Okénko Městské policie Mikulov - listopad 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc listopad 2023

.  

Dne 1. 11. 2023 v čase 12:36 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že v lokalitě Náměstí v Mikulově ve spodní části se na chodníku nachází silně podnapilý a také i pomočený neznámý muž! Zasahující strážníci MP Mikulov následně uvedenému muži poskytli první pomoc a také u něj provedli orientační dechovou zkoušku na zjištění stavu momentální alkoholové podnapilosti. Následně zjištěné výsledky zkoušky byly více jak alarmující, jelikož hladina alkoholu se vyšplhala až na hodnotu 3,33 promile alkoholu. Z důvodu zachování veřejného pořádku a také z důvodu zdravotní bezpečnosti byl identifikovaný cizinec r. 1972 (dlouhodobě se zdržující v Mikulově) převezen hlídkou MP Mikulov na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla dále řešena v kompetenci MP Mikulov. 

Dne 3. 11. 2023 v čase 7:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občany Mikulova, že v lokalitě průmyslové oblasti, konkrétně před areálem Víno Mikulov poskytovali místní občané první pomoc ležícímu muži, který najednou upadnul na silniční vozovku a jevil známky bezvědomí! Občané se domnívali, že by se mohlo také jednat o silně podnapilou neznámou osobu. Přivolaní strážníci v neznámém muži zjistili občana Břeclavi r. 1972, který právě přijel vlakem a chystal se nastoupit do zaměstnání. Zasahující strážníci při orientační dechové zkoušce zjistili, že kolabující muž je silně pod vlivem alkoholu s naměřenými hodnotami 2,77 promile alkoholu!  Z důvodu nastalých zdravotních komplikaci byl kontrolovaný muž následně raději převezen zasahujícími strážníky na služebnu MP Mikulov. Po následné telefonické konzultaci s dispečinkem ZZS JMK Brno a dalším zjištění, že kontrolovaná osoba je epileptik, byl na služebnu MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd. Uvedená osoba byla následně převezena zásahovou sanitou ZZS JMK na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. 

Začátkem měsíce listopad 2023 se mikulovští strážníci opět setkávali s již dříve uváděným slovenským státním občanem r. 1960, který se nám v poslední době stále zdržuje v Mikulově a opakovaně páchá různé krádeže! Většinou se jedná o krádeže v mikulovských prodejnách, ale tento „slovenský bezdomovec“ nepohrdne ani odstavenou dětskou koloběžkou či odloženými mobilními telefony. Naposledy tento pobuda „exceloval“ dne 8.11.2023 v čase 9:39 hodin v prodejně Bila Mikulov, kdy se pokusil odcizit zboží v hodnotě 579 Kč. Následně 9.11. 2023 v čase 14:03 hodin v prodejně Tesco Mikulov, kde se pokusil odcizit zboží v hodnotě 400 Kč. A posléze dne 10. 11. 2023 v čase 11:57 hodin v prodejně Lidl Mikulov, kde si odnášel bez řádného zaplacení zboží v hodnotě 627 Kč. Většinou se jedná o z boží, které se dá následně dobře zpeněžit – velké balení kávy, prací prášky, výběrové tuňákové konzervy, čokolády apod. Jelikož je tato osobou už v Mikulově nechvalně známou, tak si na něj personál uváděných prodejen dává pozor a většinou je při svých krádežích odhalen, zadržen a následně předán k vyřešení přivolaným strážníkům MP Mikulov. I v těchto uváděných třech případech uvedený zloděj odcházel z místa činu s nepořízenou, a navíc se znatelnou finanční pokutou. Jeho přestupkový celostátní registr se začíná plnit a objevují se tam i 10 000 pokuty. Bohužel jeho krádeže byly většinou v přestupkové rovině, za které se ukládají „pouze“ finanční příkazní pokuty. Bohužel, oprávnění správního orgánu uložit při opakovaných krádežích ještě navíc „zákaz pobytu“ v konkrétním městě bylo v minulosti zákonodárci zrušeno. Ale i nad tímto „recidivistou“ se začínají už konečně „stahovat mračna“, jelikož se nedávno dopustil krádeže 2x mobilů v celkové hodnotě 30 000 Kč. Tato krádež byla následně kvalifikována orgánem činným v trestní řízení, jako dokonaný spáchaný trestný čin. Nyní, jakmile nabude uložený trest právní moci, budou už všechny spáchané protiprávní skutky proti majetku uvedeného cizince kvalifikovány, jako spáchané trestné činy. V těchto případech už bude možno společně příslušným soudem uložit i trest „zákaz pobytu v ČR“.     

Dne 14. 11. 2023 v čase 19:33 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě ul. Nádražní v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o poskytnutí první pomoci silně podnapilému muži r. 1963 původem z Březové nad Svitavou, který to asi neodhadl s konzumací alkoholu. Z důvodu, že uváděná osoba nebyla schopna samostatné bezpečné chůze a povalovala se na silniční komunikaci, byla strážníky MP Mikulov následně zkontaktována v Mikulově bydlící matka uvedeného muže. Provedená dechová zkouška byla samozřejmě pozitivní s naměřenou hodnotou 2,82 promile alkoholu. Strážníci MP Mikulov zmíněného muže následně doprovodili do místa bydliště jeho rodinných příslušníků. Překvapené seniorce udělala nečekaná návštěva asi „velkou radost“. Z důvodu spolupráce podnapilé osoby se zasahujícími strážníky v tomto případě nehrozilo žádné nebezpečí v podobě zvýšené agresivity. Celá záležitost byla posléze dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 16. 11. 2023 dořešila MP Mikulov záležitost ze dne 15.10.2023, kdy došlo v čase 14:45 hodin k narušení občanského soužití mezi dvěma mikulovskými občany. K přestupkovému jednání došlo v lokalitě Mariánského mlýna v Mikulově. Oznamovatel r. 1988 uváděl, že byl fyzicky napaden úderem sevřenou pěstí ruky do obličejové části hlavy! Jako podezřelý pachatel – útočník byl označen místní bezdomovec r. 1979. Následné šetření strážníků potvrdilo, že celý incident se skutečně odehrál tak, jak jim bylo nahlášeno oznamovatelem. Jednoznačným spouštěčem agrese byla v tomto případě opět nadmíra zkonzumovaného alkoholu. Útočník dále na svoji obhajobu uváděl, že poškozený ho měl provokovat a označovat ho za zloděje. Strážníci MP Mikulov označeného výtržníka potrestali uloženou příkazní pokutou. Jako polehčující okolnost vzali strážníci v potaz okolnost, kdy podezřelá osoba s nimi zcela spolupracovala a k napadení druhé osoby se přiznávala. Uložení pokuty bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.    

