Fenomén Mikulov očima studentů architektury

Jak vidí Mikulov studenti architektury? Čím mohou být jejich pohledy na naše město prospěšné? Nejenom na tyto otázky bude odpovídat výstava Fenomén Mikulov, kterou připravila čtveřice studentů magisterského studia na fakultě architektury v Brně pod vedením doc. Ing. arch. Karla Havliše. Mikulov si diplomanti vybrali jako téma svých diplomových prací a na vernisáži, která proběhne v pátek 11. prosince v 17 hodin v kinoklubu, chtějí představit svou dosavadní práci.

„Mikulovem se momentálně zabýváme z urbanistického hlediska a v následujících semestrech přejdeme do konkrétních architektonických řešení. Tento semestr jsme věnovali komplexní analýze města, hledání silných i slabých míst města Mikulov a jeho okolí," řekla studentka Tereza Koudelková.

S ohledem na vytvořené analýzy studenti vybrali kritická místa s největším potenciálem, které zpracovali na jedenáct panelů. „Hlavní očekávání, které máme od výstavy, je zpětná vazba od samotných občanů Mikulova, kterých se tyto situace dotýkají. Rádi bychom znali i jejich pohled na diskutovaná místa. Pomohli by nám tak pochopit problematiku daných míst z pohledu uživatele," dodala Tereza Koudelková.
Na vvernisáž bude navazovat beseda s občany Mikulova. Výstava bude pro veřejnost otevřena až do 31. ledna, vždy v pátek a sobotu od 18 do 20 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.

js

mapka1