatě nic neříká. V uvedený čas se místní konzumenti alkoholu opět sešli na schodech před Dietrichsteinskou hrobkou a začali zde s popíjením laciného vína přineseného na místo v PET-lahvích. Zakročující strážníci sedící osoby proto ihned vyzvali, aby místo opustily a odebraly se raději na méně exponované místo. Všichni přítomní strážníky okamžitě uposlechli. Bohužel místní občan r. 1977 byl již v takovém stavu, že sotva mluvil a nebyl vůbec schopen se sám postavit na nohy. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní s naměřenou hodnotou 2,89 promile alkoholu. Z důvodu, že se o tuto bezvládnou osobu neměl kdo postarat, bylo MP Mikulov rozhodnuto o převozu osoby na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla dále dořešena v kompetenci MP Mikulov.

 Dne 19. 9. 2023 v čase 17:35 hodin dořešila MP Mikulov neoprávněné odkládání odpadu mimo popelnice na sběrném místě v lokalitě ul. U Lomu v Mikulově. Tento nešvar se v Mikulově na některých sběrných místech často opakuje a usvědčení pachatele přestupkového jednání bývá dosti složité. Tentokrát se však mikulovským strážníkům zadařilo a pachatele neoprávněného odkládáni odpadu se podařilo odhalit. Výmluvy, že jsou popelnice přeplněné strážníci neakceptovali. Porušování obecně závazné vyhlášky u brněnského občana r.1983 strážníci následně potrestali uložením příkazním pokuty.

Dne 21. 9. 2023 v čase 14:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v zahrádkářské kolonii za bývalými vojenskými kasárnami. V celé záležitosti se jednalo o žádost rodinných příslušníků mikulovského seniora r. 1941, který se nechal „obalamutit“ slovenskými řemeslníky, kteří mu naslibovali výhodné zhotovení opravy kameninových schodů u zahradního pozemku. Z výhodné zakázky se nakonec vyklubala předražená „fuška“!  Strážníci MP Mikulov následně po dojezdu na místo, kde docházelo k intenzivní výměně názorů mezi rodinnými příslušníky mikulovského seniora a uvedenými řemeslníky na místě zabezpečovali veřejný pořádek a taky dohlíželi, aby nedošlo k narušení občanského soužití. Kdoví jak by to dopadlo, kdyby hlídka mikulovských strážníků na místě nebyla. Vzniklý spor o cenu stavební zakázky nakonec skončil takovým malým vítězstvím pro mikulovské, jelikož se jim naúčtovanou cenu podařilo snížit o 50 procent. Ideální by však asi bylo, kdyby k žádnému začátku stavebních prací vůbec nedošlo. Celou záležitost na místě také dále prošetřovala přivolaná hlídka Policie ČR, která na místě prověřovala všechny přítomné slovenské občany. Tímto apelujeme na všechny aktivní seniory, aby se raději poradili se svými rodinnými příslušníky, než začnou něco objednávat, řešit, platit a plánovat. Dnešní svět je plný predátorů a tkzv. „šmejdů“, kteří jen čekají na chybu důvěřivých občanů, a to nejen seniorů!       

Dne 23.9.2023 v čase 14:30 hodin byl hlídkou MP Mikulov při kontrolní činnosti v lokalitě ul. Pod Platanem zaregistrován průjezd osobního motorového vozidla zn. VW Golf, které řídila místní, pro MP Mikulov zájmová osoba. Strážníkům MP Mikulov je dobře známo, že uvedená osoba nemá v danou chvíli platné řidičské oprávnění. Z uvedeného důvodu bylo podezřelé vozidlo strážníky následně sledováno o po čase na bezpečném místě zastaveno. Podezřelý řidič, občan Mikulova r. 1972 strážníkům dále nijak nezapíral a ke svému provinění se na místě přiznával. Z důvodu kompetenci strážníci na místo posléze přivolali hlídku Policie ČR. Celou záležitost dále řešila hlídka dopravní policie PČR Břeclav.   

Další krádež v prodejně Tesco Mikulov řešila hlídka MP Mikulov dne 27.9.2023 v čase 7:30 hodin. V celé záležitosti se jednalo o odcizení dvou černých kulichů v celkové hodnotě 398 Kč. Obě pachatelky, studentky SOU Mikulov r. 2005 a r.2006 se ke svému protiprávnímu činu doznali. Asi je vystavené čepice tak zaujaly, že neodolaly nabízenému pokušení a následně prošly i se zbožím přes pokladnu bez řádného uhrazení. Takže bilancujeme. Dvě pachatelky, dvě čepice, a nakonec i dvě pokuty. Uložení pokut bylo MP Mikulov dále nahlášeno do centrálního registru přestupků.            

Zpracováno do dne 30.9.2023               

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný