Okénko Městské policie Mikulov - leden 2024

Některé události MP Mikulov za měsíc leden 2024

Dne 1. 01. 2024 v čase 12:02 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno oznamovatelkou žijící mimo Mikulov, že mají obavu o svého rodinného příslušníka. Občan Mikulova r. 1949 má žít v nájemním bytě na ul. Brněnské a již několik dnů jim nereaguje na jejich telefonické volání! Tatínek žije osamoceně a má mít z minulosti zdravotní problémy. Strážníci MP Mikulov se následně dostavili na určenou adresu a pokoušeli se dotyčného seniora nějak zkontaktovat. Učiněné pokusy byly však bezvýsledné a také oslovení obyvatelé domu svého souseda již několik dní neviděli.  Z uvedeného důvodu a podezření na vzniklou nouzovou situaci mikulovští strážníci na místo zásahu ihned přivolali místní hlídku PČR Mikulov. Policie ČR na místě vyhodnotila oznámení jako vážné a na místo byl dále přivolán mikulovský hasičský výjezd HZS JMK, aby bylo provedeno odborné nouzové otevření bytu. Bohužel po otevření bytu byl postrádaný důchodce nalezen již bez známek života. Celou záležitost dále řešila přivolaná hlídka PČR.  

Dne 1. 01. 2024 v čase 17:35 hodin bylo na MP Mikulov také nahlášeno, že v lokalitě komunikace I 40 (v kaštanové aleji) byla ve směru na obec Sedlec spatřena projíždějícím řidičem neznámá kočkovitá šelma většího vzrůstu. Mělo se údajně jednat o kočkovitou šelmu rezavé barvy, výška cca 1 m v kohoutku a měla mít dlouhý ocas. Kočkovitá šelma utíkala od Svatého kopečku směrem ke kolejím ČD. Strážníci MP Mikulov následně při pátrací akci spolupracovali s hlídkou Policie ČR a projížděli uvedenou označenou lokalitu. Neznámé zvíře se zasahujícím policistům nepodařilo dohledat. V celé záležitosti byli dále PČR vyrozumění starostové okolních obcí a dále byla celá záležitost prezentována na sociálních sítích a v místním tisku. Veřejnost byla dále také vyzvána, aby v případě spatření uvedeného zvířete byla ihned kontaktována Policie ČR – telefon 158. Dále byli občané upozorněni, že se v žádném případě nemají snažit zvíře pokoušet sami odchytit!  Z doposud získaných informací se nepodařilo oznámení vyvrátit či potvrdit. 

Dne 3. 01. 2024 v čase 10:45 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že na ul. Dukelské, poblíž bývalých kasáren se samovolně pohybuje velký kůň, který má na sobě fialový přehoz. Kůň se má nebezpečně pohybovat i v blízkosti silniční komunikace. Zasahující mikulovští strážníci posléze uvedeného koně zahnali ke Strakatému dvoru, kde jsou v ohradě také chováni další koně. Dále byla strážníky kontaktována správkyně uvedeného zařízení Strakatý dvůr, která strážníkům vyšla vstříc a neznámému koni dočasně poskytnula na Strakatém dvoru azyl. Dalším šetřením se strážníkům podařilo zjistit majitele koně, který si pro toulavého koně okamžitě přijel a odvedl si ho na svůj pozemek. Chovatel koně, občan Mikulov r. 1974 uvedl, že jeho kůň je normálně v oboře v bývalém areálu kasáren, on ho dnes již kontroloval a krmil, ale bohužel asi došlo k výpadku elektrického ohradníku. Celá záležitost byla následně řešena pouze v kompetenci MP Mikulov. Chovatel koně byl dále strážníky poučen, že únik zvířete muže byt kvalifikováno, jako spáchání přestupku dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dále také, jako spáchání přestupku na úrovni BESIP, dle § 60/odst.11 Zákona č. 361/2000 Sb. V případě zavinění dopravní nehody toulavým uniklým zvířetem, by plnění pojistné události-vzniklé škody celé putovalo za majitelem zvířete. 

