LEDNICKO|VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL poprvé v Mikulově

Přelom září a října v našem kraji již tradičně patří LEDNICKO|VALTICKÉMU HUDEBNÍMU FESTIVALU (LVHF), který spojuje krásu klasické hudby s unikátním architektonickým odkazem Lichtenštejnů v Lednicko-valtickém areálu a jeho okolí. Jeden z osmi koncertů se letos uskuteční také na zámku Mikulov.

Letošní ročník LVHF oslavuje hned dvojí jubileum – 300 let od vzniku Lichtenštejnského knížectví a 770 let od doby, kdy se na našem území Lichtenštejnové usadili. Dramaturgie festivalu v osmi koncertech připomene kapelníky a skladatele, kteří byli s tímto šlechtickým rodem spjati.

Jindřich I. z Lichtenštejna získal v roce 1249 za své věrné služby Přemyslu Otakaru II. mikulovské panství, a na dlouhá staletí tak zpečetil těsné sepětí knížecího rodu s jižní Moravou. Lichtenštejnové zde kromě vína pěstovali i bohatou hudební kulturu a jejich odkaz je stěžejní programovou linií letošních koncertů,“ upřesňuje ředitel festivalu Jiří Partyka inspiraci pro letošní dramaturgii.

Festival se i tentokrát vrátí k několika oblíbeným místům konání koncertů, mezi něž patří zámek Valtice a Lednice či lovecký zámeček Rendez-vous, a současně umožní návštěvníkům objevit prostory nové, jež jsou rovněž dědictvím po lichtenštejnských architektech, například zámek Mikulov.

V někdejším rodovém sídle Lichtenštejnů se v pořadí třetí festivalový koncert uskuteční v úterý 1. října. Jeho podtitul Hudba z Nové Říše odkazuje na rodiště bratrů Antonína a Pavla Vranických. Houslový koncert Pavla Vranického bude jednou z dominant večera a připomene autora, kterého slavný kapelník Lichtenštejnů Joseph Triebensee uvedl ve své faktuře z roku 1797. Vranického hudba na jižní Moravě v 18. století opravdu zněla. Hvězdami koncertu budou přední český houslový virtuos Ivan Ženatý a sólistka Národního divadla Marie Fajtová v doprovodu klasicistního orchestru Ensemble 18+. Ansámbl se specializuje na interpretaci hudby převážně 18. století, avšak jak napovídá název, neomezuje se pouze na hudbu 18. století, ale dává prostor i pozdější hudební produkci.

Více informací o festivalu a jednotlivých koncertech najdete na stránkách www.lvhf.cz. Vstupenky jsou k mání na webových stránkách festivalu a také v síti GoOut.

Marie Holobrádková

5 LVHF banner 480x300