Kruh přátel hudby Mikulov

Kruh přátel hudby Mikulov uzavřel v pátek 4. prosince svoji letošní koncertní činnost vánočním programem brněnského souboru Cimbal Classic. Současně byl zahájen předprodej abonentních vstupenek na sezonu 2016 a organizátoři jako každoročně doufají, že se jim podaří uspokojit vkus a přání předplatitelů i ostatních návštěvníků.

Ohlédneme-li se za celým uplynulým 4. ročníkem, uvidíme pestrou řadu šesti koncertů souborů různého složení (duo, trio, kvarteto, komorní orchestr, mezižánrové hudební uskupení). Z reakcí našich členů i ostatních hostí se lze domnívat, že se jim koncertní nabídka líbila a že odcházeli spokojeni. Doufejme, že tomu tak skutečně bylo.

Pro koncertní sezonu 2016 jsme připravili opět šestičlennou řadu, která bude zahájena tradičně novoročním koncertem 1. ledna v 18.00 hod., tentokrát vystoupením souboru OK Percussion Duo. Následovat bude písňový recitál Stanislava Předoty za klavírního doprovodu Petry Matějové, dále dua Robert Kružík (violoncello) + Stanislav Bogunia (klavír), Jaromír Zámečník (akordeon, bajan) + Jiří Novotný (housle), Eliška Balabánová (kytara) + Anna Císařovská (mluvené slovo) a celý cyklus bude ukončen společným koncertem Karla Košárka (klavír) a legendární světoznámé pěvkyně Soni Červené (zpěv, umělecký přednes).

Vážení členové Kruhu přátel hudby i ostatní milí návštěvníci našich koncertů! Přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016 a těšíme se na další společná setkávání!

Za KPH Mikulov Jiří Vrbka

ZUS