Okénko Městské policie Mikulov - duben 2024

Některé události MP Mikulov za měsíc duben 2024

Dne 1. 04. 2024 v čase 10:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov společně s mikulovským hasičským výjezdem HZS JMK na Náměstí v Mikulově, jelikož vlivem velmi silného větrného počasí se zde umístěné prodejní přenosné stánky staly doslova nebezpečnými! Silné poryvy větru cloumaly s chatrnými stánky a některé stánky se dokonce začaly po žulové dlažbě samy pohybovat, jako plachetnice. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov proto raději zalarmoval pořadatele již ukončeného velikonočního jarmarku s žádostí o urychlené řešení hrozícího nebezpečí. Jelikož však bylo právě Velikonoční pondělí, nebylo jednoduché neplánovaný úklid stánků zorganizovat. Provizorní zabezpečení přenosných stánků a dalšího vybavení tržnice nakonec zabezpečili zasahující mikulovští strážníci společně s přivolanými mikulovskými hasiči. Opláštění stánků bylo na místě demontováno a bylo umístěno po konstrukci stánků. Přenosné dopravní značení bylo také částečně demontováno a dále musely být z Náměstí odneseny i přenosné odpadkové koše. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov posléze celé pěší zóně věnoval zvýšenou pozornost až do následujícího dne, kdy se o závěrečný úklid Náměstí postarala městská firma Tedos Mikulov s.r.o.  

Dne 3. 4. 2024 v čase 12:30 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Republikánské obrany v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o nahlášení ležící bezvládné osoby v prostoru samotného tělesa kruhové křižovatky! Zasahující strážníci bezvládné osobě následně poskytli první pomoc a z důvodu zjištěných vizuálních zranění na těle osoby byl na místo zásahu okamžitě přivolán zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zraněný muž byl celkové dezorientován a na nic si nepamatoval. Přivolaní záchranáři posléze zjištěného občana Mikulova r. 1975 transportovali na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Zranění ošetřovaného muže zaviněné vlivem dopravní nehody následně vyloučil zpětně prohlédnutý záznam z městského kamerového systému MP Mikulov.

Dne 3. 4. 2024 v čase 14:40 hodin zasahovali mikulovští městští strážníci také v prodejně Tesco Mikulov, kde mělo dojít k incidentu, při kterém se mělo fyzicky napadnout několik podezřelých osob. V celé záležitosti se jednalo o situaci, kdy agresivní a podnapilý zákazník prodejny měl nejdříve jen verbálně vulgárně urážet personál prodejny, přičemž následně reálně hrozilo, že jeho urážky přerostou ve fyzický atak! Z tohoto důvodu bylo uvedené agresivní osobě napadeným personálem zabráněno v pokračování výtržností. Na místo incidentu byla následně přivolána autohlídka městská policie, kdy byli strážníci požádáni o urychlený dojezd do prodejny Tesco Mikulov. Přivolaní strážníci MP Mikulov na místě vyhrocenou situaci zklidnili a dále zabránili v jejím pokračování. Z důvodu podnapilosti mikulovského problémového spoluobčana r. 1971, byl tento následně zasahujícími strážníky odeslán do místa svého bydliště s poučením, že celou záležitost bude MP Mikulov dořešovat v následujících dnech. Protiprávní jednání bylo MP Mikulov kvalifikováno, jako úmyslné narušování občanského soužití. Přestupkové jednání bude po zadokumentování následně MP Mikulov postoupeno k posouzení na příslušný správní orgán MěÚ Mikulov.

Další zásah toho dne 3. 4. 2024 si v prodejně Tesco Mikulov mikulovští strážníci zopakovali v čase 17:00 hodin. Tentokrát se však jednalo o pokus o neoprávněný odnos nezaplaceného zboží z Tesca v hodnotě 366 Kč. Při této krádeži došlo také k incidentu mezi ostrahou prodejny a neznámým podezřelým pachatelem. Odhalený zloděj se dokonce o odcizené zboží přetahoval ve vstupu do prodejny s bezpečnostním pracovníkem. Když následně viděl, že nemá šanci zvítězit tak odcizené zboží odhodil a na místě zanechal i další tašku, ve které měl i další zboží. Pravděpodobně se jednalo o odcizené věci z jiné prodejny. Podezřelému pachateli na místě asistovala také zaregistrovaná neznámá žena, se kterou z místa nakonec i odešel. Podezřelého zloděje následně identifikovali svědkové incidentu, jako místního občana r. 1989. Přítomnost této podezřelé osoby na místě následně také potvrdily záznamy z městského kamerové systému MP Mikulov a také i interní záznamy z kamer v prodejně. Z důvodu, že strážníci podezřelou osobu identifikovali a ve spolupráci s Policii ČR zjistili, že podezřelý recidivista byl v nedávné době propuštěn z nápravného zařízení, byla celá záležitost MP Mikulov posléze postoupena na O.O PČR Mikulov, jako podezření ze spáchání trestného činu proti majetku. Dále v kompetenci PČR.    

Dne 3. 4. 2024 v čase 22:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prostoru bývalého hraničního přechodu v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o výskyt podezřelé neznámé osoby, která se nacházela v provozovně směnárny. Vyčerpaný neznámý muž seděl v provozovně a personál provozovny si s ním nevěděl rady. Provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní. Neznámý muž byl psychicky labilní a nedovedl strážníkům ani vysvětlit, jak se nyní v Mikulově sám octnul. Pouze uváděl své jméno. Posléze strážníci MP Mikulov ve spolupráci s Policii ČR zjistili, že se jedná o osobu muže r. 1972 původem z Moravské Třebové. Má se jednat o psychiatrického pacienta. Problémová osoba byla posléze převezena přivolanou sanitou ZZS JMK do zdravotnického zařízení v Brně a o celé záležitosti byli dále telefonicky vyrozuměni rodinní příslušníci uvedeného muže-pacienta.  

Dne 6. 4. 2024 v čase od 12:35 hodin zasahovali mikulovští strážníci v lokalitě ul. Jiráskova v Mikulově. V celé záležitosti se jednalo o pomoc silně podnapilému místnímu muži r. 1965. Provedená dechová zkouška u něj prokázala podnapilost s naměřenou hodnotou 2,72 promile alkoholu.  Strážníci se o uvedeného muže opakovaně starali a několikrát mu dávali šanci, aby si v klidu zašel do místa svého bydliště na sídlišti. Oslovený muž se strážníky spolupracoval a následně sám odcházel směrem ke svému bydlišti. Bohužel, v jednom okamžiku tento muž zakopnul o obrubník a upadnul obličejem na přilehlý betonový chodník! Strážníci MP Mikulov zraněnému muži okamžitě na místě ošetřili krvácivé zranění v obličeji a poskytnuli mu další první pomoc. Na místo byl následně ihned přivolán zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zraněný muž byl posléze odvezen sanitním vozem do nemocnice v Břeclavi k odbornému vyšetření. Mikulovští strážníci následně vyrozuměli rodinné příslušníky zraněného muže o jeho dnešním převozu do nemocnice.    

Problémové chování nepřizpůsobivých osob z komunity místních „bezdomovců“ se v posledních teplých dnech velice zaktivovalo. Předčasný příchod jara jim jistotně přinesl velkou radost. Uvedené osoby jsou často předmětem našeho sociálního soucítění. Solidárnost s těmito osobami však končíme, když se někteří uvedení spoluobčané v silně podnapilém opojení, a ne zcela hygienickém stavu již projevují hlučně ve veřejném prostoru a začínají se vymykat zaběhlým zvyklostem. Vyloženě již obtěžují! Dle jejich argumentů je Náměstí přece jejich obývacím pokojem a městské parky jsou jejich ložnicí. Strážníci MP Mikulov s uvedenou komunitou jednají korektně a v mezích svých kompetencí. Vykazování a usměrňování některých jedinců je jejich běžnou praxi. Podstatou pomoci však musí být okolnost, že tu pomoc někdo chce přijmout a chápe, že musí také spolupracovat. Tam kde není rady a pomoci, musí přijít ke slovu různá opatření. Poraněným a podchlazeným osobám přivolávají strážníci zdravotnický výjezd ZZS JMK.  Silně podnapilé a bezvládné spoluobčany převážejí mikulovští strážníci na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Naposledy byl takovíto převoz realizován dne 12.4.2024 v čase 22:35 hodin. V tomto případě se jednalo o místního problémového občana r. 1964, který se povaloval na ul. Piaristů. Při dechové zkoušce bylo u něj naměřeno 3,03 promile alkoholu. Druhý případ se odehrál dne 15.4.2024 v čase 21:25 hodin v lokalitě ul. 22. dubna. Kontrolovaný problémový cizinec r. 1972 „nadýchal“ 3:01 promile alkoholu. Protiprávní chování uvedených jedinců bylo vyřešeno v kompetenci MP Mikulov.  

Dne 19. 4. 2024 v čase 23:00 hodin nalezli strážníci MP Mikulov na sídlišti – na ul. Hraničářů na chodníků ležícího místního muže r. 1964, který nebyl schopen sám se nějak pohybovat! Zasahující strážníci mikulovského problémového „bezdomovce“ posléze probudili a snažili se s ním komunikovat. Provedená dechová zkouška následně u něj prokázala silnou alkoholovou podnapilost s naměřenou hodnotou 3,10 promile alkoholu. Z důvodu, že nalezená osoba nevykazovala známky zranění, bylo rozhodnuto, že nemohoucího muže strážníci převezou na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Celá záležitost byla následně dořešena v kompetenci MP Mikulov.   

Další nepřizpůsobivé osoby řešili strážníci MP Mikulov dne 23.4.2024 v čase 14:10 hodin v lokalitě ul. Piaristů. V celé záležitosti se jednalo o to, že dva problémoví místní „bezdomovci“ obsadili lavičku v parčíku hned vedle sochy sovětského vojáka a začali se zde oddávat svým alkoholovým radovánkám. Samozřejmě při tom na místě samotném vůbec nedbali o veřejný pořádek a na hygienu taky doslova kašlali.  Z uvedených důvodů strážníci u nich provedli kontrolu a také se pokoušeli u nich naměřit hladinu alkoholu v dechu. Míň podnapilý muž r. 1969 „nadýchal“ hladinku 2,88 promile alkoholu. Se strážníky spolupracoval, uklidil po sobě odpadky a v klidu z místa sám odešel. Horší to však bylo s tím druhým výtečníkem. Tento byl již tak silně podnapilý, kdy dechová zkouška u něj vykazovala hodnoty 4,5 promile alkoholu, a navíc nebyl vůbec schopný samostatného pohybu! Z důvodu naměření varovných hodnot, přivolali strážníci na místo zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zdravotníci poskytli uvedenému podnapilému místnímu muži r. 1977 první pomoc a po následném snížení alkoholu v dechu bylo rozhodnuto o převozu podnapilého spoluobčana na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Převoz „pacienta“ do uvedeného zdravotnického zařízení zabezpečovala autohlídka MP Mikulov. Vzniklé narušování veřejného pořádku bylo následně dořešeno v kompetenci MP Mikulov.

Dne 24. 4. 2024 v čase 8:36 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky oznámeno rozhořčeným občanem Mikulova, že u parkoviště na ul. Komenského sedí na lavičce problémový zanedbaný občan, který se zde s největší pravděpodobností oddává své autoerotice. Kolem chodí kolemjdoucí občané a také se jim to asi nelíbí! Operátor městského kamerového systému MP Mikulov uvedenou lavičku následně přiblížil objektivem kamery a označeného hříšníka posléze zastihnul právě „při činu“!  Z důvodu protiprávního chování problémového občana Bavor r. 1958 byla na místo incidentu okamžitě odeslána hlídka MP Mikulov. Mikulovští strážníci uvedeného občana na místě zajistili a celou událost ihned nahlásili na O.O.PČR Mikulov s podezřením ze spáchání trestného činu výtržnictví.  Problémový občan je z uvedené obdobné protiprávní činnosti z minulosti již šetřen Policii ČR.  Strážníci MP Mikulov se s tímto zmíněným spoluobčané setkávají denně, ve dne i v noci. Většinou ho za obtěžování vykazují z prostorů u mikulovských supermarketů. Paradoxem na této osobě je skutečnost, že ho strážníci nikdy nezastihli v podnapilém stavu. Provedené dechové zkoušky bývají negativní. Celou záležitost se dále zabývá PČR.

Dne 25. 4. 2024 v čase 22:42hodin zaregistroval operátor městského kamerového systému MP Mikulov, že se na ul. Koněvova v Mikulově pohybuje podezřelá dvojice mladíků, kteří zde tropí různá alotria. Cloumání s dopravní značkou, kopání do zdi domů, shazování popelnic atd! Vyslaná autohlídka pak následně oba podezřelé mikulovské „dárečky“ zadržela a ztotožnila. Oba výtržníci r. 2007 a r. 2005 se posléze ke svému protiprávnímu jednání zasahujícím strážníkům doznali a byli ochotni za to nést následky. Dále bylo s MP Mikulov dohodnuto, že celá událost se bude došetřovat následující dny. Dne 26. 4. 2024 v čase 9:00 hodin pak bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno obyvatelkou ulice Vídeňská v Mikulově, že jim někdo v nočních hodinách úmyslně poškodil poštovní schránku. Z tohoto incidentu mají dokonce pořízen záznam z jejich privátní kamery na jejich domě. Strážníci si následně dali všechny okolnosti dohromady, dohledali ještě další kamerové záznamy z městského kamerového systému a zjistili, že oba řešené incidenty spolu souvisí, a navíc se zde ještě objevila třetí podezřelá osoba. Také toho třetího „mušketýra“ strážníci“ ztotožnili a zkontaktovali. Také on r. 2005 se k výtržnostem přiznal. Na svoji obhajobu uváděl, že měl obrovský splín, jelikož se rozešel se svoji velkou láskou. Celou záležitost – vyšetřování přestupkového jednání, strážníci MP Mikulov dokončí v následujících dnech, jako narušování veřejného pořádku a úmyslné poškozování cizí věci.

A další výtržnost nakonec. Vážný incident se odehrál na Náměstí před postaveným podiem na konci probíhající folklórní kulturní akce. Dne 26. 4. 2024 v čase 21:55 hodin právě končil uvedený kulturní program. Bohužel, pro některé spoluobčany právě teprve asi začínala krásná a dlouhá alkoholová noc. Ze skupiny místních nepřizpůsobivých osob se v uvedený čas vygenerovaly dvě problémové osoby, které se mezi sebou začaly dohadovat.  Probíhající spor posléze vygradoval v incident, při kterém jeden z aktérů výtržností místní občan r. 1959 udeřil igelitovou taškou do hlavy již ležícího podnapilého soupeře r. 1964. Problém nastal, když ležící muž asi ztratil vědomí a z hlavy se mu začala linout tekoucí krev! Přivolaní strážníci následně zjistili, že v dotčené igelitové tašce se nacházel velký porcelánový hrnek a ten v danou chvíli působil, jako kovadlina. Strážníci následně na místě zajistili podezřelého pachatele výtržnosti a dále na místo přivolali zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zraněný muž následně po prvotním ošetření putoval na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci celou událost posléze předali k posouzení a dořešení na O.O.PČR, jako podezření ze spáchání trestného činu. Průběh celé výtržnosti je kompletně celý zachycen na záznamu městského kamerového systému. Samotné fyzické napadení trvalo snad jen několik desítek sekund, kdy strážníci MP Mikulov reagovali na místě okamžitě. 

Zpracováno do 30.4.2024.                                     

Zpracoval: strž. Radek Vážný