Knížka pro prvňáčka

Již třetím rokem se Městská knihovna Mikulov zapojila do projektu SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Knihovna s dětmi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. První částí projektu je absolvování tzv. knihovnické lekce v období od listopadu 2017 do května 2018. Děti se v ní seznamují s provozem knihovny, orientací v odděleních, vyhledávají knihy podle abecedního řazení. Dozví se, co je to naučná literatura, autor, ilustrátor, beletrie. Zjistí, kde se dají najít pohádky, komiksy, časopisy a také to, že se zde dají půjčit hry a hračky.

Další fází projektu je vystavení čtenářského průkazu těmto dětem zdarma. Žáci získají svoji kartičku, se kterou si mohou v doprovodu rodičů půjčovat knihy podle vlastního výběru a zájmu. Na základě získaných informací z knihovnické lekce si v praxi ověřují, jaké vědomosti a dovednosti získaly. Pro mnohé dospělé se stávají průvodci po knihovně, diskutují s nimi o knihách, vyjadřují se k obsahu. Tato součinnost je stejně důležitá, ne-li důležitější, než působení pedagogů a knihovnic.

Přihlášené třídy pak mají možnost od dubna do června navštívit Tajemné sklepení s interaktivním programem, kdy čarodějnice Brulanda vypráví o strašidlech, vodnících a vílách z tajemných pověstí z okolí Pálavy. Regionální vyprávění se prolíná všemi ročníky základních škol a většina dětí již od školky zná místa ve svém okolí, která jsou opředena legendami a pověstmi.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2017/2018 je to kniha spisovatelky Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota.

Tato kniha bude účastníkům projektu předána v červnu při slavnostním pasování na čtenáře. Slavnost bývá vždy velmi emotivní za účasti rodinných příslušníků a my věříme, že „Jednou čtenářem – navždy čtenářem.“

Více najdete na www.mikulov.knihovna.cz.

Mgr. Ilona Salajková

DSCN9740