Sto lip – sto oslav 

Česká republika si letošním roce připomíná sto let od vzniku samostatného státu a o sto let proti proudu času se budou moci vrátit i návštěvníci nové výstavy „Mikulovsko 1918-1938“, kterou Regionální muzeum v Mikulově otevírá slavnostní vernisáží ve čtvrtek 26. dubna v 17:00 ve výstavních prostorách mikulovského zámku.

Výstava připomene všechny klíčové události, které v našem regionu provázely období, tradičně označované jako první republika. Na Mikulovsku je tato éra orámována osudovými osmičkami. Odstartovala v roce 1918 separatistickými snahami o připojení jižní Moravy k Rakousku, které ukončil až zásah československé armády, a končila bouřlivým rokem 1938, kdy byl celý region od Československa skutečně odtržen a začleněn do Hitlerovy Třetí říše. První republika na Mikulovsku však nejsou jen politické události, je to také nebývalý hospodářský rozvoj města, bohatá spolková činnost či aktivity sílící české menšiny. Návštěvníci výstavy tak budou moci období let 1918-1938 poznat z různých úhlů, k čemuž by měly dopomoci i unikátní sbírkové předměty, z nichž mnohé budou k vidění vůbec poprvé. Na přípravě výstavy spolupracovalo RMM s historiky Mgr. Milanem Řepou Ph. D. z Historického ústavu AV ČR a Mgr. Tomášem Dvořákem Ph. D. z Historického ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.

V duchu oslav stého výročí založení Československa se však ponese celé čtvrteční odpoledne 26. dubna 2018. V rámci projektu Jihomoravského kraje „100 lip – 100 oslav“ získá město Mikulov dvě nové lípy, stromy tradičně považované za symboly demokracie, lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a právě lípy budou svědky i setkání příštích.

V 16 hodin vysadí starosta Mikulova Rostislav Koštial lípu na Zámecké ulici a v 16 hodin 30 minut vysadí lípu na zámeckém nádvoří hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Přijďte si připomenout historii našeho kraje a oslavit sto let naší země. Jste srdečně zváni.

RMM

sto lip