Dne 3. 01. 2024 v čase 14:30 hodin spolupracovali strážníci MP Mikulov s hlídkou Policie ČR při zadržení podezřelého pachatele krádeže z prodejny Tesco Mikulov. Podezřelý pachatel z prodejny unikal a byl při tom pronásledován pracovníkem bezpečnostní agentury. Zasahující policejní autohlídky se nezávisle pohybovaly po sídlišti, dokud nebyl pachatel úspěšně na ul. Větrné dostižen a zadržen. Velký podíl na zadržení pachatele krádeže měl však mladý pracovník bezpečnostní agentury, který unikajícího pachatele doslova sám uštval. Místní problémová osoba-mladý muž r. 1986 se pak následně ke krádeži dobrovolně přiznal a odcizené zboží (4x konzervy s tuňákem RIOMARE) na místě zasahujícím policistům předal. Celou záležitost dále dořešila hlídka PČR. 

Dne 3. 01. 2024 v čase 17:33 hodin pak hlídka MP Mikulov opět zasahovala v prodejně Tesco Mikulov, kde byl pracovníkem bezpečnostní agentury odhalen další místní zlodějíček. Přivolaní strážníci v zadržené problémové osobě zjistili místního občana r. 1972. Tento se pokusil v prodejně odcizit zboží v hodnotě 130,5 Kč. Jednalo se o sešitové samolepky, které měl ukryté pod ošacením. Ke krádeži se podnapilý občan odmítal přiznat a na svoji obhajobu uváděl, že zboží koupil v jiné prodejně. Strážníci z důvodu podnapilosti zadrženého řešení krádeže odložili na následující den a odcizené zboží podezřelému odebrali. Samotná krádež byla následně dořešena v následující den. Již střízlivý pachatel se sám dostavila na služebnu MP Mikulov a ke krádeži se přiznal. Svého jednání litoval. Důvod svého zkratového jednání nedovedl vysvětlit. Spáchání přestupku proti majetku strážníci dořešili udělením pokuty příkazem na místě. Odcizené zboží bylo posléze vráceno nepoškozené do prodejny Tesco Mikulov. 

Dne 7. 01. 2024 v čase 8:04 hodin bylo telefonicky nahlášeno všímavým občanem Mikulova, že na ul Brněnská právě narazilo osobní motorové vozidlo do zdi budovy cukrárny. Operátor městského kamerového systému stihl ještě rychle zareagovat a zaznamenal odjezd podezřelého vozidla zn. Ford bílé barvy. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě dopravní nehody provedli důkazní fotodokumentaci a celou událost oznámili na oddělení Dopravní nehody Policie ČR-Břeclav, jako úmyslný neoprávněný odjezd od spáchané dopravní nehody. Následně autohlídka MP Mikulov odjela do města pátrat po podezřelém vozidle. V celé záležitosti byly strážníkům nápomocny záznamy z městského kamerového systému a svědectví dalších občanů. Podezřelé vozidlo mikulovští strážníci posléze nalezli zaparkované na ul. Purkyňova v Mikulově v čase 9:09 hodin ještě téhož dne. Majitelka uvedeného vozidla r. 1988, pocházející z Tvrdonic bude mít nyní co vysvětlovat vyšetřujícím orgánům PČR.    

Dne 9. 01. 2024 v čase 10:08 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v lokalitě ul. 22.dubna, kde se nacházela zaklíněná srna v kovovém zábradlí. Strážníci MP Mikulov srnu ze zábradlí citlivě a bezpečně vyprostili a následně ji převezli za zastavěnou část města. Zde bylo vysvobozené zvíře zkontrolováno a dále bylo vypuštěno nazpět do volné přírody.

