Okénko Městské policie Mikulov - březen 2024

Některé události MP Mikulov za měsíc březen 2024

Dne 2. 03. 2024 v čase 22:20 hodin se strážníci MP Mikulov zabývali nahlášeným incidentem v rodinném domě na ul. Husova v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o rozpory a hádky mezi rodinnými příslušníky, kdy starší rodiče plísnili svého syna r. 1981 za jeho neschopnost se osamostatnit a najít si konečně stálé zaměstnání. Přivolaní strážníci MP Mikulov výbušnou situaci na místě zklidnili a hádavého syna raději poslali se vyvětrat do mikulovských ulic. Komplikující okolností na místě samotném byla podnapilost všech zúčastněných probíhající hádky. Celou záležitost strážníci vyřešili na místě ve své kompetenci, jelikož jak říká staré přísloví „ráno je moudřejší večera“. Všechny zainteresované osoby sobě blízké byly dále na místě poučeny, že narušování občanského soužití se v tomto případě bude řešit pouze s jejich oficiálním souhlasem.   

Dne 8. 03. 2024 v čase 22:40 zasahovali mikulovští strážníci v lokalitě ul. Mlýnské v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nehnutě ležící osobu, která ležela na komunikaci před Hotelem Galant. Přivolaní strážníci v podezřelé ležící osobě následně shledali místního mladého jinocha r. 2001, který si při svém návratu domů potřeboval údajně jenom trochu odpočinout. Provedená dechová zkouška následně prokázala naměřenou varovnou hodnotu 3,43 promile alkoholu. Z uvedeného důvodu strážníci zjištěnou událost následně nepodcenili a notně společenský unaveného občana Mikulova raději převezli do místa bydliště. Zde byl silně podnapilý mladík předán do dalšího ošetřování svým rodinným příslušníkům. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.    

Dne 10. 03. 2024 v čase 02:40 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v provozovně Devatero řemesel na ul. Piaristů v Mikulově. Mikulovští strážníci po příjezdu do hostince zjistili od personálu, že byli vlastně přivolání preventivně, jelikož ze strany jednoho problémového hosta hrozily značné problémy! Strážníci podnapilého cizince r. 1978 následně na místě zkontrolovali a posléze jej z provozovny vykázali a doporučili mu raději urychlený přesun do své ubytovny, jinak mu budou hrozit další restrikce a potenciální převoz do Brna na protialkoholní záchytnou stanici! Provedená dechová zkouška na místě u kontrolovaného polského občana odhalila silnou podnapilost, jelikož naměřené hodnoty vykazovaly 3,20 promile alkoholu. Následnou zpětnou cestu cizince do ubytovny Bors posléze ještě monitoroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov. A to měl podnapilý cizinec vlastně velké štěstí, jelikož kamerový operátor zaregistroval, že vrávorajícímu muži vypadnul z kapsy na chodník jeho mobilní telefon a jeho peněženka. Zasahující strážníci oba ztracené nálezy následně ihned zabezpečili a navštívili cizince na jeho ubytovně. Ten ještě ani nevěděl, že něco vlastně ztratil. Mobil a peněženka byly úspěšně navráceny, problémový muž šel spát a v hostinci se mohli hosté znovu dál klidně bavit. Takže nakonec se potvrdilo osvědčené přísloví „konec dobrý, všechno dobré“. V celé záležitosti mikulovští strážníci také na místě spolupracovali s přivolanou autohlídkou Policie ČR.

Od 9. března 2024 do 10. března 2024 sužoval Mikulovsko silný vítr, který měl místy při velkých poryvech také schopnost páchat různé komplikace a způsobovat nenadálé škody. Mikulovští strážníci mimochodem s touto nepříjemnou přírodní událostí zasahovali na různých místech. Dne 9.3. v čase 17:05 hodin strážníci zasahovali na ul. Střelnická v Mikulově, kde se vlivem poryvu větru převrátilo plastové WC zařízení. TOI TOIKA ležela uprostřed křižovatky, takže strážníci na místě zabezpečili její odklizení. Následně dne 10.3 v čase 07:05 hodin strážníci zaregistrovali samovolné ulomení dopravní značky „Pěší zóna“. Strážníci poškozenou dopravní značku odklidili a její ulomení nahlásili na příslušný úřad. Dále dne 10. 3. v čase 15:45 hodin strážníci zasahovali na ul. A. Muchy, kde spadlo kovové oplocení do přilehlé komunikace. Strážníci místo provizorně zabezpečili a vzniklou událost nahlásili na odpovědnou stavební firmu. V čase 15:55 hodin se znovu opakovala situace na ul. Střelnické, kdy se „neposlušná“ TOI TOIKA opět převrátila na přilehlou komunikaci. Strážníci místo uklidili.  Nakonec v čase 17:05 hodin mikulovští strážníci zasahovali na ul. Poštovní, kde se vlivem silného poryvu vyvrátil do komunikace vzrostlý strom. Zde si strážníci na místo přivolali na pomoc mikulovský hasičský výjezd HZS JMK. Zbytky rozřezaného stromu následně uklidila firma Tedos Mikulov.    

Dne 15. 03. 2024 v čase 15:07 projížděla autohlídka MP Mikulov v lokalitě ul. Česká v Mikulově. Při této kontrolní činnosti mikulovští strážníci zaregistrovali, že vedle budovy České pošty stojí vedle plastového elektrorozvaděče několik osob. Jedna z těchto osob, osoba mladšího hocha při tomto něco psala tlustým černým fixem na uvedený elektrorozvaděč! Strážníkům bylo ihned jasné, že se v tomto případě jedná o protiprávní činnost. Z uvedeného důvodu strážníci všechny podezřelé osoby na místě ihned zkontrolovali. Následně bylo zjištěno, že se jedná o cizince, občany polské republiky. Kontrolovaná rodina, matka a otec při tom stály vedle svého syna r. 2010 a vůbec jim asi nevadilo, co jejich syn na místě provádí! Asi se jim to zdálo zcela normální. Mikulovští strážníci celou záležitost kvalifikovali, jako poškozování cizí věci a z důvodu, že celá záležitost již naplňovala jak formální, tak i materiální stránku pro spáchání trestného činu, byla na místo činu přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývalo místní oddělení PČR Mikulov, které v daný okamžik muselo vyhodnotit stupeň nebezpečnosti spáchaného jednání.

Dne 16. 03. 2024 v čase 16:32 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na Náměstí, poblíž budovy MěÚ Mikulov leží na chodníku místní „bezdomovec“, který se již delší dobu nepohnul! Z uvedeného důvodu, byla na sledované místo ihned vyslána hlídka MP Mikulov. Zasahující strážníci posléze na místě zjistili, že se skutečně jedná o místní problémovou osobu r. 1965. Uvedená silně podnapilá osoba uváděla, že asi ztratila na chvíli rovnováhu a upadla na chodník. Při tomto nekontrolovaném pádu si uvedený muž také rozrazil krvácivě čelo! Přítomní strážníci poskytnuli zraněnému první pomoc a na místo přivolali zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zraněný muž byl posléze převezen sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi.

Dne 18. 03. 2024 v čase 15:45 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že na ul. Pavlovské v Mikulově opět leží na chodníku před provozovnou Korek bezvládná osoba. Z místní znalosti strážníků bylo evidentní, že se v tomto případě opět jedná o místního problémového „bezdomovce“. Přivolaní strážnici v ležící osobě skutečně shledali místního muže r. 1964. Dechová zkouška u něj následně naměřila hodnotu 3,14 promile alkoholu. Z důvodu, že silně podnapilá osoba se strážníky nijak nespolupracovala a nebyla schopna samostatného pohybu, bylo na místě rozhodnuto, že uvedený muž bude převezen služebním vozidlem MP Mikulov na protialkoholní záchytnou stanici v Brně, Celá záležitost byla následovně dořešena v kompetenci MP Mikulov.

Dne 20. 3. 2024 v čase 9:50 hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému, že u vjezdu na Náměstí právě došlo k naražení osobního motorového vozidla zn. KIA do vjezdového komunikačního sloupku, který se tímto nárazem vyvrátil. Řidič uvedeného vozidla následně z místa odjel směrem na ul. Pavlovskou. Přivolaná autohlídka posléze dotčenou KIU nalezla zaparkovanou na ul. Česká na parkovišti před Českou poštou. Mikulovští strážníci zaparkované podezřelé vozidlo následně omezili nasazeným technickým prostředkem („botičkou“) a dále se uvedenému vozidlu věnoval operátor městského kamerového systému. Spáchanou nenahlášenou dopravní nehodu s újezdem řidiče z místa dopravní nehody následně řešila přivolaná hlídka dopravní policie PČR Břeclav. Nyní bude podezřelý řidič původem z Moravských Bránic r. 1975 čelit policejnímu vyšetřování, popřípadě za nenahlášené spáchání dopravní nehody dále možnému správnímu řízení.  

Dne 22. 3. 2024 v čase 17:55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. Pavlovská v Mikulově u prodejny COOP. V celé záležitosti se jednalo o poskytnutí první pomoci zraněné ženě. Zraněná žena r. 1983 původem z obce Horní Věstonice se při nekontrolovaném pádu na betonový chodník vážně poranila v oblasti obličejové části hlavy.  Poraněné ženě již na místě pomáhaly místní dívky r. 2012. Zraněné ženě byla posléze přivolána výjezdová sanita ZZS JMK. Zraněná žena následně putovala na odborné vyšetření do břeclavské nemocnice. Při provedené dechové zkoušce na místě zásahu bylo také zjištěno, že za nekontrolovaným pádem ženy byla silná alkoholová podnapilost s naměřenou varovnou hodnotou 4,34 promile alkoholu.

Dne 23. 3. 2024 v čase 03:05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s hlídkou Policie ČR v provozovně Sport baru na ul. České v Mikulově. V celé záležitosti se mělo jednat o údajnou hromadnou rvačku několika osob! Po příjezdu policistů na místo zásahu bylo zjištěno, že probíhající konflikt nakonec vyvrcholil silným epileptickým záchvatem u místní ženy r. 1981. U zraněné ženy byla dále také zjištěna její silná alkoholová podnapilost. Indisponovaná mikulovská žena byla posléze převezena sanitou ZZS JMK do břeclavské nemocnice na další odborné vyšetření. Nahlášeným hromadným incidentem se následně dále budou zabývat mikulovští policisté z O.O.PČR Mikulov.

Další noční pomoc mikulovským občanům zabezpečovali strážníci MP Mikulov dne 28. 3. 2024 v čase 01:05 hodin na ul. St. Živného v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o vodovodní havárii v sousedním bytě odkud protékala po bytové stěně tekoucí voda až k sousedovi! Přivolaní strážníci dohledali majitelku nájemního bytu a přivolali správce domu, který následně provedl uzavření hlavního vodovodního uzávěru v domě. Škodní událost si následně vzájemně řešily zainteresované strany.    

A opět zde máme spáchané drobné krádeže v mikulovských velkoprodejnách. Prví krádež se odehrála dne 27. 3. 2024 v čase 12:55 hodin v prodejně Billa Mikulov, kde se o drobnou krádež zboží pokusil občan Slovenska r. 1977. Neodolatelná chuť na alkohol byla následně strážníky potrestána uloženou příkazní pokutou a nahlášeným zápisem do centrálního registru spáchaných přestupků. Arogantního a agresivního pachatele přestupku proti majetku museli strážníci dokonce předvést s nasazenými služebními pouty na policejní služebnu. Druhá krádež se odehrála dne 28. 3. 2024 v čase 17:31 hodin tentokrát v prodejně Tesco Mikulov. Zde se krádeže dopustil opět občan Slovenská r. 1988. I v tomto případě bylo přistoupeno k uložení příkazní pokuty a nahlášením oznámením do centrálního registru přestupků. V obou případech bylo zabavené odcizené zboží navráceno nepoškozené nazpět do prodejen.

Dne 29. 3. 2024 v čase 21:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v lokalitě Mariánského Mlýna, kde byl na nalezen na zemi ležící silně podnapilý místní občan r. 1968. Strážníci probuzenému muži na místě poskytli první pomoc a slabomyslného muže raději převezli do místa jeho bydliště, kde byl následně předán do dalšího opatrování svým rodinným příslušníkům. Celá záležitost byla dořešena na místě v kompetenci MP Mikulov.  

Zpracováno do 20. 03. 2024                      Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný