Okénko Městské policie Mikulov - říjen 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc říjen 2023

Začátek měsíce října byl ve znamení zvýšeného zájmu nenechavých zlodějíčků o místní velkoprodejny. Paradoxem na vzniklé situaci byla zajímavá okolnost, kdy ve všech řešených případech se nejednalo o občany Mikulova. Otázkou zbývá, kolik dalších případů krádeží nebylo zjištěno, případně nebyly nahlášeny na MP Mikulov. V drtivé většině nahlašovaných protiprávních události vede klasický trojlístek supermarketů: Lidl, Tesco, Billa. Strážníci MP Mikulov byli do zmíněných prodejen přivolání vždy, když byli pachatelé přistiženi a zadržení personálem prodejen. Začneme 1. 10. 2023, kdy v čase 7:33 hodin byla při krádeži v prodejně Tesco Mikulov zadržena silně podnapilá občanka Svárova ze Vsetínska r. 1998. Tato do Mikulova údajně zavítala z důvodu nabízené pracovní příležitosti. Otázkou je, jakou pracovní příležitost si odhalená pachatelka představovala. Další krádež se odehrála dne 3. 10. 2023 v čase 10:15 hodin. Opět se jednalo o prodejnu Tesco Mikulov a při krádeži zboží byl zadržen občan Brna r. 2000, který se dlouhodobě zdržuje v nedalekých Dolních Dunajovicích. Následující krádež téhož dne 3. 10. 2023 proběhla v uvedené prodejně Tesco Mikulov opět v čase 14:55 hodin. Tentokrát se jednalo o občanku Brna r. 1979, která nyní bydlí v Mikulově u svého přítele. Zajímavostí na tomto případu byla okolnost, kdy si pachatelka obula odcizené boty již v prodejně a posléze se s nimi promenádovala klidně po celé samoobsluze. A poslední „bonbónek“ jsem si nechal nakonec. V tomto případě se jedná o občana Slovenska r.1960 pocházející z města Revúca, který se Mikulově zdržuje „na ulici“ již několik měsíců. Údajně ho do Mikulova měl nalákat jeho kamarád, který se potom na něj měl jednoduše vykašlal. Uvedený cizinec v Mikulově krade již pravidelně a má několik záznamů zapsaných v rejstříku přestupků již z minulosti. V měsíci říjnu 2023 stihnul krást v mikulovských prodejnách do 13.10.2023 celkově hned 4x, samozřejmě se jednalo o případy, při kterých byl odhalen. První krádež v měsíci říjen spáchal tento „bezdomovec“ dne 3. 10. 2023 v čase 13:30 hodin v prodejně Tesco Mikulov. Jednalo se o zboží v hodnotě 1179 Kč. Druhá krádež se odehrála dne 9. 10. 2023 v čase 8:30 hodin tentokrát v prodejně Billa Mikulov. Hodnota odcizeného zboží byla 1076 Kč. A nakonec 13.10.2023 byl pro uvedeného cizince skutečným „černým pátkem“, jelikož byl toho dne zadržen hned 2x po sobě během několika desítek minut! První krádež v hodnotě 832 Kč spáchal v prodejně Tesco Mikulov v čase 7:10 hod a následně po propuštění strážníky ihned zase v prodejně Billa v čase 08:00 hodin, kdy se pokusil odcizit zboží v hodnotě 497 Kč.  Ve všech případech strážníci MP Mikulov spáchané přestupky proti majetku vyřešili uložením citelných pokut. V případě cizince však strážníci přistoupili k exemplárním trestům a vždy byla uložena maximální příkazní pokuta. Uložení pokut bylo dále nahlášeno do centrálního registru přestupků.      

