Pohádka o dvanácti měsíčkách

Děti z dramatického kroužku DDM nacvičily pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou předvedly mateřským, základním školám a veřejnosti. Herce, herečky, režiséra, scénaristu a všechny ostatní, kteří se podíleli na přípravě a nastudování pohádky bych chtěla pochválit a vyjádřit jim poděkování za to, že se představení vydařilo a všem se líbilo. Video lze shédnout na youtube.

http://www.ddmmikulov.cz/cz/galerie-2015

 

Alena Židelová, ředitelka DDM