Tábor pro malé divadelníky

Divadlo PETKA v Mikulově každoročně pořádá týdenní výzvu pro mladé herce: pět dní zkoušení, šestý den představení. Na programu je krátký muzikál s moderní hudbou, který svým poutavým příběhem a originálním zpracováním zaujme jak děti, tak dospělé.

Pod vedením Terezy a Petra Kratochvílových dostanou děti příležitost vyzkoušet si divadlo naplno, a to přesně v okruhu, jaký si samy zvolí. V souboru se dbá na bezpečné prostředí každého jednotlivce a každý názor nebo podnět je vítán. Ačkoliv jsou nejoblíbenější herecké role, soubor disponuje i důležitým dětským týmem kulisářů. Do něj patří například technici, kteří mají na starosti správné načasování světla a zvuku, nebo tvůrčí výtvarníci vyrábějící kulisy či jiné pomůcky pro představení.

Muzikál je vždy psán na míru dětem, které se přihlásí. Autory jsou manželé Kratochvílovi a skladatelka Ráchel Skleničková. Příběhy z minulých let jsou záměrně z prostředí školy a běžného dne, aby se děti mohly s dějem snadněji ztotožnit. Mezi hlavní témata patří kamarádi, rodiče, škola a strasti s nimi spojené. Ta spojují americkou velkolepost s českou opravdovostí.

Během nacvičování se děti učí rozpoznávat emoce, rozlišovat mezi vlastními a cizími prožitky a koncentrovat se v důležitých chvílích. Díky tomu, že mezi sebou sdílí své názory na různá témata, tvoří mezi sebou nejen kamarádské vztahy, ale zároveň i pevný tým, který se navzájem podrží nejen na scéně.

Pro zájemce je připraven i týdenní workshop, kde si děti mohou své dovednosti vyzkoušet nanečisto za podpory Týny Bartečkové, divadelní recenzentky působící pod stránkou Kulturní osvěta a Adély Šmídové, která vede dětskou hip-hopovou skupinu v Brně.

Čtvrtý ročník tohoto týdenního divadla a workshopu se koná 31. července – 12. srpna (na oba týdny se lze přihlásit i jednotlivě) v Městském kině a v Městské knihovně Mikulov a je určen pro děti ve věku 9–15 let. Sestava dětského souboru se stále ještě tvoří, ale určitě se můžete těšit na senzační závěrečné představení 12. srpna, kam jste všichni srdečně zváni!

Přihlášky na letní divadlo a další důležité informace najdete na www.divadlopetka.cz.

TK

petka1