Dne 7. 10. 2023 dořešili strážníci MP Mikulov také krádež zboží spáchanou v prodejně Lidl Mikulov, která se stala v Mikulově v prodejně Lidl již dne 24. 9. 2023 v čase 12:14 hodin. V celém případě se jednalo o podezřelou dvojici muže a ženy, kteří z prodejny utekli bez placení i s odcizeným zbožím v hodnotě 1012 Kč.  Jejich finta byla docela jednoduchá. Vybrané zboží si nejdříve dávali do přistaveného nákupního vozíku a posléze si uvedené zboží „nenápadně“ nastrkali do svého baťohu, se kterým následně prošli přes pokladny. Bezpečnostní pracovník v prodejně krádež následně zjistil a prohlédl si zpětně kamerové záznamy z prodejny. Přivolaní strážníci MP Mikulov na předložených záznamech posléze rozpoznali podezřelé osoby, které jsou zájmové i pro Policii ČR. V dalších dnech strážníci uvedené podezřelé osoby dohledali a předvedli je na služebnu MP Mikulov k sepsání zápisu o podaném vysvětlení. Problémová břeclavská manželská dvojice r. 1989 a r. 1996 pod tíhou důkazů dále nijak nezapírala a ke spáchané krádeži se doznala. Nyní budou oba čelit obvinění ze spáchání přestupkového jednání proti majetku. Strážníci MP Mikulov celou záležitost po zadokumentování postoupili k dořešení na správní orgán MěÚ Mikulov.  

Dne 3. 10. 2023 v čase 11:09 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno všímavým občanem Mikulova, že na ul. Žižkova došlo k malé dopravní nehodě, při které couvající řidička narazila se svým osobním vozidlem do dopravní značky. Dopravní značka „obytná zóna“ se nárazem ulomila v patce a zůstala ležet na místě. Přivolaní strážníci následně pátrali po řidičce, která se údajně měla sama ihned dostavit na služebnu MP Mikulov.  Šetřením strážníků bylo následně v odpoledních hodinách zjištěno, že uvedené vozidlo již parkuje ve své firmě ve městě Miroslav. Dispečer firmy o poškození dopravní značky nic nevěděl, takže strážníci museli čekat až do následujícího dne, kdy se provinilá řidička r. 1960 sama osobně dostavila na služebnu MP Mikulov. Strážníci MP Mikulov celou událost následně předali k dořešení fi. Tedos Mikulov s.r.o., která má dopravní značení v této mikulovské lokalitě ve správě. Provinilá řidička byla strážníky posléze varována, že by se celá záležitost dala také kvalifikovat, jako újezd od dopravní nehody.

Dne 5. 10. 2023 v čase 23:13 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občanem Mikulova, že na balkóně bytového domu na ul. Bezručova v Mikulově leží jeho postarší sousedka, která musela před malou chvílí upadnout! Strážníci MP Mikulov mají uvedenou seniorku r. 1940 napojenou na pult centralizované ochrany a mají od takových klientů nouzové klíče od bytu. Přivolaní strážníci následně seniorku z balkónu „vysvobodili“ a následně ji dopravili do jejího pokoje. Seniorka uváděla, že se při pádu uhodila do hlavy a že si na nic nepamatuje. Hlídka MP Mikulov následně do bytu přivolala rodinné příslušníky, kteří se o svou příbuznou dále postarali.   

Podobný případ se odehrál i dne 6. 10. 2023 v čase 9:22 hodin. Tentokrát na MP Mikulov telefonicky oznámil občan Mikulova, že se nemůžou dozvonit v bytě na jejich známou r. 1962. Jednalo se o bytovou jednotku na ul. Bardějovské v Mikulově. Zevnitř dotčeného bytu byl strčený klíč v zámku, takže bylo evidentní, že se v bytě musí někdo zdržovat. Z důvodu rychlé reakce byl na místo strážníky okamžitě přivolán mikulovský hasičský výjezd HZS JMK. Přivolaní hasiči se posléze do bytu dostali až po odvrtání bezpečnostního zámku na vstupních dveřích bytu. Postrádaná obyvatelka bytu byla následně nalezena ležící na podlaze v bezvládném stavu. Na místě dále zasahoval zdravotnický výjezd ZZS JMK, který indisponovanou pacientku posléze převezl na odborné vyšetření do Nemocnice v Břeclavi. O nezabezpečený byt se následně postarali rodinní příslušníci uvedené ženy. 

