Výstava ZA OBZOR mapuje čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia "dílna"

Na mikulovském zámku byla 30. března 2019 slavnostní vernisáží zahájena výstava ZA OBZOR – Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“.

Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“ je tradiční, přesto neustále se rozvíjející projekt v oblasti výtvarného umění. Každoročně, již 25 let, probíhá letní čtyřtýdenní setkání umělců, jejichž tvorba v Mikulově je zcela jistě ovlivněna výjimečným geniem loci toho města, které téměř každého příchozího polapí svým kouzlem, památkami, vínem a přátelskou atmosférou.

Výstava ZA OBZOR – Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“, jejímiž kurátory jsou Adam Vrbka a Martin Dostál, mapuje tento unikátní fenomén “dílna“, který se v Mikulově koná každoročně již 25 let a za tuto dobu se zde účastnilo více než 130 umělců nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Kurátoři, kteří výstavu připravili, ji nepředstavují jen jako reprezentativní výběr uměleckých děl, ale zároveň jako výraznou a pronikavou sondu do českého a mezinárodního umění minulých 25 ročníků mikulovských sympozií.

Výstava ZA OBZOR – Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ bude v prostorách mikulovského zámku veřejnosti přístupná až do 13. 7. 2019.

Marcel Šimánková

dilna kunc