Fotografická soutěž: Svatý kopeček v Mikulově

Městská knihovna vyhlašuje fotografickou soutěž Svatý kopeček v Mikulově.

Svatý kopeček je dominantou městakterou rádi navštěvují jak místní, tak i stovky turistů. Vyskytuje se zde mnoho  chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. V roce 2018 bylo území vyhlášeno za přírodní rezervaci.

Před 400 lety, 2. července 1623 na svátek Navštívení panny Marie, posvětil kardinál František Ditrichštejn základní kámen ke stavbě kaple sv. Šebestiána. Stavba měla být poděkování Bohu za přečkání morové epidemie. Při této příležitosti také kardinál přejmenoval vrch Tanzberg na Svatý kopeček.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Vyhlašovatel soutěže: Městská knihovna Mikulov

 • je možné zaslat maximálně 5 snímků
 • snímky opatřete jménem, příjmením a kontaktem (neveřejný)
 • musíte být autory snímky
 • snímky dodejte ve formát - JPG (High quality)
 • nedostatečná kvalita znemožňující prezentaci v podobě tisku může být důvodem k vyřazení fotografie
 • maximální velikost souboru je 10 MB

 • soutěžící je plně zodpovědný za dodržení všech právních předpisů a zajištění potřebných povolení, pokud jsou v dané lokalitě nutná, je zodpovědný za dodržování všech pravidel ochrany přírody a pámátek

 • snímky zasílejte na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • uzávěrka soutěže je 30. 9. 2023

Autorská práva a práva použití:

 • Autorům zůstávají zachována veškerá osobnostní autorská práva k jejich dílu.
 • Nositelé autorských práv udělují pořadateli soutěže neomezené a nevýlučné oprávnění k užití oceněných a dalších vybraných fotografií všemi způsoby užití ve spojení s podporou a propagací soutěže a pořadatele soutěže.
 • Autor uděleluje právo pořadateli publikovat fotografie tiskem, vystavováním, sdílením na FB, Instagramu a dalšími médii, zpřístupněním v archivu Městské knihovny Mikulov.
 • Oprávnění použití může pořadatel částečně poskytnout i třetí osobě, která se na soutěži podílí. Licence se poskytuje jako bezúplatná.
 • Pořadatel je oprávněn fotografie přiměřeným způsobem upravit, spojit s jinými díly autorské či neautorské povahy, a to zejména pro účely dalšího užití děl (např. grafické zpracování v předtiskové přípravě apod.) v rozsahu výše uvedeném.
 • Nositelé autorských práv prohlašují a zaručují, že jsou jedinými autory přihlášených děl, přihlášením a následným užitím fotografií nebudou nikterak dotčena práva či oprávněné zájmy třetích osob, a že žádná třetí osoba nemůže uplatnit jakákoli práva z titulu užití fotografií.

 • Podmínky stanovené v soutěžních pravidlech jsou závazné a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout či vyřadit jakýkoli příspěvek do soutěže dle svého vlastního uvážení. Na účast v soutěži nevzniká právní nárok.

 • Ceny do soutěže věnují vinařství, Městská knihovna Mikulov, Město Mikulov a další.

 

svatý kopeček soutěž2