Dne 26. 9. 2023 v čase 17:00 hodin se hlídka MP Mikulov zabývala nalezenou „černou skládkou“ s komunálním odpadem v lokalitě za „Mariánským mlýnem“ v Mikulově. Podstatou nálezu byl domovní odpad, který neznámá osoba pohodila jen tak do křoví vedle vozovky. Jednalo se o množství v objemu asi jednoho stavebního kolečka. Zasahující strážníci MP Mikulov při prohlížení samotného odpadu posléze v hromadě odpadu nalezli také různé písemnosti, ze kterých vyplývalo, komu asi tento odpad původně patřil. Celou záležitost dořešila MP Mikulov úspěšně dne 7.10.2023. Následně oslovený mikulovský občan r. 1993, kterému založení „černé skládky“ strážníci kladli za vinu uváděl, že tomu nerozumí, jelikož on tento odpad odložil původně na jiné místo a chtěl ho posléze odklidit, ale pytle s odpadem se následně z uvedeného místa ztratili. Nyní však bere vinu na sebe a odpad z místa odveze a legálně jej odevzdá na sběrný dvůr. Za spáchaný přestupek proti veřejnému pořádku je ochoten zaplatit uloženou příkazní pokutu. Uložení pokuty bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Kuriózní případ řešila MP Mikulov dne 10.10.2023 v čase 14:55 hodin. V celé záležitosti se jednalo o zapomenutou mikinu s klíči od bytu v kapse na dětském hřišti na ul. kpt. Jaroše v Mikulově. Strážníci MP Mikulov následně využili záznamu z městského kamerového systému, na kterém byl zachycen místní senior, jak si nalezenou mikinu z místa odnáší. Následujícího dne mikulovští strážníci uvedeného seniora r. 1937 zkontaktovali a tento se jim pod tíhou důkazů k zatajení a neoprávněnému přisvojení si nálezu přiznal. Následně nalezenou mikinu i s klíči strážníkům předal. Z důvodu, že MP Mikulov má s uvedeným podivínem své neblahé zkušenosti z minulosti, bylo přistoupeno z jejich strany k uložení aspoň „výchovné“ příkazní pokuty. Protiprávní jednání seniora bylo posouzeno, jako spáchání přestupku proti majetku. Znovunalezená mikina i s klíči od bytu byla následně předána její právoplatné majitelce.   

Dne 13. 10. 2023 v čase 13:30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že po Mikulově je na různých místech vysypaný „tekutý“ beton!  Mělo se jednat o trasu od lokality nádraží ČD až do centra Mikulova. Nejvíce postiženými silničními komunikacemi od betonového znečištění byla kruhová křižovatka u prodejny Billa Mikulov, ul. Pod Platanem, ul. Koněvova, ul. Komenského a ul. Česká.  „Betonový had“ následně končil až na ul. Na Jámě. Operátor MP Mikulov posléze dohledal kamerové záznamy i s projíždějícím nákladním mixem zn. Mercedes. Strážníci v terénu dále ihned zkontaktovali řidiče zmíněného nákladního vozidla a žádali po něm vysvětlení. Uvedený řidič nákladního vozidla r. 1981 uváděl, že není v jeho silách očistit dotčené silniční komunikace.  Strážníci MP Mikulov tedy uvedeného řidiče upozornili, že nyní upozorní konkrétní správce dotčených znečištěných komunikací a tito provedou následnou očistu na náklady podezřelého řidiče. Následně byly MP Mikulov zkontaktovány správcovské organizace a to fi. Tedos Mikulov s.r.o. a SUS Mikulov. Vzniklá situace byla MP Mikulov důkladně zadokumentována a byly uchovány konkrétní kamerové záznamy. Vzniklé přestupkové jednání je dále v šetření MP Mikulov.   

