Osobnost Josefa Košuliče

Představujeme Vám další mikulovskou osobnost, po níž je pojmenována nově vzniklá ulice v západní části našeho města.

Josef Košulič

Josef Košulič, dlouholetý ředitel hudební školy v Mikulově, nebyl sice mikulovským rodákem, jeho význam pro rozvoj kulturního dění v našem městě je však obrovský; i díky jeho nezměrnému úsilí je dnešní Základní umělecká škola v Mikulově renomovanou a úspěšnou institucí.

Josef Košulič se narodil v Hovoranech na Hodonínsku, jeho otec se kromě kolářského řemesla věnoval hudbě, byl místním varhaníkem a vedl pěvecký sbor, a malý Josef po něm lásku k hudbě zdědil: navštěvoval hodiny hry na housle, na trubku a na klavír. Později vystudoval na konzervatoři také hru na varhany.

Svou pedagogickou činnost začal Košulič na hudební škole v Břeclavi a v ústavu pro tělesně postižené v Brně – Králově Poli. V roce 1954 byl jmenován ředitelem hudební školy v Mikulově. Za dvacet let v této funkci dosáhl radikální proměny mikulovské umělecké školy. Nejenže v roce 1961 v rámci školské reformy změnila tato instituce, stejně jako ostatní školy tohoto typu, název na Lidovou školu umění, ale díky Košuličově snaze se výrazně rozrostla nejen počtem žáků i vyučujících, ale i pestrostí oborů. Už se zde nevyučovalo pouze hudbě, přibyly obory výtvarné, taneční a dramatické. Košulič dbal na kvalifikaci učitelů, ceněna je i jeho snaha předávat zkušenosti mladým pedagogům. Sám s úspěchem vyučoval hudební nauku, hru na klavír a akordeon. Jeho významným počinem bylo založení úspěšného Národopisného souboru a také cimbálové muziky žáků školy, z nichž se pak zase rekrutovali členové zmíněného Národopisného souboru. Košulič podporoval i vznik dalších hudebních těles na škole.

Josef Košulič vynikal také jako organizátor mikulovského hudebního života. Jeho zásluhou zde vystupovaly významné osobnosti československé hudební kultury a byly provedeny premiéry skladeb současných autorů.

Košulič tvořil kulturní a hudební současnost Mikulova, ale snažil se také – jako historik a muzikolog – odhalit a přiblížit bohatou hudební minulost tohoto města. V roce 1972 absolvoval s výborným prospěchem studia na filozofické fakultě brněnské univerzity. Už jeho diplomová práce o hudbě mikulovských piaristů je odborníky velmi oceňována, Košulič zde představuje Mikulov jako jedno z významných center tzv. hudebního baroka na Moravě a přináší také vzácné poznatky k historii mikulovské piaristické koleje.

Všechny tyto pozoruhodné a pro město Mikulov nedocenitelné aktivity Josefa Košuliče ukončila jeho předčasná a náhlá smrt v roce 1974. Josef Košulič se všemu, čím se zabýval, věnoval s neuvěřitelnou energií a pílí a jeho snaha nese, i díky jeho následovníkům, ovoce dodnes.

(Čerpáno z příspěvků Jiřího Vysloužila ve sborníku Jižní Morava, 1975 a Igora Czajkowského ve sborníku Mikulovská sympozia, 1981.)

Darja Kocábová, foto: Archiv

Košulič Josef ředitel LŠU Mikulov