Okénko Městské policie Mikulov - prosinec 2023

Některé události MP Mikulov za měsíc prosinec 2023

Dne 1. 12. 2023 v čase 10:50 hodin byla MP Mikulov požádána o pomoc mikulovským provozovatelem ubytovacího zařízení na ul. A. Muchy, jelikož měl ve svém penzionu problémy se šesticí hostů ze Slovenska. Po příjezdu strážníků na místo samotného penzionu se konfliktní nálada okamžitě uklidnila a kontrolované osoby po předložení dokladů začaly se strážníky okamžitě spolupracovat. Následně bylo na místě zjištěno, že dále také vznikly komplikace s placením ubytování i v další provozovně místního podnikatele. Jednalo se o provozovny na ul. Kostelním náměstí. Také zde strážníci zasáhli a s vyřešením komplikované situace oznamovateli pomohli. Zejména se jednalo o důkladné ztotožnění přítomných osob a svoji fyzickou přítomností na místě, aby nemohlo dojít k narušování občanského soužití. Komplikace s proplacením vystavených faktur se nakonec podařilo zdárně dořešit.   

Podobný případ byl mikulovským strážníkům oznámen i dne 4. 12. 2023 v čase 12:45 hodin. V tomto případě se jednalo o ubytovací zařízení na ul. Na Hradbách v Mikulově. Šetřením mikulovských strážníků v uvedeném penzionu bylo zjištěno, že ubytovaná žena r. 1983 z Horních Věstonic je v silně podnapilém stavu a není schopna se nyní z penzionu sama odstěhovat. Problémová žena si také neustále stěžovala na svůj momentální zdravotní stav, proto byl na místo strážníky přivolán zdravotnický výjezd ZZS JMK. Přivolaní zdravotníci „pacientku“ posléze prohlédli a usoudili, že žena je „jen“ v podnapilém stavu (provedená dechová zkouška – výsledek 3,16 promile alkoholu), kdy není třeba převozu do zdravotnického zařízení. S recepčním penzionu bylo následně dohodnuto, že problémového hosta zde ubytují ještě do následujícího dne a v případě opakovaných komplikací bude znovu na místo přivolána hlídka MP Mikulov.   

Dne 3. 12. 2023 v čase 5:00 hodin zasahovali mikulovští strážníci v provozovně nočního baru COX, který je umístěn na ul. Brněnské v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o konflikt mezi některými návštěvníky baru. Z důvodu hrozící fyzické konfrontace přivolal personál do provozovny raději ihned mikulovské strážníky. Strážníci následně na místě zkontrolovali nejvíce problémového hosta z Dolních Dunajovic r. 1996, který zde měl údajně napadat další hosty. Šetřením na místě se však strážníkům nepodařilo dokázat protiprávní jednání osob. V jejich přítomnosti se najednou z incidentu stalo pouze nedorozumění. Nikdo nechtěl již nic řešit a ani oznamovat. Strážníci však na místě měli ihned jasno, hlavní výbušnou okolností v nočním baru byla podnapilost zainteresovaných osob. Strážníci na místě pro jistotu nakonec ještě asistovali odchodu všech hostů, kteří měli mít s incidentem něco společného.  

Dne 3. 12. 2023 v čase 09:14 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno svědkyní události, že na ul. Na Jámě v Mikulově došlo k malé dopravní nehodě, kdy řidička osobního motorového vozidla z. Škoda Yety, bílé barvy měla před malou chvílí narazit do zaparkovaného vozidla. Podezřelá řidička uvedeného vozidla, avšak na místě nezastavila a z místa dopravní nehody ihned odjela. Dále oznamovatelka uvedla, že podezřelou řidičku zná a klidně jí bude identifikovat. Strážníci MP Mikulov díky místní znalosti věděli, že vozidlo pravidelně a povoleně vjíždí do pěší zóny na Náměstí v Mikulově.  V čase 09:21 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že podezřelé vozidlo i s označenou řidičkou vjelo a zaparkovalo na Kostelním náměstí. Strážníci MP Mikulov následně podezřelou mikulovskou řidičku r. 1964 ihned kontaktovali a vyzvali ji, aby na místě setrvala do příjezdu hlídky PČR z důvodu zavinění dopravní nehody. Podezřelá řidička uváděla, že si uvědomila náraz jejího vozidla, ale myslela si, že narazila do hromady sněhu. Celou záležitost dále šetřila přivolaná hlídka Policie ČR.