Dne 21. 10. 2023 v čase 22:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě sídliště. Konkrétně se jednalo o křižovatku ul. Hraničářů a ul. Větrná. V celé záležitosti se jednalo o zjištění výskytu silně podnapilé osoby, která ležela vedle krajnice silniční vozovky! Zasahující strážníci v podezřelé osobě následně zjistili problémového občana obce Dobré Pole r. 1989.  Po značném vyvinutém úsilí se mikulovským strážníkům opilce nakonec jen podařilo probudit. Bohužel osoba byla silně indisponovaná alkoholovou intoxikací, takže nebyla schopna se o sebe dále postarat. Provedenou dechovou zkouškou strážníci zjistili, že osoba má v dechu 3.82 promile alkoholu! Z tohoto důvodu si strážníci na místo přivolali mikulovský výjezd ZZS JMK. Záchranáři nalezenou osobu následně prohlédli a konstatovali, že je schopna převozu na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Po tomto verdiktu byla uvedená osoba strážníky převezena služebním vozidlem MP Mikulova do zmíněného zdravotnického zařízení. Celá záležitost byla posléze dořešena v kompetenci MP Mikulov.  

Dne 22. 10. 2023 v čase 00:40 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že se na ul. Kostelní pohybuje podezřelá skupinka 12 osob. Uvedené osoby se chovaly velmi uvolněně a bylo o nich všude dokola hodně slyšet. Vrcholem jejich rozjařilosti a drzosti pak bylo vytržení osazené chryzantémy z instalovaného městského truhlíku, bezdůvodné přenášení části dopravního značení a také „kick-boxerské“ kopy do instalované poštovní schránky!  Mikulovští strážníci uvedenou skupinu osob následně oslovili a tři podezřelé osoby ihned předvedli na služebnu městské policie. Dalším šetřením bylo následně zjištěno, že se v tomto případě jedná o mladé sportovce většinou z Prahy, kteří jsou nyní ubytovaní v areálu ZŠ Hraničářů. V Mikulově probíhal sportovní turnaj a mladým účastníkům sportovního klání asi zbyly ještě nějaké ty síly, které museli přeci někde ventilovat. Velkým pomocníkem jim byl v tomto případě zkonzumovaný alkohol. Strážníci následně celou zjištěnou protiprávní činnost vyhodnotili, jako rušení nočního klidu, narušování veřejného pořádku a také o dokonaný pokus o přestupkové jednání proti majetku. Všem třem usvědčeným pražským „návštěvníkům“ Mikulova r. 2x2003 a 1x1991 strážníci MP Mikulov uložili na místě příkazní pokuty. Přestupkové jednání bylo také MP Mikulov oznámeno do centrálního registru přestupků.     

