Klub seniorů informuje

Ohlédnutí se za pěknými akcemi, které se uskutečnily ve druhé polovině měsíce listopadu a začátkem prosince. Po uzávěrce Mikulovského zpravodaje se hned 25. 11. uskutečnily tradiční Kateřinské hody. Kulturní program byl trochu pozměněn, protože zrovna v tom období jsme se rozloučili se dvěma našimi členy a také členy pěveckého sboru. Hudba z Dolních Kounic, i když v novém složení nechyběla.

Dne 29. listopadu se většina našich členů zúčastnila skvělé akce, organizované MěÚ v našem městě, a to rozsvícení vánočního stromečku a zahájení letošního adventu. Velkým překvapením a milým dárkem pro nás byla světelně-hudební show na Dietrichsteinské hrobce, která nám doslova vyrazila dech. A když se objevili běloskvoucí andílci, mnohým z nás dojetím ukápla i nějaká ta slzička. Byl to skutečně emotivní zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Ten, kdo přišel, rozhodně nelitoval. A hned 2. prosince se uskutečnila akce Šikovné ruce opět s praktickou Ivou Šrámkovou a tentokrát i její sestrou Alexandrou. Vyráběli jsme dárečky s vánoční tematikou. Účast seniorek byla opravdu překvapující. Skvělá Iva Šrámková opět nezklamala a my jí moc děkujeme a už teď se těšíme na další setkání v jarních měsících.

Senioři, pozor!

Nezapomeňte, že dne 30. prosince ve 14 hodin se v sále centra uskuteční tradiční akce, a to Silvestrovská merenda. Přijďte se rozloučit se starým rokem!

Upozornění!

Dne 20. ledna ve 14 hodin se v Centru pro volný čas uskuteční Výroční členská schůze. V kulturním programu vystoupí děti MŠ Habánská. Bude zhodnocena činnost Klubu seniorů za rok 2015 včetně hospodaření, zvoleno nové vedení klubu a vytyčen plán činnosti na rok 2016. Připravte si prosím 100 Kč na zaplacení členských příspěvků. Na závěr členské schůze přijde mezi nás kosmetická konzultantka paní Marcela Kuchyňková ze studia Beauty Paradise, která si pro nás připravuje celou řadu novinek v péči o naši pleť. Nejsme sice mladé, ale můžeme dobře vypadat!

Vážení přátelé!

Blíží se konec tohoto pro Klub seniorů dalšího úspěšného roku, a proto je zapotřebí poděkovat všem, kteří mají velký podíl na celé řadě vynikajících akcí. Poděkování patří nejen vedení Klubu seniorů, ale především členům pěveckého sboru, děvčatům v kuchyni, ale i všem dalším členům, kteří přiložili ruku k dílu. Nelze však opomenout ty, kteří nám zůstávali věrní a po celý rok pro naše seniory připravovali skvělé kulturní programy a jiné akce. Velké poděkování patří ředitelství mateřských škol Habánská a Pod Strání, ZŠ Valtická, Gymnázia Mikulov, ZUŠ Mikulov a vedení národopisného souboru Palavánek. Moc za všechno děkujeme! Velmi oceňujeme pomoc a účast na našich akcích pracovníků MěÚ Mikulov, děkujeme senátoru Janu Hajdovi a jeho sekretářům, řediteli zařízení Srdce v domě v Klentnici, veliteli Městské policie Mikulov a celé řadě dalších. Všem moc děkujeme a jejich ochoty a obětavosti si moc vážíme a dovedeme ji ocenit. Všem výše jmenovaným a také všem našim členům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2016!

Libuše Danielová