Dne 12. 01. 2024 v čase 7:43 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno ředitelkou Dětského domova v Mikulově, že před jejich budovou na ul. Nádražní v Mikulově leží na trávníku neznámá osoba! Asi se jedná o nějakého bezdomovce. Odcházející děti, které jdou do školy mají z uvedené osoby velké obavy. Přivolaní strážníci v uvedenému muži posléze shledali místního problémového bezdomovce r. 1958, který pochází z obce Bavory. Zachumlaná osoba spala tvrdým spánkem a zasahujícím strážníkům dalo velké úsilí ji vrátit nazpět do denní reality. Strážníci následně silně pochlazenému muži poskytli první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zásahová sanita následně pochlazeného pacienta převezla na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 16. 01. 2024 v čase 12:45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prostoru ul. Piaristů, kde se nacházel silně podnapilý problémový cizinec r. 1972. Tato osoba seděla na lavičce v parku a nebyla sama schopna se z místa vzdálit. Z důvodu chladného počasí mikulovští strážníci poskytnuli uvedené osobě následně první pomoc. U prochlazeného muže strážníci posléze naměřili v dechu vysokou hladinu alkoholu. Provedené zkouška vykazovala naměřenou varovnou hodnotu 3,74 promile alkoholu. Po konzultaci se zdravotníky bylo následně rozhodnuto o převozu podnapilého pacienta na protialkoholní záchytnou stanici v Brně.

Dne 18. 01. 2024 v čase 3:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hlídkou PČR v lokalitě ul. 28.řijna v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o zklidnění hlučné a podnapilé agresivní osoby, která zde před cizím obytným domem tropila výtržnosti a rušila zde noční klid. Místního problémového občana r.1984 policisté již v předešlý den odváželi na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Bohužel výtržník si asi z toho nevzal ponaučení a neustále se opakovaně vracel ke svému rivalovi a chtěl s ním něco řešit. Zasahující muži zákona potížistu zklidnili a vykázali ho z uvedeného prostoru. Problémovou osobu posléze kontroloval operátor městského kamerového systému MP Mikulov. Problémová osoba se následně přesunula do prostoru Náměstí a v čase 4:50 hodin zde začala rušit noční klid ve dvorním traktu na adrese č. popisné 20.  Zde však již zasahujícím policistům došla trpělivost a problémový občan byl již na místě policisty zadržen a převezen do zadržovací cely na PČR Břeclav. Celou záležitost dále řešila Policie ČR. 

Dne 19. 01. 2024 v čase 7:56 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno všímavým občanem Mikulova, že v lokalitě ul. 28.řijna, přesněji ve křoví vedle oploceného cvičiště pro psy na Workout hřišti nalezl ležet postarší seniorku! Vyslaní mikulovští strážníci podchlazené důchodkyni okamžitě poskytnuli první pomoc a z křoví bezvládnou ženu přemístili do vyhřátého služebního vozidla MP Mikulov. V daný okamžik již na MP Mikulov telefonovali příbuzní postrádané ženy a po své babičce se poptávali. Postrádaná seniorka měla být občanka Mikulova r. 1935, která bydlí na mikulovském sídlišti a asi si v nočních hodinách vyšla sama na vycházku. Má se jednat o starší a již senilní ženu, která je v péči ošetřovatelské služby. Právě pečovatelky při ranní návštěvě zjistili, že babička není ve svém bytě. Strážníci MP Mikulov posléze na místo zásahu ihned přivolali zdravotnický výjezd ZZS JMK, který podchlazenou ženu okamžitě sanitou transportoval na odborné ošetření do břeclavské nemocnice. Strážníci dále v celé záležitosti vyrozuměli vystrašené rodinné příslušníky dotčené seniorky. Touto cestou je nutno poděkovat všímavému mikulovskému občanovi r. 1962, který seniorku nalezl při ranním venčení svého pejska.

