QOU VADIS DOMINE…? aneb DESIGN V POHYBU A MYSLI 2019???

Výstava Quo vadis domine…? volně navazuje na první ekologický festival v Mikulově, který se letos konal v měsíci dubnu v prostorách Národního domu. Dále navazuje na projekt vzniklý na půdě Fakulty architektury STU Bratislava v minulých letech.

Projekt Design v pohybu aneb pohyb v designu 2015–2020 nevznikl náhodou, integruje osobní kontakty mezi českými a slovenskými školami zabývajícími se průmyslovým designem s určitým zaměřením na tzv. transport design. Dalším spojujícím momentem bylo v minulém roce sto let Československa, sto let spolupráce našich národů spojující ten nejlepší tvůrčí potenciál a vysokou úroveň řemesla i schopnosti našeho průmyslu.

Na začátku května 2017 se podařilo za podpory slovenského Fondu na podporu umenia realizovat ve spolupráci s vystavujícími školami pokračování projektu Design v pohybu v Muzeu dopravy STM v Bratislavě pod názvem ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRANSPORT DIZAJN ŠKÔL 2017.

V jubilejním roce 2018 byla výstava Design v pohybu aneb pohyb v designu 2015–2020 součástí mezinárodního bienále DESIGN.S 2018 v Technickém muzeu v Brně. V říjnu 2018 projekt pokračoval v galerii UMPRUM Praha v rámci Designbloku 2018.

Právě v Technickém muzeu v Brně vznikla při instalaci výstavy nová sekce s ekologickým profilem pod názvem Design v pohybu a mysli se zaměřením na dvě stěžejní oblasti našeho životního prostředí – vodu a plastový odpad. Tedy témata, která nejsou jen regionální, ale nabývají přímo celoevropského a světového významu.

Z iniciativy Fakulty architektury STU Bratislava a jejich pracovníků a studentů, ve spolupráci s Odborem designu ÚK FSI VUT Brno a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň se realizuje výstava v prostorách Městské knihovny v Mikulově, která chce ukázat pohled mladých designérů jak řešit produkty s citlivým přístupem k životnímu prostředí. A ukázat některé projekty, které byly oceněny v rámci mezinárodního bienále DESIGN.S 2018, jako např. Nádoba na užitkovou vodu od Martina Mosného nebo Eko obal na instantní polévku od Tamary Szomolányiové, oba studenti STU Bratislava. Projekt Eko obalu od Tamary navíc získal celosvětové ocenění – Taiwan International Student Design Competition 2018, a stal se vítězem Product Design Category (celkem se zúčastnilo přes 900 škol z celého světa a její projekt zvítězil ze 4443 prací v kategorii produktový design!).

Výstavu zahájí vernisáží dne 25. 6. 2019 v 17 hodin prof. akad. soch. Peter Paliatka z FA STU Bratislava a doc. Ing. arch. Jan Rajlich z FSI VUT Brno. Součástí je doprovodná výstava doc. akad. soch. Miroslava Zvonka, ArtD., pedagoga výše uvedených univerzit – autora projektu Design v pohybu a mysli.

Městská knihovna Mikulov, Brněnská 337/18 – 25. 6. 2019, ukončení výstavy 30. 9. 2019. 

Organizátoři projektu DvP, za STU Bratislava M. Zvonek.

Mikulov 2019 Design v pohybu a mysli www page 0001 3