Deset let divadelního festivalu Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera

Poslední víkend v červenci oslaví mikulovský divadelní festival Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera své desáté narozeniny. Ve dnech 29. a 30. července poodkryje festival bohatou divadelní historii města Mikulova. Prostřednictvím představení a odborné přednášky nastíní dobu, kdy Mikulov patřil k důležitým středoevropským divadelním centrům s rozkvetlou zámeckou a díky piaristům i školskou, divadelní kulturou.

Festival, jenž je pořádán Galerií Konvent od roku 2012, je věnován místnímu rodákovi a jedné z významných postav evropského barokního divadla Johannu Georgu Gettnerovi (? –1696). Gettner se proslavil jako principál, dramatik a herec eggenberských dvorních komediantů působících mezi lety 1675 až 1691 ve službách knížete Johanna Christiana Eggenberga na zámku v Českém Krumlově. Jako jeden z mála komediantů tehdejší doby, kteří žili spíše na okraji společnosti, se Gettner mohl chlubit nižším šlechtickým titulem, který mu za věrné služby v roce 1687 udělil kníže Eggenberg. Kromě toho se také honosil titulem „poeta laureatus.“ Název festivalu vychází z holdovací pastorály Donau Syren napsané J. G. Gettnerem v roce 1673 na počest sňatku císaře Leopolda I. s jeho druhou ženou, Claudií Felicitas Tyrolskou, neboť zde autor sám sebe označil za „Thálii“ na moravském Parnasu zrozenou. Desátý ročník festivalu se vrátí ke svým kořenům a v hlavních večerních programech představí soubory čerpající z tradic barokního divadla. V pátek vystoupí na zámku Ensemble Opera Diversa
s představením Grobiáni. Jedná se o tři miniopery – Slib, Prsten, Dorotčiny námluvy – spojené s obhroublými skutky, které si mezi sebou lidé provádějí často pro pobavení. Miniopery
jsou inspirovány historickými příběhy o šejdířích a podvodnících a vycházejí z raně barokních zpěvoher anglických komediantů. V sobotu bude zámecké nádvoří patřit rezidentům festivalu souboru Geisslers Hofcomoedianten, kteří tentokrát přijedou s představením Pudl a pudr aneb Fantastické počátky barokního divadla v Čechách (the opera-disco musical). Jedná se o nově-barokní autorský muzikál inspirovaný pražskými divadelními událostmi z let 1617 a 1627 líčenými na pozadí příběhu dvou bratrů. Ti poznali okázalost karnevalů, slávu komedie i lesk italské opery, nyní však potřebují splatit otcův dluh, a proto (ne)ovlivní dějiny českého barokního divadla. Dětské diváky svým uměním pobaví v sobotu odpoledne v galerii Konvent známé a oblíbené divadlo Toy Machine.


Od roku 2020 je součástí festivalu Letní teatrologické sympozium, které vzniklo ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla (Institut umění – Divadelní ústav) a Regionálním muzeem v Mikulově. Ideou sympozia je popularizační formou přiblížit badatelské zajímavosti z aktuálních (nejen) teatrologických výzkumů. Sympozium chce současně být místem letního a neformálního setkávání odborné, umělecké a laické veřejnosti. V letošním roce se pak na sympoziu bude mluvit nejen o divadle, ale také o vinařské architektuře posledních dvaceti let a rovněž bude připomenuto sto let od narození mikulovského rodáka, hudebníka Karla Krautgartnera. Mezi významnými hosty festivalu a sympozia budou například profesor Rostislav Švácha nebo profesorka Milena Lenderová.

Festival vzniká za finanční podpory města Mikulov. Organizátory a partnery festivalu jsou Galerie Konvent, Turistické informační centrum Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově a Mikulovská rozvojová, s.r.o. Předprodej vstupenek zajišťuje TIC Mikulov.

Anna Bajerová