Nekonečné ryby v Mikulově

Nekonečné ryby v Mikulově

Do veřejného prostoru města Mikulov přibylo další umělecké dílo. Koncem roku 2020 byla před budovu polikliniky umístěna monumentální dubová socha s názvem Nekonečné ryby, kterou v roce 1997 v rámci 4. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ pro Mikulov vytvořil sochař Čestmír Suška, člen skupiny Tvrdohlaví.

„Nekonečné ryby“ propojují v abstraktním zobrazení dva vodní živočichy zaklesnuté do sebe svými ocasy a rozehrávají s divákem hru založenou na osobní představivosti každého jednotlivce. Formálně tato socha spadá do celé série prací Čestmíra Sušky, které vycházejí ze struktury a tvarů kusu kmene a přetvářejí tento materiál do jednoduchých lineárních geometrických obrazců. Dalším příkladem obdobné autorovy práce jsou díla Vesmírné brýle (1998) nebo Ležící kukla (2000).

                Umístění sochy před budovu polikliniky umožnilo rekultivovat nevyužitý prostor v samém srdci města a zároveň propojit současné umělecké dílo s okolní urbanistickou zástavbou. Jedná se již o osmou instalaci díla vzniklého v rámci Mikulovského výtvarného sympozia, která pomáhá dotvářet veřejný prostor města a přibližuje současné umění nejen občanům Mikulova.

Adam Vrbka, garant MVS “dílna“

IMG 20201216 WA0011