Dne 4. 12. 2023 v čase 11:59 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občany Mikulova, že na adrese Mikulov ul. Husova č.4 došlo k požáru komína! Strážníci MP Mikulov celou událost okamžitě nahlásili na HZS JMK a následně ihned odjeli na uvedenou adresu. Strážníci na místě samotném usměrňovali silniční provoz a zabezpečovali BESIP. Přivolaný mikulovský výjezd HZS JMK vzniklý požár následně na místě rychle a zcela bezpečně zlikvidoval. Naštěstí se jednalo o požár malého charakteru a nedošlo k vážnějším škodám na majetku. Celou záležitostí se dále zabýval HZS JMK a správce budovy fi. Tedos Mikulov.   

Dne 7. 12. 2023 v čase 15:55 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že v Mikulově, v prodejně Lidl došlo ke krádeži zboží. Tímto byla MP Mikulov požádána, aby byla do prodejny vyslána autohlídka MP Mikulov. Přivolaní strážníci na místě zjistili od personálu prodejny, že podezřelá zlodějka již z prodejny odešla a oni krádež zjistili až dotačně ze záznamu kamerového systému prodejny. Vzniklá škoda na odcizených 2x ks tuzemáku a 1x ks sirupu byla vyčíslena na hodnotu 275 Kč. Přivolaní strážníci MP Mikulov na předloženém záznamu z kamer v podezřelé pachatelce rozpoznali jim už dobře nechvalně známou notorickou zlodějku r. 1998, která se v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů a pochází ze Zlínského kraje. Z důvodu místní znalosti, mikulovští strážníci věděli, kde je uvedená podezřelá pachatelka ubytována, a proto ji ihned kontaktovali. Ke krádeži již došlo v čase 15:05 hodin a strážníci podezřelou mladou ženu zkontaktovali v čase asi 16:30 hodin. Tuzemák již byl zkonzumován a komunikace s pachatelkou byla složitá, ale přesto se strážníkům přiznala a odevzdala jim aspoň prázdnou láhev od odcizené lihoviny. Ostatní zboží nebylo strážníky dohledáno. Přestupek proti majetku MP Mikulov dořešila v následujících dnech až došlo k uhrazení vzniklé škody. Protiprávní jednání strážníci posléze potrestali uložením citelné příkazní pokuty. Uložení pokuty bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 8. 12. 2023 v čase 3:45 hodin zasahovali mikulovští strážníci před služebnou MP Mikulov na ul. Kostelní, kde se nacházel podnapilý muž r. 1956 z Dolních Dunajovic, který se neodbytně dožadoval pomoci od MP Mikulov. Zejména se tento občan dožadoval převozu své osoby do Dolních Dunajovic. Uvedený muž se choval vůči strážníkům arogantně a když byl strážníky posléze „slušně“ odmítnut, že MP Mikulov není žádné TAXI, tak se na svůj protest začal válet v kupě nahromaděného sněhu a odmítal z místa dobrovolně odejít. Následně si tento „pacient“ začal stěžovat na svůj momentální zdravotní stav a uváděl, že se o něj pokouší infarkt! Své povýšenecké chování si uvedený muž zopakoval i k přivolaným záchranářům z posádky ZZS JMK. Své požadavky s odvozem do místa bydliště následně vyžadoval i po přivolaných záchranářích. Zasahující záchranáři následně uvedeného muže, který si úmyslně zapříčinil své podchlazení svým nezodpovědným jednáním, proto převezli místo do Dolních Dunajovic raději na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice.   

