Představujeme zastupitele města

Pokračujeme v seriálu Představujeme zastupitele města Mikulova. Tentokrát jsme oslovili Olgu Měšťánkovou, která v loňských volbách komunálních volbách kandidovala za TOP 09 a nyní je nezávislá zastupitelka.

Olga Měšťánková (1952), lékařka.

Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

Snad to nebude znít jako klišé, ale mým koníčkem je má práce. Mám ji opravdu ráda a nikdy jsem nelitovala, že jsem se stala lékařkou. Nyní na konci mé kariery vidím, jak bude těžké se od této role odpoutat. Ráda sportuji, v mládí jsem aktivně pěstovala plavání, nyní spíše turistiku, kolo, lyže. Ráda čtu, hlavně detektivky, miluji Agathu Christie, moderní anglickou a severskou detektivku. Samozřejmě, že v popředí mého zájmu je má rodina a hlavně dvě vnoučata. Ta mě rozhodně nenechají zestárnout. Jsou pro mě návratem do dětství.

Kandidovala jste za TOP 09, nyní jste nezávislá, z jakého důvodu jste opustila TOP 09?

Top 09 jsem opustila po velmi těžkém vnitřním boji. Vše jsem pečlivě zvažovala, ale nemůžete dlouhodobě pracovat s lidmi, se kterými se postupně názorově rozcházíte. To neznamená, že můj názor na věci a způsob jejich realizace je jediný správný a názor druhého je špatný. Komunální politika je politika kompromisu.

Na co konkrétně se chcete v tomto volebním období zaměřit, jaká oblast je vám nejbližší?

Vždy, nejen v tomto volebním období, mě zajímalo, jak se bude naše město rozvíjet. Veškeré aktivity v tomto směru budu vždy podporovat. Myslím si, že je třeba řešit dopravní situaci ve městě, velmi zajímavý je projekt obnovy Náměstí. Je také třeba myslet na to, jak se budeme schopni starat o naše staré osamělé spoluobčany, kterých bude přibývat. Je třeba myslet na mladé lidi, rodiny, na to, kde budou sportovat, jak se budou kulturně vyžívat. Proto jsem se zapojila do práce v komisi pro strategický rozvoj města a do práce v kulturní komisi.

Co vás na práci zastupitelky těší a naopak co vás nemile překvapuje?

Na práci zastupitelky mě těší, že jsem tzv. „u toho". Je zajímavé sledovat názorové proudy jednotlivých zastupitelů. O tom, že všichni převážně směřujeme k jednomu cíli, svědčí i to, že nastolené body programu jsou většinou zastupitelů schváleny a odsouhlaseny. Bylo jen velmi málo témat, kde jsem se názorově nesešli. A tak to má dle mého být. Není správné vše bezmyšlenkovitě schválit, ale je správné občas ustoupit zájmu druhého. Je to o vzájemné toleranci a dobrém soužití.

js, foto O. Měšťánková

mestankova