A zase ti „sportovci“! Aby toho ještě nebylo málo, tak tu samou noc 22. 10. 2023, tentokrát v čase 02:45 hodin další skupina mladých sportovců zase řádila na ul. Piaristů až po ul. Republikánské obrany. Opět se jednalo o účastníky stejného sportovního klání, jako v uvedeném minulém případě. Také tito „návštěvníci“ Mikulova byli ubytovaní v areálu ZŠ Hraničářů. Většinou se opět jednalo o občany s trvalým pobytem Praha – hlavní město ČR. A opět zde svou negativní roli sehrál zkonzumovaný alkohol. Tentokrát se stal obětí jejich zájmu „zaparkovaný“ žlutý kontejner na separovaný odpad, který stál v průjezdu bytového komplexu. Nudící se mládež si následně z plastového kontejneru udělala prostě závodní bob a jejich závodní dráhou se v tomto případě stala silniční komunikace na ul. Piaristů.  Bdělý operátor městského kamerového systému již však tyto problémové skupinky bedlivě sledoval a na zjištěné výtržníky vyslal patrolující autohlídku MP Mikulov. Zasahující strážníci skupinku těchto problémových osob posléze dohnali a objevili, jak tento odpadový kontejner táhnou směrem k budově Vak Mikulov. Jednání s těmito podnapilými osobami pak bylo pro dva zasahující mikulovské strážníky velmi složité. Arogance a neúcta k veřejným autoritám byla v tomto případě velmi značná a až varující! Podezřelé osoby opakovaně odmítaly uposlechnou zákonných výzev zakročujících úředních osob, takže v jednom případě musely dojít ke slovu i donucovací prostředky, jelikož bezprostředně hrozilo, že na místě dojde k fyzickému napadení zakročujícího strážníka. MP Mikulov si na místo musela také přivolat posily z Policie ČR, jelikož přesila asi 12 osob byla nezvládnutelná. Po příjezdu hlídky PČR se vzájemné síly aspoň trochu vyrovnaly a služební jednání na místě se dalo nějakým způsobem ukončit. Spáchané přestupkové jednání proti majetku a také narušování nočního klidu a veřejného pořádku strážníci MP Mikulov dořešili v dopoledních hodinách ještě téhož dne. Pro důvodně podezřelé tři bratry si došli mikulovští strážníci po spolupráci s ředitelem školy přímo na jejich ubytování. Přestupkové jednání bylo na policejní služebně následně řádně vysvětleno a již vystřízlivění a usvědčení pachatelé r. 1996 a r. 2001 byli ochotni ihned zaplatit uložené pokuty příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo MP Mikulov dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 24. 10. 2023 v čase 9:30 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno poškozenou osobou, že jim před malou chvílí byly odcizený dva mobilní telefony zn. Apple v celkové hodnotě 30 000 Kč. Obě okradené ženy pracují v Hotelu Tanzberg a telefony jim byly odcizeny ze šatny pro personál. Jako důvodně podezřelá osoba byl označen problémový slovenský „bezdomovec“, který ve zmíněném hotelu neustále obtěžuje. Celé oznámené záležitosti se okamžitě začal věnovat operátor městského kamerového systému a také autohlídka strážníků v terénu. Operátor posléze zaregistroval, že na ul. České pronásleduje skupina ženy podezřelou osobu. Poškozené osoby se následně dostavily na služebnu MP Mikulov a oznámily, že oba odcizené mobily uvedenému bezdomovci samy odebraly. Podezřelá osoba měla následně utíkat po ul. Koněvova. Autohlídka strážníků následně podezřelého cizince dostihla v prostoru ul. Purkyňova. Z důvodu, že unikající osoba nedbala zákonných výzev zasahujících strážníků, byli tito nuceni použít na místě proti ní donucovací prostředky. Spoutanou osobu služebními pouty strážníci následně předvedli na služebnu MP Mikulov. Posléze si pro podezřelého pachatele r. 1960 přijela hlídka Policie ČR. Celá záležitost je kvalifikována, jako podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.     

Dne 26. 10. 2023 v čase 8:45 hodin řešila hlídka MP Mikulov na ul. Svobody v Mikulově řidiče parkujícího vozidla r. 1971, který na místě spáchal dopravní přestupek. Strážníci při odjezdu z místa řidiče dále upozornili, že mají podezření, že požil alkoholické látky! Tento řidič však strážníkům tvrdil, že není pod vlivem žádné zakázané návykové látky a že nyní stejně nebude okamžitě řídit své zaparkované motorové vozidlo. Z uvedeného důvodu hlídka MP Mikulov z místa odjela, ale celou záležitost strážníci nahlásili operátorovi městského kamerového systému. Během několika málo minut bylo operátorem nahlášeno autohlídce MP Mikulov v terénu, že sledovaný podezřelý řidič se i se svým vozidlem zn. Škoda Fabia rozjel směrem na ul. Valtickou. Na ul. Valtické bylo sledované podezřelé vozidlo posléze i autohlídkou MP Mikulov zastaveno a uvedený podezřelý řidič pocházející z obce Sedlec byl strážníky následně na místě vyzván k provedení dechové zkoušky. Výsledek dechové zkoušky vyšel pozitivně, kdy bylo opakovaně naměřeno 0,49 promile alkoholu! Z důvodu závažnosti situace, byla MP Mikulov na místo přivolána hlídka Policie ČR, jelikož řešení „alkoholu za volantem“ spadá do kompetence PČR. Podezřelý uvedený řidič bude nyní čelit u správního orgánu obvinění ze spáchání přestupku, za což mu hrozí vedle příkazní pokuty také zákaz řízení motorových vozidel.  