Dne 12. 12. 2023 v čase 11:30 hodin se dostavila na služebnu MP Mikulov mikulovská občanka a strážníkům nahlásila krádež adventního vánočního věnce, který byl umístěn na vstupních dveřích jejich domu na ul. Koněvova. Ke krádeži muselo dojít v nočních hodinách, jelikož včerejšího večera byl uvedený věnec ještě stále upevněn na svém místě. Mikulovští strážníci následně prohlédli kamerové záznamy z městského kamerového systému a dohledali podezřelou osobu, která věnec odcizila. Celá událost se stala v čase 22:54 hodin dne 11. 12. 2023. Adventní fantom nejdříve procházel celý střed Mikulova, kdy ho městské kamery poprvé zachytili v čase 22:34 hodin na ul. Vídeňské. Uvedený muž si asi nejdříve typoval, kterou ozdobu si vybere. V uvedený čas 22:54 hodin je pak následně kamery zachycen, jak jde i s odcizeným vánočním věncem nazpět na ul. Vídeňskou. Další pohyb podezřelé neznámé osoby již není na kamerovém záznamu toho dne dohledán. Tato „vánoční krádež“ měla nakonec své neočekávané rozuzlení. Pohybu podezřelé osoby odpovídající popisu adventního fantoma si ještě téhož dne všimnul v čase 17:50 hodin operátor městského kamerového systému. Podezřelá osoba šla z Náměstí na ul. Svobody, poté na ul. Purkyňovu a následně zašla do konkrétního domu na ul. Vídeňské. Zasahující městští strážníci následně podezřelého muže osobně oslovili a tento se jim pod tíhou důkazů spontánně přiznal. Dále uvedl, že vánoční věnec již nemá, ale byl ochoten ihned uhradit vzniklou škodu. Strážníci kontrolovaného občana z Ostravy r.1992, který se v Mikulově zdržuje přechodně posléze předvedli na služebnu MP Mikulov. Vzniklá škoda byla následně ihned uhrazena a za spáchaný přestupek proti majetku si vánoční zloděj od strážníků „vykoledoval“ speciální „vánoční“ příkazní pokutu. Uložení pokuty bylo dále MP Mikulov nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Dne 12. 12. 2023 v čase 19:03 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno, že na ul. Brněnské v Mikulově se pohybuje místní problémová osoba, která zde tropí výtržnosti, obtěžuje kolemjdoucí a fixou „zkrášluje“ městský mobiliář!  Oslovení strážníci podezřelou osobu v uvedené lokalitě bohužel již nezastihli. Učiněné oznámení ale bylo dohledáno a potvrzeno na záznamu z městského kamerového systému. Strážníci následně na místě provedli fotodokumentaci počmáraného plastového kontejneru na písek a také nové nápisy na elektrorozvodné skříni. Dále byla kontaktována matka podezřelé mladé ženy r. 1974, která měla oznámené výtržnosti na svědomí. Matka-zákonný opatrovník uvedené psychicky labilní ženy uvedla, že dcera svoji léčbu nedodržuje a s lékaři nespolupracuje. Ona si s ní již neví rady. Z důvodu opakovaných provinění obdobného charakteru z minulosti podezřelé mladé ženy, byla nahlášená událost oznámena k posouzení na Policii ČR. 

Kolem datumu 23. 12. 2023 zasahovali strážníci MP Mikulov několikrát v lokalitě ul. K vápence. Konkrétně se jednalo o oplocený prostor u Stavebnin Prima. V celé záležitosti se jednalo o zahánění několika kusů uniklých domácích kachen, které se průběžně také „procházely“ po vedlejší silniční komunikaci. Strážníkům v tomto netradičním vánočním počínání pomáhali také i místní obětaví mikulovští spoluobčané. V oplocené ohradě strážníci následně napočítali aspoň 50 ks chovaných kachen. Po strastiplných peripetiích se nakonec mikulovským strážníkům podařilo dohledat majitele problémového kachního hejna, který posléze přislíbil, že se o své kačenky řádně postará, aby již nemohly způsobovat další problémy. Po upozornění majitele drůbeže, že by se svým jednáním mohl také dopouštět přestupkového jednání, byla celá záležitost dořešena prozatím „jen“ v kompetenci MP Mikulov.

