Muzeum se probouzí ze zimního spánku

Muzeum se probouzí ze zimního spánku

Po zimním spánku, letos prodlouženém o nucené virové uzavření památek a muzeí, se znovu otevřou brány Regionálního muzea v Mikulově. Přestože se situace mění z minuty na minutu a v nařízeních se často nevyzná ani jejich autor, my v muzeu se pomalu připravujeme na to, že brzy znovu přivítáme návštěvníky. (Samozřejmě za podmínek bezpečných pro všechny. Jaké jsou aktuální? Podívejte se na web www.rmm.cz.)

Letošním tématem v archeoparku je Rok vlka, kdy se návštěvníkům představí nejrůznější archeologické nálezy spojené s lovci mamutů a vlky, ale můžete se těšit také na přednášky z polárních oblastí a spoustu akcí pro malá vlčata.

Největším lákadlem je určitě tradiční Muzejní noc (29. května), noční prohlídky, které vám ukáží jak vypadá Archeopark po setmění (31. července), nebo vystavení lebky Vlka z Pavlova ku příležitosti Mezinárodního dne archeologie (16. října+několik dalších víkendů). Vlk z Pavlova je možná nejstarším domestikovaným zvířetem a proto mu letos věnujeme celoroční program.

Velmi záhy po archeoparku ovšem otevře i mikulovský zámek, a to vernisáží slouho připravované výstavy Keltové pod Pálavou, která proběhne 1. dubna. Ne, není to apríl. O trochu legrace, ale nepřijdete, protože po celý den budou probíhat Prohlídky s uklízečkou, jejíž pirátské vysílání vzbudilo loni na zámeckých sociálních sítích docela poprask. O týden později zahájíme výstavu Plané rosliny jako jídlo, koření i lék (8. dubna) a kromě nových výstav se můžete těšit třeba na pokračování výstavy břeclavské výtvarné skupiny Šestka.

Přestože loňský rok velkolepým zámeckým akcím moc nepřál, doufáme, že letos se to podaří napravit a už teď pro vás připravujeme Muzejní noc na zámku (21. května), nebo festival současného designu Křehký Mikulov (28. května-6. června). Stejně tak vás neochudíme o Noční prohlídky zámku (2. a 16. července a 13. srpna), kdy celý zámek doslova ožije místní historií a pověstmi. Kromě toho se v létě můžete těšit na tradiční mikulovské výtvarné sympozium Dílna (10. července-6. Srpna) a divadelní festival Moravský Parnas J.G. Gettnera (30. a 31. července). Nezapomněli jsme ani na děti, pro které celý rok připravujeme nejrůznější akce a dílny, jejich aktuální nabídku můžete najít na webu (www.rmm.cz → Muzeum dětem), kde pro vás máme připraveny také hry a pracovní listy ke stažení a vytištění, které s dětmi můžete vyzkoušet doma, či ve škole.

Často se ptáte, kdy otevřeme Horní synagogu. Loni byla po většinu roku uzavřená, ale vypadá to, že se blýská na lepší časy. Vydržte s námi a zatím můžete synagogu sledovat alespoň na facebooku, kam zatím přidáváme zajímavosti z historie a perličky z našich sbírek. (Věřte nám, že to čekání za to stojí, plánujeme letos parádní výstavy!)

Se synagogou vám zatím víc nepotěšíme, ale určitě vás potěšíme s další zprávou – rekonstrukce Památníku bratří Mrštíků v Divákách se konečně chýlí ke zdárnému konci. Plánujeme otevřít na začátku léta a vy se můžete těšit na novou, krásnou expozici představující život a dílo možná největších českých dramatiků, ale také místní folklor a tradice, které se do díla obou bratrů zásadně promítaly. Nebojte se, velký článku o tom, jak bude Památník vypadat, co všechno se v něm dozvíte a jaké akce pro vás připravujeme, najdete v některém z letních vydání Zpravodaje.