Dne 23. 11. 2023 v čase 7:57 hodin si hlídkující strážník u ZŠ Pavlovská všimnul, že před prodejnou Jednoty COOP právě upadnula starší žena na chodník! Zasahující strážník okamžitě zareagoval a zraněné ženě ihned poskytnul první pomoc. Z důvodu, že zranění starší mikulovské občanky r. 1941 bylo vážného charakteru, kdy se krvácení z nosu nedalo nijak zastavit, byl na místo nehody okamžitě MP Mikulov přivolán zdravotnický výjezd ZZS Jmk. Zraněná seniorka následně ihned putovala na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. 

Dne 25. 11. 2023 v čase 8:46 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno svědkem události, že na ul. Brněnské před provozovnou Slávie nacouval nepozorný řidič bulharského kamionu do dopravní značky, která označovala silniční komunikaci, jako hlavní.  Uvedená dopravní značka se následně vlivem nárazu poškodila v patce uchycení. Takových případů se během roku stanou v Mikulově desítky, ale v tomto případě se bulharský řidič r. 1987 zapříčil a odmítal přiznat svoji vinu. Další okolností celé události byla skutečnost, proč tento řidič parkoval se svým těžkým a velkým nákladním vozidlem na vyhrazeném parkovacím místě, které je vyznačeno na tělese chodníku!  Operátor městského kamerového systému MP Mikulov následně dohledal, že řidič uvedeného kamionu měl skutečně poškození dopravní značky zavinit. Z důvodu, že se strážníci MP Mikulov nemohli s řidičem kamionu na místě domluvit a dohodnout, byla na místo spáchaní dopravní nehody mikulovskými strážníky posléze přivolána hlídka dopravní policie. Celou záležitost dále řešila PČR.  

Z důvodu prudké změny charakteru počasí v poslední době, kdy i denní teplotní hodnoty se pohybují kolem 0 ° C a níže, se mikulovští strážníci začali více věnovat místním osobám bez stálého přístřeší. Dne 26.11.2023 od 16:30 hodin strážníci několikrát kontrolovali místního bezdomovce r. 1965, který se vyskytoval v centru Mikulova. Mikulovský občan vykazoval známky zranění v obličeji, nabízenou pomoc od strážníků ale opakovaně odmítal. V 18:45 hodin však strážníkům MP Mikulov s touto osobou již došla trpělivost! Z důvodu, že podchlazenému muži nešla změřit ani jeho osobní teplota, přivolali strážníci MP Mikulov na místo zdravotnický výjezd ZZS JMK. Podnapilého muže sice asi hřál zkonzumovaný alkohol, ale bohužel pouze zevnitř. Zvenku již začínala jeho kůže na odhalených částech těla modrat. Zasahující zdravotníci uvedenou osobu následně převezli na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice.   

Dne 29. 11. 2023 v čase 11:51 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno občany obce Novosedly, že se v okolí základní školy a prodejny COOP pohybuje německý ovčák bez dozoru. Pes by měl být až agresivní, jelikož neustále obtěžuje kolemjdoucí a má snahu na ně naskakovat!  Z důvodu pohybu žáků základní školy v dané lokalitě, byli strážníci urgování oznamovatelem o urychlený příjezd na místo. V době samotného příjezdu mikulovských strážníků do obce Novosedly, zmíněného psa již kontroloval místní občan technických služeb. Strážníci MP Mikulov toulavého psa následně zabezpečili a ve spolupráci s místními občany se jim podařilo zjistit i majitele uvedeného psa. Odchycený pes byl posléze předán rodinným příslušníkům majitele psa. Strážníci dále na Obecním úřadě zjišťovali, zda je tento pes řádně přihlášen do evidence obce a zda jsou za něj zaplacený předepsané místní poplatky. V tomto případě se naštěstí nejednalo a agresivního psa, ale o psa energického, který si chtěl jenom hrát. Majitel psa, občan obce Novosedly r. 1968 se následně dostavil na služebnu MP Mikulov a předložil očkovací průkaz psa. Dále také prokázal, že je jeho pes označen čipem. Celá záležitost byla strážníky posléze vyhodnocena tak, že v tomto případě byla porušena obecně závazná vyhláška obce Novosedly, jelikož se dotčený pes pohyboval na veřejnosti a silničních komunikacích bez dozoru. Za porušení zákona strážníci následně uložili majiteli psa příkazní pokutu, která byla ihned na místě uhrazena.  MP Mikulov v obci Novosedly zasahuje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Zásahy strážníků MP Mikulov jsou u smluvních obci zpoplatněny.

Zpracováno do 30. 11. 2023                   

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný