MARIÁNSKÁ POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK V MIKULOVĚ

MARIÁNSKÁ POUŤ

NA SVATÝ KOPEČEK

V MIKULOVĚ

 neděle 6. září 2020

KOSTEL SV. VÁCLAVA

7.30 modlitba růžence

8.00 farní mše svatá

SVATÝ KOPEČEK

 

10.00 modlitba růžence v kapli sv. Šebestiána

10.30 poutní mše svatá a svátostné požehnání

na návrší Svatého kopečku

 

11.30 modlitba loretánských litanií a Anděl Páně

v kapli sv. Šebestiána

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Během pouti je příležitost k přijetí svátosti smíření

Sbírky při bohoslužbách jsou určeny na restaurování obrazu sv. Václava

ve farním kostele a na opravu interiéru kostela sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Václava je přístupný celý den

V případě velmi nepříznivého počasí se vše koná v kostele sv. Václava

 

www.farnostimikulovska.cz