Klub seniorů informuje

První polovina měsíce ledna tohoto roku byla pro členy našeho klubu opravdu hektická. Pravidelně se scházeli nejen členové Dámského klubu, ale především členové vedení KS a také pěveckého sboru. Připravovali totiž na 17. ledna Výroční členskou schůzi, jejíž příprava rozhodně zabrala dost času. Byla zhodnocena činnost klubu v uplynulém roce včetně rozpočtu a vytyčeny nové cíle a úkoly v roce 2018. Plánovali jsme akce, besedy, divadelní představení, plavání, zájezdy a jiné. Naše činnost v tomto roce bude rozhodně hodně pestrá a bohatá.

I přesto si členky našeho klubu našly čas na kulturní vyžití a další zábavu.

Dne 6. ledna se zúčastnily Tříkrálového koncertu ve Velkých Pavlovicích, a to v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

13. ledna nechyběly ani na Krojovaném plese opět ve Velkých Pavlovicích, a to tentokrát v sokolovně.

Těchto dvou velmi pěkných a mimořádně zdařilých akcí se naše členky zúčastnily na osobní pozvání seniorů z Velkých Pavlovic.

9. ledna v naší klubovně v Centru pro volný čas zpěvačky paní Marta Gregorová a paní Marie Viceníková společně s členy pěveckého sboru oslavily svá životní jubilea. Téměř dvacet zúčastněných (z toho tři muži) jim přišlo popřát vše nejlepší, především však pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Akce v měsíci únoru:

7. 2. Maškarní bál ve 14 hodin, sál centra

            Program tradičně připraví členové pěveckého sboru a k tanci a poslechu zahraje Rytmik z Dolních Kounic. Masky sebou!

14. 2. Plavání Aqualand Moravia – Pasohlávky

            Odjezd v 9.15 hodin z již tradičních stanovišť. Cena na osobu 249 Kč. Hlaste se buď na naší společné akci dne 7. 2. nebo na telefonním čísle: 723 715 533.

21. 2. Pochovávání basy ve 14 hodin, sál centra

            Kulturní program opět v režii členů pěveckého sboru a pana Jaromíra Crhana (našeho skvělého pana faráře). K tanci a poslechu tentokrát zahraje pan Miloš Škamrada senior.

24. 2. Žebrácká opereta v 19.30 hodin, Divadlo Bratří Mrštíků Boleradice. Odjezd přihlášených členů v 18 hodin od Centra pro volný čas. Jiná zastávka dle dohody s vedoucí zájezdu paní Martou Zbořilovou.

Tradiční akce (každé pondělí, úterý a čtvrtek)

Pondělí           Dámský klub v 8.30 hodin, klubovna centra

Úterý              Schůzky pěveckého sboru ve 14 hodin, klubovna centra

Čtvrtek          Cvičení žen seniorek v 9 hodin, sál centra s paní Vlastou Žaludovou

Na všechny tyto výše uvedené akce srdečně zveme všechny naše členy a další příznivce. Přijďte, nebudete litovat!

Libuše Danielová    

 

seniori01