Dne 28. 10. 2023 v čase 22:21 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na ul. Piaristů se shlukuje větší množství osob. Z této sledované skupiny osob následně jedna místní osoba (mikulovským strážníkům již dobře známá r. 1996) vybočila a začala hrubě fyzicky napadat druhou procházející osobu. Několik provedených úderů pěstmi směřovalo na hlavu poškozeného. Posléze když poškozený upadnul na silniční vozovku, tak útočník „okořenil“ svůj atak také o úmyslné kopy nohou opět do oblasti hlavy napadeného! Z uvedeného důvodu byla na místo incidentu okamžitě odeslána autohlídka MP Mikulov. Zasahující strážníci na místě následně ztotožnili několik osob a zraněné osobě r. 2000 přivolali zdravotnický výjezd ZZS JMK, jelikož si uvedený stěžoval na bolest hlavy a krátký stav bezvědomí. Všechny kontrolované zájmové osoby se na místě podrobily dechové zkoušce na alkohol a u všech byla zkouška pozitivní. Z důvodu závažnosti incidentu, strážníci MP Mikulov následně proběhlý incident konzultovali s hlídkou Policie ČR. Po zpětném prohlednutí kamerových záznamů a také z důvodu brutálního charakteru napadení, si celou záležitost na místě převzala k dalšímu šetření hlídka PČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR Mikulov.

A opět tu máme známého slovenského „bezdomovce“ r. 1960, který se opět nechvalně zapsal do mikulovských kronik. Tentokrát se jednalo o krádež dětské koloběžky v hodnotě asi 2000 Kč. Krádež došla na MP Mikulov nahlásit poškozená mikulovská maminka r. 1985 dne 30. 10. 2023 v čase 17:00 hodin. K události mělo dojít kolem 16:00 hodin v multifunkčním objektu Kardinál, kdy byla koloběžka ponechána na chodbě před lékařskou ordinací. Koloběžka byla samozřejmě nezabezpečená, jelikož tam měla být jen několik málo minut. No a vidíte i malá chvilka stačí chmatákům, aby se neoprávněni obohatili. Takoví lidé jen tak „bloudí“ městem a čekají na svoji příležitost. No a někdy se i dočkají. Bohudík tyto přespolní individua asi netuší, že Mikulov je pod dohledem několika desítek kamer. Takže proběhlá situace se dá vždy zpětně dohledat. Tak se i také stalo. Operátor městského kamerového systému na záznamech zpětně dohledal, že pachatelem krádeže je opět uvedený „fantom“ ze Slovenska, který si odcizenou koloběžku odnáší do prostoru zámecké zahrady. Během několika málo minut strážníci MP Mikulov podezřelou osobu v areálu zámku dohledali a také zde objevili ukrytou odcizenou koloběžku, jelikož uvedené bajce o prodeji koloběžky neuvěřili. Odcizená koloběžka byla následně navrácena šťastné oznamovatelce a zadržený „recidivista“ byl strážníky opět po zásluze na místě potrestán maximální příkazní pokutou. Uložení pokuty bylo opět nahlášeno do centrálního registru přestupků. Paradoxem na celé situaci byla okolnost, že zadržený zloděj byl zcela střízlivý, takže musel moc dobře vědět co vlastně dělá. Protiprávní jednání bylo mikulovskými strážníky kvalifikováno, jako opakované spáchání přestupku proti majetku.    

Zpracováno do dne 30. 10. 2023                 

Za MP Mikulov zdraví
Radek Vážný