Dne 20. 01. 2024 v čase 19:10 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na mikulovském sídlišti, konkrétně se jednalo o lokalitu ul. Vinařská. V celé záležitosti se jednalo o výtržnosti mezi bývalými partnery, kdy za místní občankou r. 1991 přijel autobusem z Brna její bývalý partner a začal jí u jejího bytu obtěžovat a doslova jí také i vyhrožoval fyzickým napadením!  Přivolaní strážníci arogantního a agresivního muže na uvedeném místě zkontaktovali. Oslovený muž začal posléze svoji agresivitu přenášet i na přítomné zasahující strážníky MP Mikulov. Strážníci museli nakonec proti přítomnému výtržníkovi r. 1997 z důvodu nerespektování zákonných výzev použit i donucovací prostředky, jelikož hrozilo bezprostřední napadení samotných strážníků! Uvedený spoutaný výtržník byl následně převezen služebním vozidlem na služebnu MP Mikulov ke zklidnění. Provedená dechová zkouška byla u předvedeného muže samozřejmě pozitivní s naměřeným výsledkem 2,42 promile alkoholu. Celá záležitost bude následně dořešena v kompetenci MP Mikulov, jako narušování veřejného pořádku a občanského soužití.  

Dne 26. 1. 2024 v čase 16:30 hodin spolupracovali mikulovští strážníci v bytě činžovního domu na ul. Brněnské v Mikulově s PČR Mikulov. V záležitosti se jednalo o řešení „domácího násilí“, kdy agresivní partner r. 1985 opakovaně fyzicky i verbálně napadal během dne svoji partnerku r. 1989. Strážníci doprovodili napadenou mladou ženu do jejich bytu, aby tato zjistila, k čemu v bytě došlo v době její nepřítomnosti. Uvedený muž vstoupil do zamčeného bytu násilně, když se před ním jeho partnerku utekla schovat ke svým příbuzným! V bytě byl velký nepořádek a všude byly rozházené různé věci. Vystrašená žena následně strážníkům uvedla, že expřítel se v bytě vyzbrojil velkým kuchyňským nožem a ona bude mít z něho nyní velký strach. Agresivní muž se má v současné době pohybovat někde v ulicích Mikulova. Uvedený agresivní muž byl posléze zadržen hlídkou O.O.PČR Mikulov v prostoru ul. Pod Platanem ještě téhož dne po 19:00 hodině. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.       

Dne 26. 1. 2024 v čase 19:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov také i v prostoru nádraží ČD v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o to, že na nástupišti vlakového nádraží se nacházel silně podnapilý neznámý muž. Tato osoba ležela na betonové dlažbě a byla svlečena do půl těla. Dále bylo strážníky zaregistrováno, že uvedená osoba má na sobě krvácivé zranění! Zasahující strážníci poskytnuli zraněné osobě ihned první pomoc. Posléze byla u tohoto muže provedena dechová zkouška na zjištění hladiny alkoholu. Provedená zkouška byla samozřejmě pozitivní s naměřenou varovnou hodnotou 3,03 promile alkoholu. Z uvedených důvodů byl na místo zásahu přivolán zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zraněný muž následně putoval na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. V celé záležitosti nebylo zjištěno, že by zranění ošetřované osobě způsobila jiná osoba. Ve zraněném muži byl nakonec zjištěn muž r. 1974, který pocházel z Hrušovan nad Jevišovkou.    

Dne 27. 1. 2024 v čase 21:44 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že na parkovišti před prodejnou Tesco Mikulov se povalují na komunikaci dva neznámí muži. Za jejich momentální společenskou indispozicí byla z největší pravděpodobnosti jejich silná alkoholová podnapilost!  Z uvedeného důvodu byla na sledované místo ihned odeslána autohlídka MP Mikulov. Mikulovští strážníci posléze na místě zjistili, že problémovými osobami jsou místní osoby bez momentálního přístřeší. Jednalo se o místního problémového bezdomovce r. 1964. Dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2, 86 promile alkoholu. Tento nebyl schopen samostatné chůze. Dalším opilcem byl již také místní bezdomovec. Tento cizinec se v Mikulově zdržuje již několik let, takže strážníci jej považují za „místního“. Cizinec r. 1972 byl po napomenutí od strážníků z místa schopen sám odejít do svého nocležiště. Neschopný bezdomovec byl strážníky raději převezen do Brna na protialkoholní záchytnou stanici, jelikož uvedenou osobu neměli strážníci komu předat a také z důvodu chladného zimního období. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Zpracováno do 31.1.2024.

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný