Architektura jako součást naší kultury

Mikulov se s podporou města na začátku října účastnil celorepublikového festivalu DEN ARCHITEKTURY.

Jeho první mikulovský ročník se setkal s velmi pozitivním přijetím od návštěvníků. V rámci několika tematicky vedených procházek městem měli účastníci možnost se do výkladu zapojit a navázat s průvodci či zastupiteli rozhovor nad rozmanitými tématy od historie po praktické otázky týkající se vedení a vizí města.

Atraktivní součástí festivalu byly prohlídky oceňovaných objektů – domu Štajnhaus a rodinného domu v Zámecké ulici – s architekty a vzácná návštěva depozitáře umění v objektu pošty s majitelkou Vladimírou Brucháčkovou Závodnou. Paní místostarostka Sylva Chludilová nás svým výkladem navedla k emotivním zamyšlením a úvahám nad vlivem nedávné historie a společenských změn na život obyvatel města a jeho rozvoj. Mnoho pozitivních ohlasů měla komentovaná procházka městem, kterou vedl František Zelinka, věnovaná rozhodujícímu vlivu rodu Dietrichsteinů na dnešní podobu krajiny a města jako nedělitelného celku.

Završením festivalu byla návštěva Národního domu na Náměstí. Účastníci měli možnost objekt prozkoumat od sklepa po půdu a seznámit se s jeho pestrou minulostí, jež přímo souvisí s historií města, se spolkovým, společenským a kulturním životem v Mikulově, na kterou bude možné po rekonstrukci Národního domu navázat.

Formou festivalu se podařilo přispět ke vzájemnému propojení iniciativ se zájmem o kvalitní životní prostor a zahájit diskusi nad tématy týkajícími se našeho okolí, neboť jsme si ověřili, že celá řada občanů vnímá architekturu jako podstatnou součást naší kultury.

Za osobní účast děkujeme panu starostovi Rostislavu Koštialovi, paním místostarostkám Sylvě Chludilové a Leoně Alexové, členům komise pro kulturu, cestovního ruchu, všem průvodcům a účastníkům.

Za pořadatele Ivo Hrdlička, Galerie Závodný a Petra Korlaar

 

dny architektury