Klub seniorů informuje

Ani v měsíci únoru se členové Klubu seniorů rozhodně nenudili. V první polovině měsíce se kromě tradičních akcí uskutečnily hned tři velmi pěkné a také velmi zdařilé akce. Hned 1. února se konala zcela nová akce, a to Párty pro seniory, aneb zábavné odpoledne spojené z celou řadou soutěží. To odpoledne nám počasí moc nepřálo. Sněhová kalamita zabránila mnohým našim členům v účasti na této skvělé a hlavně netradiční akci. I přesto se nás sešlo dost, aby se soutěž mohla uskutečnit. Po krátké kulturní vložce v podání členek klubu soutěžila celkem čtyři družstva po čtyřech členech. Všichni soutěžící se opravdu snažili všechny úkoly splnit co nejlépe a odborná porota měla dost práce vybrat to nejlepší družstvo, provést vyhodnocení a předat symbolické ceny. Šlo však jen o recesi a všichni soutěžící se snažili všechny přítomné co nejvíce pobavit. Nechybělo ani dobré pohoštění. Akce se opravdu vydařila a na podzim se takováto soutěž uskuteční ještě jedenkrát. Poděkování patří paní Marii Babicové, Marii Koflerové, Marii Viceníkové za milou kulturní vložku a všem soutěžícím členům a vedoucím družstev.

Další velmi pěknou akcí byla dne 4. února účast našich členů na divadelním představení Na letním bytě v podání herců z divadla Bratří Mrštíků v Boleradicích. Všichni herci byli opravdu skvělí a představení se všem přítomným moc líbilo. Byl to mimořádný kulturní zážitek.

A do třetice se dne 8. února v sále Centra pro volný čas uskutečnil Pyžamový bál. Ve stylově vyzdobeném sále se nás sešlo opravdu hodně a masek v pyžamech, apartních košilkách a nočních čepečcích bylo téměř dvacet pět. Nechyběl ani červený koberec a komentovaná módní přehlídka, kde se jednotlivé masky předváděly v celé své kráse. Všichni se náramně bavili a tleskali jako o život. O legraci rozhodně nouze nebyla. K tanci a poslechu i tentokrát hrál Rytmik z Dolních Kounic. Následovalo výborné pohoštění a volná zábava. Senioři mezi sebou rádi přivítali naši praktickou dívku paní Ivanku Šrámkovou. I té se tato pěkná a milá akce moc líbila. Vedení Klubu seniorů děkuje všem členům pěveckého sboru a dalším členům klubu, kteří měli velký podíl na zdárném průběhu této krásné akce. Dále děkuje paní Marii Šoupalové za vynikající řezy a také všem těm, kteří se podíleli na přípravě a výzdobě sálu a také všem dalším, kteří připravovali občerstvení, pečovali o naše členy a uklízeli po akci. Všem moc děkujeme! Byla to opravdu skvělá akce a ten, kdo přišel, rozhodně nelitoval.

Akce v měsíci březnu

8. 3. Oslava MDŽ + kolo štěstí 14 hodin, sál centra

V kulturním programu vystoupí pěvecký sbor Ptáčata ze ZŠ Mikulov Valtická. Po programu bude následovat tombola.

15. 3. Josefská zábava 14 hodin, sál centra

Kulturní program opět připraví členové pěveckého sboru a k tanci a poslechu zahraje Rytmik.

22. 3. Plavání Aqualand Moravia v Pasohlávkách

Odjezd v 9,15 z již tradičních stanovišť. Nahlásit se můžete dne 15. 3. na naší společné akci nebo telefonicky na čísle: 723 715 533.

29. 3. Akce Šikovné ruce 14.30 hodin, klubovna centra

S naší praktickou dívkou paní Ivankou Šrámkovou budeme vyrábět výrobky s jarní tematikou.

Vedení Klubu seniorů blahopřeje naší dlouholeté člence paní Zdeně Müllerové, která se dne 8. února dožívá významného životního jubilea. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Blahopřejeme!

Libuše Danielová