Socha Hvězdáře zdobí zámeckou zahradu v Mikulově

Socha Hvězdáře zdobí zámeckou zahradu v Mikulově

Zámeckou zahradu zdobí monumentální dílo sochaře a výtvarníka Jaroslava Róny, který byl kurátorem letošního 30. ročníku MVS “dílna“. Čtyřmetrová bronzová socha „Hvězdáře“ přitáhne váš pohled ihned po vstupu do zámecké zahrady. Podle slov autora má socha v noci absorbovat vesmírnou energii a ve dne ji vyzařovat do myslí lidí.

Sochu „Hvězdáře“ získalo město Mikulov do zápůjčky od autora zdarma a ve spolupráci s Regionálním muzeem Mikulov ji umístilo do zámecké zahrady ve čtvrtek 5.10.

 Základní tvar díla vychází z lidské figury a je pokryt geometrickým reliéfem. „Šestiúhelníková síť je tzv. fraktálovou strukturou, která je jednou z primárních stavebních struktur hmoty. Základním prvkem důležitým k životu je uhlík, jehož molekuly jsou tvořeny šesti atomy a vytvářejí prostorový útvar podobný medové plástvi. Uvnitř šestiúhelníků je kruhové jádro – kruh symbolizuje celistvost, jednotu a řád a napříč mnoha kulturami je zobrazován jako nepřekonatelný ideál dokonalosti, symbol slunce i vesmíru. Socha Hvězdář je určena na významné místo, kde bude v noci absorbovat vesmírnou energii a ve dne ji bude vyzařovat do myslí lidí, kteří k soše přistoupí.“ popisuje své dílo sám autor.

Socha bude v Mikulově umístěna jen dočasně a následně se přesune dál. V mikulovském zámeckém parku její pouť začíná. Slavnostního odhalení za přítomnosti autora se socha dočká již tuto neděli 15.10. v 16:00. Jste srdečně zváni.

Markéta Ničová

 2 2