• zpravodajmikulov.cz
  • Ostatní
  • Oznámení společnosti STKO, spol. s r. o., k chystaným opatřením v oblasti platební neschopnosti klientů

Oznámení společnosti STKO, spol. s r. o., k chystaným opatřením v oblasti platební neschopnosti klientů

Společnost STKO, spol. s r. o., oznamuje všem dlužníkům, že přistoupila k opatření k zajištění inkasa neuhrazených částek zákazníků za poskytnuté služby. Tímto opatřením je podepsání smlouvy o postoupení pohledávek dlužníků. Na základě této smlouvy budou všechny pohledávky postoupeny k jejich vymáhání a to až exekuční cestou.

Nežli však bude přistoupeno k tomuto kroku, společnost STKO vyzývá tyto klienty, kteří doposud neprovedli uhrazení dlužných částek, k jejich uhrazení. Když tak učiní, nebude jim účtováno zákonné a smluvní penále. Termín poslední úhrady těchto faktur byl stanoven na 4. 3. 2017.

Pevně věříme, že využijete této příležitosti a my Vám rádi Vám nabídneme naše služby i do budoucna.

Miroslav Hyrš, ředitel STKO, spol. s r. o.

odpady