Modernizace městské knihovny

Část mikulovské knihovny během letních prázdnin prošla rekonstrukcí. Finanční prostředky na úpravy jejího přízemí schválili zastupitelé na svém červnovém zasedání. V srpnu se pak firma Tedos Mikulov a její spolupracující partneři pustili do neuvěřitelně rychlé a profesionální práce, aby se knihovna mohla do začátku školního roku otevřít veřejnosti.

„Úpravy knihovny byly už opravdu nezbytné, a to hlavně kvůli bezpečnostně nepřijatelnému stavu podlahové krytiny,“ vysvětluje ředitelka knihovny Ilona Salajková. A protože knihovnu navštěvuje čím dál víc čtenářů, bylo nutné také dispozičně změnit recepci a zlepšit tak komfort jak pro pracovníky, tak pro klienty.

Před samotnou rekonstrukcí knihovnice vystěhovaly přes 10 tisíc knih a 40 regálů. Než se knihy vrátily na svá místa, tak pracovníci Tedosu provedli spoustu změn, které jistě čtenáři ocení. 

  • Knihovna má nové osvětlení a je vymalovaná.
  • V přízemí, kde byl veřejný internet, který se nyní už tak nevyužívá, zůstaly pouze tři počítače a další najdou zejména studenti v oddělení pro děti a mládež. Dva počítače budou součástí stanic s využitím 3D tiskáren ve 2. poschodí.
  • Nejdůležitější novinkou je instalace RFID bran a osazení všech knih magnetickými čipy k ochraně před zcizením.
  • Místnost, která původně sloužila jako počítačová učebna, je nyní určena pro relaxaci, jako čítárna, herna a výstavní prostor.

„V plánu bylo také repasování oken a dveří. Bohužel se zjistilo, že jsou v takovém stavu, že nelze zajistit jejich funkčnost. V nejbližší době dojde tedy k jejich výměně,“ doplnila Ilona Salajková.

Prostory městské knihovny jdou pro současný provoz již delší dobu kapacitně nevyhovující. „Daleko raději bychom se přestěhovali do „hasičky“ či jiné zrekonstruované budovy, která by parametrově vyhovovala naší programové náplni a standardům pro dobrou knihovnu,“ uvedla s přáním Ilona Salajková.

Vizualizaci provedených úprav zpracoval arch. Havlíček, financovalo ji Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK. „Od vizualizace jsme se odchýlili kvůli finančnímu rozpočtu a neproběhly úpravy dalších částí, ale věříme, že i přesto se naši uživatelé budou cítit v knihovně dobře,“ dodala na závěr ředitelka.

Jitka Sobotková

knihovna