Turold opět nejlepší „noclehárnou“ v regionu!

Rok se s rokem sešel, a tak ve středu 10. ledna 2018 opět proběhlo tradiční sčítání zimujících netopýrů a vrápenců (souhrnně zvaných letouni) v jeskyni Na Turoldu, dále pak ve sklepích v Lednici a ve Valticích. Celkem se na těchto místech v letošním roce napočítalo 706 nocležníků.

Podzemní prostory, ať už přirozené (jeskyně), nebo umělé (sklepy), se vyznačují tím, že jejich teplota v zimě neklesá pod nulu, a právě proto je pro své zimování netopýři a vrápenci vyhledávají. Jelikož se jedná o poměrně vzácné živočichy, je potřeba mít přehled o tom, jak to s jejich početností u nás vypadá. Zimování je pro sčítání nejvhodnější příležitostí, neboť zvířata jsou v klidu, a je tedy snadné určit jejich přesný počet. Sčítat netopýry a vrápence na jejich zimovištích mohou pouze osoby k tomu oprávněné, a i ty tuto práci musí provést co nejrychleji, protože přítomnost člověka tyto vzácné tvory ruší a vytrhává ze spánku, při čemž dochází ke zbytečnému spalování energetických zásob, které mají zimní spáči uložené v těle na přežití zimy.

I když letos v turoldské jeskyni oproti loňskému roku chyběli netopýr velkouchý a netopýr dlouhouchý, kteří zde byli loni zaznamenáni po jednom jedinci od každého druhu, potěšující je, že počty zimujících zvířat rok od roku stoupají – v roce 2016 bylo napočítáno 426 letounů, o rok později 440, a letos dokonce 450. Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu vychází co do počtu jedinců i diverzity druhů jednoznačně nejlépe. Nápadný je zejména meziroční nárůst počtu vrápenců (o 45 jedinců), což je podle slov zkušeného sčitatele, zoologa Josefa Chytila, trend zaznamenatelný v celé České republice.

Zavede-li Vás zimní vycházka na Turold, připravte se prosím na to, že na terasách bývalého lomu bude probíhat vyřezávka náletových dřevin. Porost na terasách a jejich svazích je potřeba značně prořezat, aby na nich mohly v budoucnu lépe prosperovat světlomilné druhy rostlin a živočichů, které jsou předměty ochrany Přírodní rezervace Turold a které na těchto místech v současné době vlivem zástinu pouze živoří. Z rostlin jsou těmito druhy např. len tenkolistý, hvězdnice zlatovlásek a koulenka prodloužená, z živočichů např. okáč kostřavový, modrásek rozchodníkový a saranče modrokřídlá. Hlavní motivací pro výše uvedené práce je však udržení populace velmi vzácného druhu brouka – kozlíčka Musaria argus, jehož larvy se vyvíjejí v kořenech světlomilné byliny seselu sivého. Ačkoli je tato rostlina na Pálavě i v jejím okolí poměrně hojná, kozlíček se vyskytuje pouze na Turoldu.

Helena Prokešová

netopyr

Zimující vrápenec malý (foto: Jiří Kmet)