Jednu rekonstrukci budeme ukončovat, druhá rekonstrukce vrcholí. Jistě jste zaznamenali, že naše pobočka v Dolních Věstonicích, která se věnovala místní historii, přírodě pálavských kopců, ale také archeologickým nálezům v regionu, byla na začátku loňského roku uzavřena. Z dobrého důvodu. Historická budova na věstonickém náměstí už nebyla v nejlepším stavu a ani expozice už neodpovídala tomu, co bychom rádi s čistým štítem prezentovali vám – našim návštěvníkům. Proto slovo dalo slovo, spojili jsme síly s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a vedením obce Dolní Věstonice a chystáme pro vás úplnou novinku. Dům přírody Pálavy. Muzeum věnované místní chráněné krajinné oblasti, představující všechny rarity a zvláštnosti typické pro pálavské kopce a okolí. Moderně pojatá expozice bude plná nejenom audiovizuálních prvků, ale i modelů a předmětů, které si budete moci osahat vlastníma rukama. Maskotem nové expozice je dudek chocholatý, který krom toho, že je jedním z nejkrásnějších a ohrožených ptáků u nás. Přestože na otevření nové expozice a návštěvnického centra si budete muset ještě pár let počkat, přesto vám návštěvu Dolních Věstonic doporučujeme. Proč?

Protože Dolní Věstonice nově s Pavlovem propojuje asi 3 kilometry dlouhá Archeostezka, která vede kolem všech nejvýznamnějších archeologických lokalit. Podívejte se, kde se našla slavná Věstonická venuše. Kde našli archeologové záhadami opředený Dolnověstonický trojhrob? Na pěti zastaveních se tak přehledně seznámíte s historií těch nejzajímavějších nálezů doby lovců mamutů.

V současné době přípravy ve všech pobočkách vrcholí a my se nemůžeme dočkat, až vás zase budeme moct přivítat v našich expozicích a výstavách.

Co pro vás připravujeme v roce 2021?

1. dubna – Prohlídky s uklízečkou (Zámek)

1. dubna – Vernisáž Keltové pod Pálavou (Zámek)

3. dubna – Velikonoce v archeoparku (Archeopark)

4. dubna – Velikonoce na zámku (Zámek)

8. dubna – Vernisáž Plané rosliny jako jídlo, koření i lék (Zámek)

21. května – Muzejní noc na zámku (Zámek)

28. května-6. června – Křehký Mikulov (Zámek)

29. května – Muzejní noc – Archeologie aneb nejsme na to sami! (Archeopark)

5. června – Den dětí – Za vlky do archeoparku (Archeopark)

12.-13. června – Víkend otevřených zahrad (Zámek)

každý všední den v červenci a srpnu – Rodinné prohlídky s Maxmiliánou z Pruskova (Zámek)

2. července – Noční prohlídky (Zámek)

10. července-6. srpna – Mikulovské výtvarné sympozium „Dílna“ 2021 (Zámek)

16. července – Noční prohlídky (Zámek)

30.-31. července – Moravský Parnas J.G. Gettnera (Zámek)

31. července – Archeopark po setmění (Archeopark)

7. srpna – Vernisáž Dílna 2021 (Zámek)

13. srpna – Noční prohlídky (Zámek)

21. srpna – Workshop pravěkých technologií I – Lovecká osada (Archeopark)

28. srpna -  Workshop pravěkých technologií II – Kopřiva (Archeopark)

18. září – Den otevřených dvěří – Kde fondy EU pomáhají (Archeopark)

25. září -  Workshop pravěkých technologií III – Zrození venuše (Archeopark)

25.-26. září – Víkend otevřených ateliérů (Zámek)

1. října – Den architektury (Archeopark)

16. října – Mezinárodní den archeologie (Archeopark)

17. října – Mezinárodní den archeologie (Zámek)

11. prosince – Adventní dílny na zámku (Zámek)

RMM

P6034655