Dne 24. 12. 2023 v čase 9:00 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občany Mikulova, že jim někdo již pravidelně v posledních dnech úmyslně poškozuje jejich zaparkovaná osobní motorová vozidla. Svá dvě vozidla mají zaparkované v Mikulově před činžovním domem v lokalitě ul. Republikánské Obrany. Poškození je charakteru hlubokých škrábanců ostrým předmětem do laku uvedených zaparkovaných vozidel. Oznamovatelé dále strážníkům uvedli typ na konkrétní podezřelou osobu, která by s tímto vandalismem mohla mít něco společného. Strážníci MP Mikulov následně zpětně prohlédli záznamy z kamer městského kamerového systému a zjistili, že podezřelá osoba (odpovídající popisu) se skutečně v nočních hodinách opakovaně pohybovala kolem inkriminovaných zaparkovaných vozidel! Z důvodu podezření, že vzniklá škoda na poškozených vozidlech by mohla přesahovat částku 10 000   Kč, byli oznamovatelé strážníky poučení a zároveň vyzváni, aby si podali trestní oznámení na Policii ČR, jelikož celá záležitost již naplňuje skutkovou podstatu pro spáchání trestného činu. MP Mikulov následně zabezpečila dohledané kamerové záznamy pro potřeby trestního řízení.

Dne 2. 1. 2024 bylo oznámeno odpovědným pracovníkem prodejny drogérie TETA na Náměstí v Mikulově, že dodatečné zjistili, že jim bylo v prodejně dne 29.  12. 2023 odcizeno vystavené zboží. Celková škoda dle provedené inventury byla vyčíslena na hodnotu 5 328 Kč. Spáchanou krádež v uvedené prodejně zjistili zaměstnanci prodejny při zpětném prohlížení záznamů z interního kamerového systému prodejny. Jako podezřelé pachatele oznamovatelé označili neznámý partnerský pár muže a ženy, kteří se po prodejně pohybovali s dětským kočárkem. Na záznamech bylo evidentní, že s odcizeným zbožím uvedené osoby manipulovaly. Strážníci MP Mikulov posléze také prohlédly kamerové záznamy z městského kamerového systému a pohyb podezřelých osob v uváděnou dobu zde také zaregistrovali. V celé záležitosti MP Mikulov dále také spolupracovala s PČR Mikulov, kdy byla jedna z podezřelých osob bezpečně policisty identifikována. Celou záležitostí se bude dále zabývat PČR, jako podezření ze spáchání trestného činu, jelikož identifikovaný podezřelý občan r. 1993 z Valtic, je osobou s recidivní trestní minulostí.    

V měsíci prosinec 2023 se mikulovští strážníci také opakovaně zabývali recidivní pachatelkou krádeží, které tato občanka r. 1998 pocházející ze Vsetínska provádí již po celém Mikulově! Jejím jediným zájmovým zbožím v odhalených případech je vždy tvrdý alkohol. Její mlsný jazýček má vždy slabost pro českou specifickou lihovinu označenou, jako „Tuzemák“. Uvedená zlodějka byla při své protiprávní činnosti několikrát přichycena personálem uvedených prodejen. Dne 7. 12.2023 v čase 15:56 hodin v prodejně Lidl Mikulov. Dále dne 29. 12. 2023 v čase 11:30 hodin v prodejně Tesco Mikulov a nakonec dne 30. 12. 2023 v čase 11:45 hodin v prodejně Billa Mikulov. Ve všech případech byla k odhaleným krádežím přivolána hlídka MP Mikulov a strážníci uvedené mladé ženě vždy uložili citelnou příkazní pokutu. Uložení pokuty bylo vždy nahlášeno do centrálního registru přestupků a záznamy z Mikulova začínají v tomto registru již převažovat. Identita této problémové mladé ženy je již v Mikulově docela „profláknutá“, takže její další počínání bude v budoucnu již asi velmi složité.

 

Zpracováno do dne 31.12.2023               
Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný