Okénko Městské policie Mikulov - květen 2024

Některé události MP Mikulov za měsíc květen 2024

Dne 6. 05. 2024 v čase 18:32 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov ve hřbitovním parku, kde docházelo k incidentu mezi skupinou místních nepřizpůsobivých osob. Přivolaní strážníci na místě zjistili, že na místě proběhla divoká hádka, která posléze vyústila ve fyzické napadení místního muže r. 1992. Strážníci zraněného muže dohledali následně až v jeho bydlišti. Po zjištění, že poranění jsou rozsáhlá po celém těle, a dokonce i na hlavě napadeného, přivolali strážníci na místo zdravotnický výjezd ZZS JMK. Zraněný muž následně putoval na odborné ošetření do nemocnice v Břeclavi. Paradoxem na celé situaci byla okolnost, že nespočet zjištěných zranění bylo způsobeno údery francouzskou holí! Kterému „invalidovi“ tato zdravotní pomůcka na místě patřila strážníci již ví, ale kdo ji držel v době útoku bude nyní předmětem dalšího šetření. Vzniklý rébus bude muset nakonec dořešit až správní orgán, kam bude celá událost MP Mikulov postoupena. Ze spáchaní přestupku proti občanskému soužití jsou nyní důvodně podezřelí v podstatě všichni přítomní. Jednalo se o místní problémové podnapilé jedince r. 1959, r. 1969 a r. 1977. Posledního uvedeného majitele uvedené zdravotnické pomůcky však můžeme z podezření vyloučit. Charakter zranění by invalidnímu muži nedovoloval takto řádit. Hlavní podezřelou nakonec zůstává přítomná „známá brněnská návštěvnice Mikulova“, jejíž agresivní povahu znají mikulovští strážníci již z jiných minulých případů! 

Kuriózní oznámení bylo na MP Mikulov nahlášeno dne 10. 5. 2024 v čase 10:12 hodin. V celé záležitosti se jednalo o nahlášený pohyb podezřelého mladíka, který se měl pohybovat zcela nahý po mikulovském sídlišti. V jeden čas se dokonce procházel kolem budovy ZŠ Hraničářů!  Strážníci podezřelého mladíka následně zastihli na ul. kpt. Jaroše, jak se schovává v jednom z domovních vchodů. Zasahujícím strážníkům byl v dané situaci velkým pomocníkem operátor městského kamerového systému.  V podezřelém mladém muži byl následně zjištěn občan Slovenska r. 2000, který se momentálně v Mikulově zdržuje z pracovních důvodů. Provedená dechová zkouška u něj prokázala silnou podnapilost s naměřenou hodnotou 2,16 promile alkoholu.  Strážníci dále na místě zjistili, že kontrolovaný cizinec nebyl tak úplně nahý, ale měl kolem pasu aspoň namotaný průhledný igelit! Své pobuřující chování nedovedl strážníkům vysvětlit a ani si nepamatoval, jak se na sídlišti octnul.  Jen si pamatoval, že si dal s kamarádem po noční směně par „panáčků“. Strážníci rádoby „exhibicionistu“ převezli na služebnu MP Mikulov a zde mu zabezpečili náhradní ošacení. Následně si společensky unaveného mladíka na služebně MP Mikulov vyzvedli jeho rodinní příslušníci. Celá záležitost byla dořešena v kompetenci MP Mikulov.

A opět zde máme nějaké krádeže z Mikulovských supermarketů. První uváděná krádež se odehrála dne 6.5.2024 v čase 16:05 hodin. Předmětem krádeže byla plná „basa“ piva, kterou si zlodějíček neomaleně vzal přímo u turniketu a bez zaplacení s ní odešel z prodejny Tesco Mikulov. Personál prodejny strážníkům nahlásil, že nyní má tento chmaták sedět u billboardu poblíž Tesca a pivo zde má popíjet i s dalšími kumpány. Zasahující strážníci MP Mikulov posléze podezřelého mikulovského spoluobčana r. 1986 zadrželi a požadovali po něm, vysvětlení. Tento se ke krádeži strážníkům následně dobrovolně přiznal a byl ochoten zbytek svého lupu vrátit de prodejny.  Již zkonzumované “lahváče“ byl také ochoten ihned uhradit. Přestupkové jednání proti majetku strážníci potrestali uložením příkazní pokuty zaplacené na místě. Další případ se odehrál také v prodejně Tesco Mikulov. Tentokrát to bylo 10.5.2024 v čase 11:41 hodin. Předmětem krádeže bylo různé zboží v hodnotě 1795 Kč. Podezřelá pachatelka r. 1968 z Jevišovky se ke spáchané krádeži na místě přiznala a po svém odhalení již byla za odcizené zboží ochotna zaplatit jeho hodnotu. K ceně zaplaceného zboží si nakonec musela připočítat i sumu za uloženou příkazní pokutu. Její jednání bylo také kvalifikováno, jako naplnění skutkové podstaty pro spáchání přestupku proti majetku. Obě uložené pokuty byly dále MP Mikulov nahlášeny do centrálního registru přestupků.      

Dne 11. 5. 2024 v čase 4:34 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov u dopravní nehody se zraněním chodce na ul. Koněvova v Mikulově. Podstatou nehody bylo údajné naražení linkového autobusu do ležící osoby. Průběh dopravní nehody byl celý zachycen na záznamu městského kamerového systému MP Mikulov a bude použit, jako důkazní materiál pro dále vyšetřující Policii ČR. Ve sraženém chodci strážníci následně zjistili osobu muže r. 1967 pocházejícího z okresu Bruntál. Zraněnému muži byl okamžitě přivolán zdravotnický výjezd ZZS JMK. Po poskytnutí prvotního ošetření byla zraněná osoba převezena sanitním vozem na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Šetření samotné dopravní nehody si od zasahujících strážníků na místě dále převzala přivolaná hlídka Policie ČR. Paradoxem na vzniklé situaci bylo, že uvedeného chodce strážníci MP Mikulov kontrolovali asi hodinu před dopravním nehodou na Náměstí. Z důvodu jeho projevů podnapilosti mu bylo doporučeno, aby se již raději přesunul do místa svého ubytování. Což návštěvník strážníkům přislíbil a z Náměstí následně v klidu sám odešel.

Dne 13. 5. 2024 v čase 14:55 hodin řešili strážníci MP Mikulov incident mezi skupinkou omladiny a projíždějícím řidičem osobního motorového vozidla na ul. Svobody v Mikulově. Spouštěčem vzniklého konfliktu bylo údajné rizikové přecházení chodců přes komunikaci, které se nelíbilo projíždějícímu řidiči. Uvedený incident nejdříve začal emotivní konverzací mezi jedním z mladistvých a projíždějícím řidičem přímo v křižovatce u Domu zdraví. Hádka následně gradovala po několika minutách, když se obě znesvářené strany opět potkaly u výjezdu z Náměstí. Dospělý řidič r. 1978 pocházející z obce Bavory měl následně po provokacích mladistvého vyzyvatele chytnout za oděv a měl mu uštědřit výchovný políček! Napadený mladistvý hoch r. 2007 pocházející z Drnholce měl agresora zase provokovat a urážet vulgarismy! Strážníci MP Mikulov obě zainteresované strany posléze vyslechli až po vychladnutí horkých hlav a v přítomnosti zákonného zástupce. Celá záležitost byla strážníky kvalifikována, jako narušování občanského soužití jiným hrubým jednáním. V tomto případě byla zaviněná odpovědnost kladena oběma stranám. Úmyslné spáchané přestupkové jednaní strážníci MP Mikulov potrestali na místě uložením příkazních pokut. Uložení pokut bylo dále také nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 15. 5. 2024 v čase 10:05 hodin zadrželi strážníci MP Mikulov v Mikulově na ul. Hliniště celostátně hledanou osobu, která figurovala v databázi Policie ČR.  Podezřelá osoba se úmyslně vyhýbala nástupu do výkonu trestu. Strážníci MP Mikulov v celé záležitosti aktivně spolupracovali s Policii ČR, kdy podezřelou osobu r. 1985 z Břeclavi zadrželi na zastávce autobusu, když linkový autobus přijíždějící z Klentnice plánovitě zastavil. Zadržená osoba byla strážníky na místě omezena na osobní svobodě služebními pouty a posléze byla ihned předvedena na místní služebnu O.O.PČR Mikulov.

Dne 19. 5. 2024 v čase 7:58 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že v lokalitě ul. Novokopečná se ve nepřístupných křovinách pod vápencovými skalami nachází podezřelá osoba, která je asi vážně poraněná! Strážníci MP Mikulov měli k dispozici aktuální informace od PČR, že by se v Mikulově měla pohybovat psychicky labilní žena r. 1986 pocházející z Jihočeského kraje, u které hrozilo, že by se mohla pokusit o sebepoškození! Po uvedené ženě předcházející den probíhala v lokalitě Mikulov velká pátrací akce. Strážníci MP Mikulov z uvedeného důvodu okamžitě zalarmovali celý Integrovaný záchranný systém JMK a na uvedeném místě aktivně spolupracovali se všemi záchranářskými složkami. Zraněnou ženu v bezvědomí bylo nutné rychle a bezpečně přesunout z nepřístupného místa k převozní sanitě, která pacientku transportovala k přistávají záchranářské helikoptéře. Celou záležitost se dále zabývá Policie ČR.

A nakonec zase nějaké drobné krádeže z Mikulovských supermarketů. Dne 28. 5. 2024 v čase 20:55 hodin byli mikulovští strážníci přivoláni do prodejny Lidl Mikulov, kde jim byl personálem prodejny předán podezřelý muž, který se pokusil v prodejně odcizit potraviny v hodnotě 98 Kč. Jednalo se o takovou lehkou večeři. V zadrženém cizinci strážníci následně zjistili občana Slovenska r. 1982, který se již nějaký čas zdržuje v Mikulově. Pracovníci Lidlu ještě navíc oznámili strážníkům MP Mikulov, že dotyčný cizinec se v prodejně pokoušel krást i předešlý den. Jednalo se o el. nářadím a alkohol v hodnotě 2 373 Kč. Naštěstí byl však včas zpozorován a z prodejny utekl bez připraveného lupu. Strážníci MP Mikulov následně podezřelou osobu předvedli na služebnu MP Mikulov a celou záležitost dále řešili. Podezřelý muž se následně k pokusům krádeží přiznal. Přestupkové jednání proti majetku bylo posléze dořešeno v kompetenci MP Mikulov. Další krádež se odehrála dne 29. 5. 2024 v čase 15:50 hodin v prodejně Tesco Mikulov. Pachatelem krádeže byl tentokrát místní občan r. 1988, který se pokusil odcizit potraviny v hodnotě 169 Kč. Nepoškozené zboží bylo navráceno neporušené do prodejny a odhalený pachatel přestupku proti majetku byl mikulovskými strážníky potrestán uložením pokuty příkazem na místě. Uložení pokuty bylo také nahlášeno do centrálního registru přestupků.  

Zpracováno do 31.5.2024                        

Za MP Mikulov zdraví
strž. Radek Vážný