Ohlédnutí za pěveckou soutěží Mikulovský zpěváček

Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet 52 soutěžících, což pro nás, jako organizátory, bylo velice milým překvapením.

Bohužel jsme z organizačních důvodů museli počet zpěváčků v hlavní soutěži omezit na maximálně 30 a tak jsme uspořádali výběrové předkolo soutěže 16. 3. v prostorách ZUŠ Mikulov. Děti zpívaly za jednoduchého doprovodu houslí v podání Ireny Mrázkové a Veroniky Svačinové a cimbálu v podání Heleny Břečkové. Porota – ve složení Alena Lorenzová, Barbora Pospíšilová, Jaroslav Pimek, Ladislav Bravenec a Jaroslav Tuček – vybrala ve dvou kategoriích dohromady osmadvacet dětí, které postoupily do hlavní soutěže. 

Ta se konala 23. 3. od 14 hodin v prostorách mikulovského kina a můžeme ji taktéž hodnotit jako velice vydařenou. Děti soutěží provázela ředitelka Mikulovské rozvojové Petra Eliášová a zpívaly za doprovodu CM Gracia. V porotě zasedli zkušení porotci převážně z řad učitelů ZUŠ Mikulov – Irena Mrázková, Barbora Pospíšilová, Věra Kunovová a Lukáš Růžička v čele s ředitelem ZUŠ Mikulov Jiřím Vrbkou. Děti soutěžily s repertoárem lidových písní náležejících (až na malé výjimky, které byly porotou zvýrazněny) do oblasti Slovácka a výběr písní byl pestrý a zajímavý. Porota po složitém rozhodování vybrala vítěze v obou kategoriích: 

1. KATEGORIE (6–9 let)

1. MÍSTO Viola Svačinová z Valtic + postup do region. kola (Zpěváček Slovácka 2019)

                        Viktorie Vlková z Hlohovce + postup do region. kola (Zpěváček Slovácka 2019)

                        Anna Hrdlíková z Mikulova

2. MÍSTO Soňa Bravencová z Mikulova

                        Michaela Medvecká z Mikulova

                        Ondřej Toth  z Milovic

3. MÍSTO Abby Caulfield z Valtic

                        Eliška Chládková z Hlohovce

                        Terezie Valíčková z Perné

 

2. KATEGORIE (10–15 let)

1. MÍSTO  Alžběta Kapustová z Mikulova + postup do region. kola (Děti a píseň Slovácka 2019)

Magdalena Chládková z Hlohovce + postup do regionál. kola (Děti a píseň Slovácka 2019)

                        Zoe Abrahámová z Mikulova

2.MÍSTO Anna Drobiličová z Hlohovce 

                        Felix Józsa z Nových Mlýnů

                        Eliška Pitrová z Mikulova

3. MÍSTO Marie Pokorná ze Zaječí

                        Matěj Štěpaník z Drnholce

                        Lucie Tesařková z Hlohovce

 

CENA POROTY     Viola Svačinová – pro nejmladšího zpěváčka

                                   Ondřej Toth – za krásný hlasový projev

                                   Julie Štěpaníková – za pěkný pěvecký výkon

 

CENA ŘEDITELE ZŠ VALTICKÁ        Marek Hyčka z Valtic

Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na letošním ročníku Mikulovského zpěváčka podíleli, jakož i rodičům a učitelům, kteří děti na soutěž připravili. Budeme se těšit na další ročníky a doufat ve stejnou náklonnost dětí se zájmem o lidovou píseň.

Zdeněk Slavík, NS Pálava Mikulov

7 zpevacek