Mikulov – Ze života jednoho města

Nová kniha pro Mikulov: Mikulov – Ze života jednoho města

Mikulov vydává po dvaceti letech novou knihu o městě s příznačným názvem Mikulov – Ze života jednoho města.

Slavnostně byla pokřtěna v sobotu 15. prosince na mikulovském Náměstí, kdy se konala adventní akce Vánoce pod radnicí. Aktu se zhostili starosta města Rostislav Koštial, autorka knihy Stanislava Vrbková a Marie Leskovjanová, bývalá místostarostka města.

Na knize, jež čítá 224 stran a 660 fotografií, se pod vedením redaktorky Stanislavy Vrbkové podílel širší autorský tým, z historiků především zesnulá Dobromila Brychtová, jejíž památce je kniha také věnována.

„Kniha není ‚klasickouʻ obrazovou publikací, vymysleli jsme nový formát, takovou mozaiku, encyklopedii. Celá koncepce vycházela z faktu, že současný čtenář je navyklý na rychlé získávání dat z Internetu a upřednostňuje v podstatě kratší informační texty, k nimž si v případě zájmu shání další informace,“ říká Stanislava Vrbková.

Kniha nabízí vedle základních textů provázejících hlavní témata řadu zajímavostí, jejichž výpovědní hodnota je podpořená obrazem. „Nenutí čtenáře k souvislému čtení, ale dává možnost listování – vždyť všichni si rádi prohlížíme encyklopedie a přeskakujeme rychle z jednoho hesla na další. A stejně jako mozaika tvořená samostatnými malými kamínky poskytuje již i z malého odstupu barevný obraz velkého celku, také zde soubor obrazových a textových kamínků umožňuje vytvořit celkový obraz města,“ doplňuje autorka.

Kniha je členěna do tří hlavních kapitol – první od nejstarších dob, utvářejících zdejší charakter krajiny, přes jednotlivé dějinné a společenské etapy až k počátku nové historie po listopadové revoluci 1989; druhá kapitola je věnována stavbám, které dávají městu jeho podobu a půvab; a třetí lidem, již se podíleli na formování jeho duše.

Mikulov je v nové knize představen jako město historie a historických památek, město vína a kultury vína, město kultury a kulturních tradic.

Knihu lze zakoupit v Turistickém informačním centru na Náměstí za cenu 450 korun.

Jitka Sobotková

Mikulov krest knihy